Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η

Φορητή εικόνα της Ανάστασης του Χριστού. Ζωγράφος: Ηλίας Μόσκος. 1679. 
Από τα Επτάνησα. ΒΧΜ 1578

          Α Λ Η Θ Ω Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η   Ο   Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  Μ Α ΣΔ Ι Α Β Α Σ Τ Ε


Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο ΖηλωτήςСимон Зилот, св. ап. ; 
Византия; XIV в.;местонахождение: Греция. Афон, Карея, Протат, 
церковь Успения Богородицы
 мастер: Мануил Панселин; 
Αγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής
Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ.
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως τής Θεοτόκου
στό Πρωτάτο Καρυές. Άγιον Όρος
έργο τού αγιογράφου Μανουήλ Πανσέληνου


Ἔοικε Χριστὲ τοῦτό σοι Σίμων λέγειν.
Ζηλῶν πάθος σόν, καρτερῶ Σταυροῦ πάθος.
Ἐν ξύλῳ ἀμφετάθη Σίμων δεκάτῃ μεγάθυμος.

Βιογραφία

Ο Απόστολος Σίμων ήταν ένας από τους δώδεκα Μαθητές του Κυρίου και ήταν αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου.Святой Апостол Симон Зилот (Кананит). 
Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής  (Κανανίτης).
Апостол Симон Зилот
Первая четверть XVIII века 
 Преображенская церковь, о.Кижи
Ο Απόστολος Σιμων ο Ζηλωτής
Εικόνα τού πρώτου τέταρτου τού 18ου αιώνα μ.Χ.
  στον Ιερό Ναό τής Μεταμορφώσεως τού Κυρίου, 
στο νησί Kizhi Lake Onega
 τής Δημοκρατία τής Καρελίας. Ρωσία


 АПОСТОЛ СИМОН ЗИЛОТ
Церковь Симеона Богоприимца
 в Зверине монастыре в Новгороде
Ο Απόστολος Σιμων ο Ζηλωτής
στον Ιερό Ναό τού Συμεών τού Θεοδόχου
Τοιχογραφία (Fresco) 
 τής Ιεράς Μονής Ζβερίν-Πορόβσκι 
στο Βελίκι Νόβγκοροντ. Ρωσία
Simon the Zealot (Simon the Canaanite). 
One of 12 Apostles of Jesus Christ. 
Russian Orthodox icon from 1720.
Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης
Ένας εκ τών δώδεκα Αποστόλων
Ρωσική εικόνα τού έτους 1720 μ.Χ.
αγνώστου αγιογρἀφουΟ Άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης (ή Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος - υιός του Θολομαίου). 


Симон Кананит.
 Мозаика в алтаре базилики св. Виталия в Равенне.
Ο Σίμων ο Κανανίτης.
  Ψηφιδωτό (Μωσαϊκό) στο βωμό της βασιλικής του Αγιου Βιταλίου 
στη Ραβέννα. Ιταλία
Святой Апостол Симон Зилот (Кананит). 
Византийская мозаика.
Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής  (Κανανίτης).
Βυζαντινό Ψηφιδωτό  (Μωσαϊκό)Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, όπου αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πλήθος κόσμου το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Στη συνέχεια μετέβη στην Αφρική, όπου κήρυξε το ζωογόνο Λόγο του αληθινού Θεού και Σωτήρος, από την Αίγυπτο έως τη Μαυριτανία. Симон Зилот, ап. (10 мая)
Менологий  8 -11 мая; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαίου (8 - 11)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία
Мученичество Святого Апостола Симона Зилота (Кананита). 
Фреска церкви Св. Георгия ту Вуну в Кастории, Греция.
Μαρτύριο τού Αγίου Απόστολου Σίμωνος τού Ζηλωτή  (Κανανίτη).
Τοιχογραφία (fresco) στον Ιερό Ναό τού Αγίου Γεωργίου τού Βουνού
(κτίσμα του 14ου αιώνος μ.Χ.), στην Καστοριά.

Ο τελευταίος τόπος της θαυμαστής ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Εκεί αφού δίδαξε στο λαό τη χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο.


