Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018Ἀπολυτίκιον 
Ήχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄.
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως δοξάζομεν, τὸ πανάγιον Πνεῦμα.
«Сошествие Святого Духа на апостолов». Архиепископская мастерская в Великом Новгороде. Рубеж XV—XVI веков.
"Η Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μετά των Αποστόλων». Εικόνα τοῦ αιώνα XV-XVI. στο Αρχιεπισκοπικό κατάστημα στο Νόβγκοροντ.
Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
(παρακάτω)
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ
Άγιος ΕρμείαςΒάπτεις σεαυτὸν κογχύλῃ σῶν αἱμάτων,
Ἑρμεία, τμηθεὶς· ὢ βαφῆς ἀνεκπλύτου!
Ἑρμείαν τριακοστῇ ἄορ κατέκτανε πρώτῃ.


Βιογραφία

"Ο άγιος Ερμείας ζούσε επί του βασιλιά Αντωνίνου, στην πόλη των Κομάνων και ήταν στρατιωτικός. Ήταν προχωρημένης ηλικίας και είχε άσπρα μαλλιά. Συνελήφθη επειδή ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και οδηγήθηκε στον άρχοντα Σεβαστιανό, με αποτέλεσμα να δώσει αυτός διαταγή να του σπάσουν πρώτα τα σαγόνια, να του αφαιρέσουν το δέρμα του προσώπου και να του ξεριζώσουν τα δόντια. Έπειτα άναψαν καμίνι και τον έριξαν μέσα. Παρέμεινε όμως αβλαβής από τη φωτιά, οπότε δόθηκε διαταγή να τον σκοτώσουν με δηλητηριώδη φάρμακα. Ήπιε τα φάρμακα κι όταν παρέμεινε και από αυτά αβλαβής, έλκυσε προς την πίστη του Χριστού αυτόν που του τα έδωσε. Επειδή αυτός ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό, του κόψανε το κεφάλι. Τότε του αγίου του έβγαλαν τα νεύρα του σώματος και τον έριξαν σε πυρωμένο λέβητα, στη συνέχεια του τρύπησαν τους οφθαλμούς και σε τρεις ημέρες τον κρέμασαν με το κεφάλι κάτω. Και έτσι αφού του έκοψαν τον αυχένα, εξεδήμησε προς τον Κύριο" τό 160 μ.Χ..

Мч. Ермий. Фреска. Церковь Христа Пантократора.
 Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.
Μάρτυς Ερμείας. Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους περίπου 1350 μ.Χ.
 στην Εκκλησία του Χριστού Παντοκράτορα.
 Ιερά Μονή Βισόκι Ντέτσανι. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία. Τη γενναιότητα και την ανδρεία είναι φυσικό να την βλέπει κανείς στους νέους ανθρώπους. Να την βλέπει όμως σε μεγάλους και προχωρημένης ηλικίας ανθρώπους είναι πράγμα θαυμαστό και παράδοξο. Διότι ο μεγάλος άνθρωπος, βλέποντας τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, νιώθει περισσότερο ανασφαλής και αναζητεί συνήθως κάλυψη και ασφάλεια. Ο φόβος έτσι γίνεται στοιχείο της ζωής του ηλικιωμένου, συναυξανόμενο με την πρόοδο της ηλικίας. Τα παραπάνω βεβαίως ισχύουν εκεί που δεν λειτουργεί η μεγάλη πίστη στον Χριστό. Ή μάλλον ισχύουν, αλλά καταπολεμούνται και υπερβαίνονται από την πίστη του Χριστού. Διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της χριστιανικής πίστεως: η ενδυνάμωση της καρδιάς του ανθρώπου και η εξάλειψη του κάθε φόβου. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου, όποιας ηλικίας, συνοδεύεται πάντοτε με την προτροπή: "Μη φοβού, μόνον πίστευε". Γι' αυτό και ο απόστολος Παύλος σημειώνει ότι "ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού". Και μία τέτοια μεγάλη πίστη, χαρισματική πίστη που κατακρήμνισε όλες τις θεωρούμενες σταθερές, ήταν και η πίστη του αγίου μάρτυρα Ερμεία. Προχωρημένης ηλικίας ο άγιος "και λευκήν έχων την τρίχα τω χρόνω" κατά το συναξάρι. Κι όμως! Το φρόνημά του ήταν τόσο ανδρείο, η γενναιότητά του τόσο εκτυφλωτική, που οι νέοι άνθρωποι κάθε εποχής μπροστά του ωχριούν και υποστέλλονται. Πολύ περισσότερο ισχύουν γι' αυτόν - όπως και για τους άλλους μεγάλης ηλικίας άγιους μάρτυρες της πίστεως, σαν τον άγιο Πολύκαρπο, σαν τον άγιο Χαράλαμπο για παράδειγμα, ή και για τις μικρές κοπέλες χριστιανές μάρτυρες - τα λόγια που είχε πει σπουδαίος άνδρας, όταν γνώρισε την ηρωίδα του '21 Μπουμπουλίνα και είχε θαυμάσει την τόλμη και τη γενναιότητά της, παρόλη τη γυναικεία φύση της: "Μπροστά της οι ανδρείοι έκλιναν την κεφαλή, ενώ οι δειλοί φοβούνταν".Ермий Команский, мч. (31 мая)
