Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, 
ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου
Δεσποτική εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ,
πού βρίσκεται στό Ζωγραφίτικο κελλί τῆς Ἀναλήψεως στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς καλλιτεχνικότερες εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Στό κάτω μέρος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ἐν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στό πάνω μέρος τῆς ἐντυπωσιακῆς σύνθεσης εἰκονίζεται ὁ ἀναληφθείς Κύριος ἐντός ἡμικυκλικῆς δόξας, καθήμενος ἐπί χερουβίμ. Τήν δόξα περιβάλλουν νεφέλες ἐνῶ γύρω ἀπό αὐτήν πλῆθος ἀγγέλων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι κρατοῦν ἕνα μουσικό ὄργανο, ἀναγγέλουν μέ πανηγυρικό τρόπο τό γεγονός. Κάτω ἀπό τό χορό τῶν ἀγγέλων, στά ἀριστερά καί δεξιά τῆς σύνθεσης, εἰκονίζονται οἱ προφήτες Δαβίδ καί Ζαχαρίας, πού εἶχαν προαναγγείλει τό γεγονός.
 Τό πολύ ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα συνυπάρχει στό ἴδιο τέμπλο μέ τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Θεοτόκου Ὁδηγητρίας, οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν στό ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. δεσποτική εἰκόνα Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ὁ Ὅσιος ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος. Ὁ Βίος καί το ζωγραφικό του ἔργο, Ἀθήνα 2009.


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τῶν ἱερομονάχων Διονυσίου καί Παρθενίου τῶν ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Μέρος Α΄)», Ἀρχεῖο Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν 3 (2009), σ. 45-50

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
(παρακατω)

γιά τόν Ὅσιο Συμεών τόν ἐν τῷ Θαυμαστῷ Ὄρει

ἀπό τό Ρουμανικό συναξάρι
και 
ἀπό τό Ρωσικό συναξάριПрп. Симеон. 
Мануил Панселин. Фреска. Афон (Протат). Около 1290 г.
Ο Όσιος Συμεών. Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1290 μ.Χ. 
στο Πρωτάτο τού Αγίου Όρους απο τον Μανουήλ ΠανσέληνοПрп. Симеон. 
Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Ο Όσιος Συμεών
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ. ἀπό τόν 
 Τζώρτζη (Ζώρζης) Fuca. στην Ιερά Μονή Διονυσίου Άγιον Όρος
Ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης. 
Τοιχογραφία στην Αγία Σοφία Τραπεζούντας Πόντου.


Прп. Симеон. 
Феофан Грек. Фреска. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Новгород. 1378 г.
Ο Όσιος Συμεών
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1378 μ.Χ. 
στον  Ι.Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νόβγκοροντ Ρωσία ἀπό τόν 
 Θεοφάνη τον Έλληνα ο οποίας ήταν Βυζαντινός ζωγράφος του ύστερου Μεσαίωνα 
Όσιος Συμεων ο εν τω Θαυμαστω Ορει


Θαυμαστὸν ᾤκει πρὶν Συμεὼν γῆς ὄρος,
Πόλου δὲ πανθαύμαστον οἰκεῖ νῦν ὄρος.
Εἰκάδι ἔνθα νόες Συμεὼν μόλεν ἀμφὶ τετάρτῃ.


Βιογραφία

Ο Όσιος Συμεών, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' (574 μ.Χ.). Καταγόταν από την Έδεσσα, αλλά γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας.

Όταν ευρίσκετο στην ηλικία των πέντε ετών ένας τρομερός σεισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Αντιόχειας. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο πατέρας του Ιωάννης, ο οποίος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε η στέγη του σπιτιού του. Η μητέρα του Μάρθα (4 Ιουλίου) όμως, διασώθηκε διότι απουσίαζε από την πόλη όπως και ο Συμεών ο οποίος είχε πάει να προσκυνήσει το ναό του Αγίου Στεφάνου. Έκτοτε με φόβο θεού η Μάρθα ανέτρεφε και μεγάλωνε το γιο της.

Σε πολύ νεαρή ηλικία, πλήρης χάριτος και πνεύματος, ο Συμεών μετέβη στη Σελεύκεια, κοντά στο όρος του χωριού Πίλασα, σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι όπου μόναζε ένας περίφημος ασκητής, ο Ιωάννης. Κοντά του ο Συμεών μελέτησε συστηματικότερα τις άγιες Γραφές και ασκήθηκε στην προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Γρήγορα έγινε παράδειγμα μίμησης και για τούς άλλους αδελφούς της Μονής.Менологий  24 -27 мая; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Όσιος Συμεων ο εν τω Θαυμαστω Ορει
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαίου (24 - 27)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Όσιος Συμεών αξιώθηκε του χαρίσματος της προοράσεως και της θεραπείας κάθε ασθένειας. Έτσι προανήγγειλε την κοίμηση του διδασκάλου του, την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Εφραίμ (545 μ.Χ.), τους σεισμούς της Αντιόχειας και Κωνσταντινουπόλεως (557 μ.Χ.) και άλλα γεγονότα