Ιερά Λείψανα: 
Απότμημα Λειψάνων τού Αγίου ευρίσκεται στη Μονή  Αλέξανδρου Νέβσκι, στην Ρωσία


Σημείωση: Ο Σίμων ο Ζηλωτής εορτάζει και στις 22 Απριλίου.Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. 
Ἀπόστολε Ἅγιε Σίμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ζῆλος ἔνθεος, καταλαβῶν σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκὸς ἐν εἴδει, ζηλωτὴν ἐν Ἀποστόλοις ἀνέδειξε καὶ τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, διὰ Σταυροῦ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησας, Σίμων ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τὸν ἀσφαλῶς τὰ τῆς σοφίας δόγματα, ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβούντων θέμενον, ἐν αἰνέσει μακαρίσωμεν, τὸν θεηγόρον πάντες Σίμωνα· τῷ θρόνῳ γὰρ τῆς δόξης νῦν παρίσταται, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτοις ἐπαγάλλεται, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах
Εκκλησία της Ζωοδόχου Τριάδας στο Vorobyovy Gory

Святой Апостол Си́мон Кананит  - один из 12-ти Апостолов – был одним из четырёх сыновей Иосифа Обручника от первого брака, т.е. сводным братом Иисуса Христа. Кананит в переводе с арамейского означает ревнитель. Апостол Лука дает греческую версию его прозвища: Зилот, что значит то же самое, что и Кананит.

Одна из интерпретаций имени апостола связана с Канами Галилейскими, в которой на браке у апостола Си́мона Господь наш Иисус Христос сотворил первое Свое чудо, претворив воду в вино. Об этом сказано в Святом Евангелии от Иоанна Богослова. Именно этот отрывок читают во время совершения таинства венчания, что, по-видимому, и послужило причиной почитания апостола Си́мона Кананита как покровителя христианского супружества.

Узрев чудо, совершенное Господом на свадьбе в Кане, Симон воспламенился ревностью ко Господу и так уверовал во Христа, что последовал за Спасителем, несмотря на то, что только что вступил в брак. Так, презрев все мирское, Симон пошел за Христом, как сказано, «уневестив душу свою Жениху бессмертному».

После Вознесения Христа, в день Пятидесятницы он получил дар Святого Духа, сошедшего на учеников Спасителя в виде огненных языков. Симон проповедовал веру Христову сначала в Иудее, потом - в Эдессе (Сирии), Армении, Египте, Киринее (Ливии), Мавритании, Испании и даже Британии, о чем свидетельствуют местные предания некоторых христианских народов.