Менологий  28 -31 мая; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Άγιος Ερμείας
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαίου (28 - 31)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία


Ο άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος επισημαίνει επανειλημμένως την πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη το πρώτο στιχηρό του εσπερινού, ο πρώτος ύμνος δηλαδή για τον μάρτυρα Ερμεία, αναφέρεται ακριβώς σ' αυτό: "Η ακαταμάχητη χάρη του Χριστού που σε δυνάμωνε, μάρτυς, δείχνει σε όλους τη δύναμή Του μέσα από την ασθένεια της φύσης σου. Γι' αυτό και σε θνητό σώμα σε ενίσχυσε να καταπαλέψεις τον άσαρκο διάβολο με δύναμη και να πάρεις τη νίκη" ("Η απροσμάχητος χάρις του δυναμούντός σε, εν ασθενεία, μάρτυς, σου της φύσεως πάσι την δύναμιν δεικνύει. Διό και θνητώ σε ενίσχυσε σώματι, καταπαλαίσαι τον άσαρκον κραταιώς και λαβείν τα νικητήρια"). "Ενισχυόμενος, πάνσοφε, από τη δύναμη του θείου Πνεύματος, ταπείνωσες με χαρά τον δυνατό στην κακία δράκοντα" ("Ρώμη θείου Πνεύματος συ κρατυνόμενος, πάνσοφε, τον δυνατόν χαίρων εν κακία εταπείνωσας δράκοντα") (ωδή γ΄). Ακόμη και στη ρίψη του αγίου μέσα στο καμίνι της φωτιάς, κι εκεί φαίνεται να εισέρχεται απτόητος, θυμίζοντας τους τρεις παίδας εν τη καμίνω. "Μπήκες χωρίς κανένα φόβο στην πυρακτωμένη κάμινο, ένδοξε, κι όπως οι τρεις παίδες διέμεινες ακατάφλεκτος με τη δύναμη του Θεού" ("Υπεισήλθες απτόητος την πυρακτωθείσαν, ένδοξε, κάμινον, ως οι παίδες δε διέμεινας θεϊκή δυναστεία ακατάφλεκτος") (ωδή δ΄). Η νεανική ανδρεία του τον έκανε να κραυγάζει την αφοβία του και να ομολογεί την πίστη του στον αληθινό Θεό: "Δεν φοβάμαι κάθε αύξηση των βασάνων που μου γίνεται, ούτε προσφέρω κανένα σεβασμό στους ανύπαρκτους θεούς, έκραζες, παμμακάριστε. Έναν μόνον σέβομαι, τον Ιησού τον Κύριο, ο Οποίος σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου" ("Ου πτοούμαι πάσαν αλγεινών επίτασιν προσγινομένην, ουδέ νέμω σέβας τοις μη ούσιν, έκραζες θεοίς, παμμάκαρ. Ένα μόνον σέβω, Ιησούν τον Κύριον, τον επί Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα") (ωδή η΄).


Ο άγιος Ιωσήφ βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην επισημάνει την αιτία της μεγάλης αυτής πίστης του αγίου Ερμεία και της τρομερής γενναιότητας της καρδιάς του. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την θερμή αγάπη του προς τον Κύριο. Κινητήρια δύναμη, ποιητικό αίτιο της αταλάντευτης θέλησής του, ώστε να υπομείνει όλα τα φοβερά κολαστήρια μέχρι τελικής πτώσης του, παρόλη την ηλικία του, ήταν η πλήρωση της καρδιάς του από τη φλόγα της αγάπης του Χριστού και η διαρκής επομένως ενατένισή του προς Αυτόν. "Γέμισες από το πυρ της αγάπης του Χριστού και έγινες πραγματικά σαν δίστομη μάχαιρα" ("Στομούμενος τω πυρί της του Χριστού αγαπήσεως, ως δίστομος αληθώς γεγένησαι μάχαιρα") (ωδή ς΄). "Ατενίζοντας στον Θεό, ο Οποίος μπορεί να προσφέρει τη σωτηρία, υπέμεινες γενναία τους πόνους του σώματος, Ερμεία, με προσηλωμένο νου" ("Εις Θεόν ατενίζων, τον δυνάμενον σώζειν, νοός ευθύτητι υπήνεγκας τους πόνους, Ερμεία, τους γενναίους") (ωδή ζ΄). Τελικά, το μόνο που μετράει στη ζωή αυτή δεν είναι ούτε η ηλικία ούτε βεβαίως οτιδήποτε άλλο επίγειο προσόν, πέραν του φρονήματος της ίδιας της καρδιάς. Και καρδιά που αντέχει και τον ίδιο τον θάνατο, με επίγνωση και με νόημα, έχει η καρδιά του χριστιανού, η καρδιά δηλαδή που είναι γεμάτη από την πίστη και την αγάπη του Χριστού και του ανθρώπου.