Όμως ο διάβολος ο οποίος μισεί το καλό και την πνευματική πρόοδο των ανθρώπων έβαλε κάποιο φθονερό συμμοναστή του να τον σκοτώσει με μαχαίρι, αλλά από θαύμα το χέρι του ξεράθηκε επί τόπου. Όμως ο αμνησίκακος Συμεών όχι μόνον δε θύμωσε αλλά και προσευχήθηκε θερμά στον πανσθενουργό Κύριο να θεραπεύσει τον αδελφό του όπως και έγινε.
Διάγραμμα του χώρου με τα σωζόμενα ερείπια στο Θαυμαστό όρος.
Στο κέντρο με το βέλος η βάση της λίθινης κολώνας, όπου ασκήτευσε ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης.
Στο κέντρο η βάση της κολώνας, όπου ασκήτευσε ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης


Αργότερα ο όσιος αποσύρθηκε στο Θαυμαστό Όρος σ' ένα τόπο όπου υπήρχαν μόνο ξερόλιθοι. Εκεί έζησε σκληρά ασκητική ζωή επί σαράντα πέντε έτη. Εκοιμήθη ειρηνικά και αξιώθηκε της αιωνίου μακαριότητας το 590 μ.Χ., σε ηλικία ογδόντα πέντε ετών.Sfintele moaşte se găsesc la Mănăstirea Neamţ
Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγ. Συμεών τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ Ὄρει τῆς Ἀντιόχειας Συρίας
πού εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Neamt Ρουμανίας Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος 

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Συμεών· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ὡς ἀείφωτος λύχνος δωρεῶν τῆς ἀσκήσεως, ἐν τῷ Θαυμαστῷ Πάτερ Ὄρει, διαπρέψας ἀνέλαμψας, καὶ κλίμακα ἐκ γῆς, πρὸς οὐρανὸν, τὸν στῦλόν σου ὑπέθου ἀληθῶς, Συμεὼν θαυματοφόρε τοῖς εὐσεβῶς, προστρέχουσι τῇ Μάνδρᾳ σου. Δόξα τῷ δεδωκότι σου ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.


Εικόνα που παριστάνει τον Όσιο Συμεών τον Θαυμαστορείτη στην κολώνα που ασκήτευσε.
Ο Όσιος περιβάλλεται από δύο αγγέλους, ενώ στη βάση της κολώνας η μητέρα του Μάρθα
που ήταν υμνωδός. Στο βάθος φανταστική απεικόνιση των κτιρίων που είχαν χτιστεί
γύρω από τον ασκητικό τόπο του Οσίου. Σπάνια ελληνική εικόνα του 1664.

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Τὰ ἄνω ποθῶν, τῶν κάτω μεθιστάμενος, καὶ ἄλλον οὐρανόν, τὸν στύλον τεκτηνάμενος, δι᾽ αὐτοῦ ἀπήστραψας, τῶν θαυμάτων τὴν αἴγλην Ὅσιε, καὶ Χριστῷ τῷ πάντων Θεῷ, πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.Минея - Май (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Μάιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .


Μεγαλυνάριον

Ὄρος κατοικήσας τὸ Θαυμαστόν, τὸν ἐξ αἰωνίων, ἀπαυγάζοντα θαυμαστῶς, ὀρέων Δεσπότην, δόξασας θείοις πόνοις, λαμπρῶς ἐθαυμαστώθης, Συμεὼν Ὅσιε.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
(σέ μετάφραση google)


Όρος Άγιος Συμεών ο Μέγας γιορτάζεται στις 24 Μαΐου.

Όρος Άγιος Συμεών ο Μέγας γεννήθηκε το 522, στην πόλη Αντιόχεια της Συρίας, και απεβίωσε το έτος 592. Ο ίδιος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 24 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι αυτό το ιερό πέρασε πολλά χρόνια στην κορυφή ενός πυλώνα πέτρα, δεν πρέπει να συγχέεται με τον Άγιο Συμεών Στυλίτη, ο οποίος έζησε μεταξύ 390 - 459, κοντά στην πόλη του Χαλεπίου στη Συρία, και τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε 1 ημέρα Σεπτέμβριο.

"Οι κάτοικοι του πουθενά και άγγελος στη σάρκα και wonderworking που έδειξε κομιστή της Dunezeu πατέρας μας Συμεών? Και η νηστεία, η αγρυπνία με την προσευχή, ουράνια δώρα λήψη, να θεραπεύσει τον άρρωστο και τις ψυχές εκείνων που τρέχουν σε σας με πίστη. δόξα σ 'αυτόν που σας έχει δώσει τη δύναμή σας, τη δόξα που θα στεφθεί σου εγκώμιο γι' αυτόν που δουλεύει μέσα σας, σε όλα τα επούλωση. "

Όρος του Αγίου Συμεών του Μεγάλου

Άγιος πατέρας, ο Ιωάννης, έλαβε χώρα στην πόλη της Έδεσσας και άγια μητέρα, Μάρθα, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αντιόχειας. Όταν οι γονείς του Ιωάννη εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Αντιόχειας, που έψαξε για το γιο τους, μια χριστιανική παρθένα, να είμαστε ενωμένοι στο Μυστήριο του Γάμου. Γνωρίζοντας εκείνων καθαρό γιο της ζωής, οι γονείς της Μάρθας συμφώνησε με το γάμο των δύο. Παρά το γεγονός ότι η κοπέλα ήθελε να πάει παρθενική ζωή, μετά από πολλή προσευχή και πολλά δάκρυα, έκανε υπακοή στους γονείς της, για να μην θλίβομαι.