Известно, что Си́мон Зилот вместе с апостолами Андреем Первозванным и Матфием благовествовал в земле Иверской. Далее Симон и Андрей пошли в горы Сванетии (Осетии), после - в Абхазию и остановились в городе Севасте, нынешнем Сухуми. Затем апостол Андрей отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон поселился в небольшой труднодоступной пещере, расположенной в ущелье реки Псыртсхи (окрестности современного Нового Афона). В эту пещеру он спускался по веревке через небольшой естественный вход. Это было примерно в 55 году н. э., через двадцать с лишним лет после Воскресения Христа. .....(μεταφραση Google)
Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Kανανίτης, ένας από τους 12 Αποστόλους, ήταν ένας από τους τέσσερις γιους του Ιωσήφ του Θυμαινόμενου από τον πρώτο γάμο. αδελφός του Ιησού Χριστού. Ο Kananit σε μετάφραση από την Αραμαϊκή σημαίνει ζηλεύει. Ο απόστολος Λουκάς δίνει την ελληνική εκδοχή του ψευδώνυμού του: Ζηλάτ, που σημαίνει το ίδιο με το Κανάνιτ. Μια ερμηνεία του ονόματος συνδέεται με τον απόστολο Kanami Γαλιλαίας, όπου στο γάμο του αποστόλου Σίμωνα, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα του, μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Αυτό αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο του Ιωάννη του Θεολόγου. Ότι αυτή η περικοπή διαβάζεται κατά τη στιγμή του μυστηρίου του γάμου που, προφανώς, ήταν η αιτία για την προσκύνηση του αποστόλου Σίμωνα ο Ζηλωτής ως προστάτης του χριστιανικού γάμου. Βλέποντας το θαύμα που πραγματοποίησε ο Κύριος στο γάμο στην Κανά, ο Simon είχε φλεγμονή με ζήλο για τον Κύριο και έτσι πίστευε στον Χριστό ότι ακολούθησε τον Σωτήρα, παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε. Έτσι λοιπόν, αφού περιφρονόταν όλα τα κοσμικά πράγματα, ο Σίμων ακολούθησε τον Χριστό, όπως λέγεται, "αφού έλαβε την ψυχή του στο νεόνυμφο νεκρός". Μετά την Ανάληψη του Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβε το δώρο του Αγίου Πνεύματος, κατέβηκε πάνω στους μαθητές του Σωτήρα με τη μορφή φλογεών γλωσσών. Simon κήρυξε τη χριστιανική πίστη, για πρώτη φορά στην Ιουδαία, στη συνέχεια - στην Έδεσσα (Συρία), την Αρμενία, την Αίγυπτο, την Κυρήνη (Λιβύη), η Μαυριτανία, η Ισπανία και ακόμη και τη Βρετανία, όπως αποδεικνύεται από μερικούς από τους τοπικούς θρύλους των χριστιανικών εθνών. Είναι γνωστό ότι ο Σίμων ο Ζηλάτος, μαζί με τους αποστόλους Ανδρέα ο Πρώτος και Ματθαίος, κήρυξαν το ευαγγέλιο στη γη της Ιβηρίας. Στη συνέχεια ο Σίμων και ο Ανδρέας πήγαν στα βουνά Σβανέτι (Οσετία), στη συνέχεια στην Αμπχαζία και σταμάτησαν στην πόλη Σεβαστ, το σημερινό Σουχούμι. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Ανδρέας να κηρύξει κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, και Simon εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό απρόσιτη σπηλιά, που βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Psyrtskhi (κοντά στο σημερινό Νέο Άθω). Σε αυτή τη σπηλιά κατεβαίνει το σχοινί μέσα από μια μικρή φυσική είσοδο. Ήταν περίπου το 55 μ.Χ. ε., Είκοσι χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού.Келья-грот апостола Симона Кананита
Το σπήλαιο του αποστόλου Σίμων του kανανίτηΠόσο καιρό έμεινε ο απόστολος στην Αμπχαζία, τα χρονικά δεν αναφέρονται.Δημιούργησε πολλά σημάδια και θαύματα εδώ και το κήρυγμά του πολλών ανθρώπων στράφηκε προς τον Χριστό. Η παράδοση λέει ότι μέσα από το κήρυγμα του Simon το Χαναναίοι, στην Αμπχαζία καταστράφηκε από σκληρή ειδωλολατρικό έθιμο να θυσιάσουν στους θεούς των βρεφών και κανιβαλισμό. Στην αρχαία της Αμπχαζίας παραβολές συχνή αναφορά του Σαιν Σιμόν, ο οποίος αντιμετωπίζεται διάφορες παθήσεις, αγγίζοντας τα χέρια, πιτσιλιστεί το νερό για την πληγείσα περιοχή, διαβάστε μια προσευχή σε μια άγνωστη γλώσσα, και όλα πέρασαν. Ο Simon Kananit ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το βάπτισμα των κατοίκων της περιοχής - των προγόνων των σύγχρονων Αμπχαζιανών.
Εξαιτίας αυτού, ο απόστολος επανειλημμένα επιτέθηκε από τους Εθνικούς. Και κατά τη διάρκεια της βάναυσης δίωξης των Χριστιανών, η οποία ξεκίνησε το γεωργιανό βασιλιά ειδωλολατρική Aderky (Arkady), Simon μαρτύρησε. Σύμφωνα με μια εκδοχή, κόπηκε από ένα σπαθί, από την άλλη - πριονίσθηκε ζωντανός με πριόνι. Υπάρχει επίσης μια παράδοση που σταυρώθηκε στο σταυρό. 
Οι μαθητές έθαψαν το σώμα ενός αγίου κοντά στο σπήλαιο του. Οι πιστοί άρχισαν να έρχονται στον τάφο του, ζητώντας βοήθεια σε ανάγκη και θεραπεία από ασθένειες.
Τον 9ο αιώνα, πάνω στα λείψανα του Σιμωνίου του Χαναανίτη, χτίστηκε ένας ναός από λευκό ασβεστολιθικό ασβεστόλιθο. Και μετά από μόλις δύο αιώνες, η χριστιανική πίστη ήταν σταθερά εδραιωμένη σε ολόκληρη την Αμπχαζία. Στους XI-XII αιώνα, η Αμπχαζία ήταν ένα ανθηρό χριστιανικό κράτος. Ολόκληρη η ακτή της Αμπχαζίας καλύφθηκε με ανθισμένες πόλεις και μοναστήρια και τα γειτονικά βουνά είναι οχυρωμένα με κάστρα και εκκλησίες. Αλλά αργότερα, σύμφωνα με τις ανεξιχνίαστες τύχες του Θεού, κατακτήθηκε από τους Τούρκους, οι Αμπχαζίας έχουν αλλάξει Χριστιανισμού και ενέκρινε το Ισλάμ. Πολλές εκκλησίες καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Simon-Kananitskiy.