Ἀπολυτίκιον 


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστῷ στρατευσάμενος, τῷ Βασιλεῖ τοῦ παντός, γενναίως διέκοψας, τὰς παρατάξεις ἐχθρῶν. Ἑρμεία πανένδοξε· σὺ γὰρ ἐγκαρτερήσας, πολυτρόποις αἰκίαις, ἤθλησας ἐν τῷ γήρᾳ, ὡς τοῦ Λόγου ὁπλίτης· ὧ πρέσβευε Ἀθλοφόρε, σώζεσθαι ἅπαντας.


Ἕτερον Ἀπολυτίκιον


Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Минея - Май (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Μάιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .Κοντάκιον


Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα, ὁμολογήσας εὐτόνως, καὶ σφοδρῶν κολάσεων, ὑπενεγκὼν τὰς ὀδύνας, ᾔσχυνας, τῶν παρανόμων τὰς ἐπινοίας· ἔδειξας, τῆς εὐσεβείας πᾶσι τὸ κράτος· διὰ τοῦτό σε Ἑρμεία, ὁ Ἀθλοθέτης Λόγος ἐδόξασε.Μεγαλυνάριον

Ὄπλοις ἀληθείας περιφραχθείς, κάθεῖλες τοῦ ψεύδους, Ἀθλοφόρε τὸν εὑρετήν, ἐν γήρᾳ νεάζον, ψυχῆς φρόνημα φέρων, καὶ ἤθλησας νομίμως, Ἑρμεία ἔνδοξε.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Ιερομάρτυρος Ermija
Σε μια εποχή μεγάλων διώξεων, οι χριστιανοί ανεγερθεί για τη βασιλεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα neznabožnog Αντωνίνα, μια ορισμένη διαταγή του αυτοκράτορα για να βασανίζουν τους χριστιανούς έναν πρίγκιπα που ονομάζεται Sevastijan. Ερχόμενοι από την Κιλικία στην Καππαδοκία, ήταν συναντήθηκαν στο Koman ένα στρατιώτη, του οποίου το όνομα ήταν Ermija, ο γέρος με γκρίζα μαλλιά, ένας Χριστιανός που πίστευε στον ένα αληθινό Θεό και να σχηματίσουν μια κρίση. Knez είπε Ermija: Από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνου μενού αποστέλλεται στην εντολή, η οποία διατάζει όλους τους Χριστιανούς να προσφέρουν θυσίες στους θεούς της Ρώμης? και αν δεν htednu, στη συνέχεια, τα βάζουμε σε ένα μεγάλο και θυμωμένος μαρτύριο. Ως εκ τούτου, σας Ermija, φέρει μια θυσία στους θεούς, και θα είναι φίλος του αυτοκράτορα, και να βιώσουν τις μεγάλες τιμές. Ακούστε με, δεν θα είχα την ψυχή και το σώμα παραδίδεται στη μιζέρια σας.
Χρίστοφ κοινοπραξίας Ermija είπε, είμαι ένας στρατιώτης του ουράνιου και αθάνατη Cara Χριστού, που το Βασίλειο δεν θα έχει τέλος, και γι 'αυτό θα υποτάξει το θάνατο και άθεοι αυτοκράτορα, του οποίου η αυτοκρατορία για σύντομο χρονικό διάστημα? Αυτοκρατορία pak Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα παραμείνει για πάντα ακλόνητη? όποιος πιστεύει σ 'Αυτόν θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Πιστεύω σ 'Αυτόν. Προηγουμένως, θα τον υπηρετήσει ένα μυστικό, και τώρα Τον υπηρετούν στο δημόσιο, και ο διάβολος δεν θα με κερδίσει. Έχετε εξουσία πάνω από το σώμα μου, και σε popuštenju Θεό μου και την ψυχή μου πάνω Κανείς δεν έχει εξουσία, εκτός από τον ένα Θεό που μπορεί να μου δώσει τον πόνο και να διατηρήσει για πάντα.