 Όρος του Αγίου Συμεών του Μεγάλου

Ο John και η Μάρθα είχε την ίδια σκέψη, που ζουν παρακαλώντας στο Θεό. Νήστεψαν πολύ και οι ίδιοι κουρασμένος με την πνευματική προσπάθεια. Επιθυμώντας να αποκτήσουν ένα μωρό, να τον λατρεύουμε τον Θεό, χαρούμενος Marta πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή εκκλησία και προσευχήθηκε πολύ. Πέρασε αρκετές μέρες χωρίς φαγητό και χωρίς πόσιμο, κοιμούνται στο πάτωμα. Τέλος, ένα βράδυ, τον είδε στην Αγίου Ιωάννη, ο οποίος είπε: ". Dare, γυναίκα, και σας ζητά, γιατί η προσευχή σας έχει λάβει" Στη συνέχεια, ο τόπος γέμισε με το άρωμα.

Μετά από μια άλλη ενώ Αγίου Ιωάννη φάνηκε και πάλι Marta, λέγοντας: «Σταθείτε γρήγορα, γυναίκα, και να πάει στο ντουλάπι σας και ευλογία, που συνοδεύεται από το άτομό σας, αφού έχετε συλλάβει το γιο και και θέλεις καλέσει το όνομα του Συμεών. για το μαγείρεμα του κρέατος ή κρασί ή αλλιώς το σκάφος δεν θα μοιραστεί άνθρωπο. Ναι αυτό είναι μόνο το δικαίωμα του μαστού να ταΐσει, και στα αριστερά δεν θα αγγίξει, επειδή το παιδί είναι η συσκευή το δικαίωμα. Ψωμί και το μέλι και το αλάτι θα του δώσει το δικαίωμα των τροφίμων. θα πρέπει να είναι με όλα φοβούνται να φυλάσσεται ως το Δισκοπότηρο, τιμή θησαυρό γιατί θα είναι ένας υπηρέτης του Κυρίου του Θεού μας. Πότε θα γιορτάσει δύο χρόνια θα λάβουν το Άγιο Βάπτισμα στο η εκκλησία. Τι λέει για να είναι με το παιδί από το Άγιο Βάπτισμα, χάρη ήρθε πάνω του. "

Άγιο Λόγο επιτεύχθηκε ότι, και η ευτυχής Ιωάννη και Marta έχουν λάβει από τον Θεό ένα αρσενικό παιδί. Σε αυτό, τον αποκαλούσαν Συμεών. Που ξυλοκοπήθηκε από έλεος της μητέρας, Marta προσπάθησε να δώσει το μωρό στο θηλασμό και την αριστερά. Το παιδί αρνήθηκε κάθε φορά, να κλαίει. Μετά από αρκετές προσπάθειες, Μάρθα αριστερό στήθος ήταν σφιχτό και έγινε όπως το αρσενικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει ζεστό νερό για μπάνιο δεν ήθελε να πλησιάσει. Έτσι, κάθε φορά που η μητέρα του ήθελε να το πλύνετε, το μωρό έμεινε χωρίς φωνή, δείχνοντας έτσι το θέλημα του Θεού.

Όρος του Αγίου Συμεών του Μεγάλου

Όταν ήταν δύο χρόνια το παιδί βαφτίστηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που λαμβάνει το όνομα Συμεών. Όταν βγήκε από τη γραμματοσειρά, για επτά ημέρες, το μωρό μου είπε πολλές φορές: «Δεν είμαι ο πατέρας μου και ο πατέρας μου, η μητέρα μου και είμαι η μητέρα της." Σε αυτό το έδειξε προτέρων vietuirea μοναχούς που ήταν να την πάρει.

Ενώ Συμεών ήταν σαν πέντε χρόνια, ένας ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την πόλη της Αντιόχειας. Ο πατέρας του είχε συνθλιβεί από ένα μεγάλο βράχο, και το παιδί οδηγήθηκε μακριά από τη μητέρα του. Βρίσκοντας το ένα θεοφοβούμενος γυναίκα, εκείνη τον πήρε στους ώμους του και πήγε μαζί του σε ένα κοντινό βουνό. Μετά από επτά ημέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε Μάρθα ανακάλυψε όπου ο γιος της ήταν. Η γυναίκα που νοιαζόταν κατέθεσε ότι για επτά ημέρες μόνο δύο φορές δοκίμασαν το ψωμί και το νερό.

Μόλις ενώ τα πόδια μέσα από την πόλη, Συμεών έφτασε σε ένα μέρος που ονομάζεται Χερουβίμ και από την αποκάλυψη του Θεού, είδε τη δόξα της αιώνιας ζωής, Θρόνος του Θεού της Κρίσεως και τα βάσανα της κόλασης. Από εκείνη τη στιγμή, το παιδί άρχισε την ομιλία του με μεγάλη σοφία, γνωρίζοντας τα μυστικά της ζωής.