Ο παλαιότερος ναός της μονής 
είναι ο ναός του αποστόλου Σιμωνί του kανανίτηΤον 19ο αιώνα, οι αρχαίοι ναοί αποκαταστάθηκε naselnik Novo Afonsky Simoneau-Kananitsky μοναστήρι, το οποίο ιδρύθηκε το 1875 κοντά στους μοναχούς από την παλιά Όρος (Ελλάδα) δέσμευση του κατοικία. Παντελεήμων.Αυτό ακολουθήθηκε από την υψηλότερη τάξη της Αυτού Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητας Αλέξανδρος ΙΙΙ για την πρόκληση στην Αμπχαζία «327 στρέμματα γης και τη μεταφορά των ερειπίων μοναστήρι του ναού του Αγίου Σίμωνα του Χαναναίοι, ο πύργος έμεινε από την εποχή των Γενουατών, καθώς και την παροχή των αδελφών των δικαιωμάτων αλιείας στον ποταμό Psyrtskha». Μονή Αγίου Σιμων tου Kανανίτη στο Νέο ΌροςΤο μοναστήρι έγινε το κέντρο της Ορθόδοξης Εκπαίδευσης του Καυκάσου και ολόκληρου του νότου της Ρωσίας και ο κεντρικός του καθεδρικός ναός Παντελεήμων είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική κατασκευή της Αμπχαζίας. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερους από τρεις χιλιάδες ανθρώπους ταυτόχρονα. Οι τοιχογραφίες του καθεδρικού ναού ήταν ένα από τα τελευταία μνημεία της ρωσικής εκκλησίας ζωγραφικής ζωγραφικής εκκλησίας. Τα μουσικά τσιμπήματα του ψηλότερου πύργου-καμπαναριού ήταν δώρο του Αλέξανδρου Γ '.Εκτός από τα χτυπήματα, ο τσάρος παρουσίασε στο μοναστήρι μια ατμομηχανή και ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.
Στο μοναστήρι δούλευαν διάφορα φυτά - κερί, τούβλο, λάδι, άλογο, υπήρχαν πίνακες ζωγραφικής, βιβλιοδεσίας, ράψιμο, ρολόι, παπούτσια, εργαστήρια χυτηρίου. Τεράστια χώρο στους λόφους γύρω από το μοναστήρι φυτεύτηκαν μανταρίνι, λεμόνι, ελιές, καρυδιές, οπωρώνες δαμασκηνιάς, αμπελώνες, το καλαμπόκι, τα πεδία της πατάτας. Επίσης υπήρχαν δύο μελισσοκομεία και ένας βοτανικός κήπος με εξωτικά φυτά. Ίχνη της πρώτης δύναμης του μοναστηριού μπορεί να δει κανείς, και τώρα - εξακολουθεί να είναι γύρω από τους κήπους του μοναστηριού στην άνθιση και να φέρει μια πλούσια συγκομιδή των αμπελώνων που φυτεύτηκαν από τον αδελφό του. Μετά από όλα, πριν από την άφιξη των Ρώσων μοναχών σε αυτές τις πλαγιές των βουνών υπάρχουν καλλιέργειες που δεν καλλιεργούνται και αναπτύσσονται.
Στο αρχαίο σπήλαιο Simon οι μοναχοί Ζηλωτών hacked βολικό για να επισκεφθείτε την είσοδο, έχτισε μια πέτρινη σκάλα με επένδυση από ψηφιδωτό πρόσωπα του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και του Σίμωνα του χαναανιτική σχετικά με τα τοιχώματα του σπηλαίου. Με αυτή τη μορφή επέζησε μέχρι σήμερα.Και σήμερα, στο δρόμο για να μπορείτε να βρείτε την πηγή του αγιασμού, και ένα μικρό γρανίτη ογκόλιθος με το αποτύπωμα των ποδιών του Αποστόλου, και τα ορμητικά του βουνού, σύμφωνα με την οποία μαρτύρησε Σίμων ο Ζηλωτής. Από τα βράχια που βρίσκονται κοντά στο σπήλαιο, ακόμα ορατές κόκκινες κηλίδες - «αποστολική σταγόνα αίματος»
Επί του παρόντος, τα λείψανα του απόστολου βρίσκονται υπό την αιγίδα του ναού του Σιμωνο-Κανανίτη.
Μέρος των λειψάνων του αποστόλου βρίσκεται στη βασιλική του Αποστόλου Ανδρέα του Πρώτου που ονομάστηκε στην Κολωνία (Γερμανία).
Υπάρχουν δύο ακόμη εκδοχές του θανάτου του μάρτυρα του αποστόλου Σίμων.Για το ένα, σταυρώθηκε από τις τοπικές ειδωλολάτρες κατά τη διάρκεια του αποστολικού κηρύγματος στη Βρετανία, από την άλλη πλευρά, ευρέως διαδεδομένη στη Μέση Ανατολή - εκτελείται με τον απόστολο Ιούδα Θαδδαίος στη Βαβυλώνα. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μοιράζεται ούτε μία. Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...