Ακούγοντας αυτό, ο πρίγκιπας είπε Sevastijan κόσμο Ermija: Φέρτε μια θυσία στους θεούς, αν θέλετε να απολαύσετε τις χαρές αυτής της ζωής. Ο άγιος απάντησε: Τι θα γίνει με μένα μπορεί να είναι μια χαρά, και τι μια χαρά, και τι είδους ζωή αν μπορώ, otstupivši του Δημιουργού μου, δαίμονες λατρείας; Πραγματικά, αυτό δεν είναι η χαρά της πιο δυστυχώς, δεν τρώει περισσότερο mukovanje, όχι τη ζωή, αλλά αιώνιο θάνατο. Πρίγκιπα με τον ίδιο, είπε: Βλέπω είσαι πολύ σοφός. Ο άγιος απάντησε: Ένας σοφός Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός μου, πιστεύοντας σ 'Αυτόν και να τον υπηρετήσει με όλη την καρδιά σας? με χαρά θέλω να λιμοκτονούν και πεθαίνουν. Knez είπε προς αυτόν, με σεβασμό στο περιβάλλον να επηρεάσει το μυαλό και τα δικά σας σας, είμαι εξοικονόμηση χάριτος διατάζω. Ο άγιος απάντησε: Δεν χρειάζομαι έλεος σας, αλλά έχω ζήτησε τη χάρη του Θεού που θα με οδηγήσει σ 'Αυτόν ότι το Άγιο Πνεύμα Του σοφός εις τους δούλους Του. Πρίγκιπα τον ρώτησε τότε: Νομίζετε ότι θάνατο πάνω από τη ζωή; Ο άγιος απάντησε: Αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά η αιώνια ζωή, αν υπομένουν παθητικά τα βάσανα σας.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας κάνει πέτρες του σπάσει το σαγόνι και τα δόντια τους να ξεσπάσει, και ένα μαχαίρι με ένα δέρμα το πρόσωπό του. Μάρτυρας είπε: Ευχαριστώ το Θεό για τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού pridođe μου. Ο πρίγκιπας τον ρώτησε: Γιατί δεν λαμβάνουν τις μερίδες τους, όπως λαμβάνεται από άλλους στρατιώτες; Μάρτυρας απάντησε: Από άδικα ληστεύουν τους φτωχούς, έτσι ώστε να μην λαμβάνετε μερίδες, και δεν το χρησιμοποιούν γιατί έχω μια πνευματική τροφή η οποία είναι του Αγίου Πνεύματος, και ποτέ δεν θα πεινάσετε.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας πρόσταξε να είναι τόσο δύσκολο όσο λαμπερό καμίνι, και ρίχνει στον μάρτυρα της του Χριστού. Και όταν μετά από τρεις ημέρες άνοιξε το φούρνο, ο πρίγκιπας των μαρτύρων που βρέθηκαν ζωντανοί και σώοι, τραγουδούν και δοξάζουν τον Θεό, γιατί η φωτιά δεν είχε καν αγγίξει.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας που ονομάζεται Μάγος, μάγος, και τον διέταξε να προετοιμάσει ένα δηλητήριο και δηλητήριο Ermija. Ιερομάρτυρος, προσευχήθηκε, ήπιε δηλητήριο, και τίποτα δεν θα ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, ο Κύριος, ο οποίος είπε: Αν πίνετε, και ο θάνατος δεν θα σας βλάψει (Mk 16, 18).. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το Μάγος θανατηφόρες δηλητήριο και το έδωσε στον μάρτυρα, λέγοντας: Αν και αυτό το δηλητήριο δεν θα βλάψει τίποτα, τότε θα αφήσω volhvovanje σας πιστεύω σε μια σταυρώθηκε ο Θεός τους οποίους σας εξυπηρετήσει. - Ιερά Ermija και ήπιε το δηλητήριο προς τα κάτω, αλλά ούτε αυτός ούτε το λιγότερο κακό, και για το σύνολο παρέμεινε υγιής.
Στη συνέχεια, ο Μάγος αναφώνησε: Μπορείτε να κερδίσει, Ermija! θα νικήσει και θα εξουδετερώσει, υπηρέτης του Χριστού, και θα σωθεί από την κόλαση απέτυχε την ψυχή μου και με ξύπνησε με το ζωντανό Θεό! Όπως ανανεώνει ένα παλιό άγαλμα σίδερο όταν οξύνει, έτσι είμαι, sastareo τις αμαρτίες και την κακία, την ανανέωση αντιμετώπιση του ζωντανού Θεού, και večitome. O Θεός του ουρανού, ο οποίος μου έφερε μέσω των υπαλλήλων της Ermija σας παραδοθεί από δαιμονική απάτη και ειδωλολατρικές poganštine, λαμβάνουν αμαρτωλή μου ότι στραφούν σε σας, και ελέησόν με, ο οποίος Thee ομολογήσω!
Όταν έτσι ακολούθησε φώναζε συνεχώς, έξαλλος πρίγκιπας της οργής, και διέταξε να κοπεί αμέσως το κεφάλι σας. Θα ήθελα να περικόψει το Μάγος, βαφτίστηκε από το αίμα του? και η νέα χριστιανική και μάρτυρας του Χριστού πήγε στο Χριστό τον Θεό, ο οποίος έθεσε την ψυχή του. Ένας ιερός Ermija κάνει τον πρίγκιπα σε βασανιστήρια, δακρύρροια φλέβες του όλο το σώμα. Βασανιστεί σε μια τέτοια άκαρδος τρόπο, ο άγιος μάρτυρας μίλησε βασανιστή: δεν νιώθω κανένα πόνο από αυτό το βασανιστήριο? γιατί ως rasecajući σκάφος ιατρικό μαχαίρι, χάνοντας ανθυγιεινά αίματος και παρέχει την υγεία του σώματος, έτσι μπορώ να κάνω, το τράβηγμα έξω από σκάφη παραλαβής του σώματός μου, παίρνω πιο υγιεινό και πιο υγιείς στην πίστη του Χριστού.