Όταν ήταν έξι, Συμεών πήρε στο μοναστήρι. Με τη φροντίδα του Θεού, ένας γέρος ντυμένοι με λευκές στολές και είπε το παιδί: ". Συνέχεια μου όπου κι αν πάω" Και ανέβη κοντά στο χωριό Pila, η χώρα Τιμπερίνα, όχι μακριά από τη Σελεύκεια.

Εδώ στα βουνά, πέρασε λίγες μέρες στη μοναξιά, στη συνέχεια, καθοδηγούμενη από τον άγγελο του Κυρίου, ανέβηκε το βουνό μέχρι που βρήκε ένα μοναστήρι. Ήταν Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ηγούμενος, ένας γέρος που γνώριζε το παιδί πριν από την υψηλή κόμμα. Επιπλέον, δείχνει το παιδί της, ένας άγγελος και είπε στον ηγούμενο: «Με αυτό θα σώσει."

Σε αυτό το μοναστήρι, ο Άγιος Συμεών πέρασε για αρκετές ημέρες, νηστεία και αγρυπνία όλη τη νύχτα σκληρά. Όταν ένας από τους αδελφούς, εξαπάτηση φθόνο, σχεδίαζαν να σκοτώσουν το παιδί, το δεξί χέρι των ξηρών και τρομερό πόνο που καλύπτει ολόκληρο το σώμα. Έκρυψε την αμαρτία και να φτάσει στο χείλος του θανάτου. Μόνο τότε ομολόγησε σκέφτηκε και απέκτησε τη θεραπεία μέσω των προσευχών του Αγίου Συμεών.

Όταν ήταν επτά ετών, ο Άγιος Συμεών ζήτησε να είναι ένα ψηλό πέτρινο πυλώνα δίπλα στον ηγούμενο ή. Αξιολογήστε κορυφή τρύπα ήταν λίγο σφιχτό, κατασκευασμένο από ξύλο καρυδιάς. Ξεκινώντας από αυτό το είδος της ασκητικής, και παρουσιάστηκε Αγίου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, τεντώνοντας τα χέρια και είπε: «Γι 'αυτό και σταυρώθηκε, είμαι ευχαριστημένος, αλλά ισχυρή και θαρραλέα." Κατάλαβε, τόσο ιερό που πρέπει τώρα να σκληραίνουν και να πάρετε περισσότερη υπομονή και μόχθο.

Εκτός από τις δαπάνες για την pole στο Όρος Αγίου Συμεών Υπέροχη μέρα προσθέτει άλλες νέες πνευματικές επιδιώξεις. Σε αντίθεση με άλλους γονείς μοναχοί νύχτα, ιερή ανάγνωση ολόκληρο το ψαλτήρι, και η ημέρα πραγματοποιήθηκε στη σιωπή. Στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να φάει ακόμα λιγότερα χόρτα, αρνήθηκε, λέγοντας: ". Κανείς δεν είναι μολυσμένη τροφή, αλλά βρώμικο σκέψεις κινείται, ενοχλητικό και το μυαλό materialnica πυκνώνει και αποτελεί το πιο λεπτό"

Όρος Άγιος Συμεών ο Μέγας χειροτονήθηκε ιερέας. Σε μια παλιά εικόνα, αυτό φαίνεται βαμμένο προσηλωμένη Λειτουργία στη μνήμη της μητέρας του και οι μαθητές αναρρίχηση διαδοχικά για αυτόν να λάβουν Θεία Κοινωνία. Σε μια άλλη εικόνα, Επίσκοπος Διονύσιος της Σελευκείας φαίνεται βαμμένο αναρρίχηση σ 'αυτόν και τον χειροτόνησε στο πόλο.

Μετά Αγίου Συμεών πέρασε στην pole, ενώ δεκαοκτώ, πήγε στο Όρος Υπέροχες, όπου για δέκα χρόνια, είχε μια βραχώδη υψηλή θέση. Στη συνέχεια, ανεβαίνοντας σε έναν πόλο λιγότερο δαπανηθεί για σαράντα πέντε χρόνια. Των ογδόντα πέντε χρόνια παλιά, εβδομήντα εννέα και έχει δεσμευτεί Αγίου Συμεών με τον αγώνα και με υπομονή πέρα ​​από την ανθρώπινη φύση.

Άγιος Συμεών ο Μέγας Όρος, έχει περάσει μακριά στο έτος 592. Ο ίδιος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 24 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι αυτό το ιερό πέρασε πολλά χρόνια στην κορυφή ενός πυλώνα πέτρα, δεν πρέπει να συγχέεται με τον Άγιο Συμεών Στυλίτη, ο οποίος έζησε μεταξύ 390 - 459, κοντά στην πόλη του Χαλεπίου στη Συρία, και τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε 1 ημέρα Σεπτέμβριο.

Λείψανα του Αγίου Συμεών διατηρούνται Μονή Neamt
Ευσεβείς λείψανα του Αγίου Συμεών, ο όρος Υπέροχες, ακριβώς, ειλικρινής ή το κεφάλι, διατηρείται με μεγάλη ευλάβεια στη Μονή Neamt, Neamt County. Αυτό το πολύτιμο πετράδι είναι πλαισιωμένο με ένα στεφάνι ακριβά ότι, σε σλαβική, λέει: «Κειμήλια του Αγίου Συμεών ο όρος ότι η μεγάλη Υπάρχουν καλύφθηκαν από τον John Stephen πρίγκιπα τουλάχιστον παραπλήσιο 6971 (1463).". Αυτό είναι, σύμφωνα με τους ιστορικούς, το αρχαιότερο διατηρημένο επιγραφή του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου.