Τότε ο βασανιστής ρίχνει Μαρτύρων στο καυτό καζάνι, kipećeg jeleja. Αλλά καζάνι αμέσως Ώστιν, και κοχλάζει jelej γίνει τόσο ψυχρός δροσιά? και μάρτυρας ακολούθησε φώναζε, δεν αισθάνομαι το πάθος και θέληση σας δεν γεμίζουν, o βασανιστή! Έχω εκπληρώσει μόνο το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, και σ 'Αυτόν, ο Δημιουργός μου, προσφέρω να θυσιάσει τον εαυτό του άψογη, γιατί είναι ο Κύριος των ψυχών και των σωμάτων μας. - Ενώ ο άγιος μάρτυρας έτσι είπε, ο βασανιστής διέταξε την πικάντικη ξίδι ανακατεμένο με χολή, χύνεται στο στόμα του μάρτυρα. Ένας μάρτυρας, λέγοντας, Πρόκειται για μένα ως πικρία ανάμεσα στην αγάπη του Θεού μου, γιατί ανεχτούμε αυτό.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας διέταξε ότι ο μάρτυρας σκάψει και τα δύο μάτια. Ακούγοντας αυτό, ο άγιος μάρτυρας είπε βασανιστή: Αν χρειαστεί φυσικά μάτια μου, που θεωρούν την ματαιοδοξία αυτού του κόσμου, να τους τον εαυτό μου, και έχω τα μάτια της καρδιάς, η οποία δούμε ξεκάθαρα την πραγματική φωτεινότητα. - Έσκαψα ιερομάρτυρος Bise και τα δύο μάτια. Στη συνέχεια, κρέμασαν ανάποδα από τα πόδια του? και τις θεωρήσεις τόσο για τρεις ημέρες, και ισχυρή διαρροή του αίματος του από τη μύτη. Και μετά από τρεις ημέρες ήρθαν κάποιοι να τον δει, νομίζοντας ότι ήταν ήδη νεκρός, και κατάπληκτος όταν τον βρήκαν ζωντανό και η δόξα του Θεού. Στη συνέχεια, όμως τα μάτια τους έπεσαν σε κάποια σκοτεινή στην απιστία τους, και oslepeše? Και άρχισε να κλαίει: Ελέησον ημάς, ο αληθινός δούλος του Θεού, γιατί evo χτύπησε τύφλωσης! Ένας άγιος είπε: Έλα εδώ σε μένα! - Όταν τον πλησίασε, έβαλε το χέρι του πάνω τους και είπε: Στο όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, και να δούμε! - Και αυτή τη φορά έλαβαν θέαμα. Και επιστρέφοντας, ενημερώστε τον πρίγκιπα ό, τι τους επέρχεται. Ένας πρίγκιπας raspaljujući την οργή, όλο και περισσότερο, που κάνει ο μάρτυρας και ξεφλουδισμένα όλο το δέρμα από το σώμα. Και όταν αυτή η σειρά γίνεται, ο άγιος μάρτυρας χλευάζει τον πρίγκιπα, και η διασκέδαση των παγανιστικών θεών των εθνών, η οποία οδήγησε στη μεγαλύτερη βασανιστές οργή. Έχω βασανιστής, Με ένα βρυχηθμό σαν λιοντάρι, τραβάει το σπαθί του και κόψουν το κεφάλι του σκόρδου μάρτυρας.
Έτσι ολοκληρώσει ιερομάρτυρος επιχείρηση της Ermija. Ένα μυστικό Χριστιανοί ήρθε, πήρε το ιερό σώμα και το κεφάλι του, και τα έθαψαν στην Καππαδοκία, σε ένα μέρος που λέγεται Koman. Και bivahu υπάρχουν θαύματα των λειψάνων σκόρδου των μαρτύρων, και έδωσαν τη θεραπεία, τη δόξα του Χριστού ο Θεός μας, ο οποίος μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την τιμή και λατρεία, τώρα και πάντα και σε όλες τις ηλικίες, αμήν.ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
Свети мученик Ермије

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ
Το Άγιο Μάρτυρα Ερμία υποφέρει για τον Χριστό στην πόλη της Κομάνων zo τη δίωξη κάτω από τον αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου (138-161). Ο κυβερνήτης Sebastian, ο οποίος ήρθε στην Καππαδοκία για την εκτέλεση της εντολής σχετικά με τις διώξεις των χριστιανών, πρόσφερε την ιερή θυσία στους θεούς ειδωλολατρική, υπόσχεται να τιμήσει τον αυτοκράτορα και το έλεος. Αλλά ο γκριζομάλλης πολεμιστής ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Μετά από πολλή πειθώ, ο διοικητής διέταξε να βασανίσουν τον άγιο. Είχε ηττηθεί στο πρόσωπο, έτσι ώστε το δέρμα να αφαιρεθεί από το πρόσωπο, και στη συνέχεια ρίχνονται σε ένα πύρινο καμίνι. Όταν 3 ημέρες άνοιξε φούρνο, μάρτυρας Ερμία βγήκε από αυτό αλώβητη. Ο κυβερνήτης διέταξε το