Η επιγραφή στα σλαβικά είναι επίσης το πιστοποιητικό Ιερά Λείψανα γνησιότητας. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς περιήλθαν στην κατοχή του Μεγάλου Αγίου Στεφάνου. Είναι πιθανό ότι έχουν ένα οικογενειακό κειμήλιο ή δώρο που έλαβε από τον πρίγκιπα Ρωμαϊκή έργα ελέους έκανε στο Άγιον Όρος.

Τα σεβάσμια λείψανα του Αγίου Συμεών Μονή Neamt δόθηκαν το 1497, κατά τη διάρκεια χειροτονία του. Prince είναι ένα από τα θεμέλια. Ένα παλιό βιβλίο - ορυχείο στη σλαβική - το δέκατο έκτο αιώνα, διατηρείται μέχρι σήμερα στην Neamt Μονή του Αγίου Συμεών περιέχει δουλειά. Nepurtand αυτή η εκκλησία, αυτή η ιερή γραφείο στη Μίνα δείχνουν ότι το μοναστήρι είχε ήδη Ιερά Λείψανα του.

Μετά την αλλαγή του αρχαίου ιερού, σκαρφαλωμένο στέμμα του Αγίου Στεφάνου ο Μέγας είχε τοποθετηθεί στην άκρη στη Μονή Μουσείο Neamt. Τα λείψανα του Αγίου Συμεών του Μεγάλου βουνό, που έχει ήδη τοποθετηθεί σε ένα νέο φέρετρο θα οδηγηθούν στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Πίου Παρασκευά (Οκτώβριος 2013).

Λείψανα και το στέμμα του Αγίου Συμεών Μονή Neamt, 1643
Κείμενο της κόμης γραμμένο στα σλαβικά, λέει: «Κειμήλια του Αγίου Συμεών του Μεγάλου το Όρος. Κλείδωσαν τον πρίγκιπα τουλάχιστον παραπλήσιο 6971 Ιωάννης Στεφάνου. " Η επιγραφή αυτή θεωρείται από τους ιστορικούς ως η παλαιότερη σωζόμενη επιγραφή Στέφανος ο Μέγας, και εκφράζει την απόλυτη γνησιότητα τέτοιων ιερών λειψάνων. Πώς το έκαναν στην κατοχή του Αγίου Στεφάνου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σήμερα. Ιστορία Năsturel Petre λέει ότι είναι πολύ πιθανό ότι ανήκαν στον πατέρα του Στεφάνου, Bogdan II. Ήταν μια οικογένεια θησαυρός, θα μπορούσε κανείς να πει. Η υπόθεση που ανήκαν Μονή Neamt, και Stephen θα έχουν μόλις κλειδωμένη, είναι πολύ απίθανο, διότι ένα τέτοιο θησαυρό ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί εκείνη τη στιγμή ένα μικρό μοναστήρι, όπως ήταν η γερμανική εκείνη την εποχή.Αλλά για μια πολιτικός με κύρος και οικονομικών πόρων ή πρίγκιπας Stefan Bogdan, τέτοια πραγματικά περιστατικά δεν φαίνεται αδύνατο.Κάρδαμο Petre πιστεύει ότι το 1463 Αγίου Στεφάνου τοποθετήθηκε το στέμμα στο κεφάλι, αλλά δεν πήρε μακριά κειμήλια από Neamt. Το κύριο επιχείρημα είναι η έλλειψη ενός αποδέκτη ferecării κειμήλια. Μοιάζει πολύ με την κορυφή του κεφαλιού του Αγίου Στεφάνου Gennady που δίνει στη Μονή Putna το 1488, αυτό είναι γραμμένο ρητά, όταν ο Συμεών, ωστόσο, ο παραλήπτης λείπει. Ως εκ τούτου, κάρδαμο πιστεύει ότι μόνο το 1497, όταν οι ιδρυτές ştefaniene μεγάλο αγιασμό των Neamt, Αγ πρίγκιπας είχε δώσει νέο θησαυρό θεμέλια. Το γεγονός είναι ότι ένα ορυχείο από τον δέκατο έκτο σλαβική nemtean προέλευσης περιέχει μια ειδική Μάζα του Αγίου Συμεών, το οποίο δεν συμβαίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα λείψανα του αγίου έχουν mănătirea που έδωσε τη νίκη στην εκκλησία ή μοναστήρι [2] .
Ποιο είναι το κίνητρο για να ωθείται Αγίου διάδοχο του θρόνου για να επιτευχθεί αυτό; Μια άμεση απάντηση είναι: ευσέβεια. Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. Η ιδέα των αγίων κοσμούν τις κορώνες κεφάλια διατηρούνται στην Ορθοδοξία δεν είναι ασυνήθιστο. Ακόμα nimburile ζωγράφισε εικόνες των αγίων είναι μια εικόνα της încununării τους ο Ουράνιος Βασιλιάς. Ας θυμηθούμε εδώ ότι κορώνες και αγίων Μαρτύρων της Σεβάστειας σαράντα που έλαβαν από τον ουρανό. Στη Μολδαβία υπάρχουν άλλες δύο κορώνες, το οποίο πρέπει να αναφέρω εδώ: η κορυφή του κεφαλιού του Αγίου Gennady από Putna, έκανε το 1488 όλοι επιθυμούμε Στέφανος ο Μέγας, και το στέμμα πιο γνωστά Παρασκευής στο Ιάσιο. Αυτά τα επιτεύγματα δεν είναι αμελητέα ευσεβείς. Στην πραγματικότητα ξεκινούν από αγιολογικά κείμενα, επειδή η σχέση του πιστού με την αγιογραφία των Αγίων είναι η πρώτη επαφή. Και στην αγιογραφία Ανατολή υπαγορεύει εικονογραφία

Αν Parascheva, λείψανα έχουν κορώνα στο κεφάλι, αλλά και σε ένα από τα παλιά εικονογραφικές παραστάσεις της έγινε μοντέλο του, της Επισκοπικής Εκκλησίας στη Ρωμαϊκή (βαμμένο στις αρχές του αιώνα. Δέκατου έβδομου αιώνα, πριν από την άσκηση κειμήλια Iasi από Vasile Lupu), του Αγίου Παρασκευά κάθεται σε θρόνο και στέφεται από τους αγγέλους. Αυτή η ζωγραφική, αλλά κειμήλια και το στέμμα της, καθώς ήρθε σε μας σήμερα, είναι ακριβές κείμενο Ζωή Αγίου Παρασκευά Στην έκδοση του Ματθαίου, ο επίσκοπος Μύρων, ο Γιώργος, ένας από αυτούς που ανακάλυψαν το άγιο σώμα, έχει την ακόλουθη όραμα.:
Στ Parascheva, ο καθεδρικός ναός Ρωμαϊκής Επισκοπική, ακόμα. sec. XVII
"Στο είδε τα μεσάνυχτα σε ένα όνειρο και preastrălucită ένδοξη αυτοκράτειρας, καθισμένος σε θρόνο ένδοξο και γύρω preastrălucit άνδρες στέκεται φως τροχό φορείς. Που τους είδε Gheorghe, που κυμαίνονται από πολύ φόβο, σκύβοντας στα πόδια τους και προσευχήθηκε για τη ζωή του, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την αποκάλυψη ότι αόρατο. Μία από αυτές τις φωτός φορείς, κρατώντας το δεξί χέρι του, έθεσε λέγοντας: "Γιώργο, δεν φοβούνται, αλλά να πάρει μέχρι αύριο το πρωί στις Σύναξη διακηρύσσει όλα τεθεί κατοχυρώνουν τα λείψανα του Αγίου Παρασκευά, η οποία βρήκαμε τώρα, για γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτή τη γη της Epivatelor, και έδειξαν όλοι οι αγώνες της μετά Θεού, και τιμήθηκε με το κράτος που βλέπουμε τώρα και η βασιλεία, και από την ίδια πόλη με εσάς, και το ίδιο το έθνος, και εξυψώνει διακαώς προσεύχεται στο Θεό για κάθε έναν από εσάς. " Και είπε ότι, και η αυτοκράτειρα είπε ότι ο Γιώργος έχει την πλησίασε και του είπε: «Είμαι σε αυτή τη γη όπου ζω τώρα, τους απογόνους του που ονομάζεται Παρασκευά στη θεία βάπτισμα. Αλλά τώρα προσπαθεί να τιμήσει τη σκηνή μου, και εγώ θα ζητήσει από τον Θεό για να σας ελευθερώσει από τα βάσανα και τους κινδύνους » [3] .
Ρωμαϊκής ζωγραφικής χρονολογείται από τις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα, και γράφτηκε από τον Matthew στα Μύρα ζωή όλα την ίδια στιγμή, αλλά όχι νωρίτερα από το 1605. Αναμφίβολα, το ρωμαϊκό ζωγράφος εμπνεύστηκε από εικονογραφικό πρόγραμμα για την επίτευξη ακόμη και αυτό το κείμενο στην ελληνική γλώσσα ή η παλαιότερη έκδοση σλαβικά, που γράφτηκε από τον Άγιο Ευθύμιο του Τάρνοβο [4] .
Επιστρέφοντας στην Αγίου Στεφάνου στέμμα που έκανε το κεφάλι της του Αγίου Συμεών, πιστεύουμε ότι ήταν εμπνευσμένη από την ελληνικήζωή του Αγίου Συμεών, ο οποίος γνώριζε ότι πιθανόν στην συντετμημένη εκδοχή του Nichifor Ουρανού αιώνα η Ιερά πρίγκιπα. XI, που αργότερα διαβιβάστηκε σε μας και των Αγίων Εδώ, όμως, λέει ότι η ζωή του Αγίου Συμεών φάσμα έκδοση, για τον στόλισαν μεαρχαγγέλους.:
«Αξίως των αγίων που αγαπούν τον Θεό και αγαπήθηκε από Αυτόν, η θεία χάρη του Αγίου Θεός αγάπησε το υπερφυσικό και τελικά να δικαστούν ως πατριάρχης Αβραάμ (Εβρ. 11, 17). Άγιοι διαιρέσεις και βλέπει ο Κύριος στέκεται στο μπροστινό μέρος και μαζί με αυτούς και ήταν παρών και ένα λευκό άλογο και ένα στεφάνι της δόξας στα χέρια των αρχαγγέλων για να τον στέψει βασιλιά και να τον κάνει δούλο Του.