δηλητήριο Μάγων Sebastian Αγίου Ερμά με δηλητήριο. Δηλητηριαστεί το πόσιμο δεν φέρει καμία βλάβη στον άγιο. Ομοίως, το δεύτερο κύπελλο με το ισχυρότερο δηλητήριο δεν σκοτώσει έναν μάρτυρα. Magus πίστευε, μετανόησε του Σωτήρος Χριστού και αμέσως αποκεφαλίστηκε, βαφτίστηκε με το αίμα του, και συλλαμβάνεται το στέμμα του μαρτυρίου. Μια Ερμία άγιος προδόθηκε ακόμα πιο σκληρά βασανιστήρια: τράβηξε έξω καλώδια, ρίχνονται σε βραστό κασσίτερο, έβγαζαν τα μάτια του, αλλά ταπεινά ευχαρίστησε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια ο μάρτυρας Ερμία κρέμασαν ανάποδα. Τρεις ημέρες κρέμονται σε αυτήν τη θέση. Οι άνθρωποι που αποστέλλονται κυβερνήτης εξασφαλίσει μαρτυρικό θάνατο, τον βρήκε ζωντανό. Επηρεάζονται από θαύμα, είναι τυφλωμένοι από το φόβο και άρχισαν να φωνάξουν στον άγιο ότι τους βοήθησε. Ιερομάρτυρος είπε να πάμε τυφλά σε αυτό, έβαλαν τα χέρια τους, και να επουλωθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Σε μια οργή, ο διοικητής διέταξε να αφαιρεί όλο το δέρμα του αγίου σώματος, αλλά ένας μάρτυρας ήταν ακόμα ζωντανός. Στη συνέχεια, αλλόφρων Sebastian προσωπικά κόψει το κεφάλι του με ένα μαχαίρι. Χριστιανοί θαφτεί κρυφά το σώμα του μάρτυρα Ερμία, των ιερών λειψάνων που υποβλήθηκαν πολλές θεραπείες.
ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ
Κατά τη διάρκεια του διωγμού, οι χριστιανοί ανεγερθεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του κακού αυτοκράτορα Αντωνίνου ρωμαϊκής [1] , για τα βάσανα των χριστιανών έχει διοριστεί από τον αυτοκράτορα μια ευγενής που ονομάζεται Sebastian. Φτάνοντας στην Καππαδοκία από την Κιλικία [2], συνάντησε στο Κομάνων [3] ενός στρατιώτη με το όνομα του Ερμά, ένας γέρος, γκρίζα μαλλιά, χριστιανός, να πιστεύουν στον ένα αληθινό Θεό και να ζήσουν μια ζωή της αρετής. Πρίγκιπας είπε Ermiyu:
– Να μου έστειλε με διάταγμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αντωνίνο, διατάζει όλους τους Χριστιανούς να προσφέρουν θυσίες στους θεούς της Ρώμης? αν οι Χριστιανοί δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τις θυσίες που θα πρέπει να τεθεί σε πολλές σκληρές μαρτύριο. Ως εκ τούτου σας, Ερμία, θυσία στους θεούς: τότε θα είναι μια άλλη βασιλιάς? θα ανταμειφθείτε με μεγάλες τιμές. Ακούστε με, αλλιώς θα παραδώσει μαρτύριο, και την ψυχή και το σώμα σας.
Ο Χριστός ασκητική Ερμία απαντηθεί είναι:
– Είμαι πολεμιστής του ουράνιου και αθάνατη Χριστό ο βασιλιάς και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος?Ως εκ τούτου, δεν θα εκτελούν τις διαταγές και τον θάνατο των ασεβών βασιλιά, του οποίου η βασιλεία malovremenno, ενώ η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μένει αναλλοίωτο για πάντα? όποιος πιστεύει σ «αυτόν θα κληρονομήσει αιώνια ζωή. Γι «αυτό πιστεύω σ» Αυτόν. Προηγουμένως, τον υπηρέτησε κρυφά, αλλά τώρα εξυπηρετούν σαφώς? ο διάβολος δεν θα κερδίσει μου? Έχετε εξουσία μόνο πάνω από το σώμα μου, και στη συνέχεια, με την άδεια του Θεού? πάνω από την ψυχή η δική μου δεν έχει καμία εξουσία, αλλά ένας Θεός, ο οποίος θα μου δώσει υπομονή και θα με κρατήσει σώος πάντα.
Μετά Sebastian ακούσει Αγίου Ερμά, αντιμετωπίζοντας τον, είπε:
– Φέρτε μια θυσία στους θεούς, αν θέλετε να απολαύσετε τις χαρές αυτής της ζωής.
Αλλά ο άγιος απάντησε:
– Πώς μπορεί να υπάρχει για μένα μια χαρά, τι χαρά και τι είδους ζωή, αν είμαι, που αναχωρούν από το ορυχείο, δαίμονες λατρείας Δημιουργός; Πραγματικά, αυτό δεν είναι η χαρά αλλά λύπη? δεν είναι ευχαρίστηση, και η θλίψη? Δεν είναι η ζωή, αλλά ο θάνατος είναι αιώνια.
Είπε Δούκας:
– Βλέπω ότι είσαι πολύ σοφός.