Είπε προς αυτούς ο Λόγος του Θεού είναι μέσα μου και τα μαλλιά παλτό δεν θα πάρει από μένα που είναι η δόξα του Χριστού. Είπαν στους αγγέλους: Φόρεμα Χριστός σε αυτή την ρόμπα, μοβ και ντύσει τον εαυτό σας με το Άγιο Πνεύμα, το όραμα ένδυμα. Συνέχισε να πει ο δούλος του Χριστού: Κύριε, αν εντολή με τους αγίους να βασιλεύει, θα είμαι εγώ γιορτή για τα πιάτα της ζωής, με τη χάρη του σου καλοσύνη. Και ο Κύριος είπε: Και σε αυτό το έβαλα για να κάνει τη θέλησή σας και θα σας είναι, ότι έχω αγίασε στην ελπίδα της καλοσύνης και ατελείωτες βασιλεύει αιώνια ζωή και να είναι σε σένα αιχμηρά βέλη, για να πάρει κάτω από δεκάδες χιλιάδες των διαβόλων. Και τον έντυσε πάνω ενδύματα αγγέλους ασκητική αγιότητά του με ευπρέπεια και μεγάλη δόξα, η θέση τους στο κεφάλι διάδημα στολίδι στο πνεύμα πνευματική ζωή, ξεπερνιέται σταυρό και ένα αστέρι που έλαμψε σαν αστραπή. Και κάθισε πάνω του έδειξε σε αυτό το άλογο πριν, τιμώντας με μεγάλη χαρά και όλοι με μια φωνή λέγοντας: Χριστός επαίνεσε στον ουρανό και στη γη και τον υπηρέτη του Συμεών βασιλιά με τα ιερά νικά. Ιερά και είδε ο διάβολος κατάπληκτος και όλα τα κακά πνεύματα spăimântându " [5] .
Και ένα θαύμα που λειτουργεί άγιος δει φορώντας ένα στεφάνι της δόξας, ένα σταυρό-φωτιά στη μέση της:
"Ένας άνδρας από τα σύνορα με τους Πέρσες, που έχει τρομερή δαίμονας έχει βρει εύνοια από τον Θεό. Για έστειλε άγγελο του Κυρίου και είπε: «Πήγαινε στον υπηρέτη του Θεού, ο Συμεών! Έχει κατοικία του στην Αντιόχεια μεγάλη, δίπλα στη θάλασσα σε ένα μοναστήρι στα βουνά. Μέσα από αυτό θα σας θεραπεία από τον Κύριο. " Άγιος άνθρωπος ήρθε να, τους βρήκε. Και άγιος, καλώντας τον Υιό του Θεού, επέπληξε τον δαίμονα έξω από αυτόν. Και θρήνος κάτω από το δαίμονα, λέγοντας: «Επιτρέψτε μου και θα βγείτε έξω, γιατί ξέρω ποιος είσαι και αυτός που εργάζεται σε σας, τον Υιό του Θεού." Θα σας καλεί, δαίμονας βλέπει με τον άνθρωπο που το πάθος, ένα λαμπερό χρυσό στεφάνι και έχει πολλά μαργαριτάρια στο κεφάλι του Αγίου [6] και ένα σταυρό στέμμα λάμπει στο φως του ήλιου και του ουράνιου υποδοχής που τον περιβάλλει. Και δεν μπορούν να υποστούν το κάψιμο που προέρχονται από το διάβολο που ήρθε φλοίσβος See, ακόμα δεν τολμούν να πάνε κοντά πάσχοντα. Και έφυγε ο άνθρωπος στην πατρίδα του, ευχαριστώντας τον Θεό μέσα από το ιερό υπηρέτη Του και διακηρύσσοντας όλα τα θαύματα του που είδε " [7] .
Αυτό το θαύμα έγινε ευρέως γνωστό ότι η μοναστική κοινότητα του Αγίου Συμεών, και ενόψει της θέσης που κατέλαβαν αργότερα στο γραπτό κείμενο της Ζωής, έχει γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά του Συμεών σε σύγκριση με άλλους αγίους. Το δώρο που λαμβάνει, μαζί με πολλούς άλλους, τον καθιστά μοναδικό θα λέγαμε Σύναξη. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του, προσκυνητές που ήρθαν να Τοποθετήστε Υπέροχες λαμβάνουν κάποια eulogii πηλό, μέταλλο αργότερα ακόμη και ευλογημένο από το Πνεύμα, πολύ συχνά είναι μέσα από αυτά από τα θαύματα εργασίας και θεραπείες. Τέτοια eulogii ή μενταγιόν που βρέθηκαν σε πολλά μέρη της Ανατολής και σήμερα, διατηρώντας παράλληλα τα πολλά μουσεία στον κόσμο. Αυτά τα μετάλλια, που συνοψίζει την ουσία όλης της ζωής του Αγίου, διατηρώντας μόνο μερικά στοιχεία: το επιστέγασμα πόλο της από αρχαγγέλους και της βάσης πυλώνα μιας πλευράς ξεχωρίζουν δύο βασικά στοιχεία: μαθητής Κόνωνα ότι Συμεών αναστήθηκε από τους νεκρούς [8] Συμεών και η μητέρα του, Μάρτα.