Υπεύθυνος ιερή:
– Είμαι σοφός στον Κύριο, ο Θεός μου, στον οποίο πιστεύω και τους οποίους υπηρετώ με κάθε επιμέλεια? Αυτόν είμαι έτοιμος να υποφέρει και να πεθάνει ευτυχώς συμφωνεί.
– Σεβασμός γκρίζα μαλλιά σας και το μυαλό σας, – είπε ο Πρίγκιπας – Είμαι έτοιμος να έχει το έλεος και τον οίκτο για σένα.
Υπεύθυνος ιερή:
– Δεν ψάχνω για έλεος από εσάς, αλλά ψάχνει για το έλεος του Θεού, ο οποίος διαχειρίζεται τους υπηρέτες του με το Άγιο Πνεύμα.
Σε αυτό ο πρίγκιπας είπε:
– Έτσι, μήπως προτιμάτε τη ζωή στο θάνατο;
– Αυτός ο θάνατος, – απάντησε ο άγιος, – δεν είναι ο θάνατος, αλλά η αιώνια ζωή, αν έχω την υπομονή να φέρουν αλεύρι σου χρήσεων.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας διέταξε να συντρίψουν το πρόσωπο ενός αγίου πέτρες τον χτύπησε στο στόμα και καταληστεύουν το δέρμα από το πρόσωπό του. Και είπε στον άγιο:
– Ευχαριστώ τον Θεό μου για χάρη Του μένει μαζί μου.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας ρώτησε ο στρατιώτης:
– Γιατί δεν παίρνετε τέλη του καθώς παίρνει όλα τα άλλα στρατιώτες;
– Από τη στιγμή που είναι άδικα ληστεύουν τους φτωχούς, – απάντησε ο μάρτυρας – ότι για το λόγο αυτό δεν παίρνω τα τέλη σας και δεν τα τρώνε, γιατί είμαι πνευματική τροφή, τροφοδοτείται σε μένα από το Άγιο Πνεύμα, από την οποία ποτέ δεν ήταν πεινασμένοι.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας διέταξε τη θέρμανση του φούρνου και να ρίξει μια μάρτυρας του Χριστού σε αυτό. Τρεις ημέρες αργότερα, άνοιξαν το φούρνο, αλλά βρήκαν ο άγιος ζωντανός και καλά, δοξάζουν τον Θεό, για την πυρκαγιά δεν αγγίζουν το σώμα του.
Μετά από αυτό ο πρίγκιπας, που ονομάζεται τους σοφούς, τον διέταξε να δηλητηριάσει Ermiyu.
Ο άγιος προσευχήθηκε στο Θεό, και ήπιε το δηλητηριασμένο ποτό δεν βλάπτει, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου Ιησού, ο οποίος είπε: «Αν πίνετε κάτι θανάσιμο, να μην τους πειράξει» ( Μάρκος 16 :. 18 ).
Magus έχει ετοιμάσει ένα ακόμη πιο επικίνδυνο δηλητήριο και έδωσε μάρτυρας, λέγοντας:
– Εάν δεν ανέχεται αυτό το δηλητήριο, θα αφήσω τη μαγεία της και είμαστε σίγουροι για την σταυρώθηκε ο Θεός, τον οποίο σας εξυπηρετήσει.
Η Ερμία άγιος, έχοντας δοκιμάσει το δηλητήριο και μετά την κατανάλωση να τα κατακάθια, δεν βλάπτει, αλλά συνέχισε να παραμείνει ισχυρή και ασφαλής. Στη συνέχεια, ο μάγος φώναξε:
– Μπορείτε να με νικήσει, Ερμία! Μπορείτε να μου εξουδετέρωσαν και επικράτησε, έναν υπηρέτη του Χριστού! Μπορείτε σωθεί από την κόλαση και η νεκρή ψυχή μου με ώθησε να υπηρετήσουν τον Θεό.Ακριβώς όπως το παλιό άγαλμα φτιαγμένο από σίδηρο, που reforged ενημερωθεί από την ενημερωμένη ψυχή μου κι εγώ, ηλικίας στις αμαρτίες και την κακία? Έχω ενημερωθεί, αναφερόμενος στο ζωντανό Θεό, μένει για πάντα. O Θεός του ουρανού, η μία αλήθεια, να παραδώσει μου από την εξαπάτηση των δαιμόνων και από το μίασμα της ειδωλολατρίας από τον δούλον σου Ερμά! Πάρε με, τον αμαρτωλό, απευθύνονται σε σας, και να είναι ευγενικό για μένα, ομολογώντας Σένα!
Όταν φώναξε έτσι ο πρίγκιπας γέμισε με οργή και διέταξε να τον αποκεφαλίσει. Και αποκομμένες ήταν ένας μάγος που είχε βαπτιστεί με το δικό τους αίμα? και μετακόμισε μια νέα χριστιανική και μαρτύρησε για τον Χριστό το Θεό, για την οποία ο ίδιος τη ζωή του.
Στ ίδια Ερμά Πρίγκιπα διέταξε βασανιστήρια χωρίς έλεος, τραβώντας τα σκέλη γύρω από το σώμα του. Όντας τόσο βάναυσα βασανισμένος, άγιος είπε:
– Δεν νιώθω κανένα πόνο από τα βασανιστήρια? επειδή, ακριβώς όπως ένα μαχαίρι, την κοπή καλωδίων, παράγει άχρηστα αίματος και δίνει την υγεία του σώματος, και παίρνω istorganie ζούσε έξω από το σώμα μου, έγινα όλο και πιο συχνά στη χριστιανική πίστη.
Τότε ο βασανιστής διέταξε να ρίξει τον άγιο στην κατσαρόλα γεμάτη με καυτό λάδι. Αλλά μόλις το λέβητα να κρυώσει, και το καυτό λάδι μετατράπηκε σε δροσερό δροσιά. Μάρτυρας του Χριστού τόσο δυνατά αναφώνησε:
– Δεν αισθάνομαι πόνο και δεν πληρούν τις παραγγελίες σας, βασανιστή! Είμαι ακριβώς πρόκειται να κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, ο οποίος είμαι θύμα του κενού, γιατί – ο Κύριος των ψυχών και των σωμάτων μας.
Εκείνη την εποχή, όπως το ιερό μίλησε ως βασανιστής διέταξε να χύνεται στο λαιμό πικρή ξύδι του ανακατεμένο με χολή. Μάρτυρας είπε:
– Αυτή η πίκρα για μένα είναι σαν κηρήθρα, για χάρη του Θεού μου, για χάρη των οποίων υποφέρω όλα αυτά τα πράγματα.
Τότε ο βασανιστής διέταξε να τρυπώντας τα μάτια του το ιερό Ermiyu. Ακούγοντας αυτό, ο άγιος είπε βασανιστή:
– Αν θέλετε σωματική μάτια μου που βλέπουν ματαιότητα αυτού του κόσμου – στη συνέχεια να τους πάρει? Έχω τα μάτια της καρδιάς, τα οποία σαφώς το αληθινό φως.
Και τα μάτια του έβγαζαν έξω από το ιερό μάρτυρα.
Τότε ο άγιος κρεμάστηκε ανάποδα και κρεμάστηκε σε αυτή τη θέση για τρεις ημέρες, έτσι, ένα πολύ αίμα βγήκε από τα ρουθούνια του. Στο τέλος των τριών ημερών, ήρθαμε να δούμε μερικά από του αγίου, νομίζοντας ότι είχε ήδη πεθάνει, αλλά τον βρήκε ζωντανό και δοξάζοντας τον Θεό, αυτό είναι πολύ έκπληκτος. Αλλά απιστία τα μάτια τους τους καλύπτονται με το σκοτάδι? που είναι τυφλοί, και άρχισαν να φωνάζουν:
– Ελέησον ημάς, έναν υπηρέτη του αληθινού Θεού, επειδή είμαστε χτύπησε με τύφλωση!
Ο άγιος είπε σ «αυτούς:
– Έλα σε μένα!
Όταν ήρθε σ «αυτόν, τότε που τα χέρια του πάνω τους, είπε:
– Στο όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, λαμβάνουν την όρασή σας.
Και αμέσως όλα είδε το φως, επέστρεψαν και είπαν όλα όσα είχαν συμβεί.
Ο πρίγκιπας ήρθε σε ακόμα μεγαλύτερο θυμό, διέταξε να σχίσει το δέρμα σε όλο το σώμα του μάρτυρα. Όταν οι υπηρέτες των εντολών που εκτελούνται βασανιστή, ο ίδιος καταχράστηκε το άγιο πρίγκιπα, και κατηγόρησε χυδαία θεούς του, η οποία προκάλεσε τον πρίγκιπα σε ακόμη μεγαλύτερη οργή. Βρυχάται σαν λιοντάρι, είναι ένα μαχαίρι κόψτε την αξιότιμη επικεφαλής του ιερομάρτυρος.
Από αποφοίτησε από το κατόρθωμα του μάρτυρα του Ερμία του Χριστού [4] .
Χριστιανοί ήρθε κρυφά στη θέση που πήρε ειλικρινής και θάφτηκε το σώμα του στην Καππαδοκία σε ένα μέρος που λέγεται Κομάνων. Εκεί έγιναν πολλά θαύματα από την εύλογη σώμα του μάρτυρα και τρέφονται πολλαπλή επούλωση τη δόξα του Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα που αποδίδουμε δόξα, τιμή και λατρεία, τώρα και στο απέραντο ηλικιών. Αμήν.

σημειώσεις
[1] Ο αυτοκράτορας Αντωνίνος 1ο βασίλεψε από το 138 έως το 161 g
[2] την Κιλικία και την Καππαδοκία – μια περιοχή της Μικράς Ασίας.
[3] Η πόλη Κομάνων ήταν στο βόρειο-ανατολικά. μέρος της Μικράς Ασίας, στην επαρχία του Πόντου. – Στην ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, αυτή η πόλη είναι γνωστή ως τόπος εξορίας του ΑγίουΙωάννου του Χρυσοστόμου (δείτε τη ζωή του από 13 Νοεμβρίου.). Ωστόσο, καταλαβαίνουν κάποια από την πόλη εδώ Κομάνων, ο οποίος ήταν στην Καππαδοκία.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...