Κέντρο μενταγιόν που εκπροσωπούν Αγίου Συμεών στεφθεί από αρχαγγέλους

Όπως γίνεται, Συμεών στέμμα σέβεται την περιγραφή του κάνω στη ζωή: μεταξύ αυτών, καλύπτοντας întrgime κεφάλι, δύο χέρια είναι σε σχήμα σταυρού, και στο κέντρο, ένα άλλο μικρότερο σταυρό συνδέει τις δύο σκέλη.
Ένας άλλος πιθανός λόγος [9] , που είναι πιθανό να κινουμένων σχεδίων του Αγίου Στεφάνου κορώνες για την επίτευξη αυτή η βοήθεια που χρειαζόταν η οποία ήταν ιδιαίτερα πολέμους με τους μη Χριστιανούς ότι είχαν φύγει. Αγίου Συμεών είχε ήδη δείξει ένα ισχυρό προστάτη των Αντιοχείς στις επιθέσεις ότι η πόλη τους έχει πληγεί από περσικό στρατό του Χοσρόη [10] . Έτσι, το στέμμα ήταν ένα δώρο για του Αγίου Συμεών, στην επιθυμία του να καλέσει για βοήθεια σε δραματικές καταστάσεις που ο Stephen είχε να αντιμετωπίσει. Αγίου Στεφάνου ήταν ο ίδιος στέφθηκε το κεφάλι και να κάνει ακόμα ένα κεφάλι το στέμμα ενός αγίου, που δείχνει ότι το πραγματικό στέμμα που ήταν στην πραγματικότητα μια αναζήτηση για "στέφανον της ζωής» (Ιακώβου 1, 12).
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ανάγνωσης που προσπαθώ να κάνω ιστορία σύρμα από αυτά τα γεγονότα, η κορώνα, μαζί με τα λείψανα φυλάσσονται από τον Άγιο Συμεών Όρος Υπέροχες, παραμένει για μας ένα σύνδεσμο που ενώνει πάνω από αιώνες τσιπ πνευματική αγίους, τους ανθρώπους και Εκκλησίες στον αγώνα τους για τη βασιλεία του Θεού. Φέτος συμπληρώνονται 550 χρόνια από το στέμμα του Αγίου Αγίου Συμεών Υπέροχο και ως έργο της πρόνοιας, τα λείψανά του θα φέρει για την περίσταση της παραδοσιακής προσκυνήματος αφιερωμένο στον Άγιο Παρασκευά από το Ιάσιο, ως μαρτυρία για τους αγίους του conglăsuirii Dumnezu.


[1] Peter Năsturel, "Η παλαιότερη επιγραφή Στέφανος ο Μέγας (1643)," Αφιέρωμα στον Γιώργο Οπρέσκου εορτασμό των 80 χρόνων, το Βουκουρέστι, 1961, σελ. 349-355, αναπαράγονται σε όγκο Stefan cel Mare πνεύμα, 1504-2004. Πορτραίτο στην ιστορία, Ιερά Μονή Putna, 2003, σελ 170-177.? Αρχιμ. Velni Μελχισεδέκ, «Μια μυρωδιά που βρέθηκαν: λείψανα Συμεών στέμμα του Αγίου Υπέροχες (1463),"Annals Putnei, τόμος III, αρ.. 2, 2007, σελ. 5-12.
[2] Ρ Κάρδαμο, op. cit., σ. 177.
[3] Η ζωή και η Παναγία του Αγίου Παρασκευά περάσετε το νέο σε Epivat γράφτηκε από τον Matthew ταπεινός, επίσκοπος Μύρων, 10, trans. Λ Enache, μετά την έκδοση του Α Παπαδόπουλου-Κεραμέως Αναλεκτα Ιεροσολυμιτικης Σταχυολογιας, τ. Ι, 1891, σελ. 445-446.
[4] Η ζωή παλαιότερα ελληνικά, που δημοσιεύθηκε από τον F. Halkin, «Jeune et Sainte ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο 1420z BHG μοναδικό αμπελώνα" Μελέτες για τους Σλαβο-Byzanine και της Δυτικής Ευρώπης του Μεσαίωνα. Στη μνήμη του Ιβάν Dujčev, Σόφια, 1988, σελ. 281-292, αναφέρει το όραμα του Αγίου Παρασκευά ως αυτοκράτειρα.
[5] Η ζωή του Αγίου Συμεών, 43. Χρησιμοποιούμε η μετάφραση είναι έτοιμη για τον όγκο Ζωή του βουνού του Αγίου Συμεών Στυλίτη μεγάλη. Η ζωή του οσίου Marta, τη μητέρα του Αγίου Συμεών Στυλίτη στο Άγιον Υπέροχες, μεταφρασμένο από τον L. Enache, πρόλογος από τον P. van den Ven, που εκδόθηκε από Pr. Δ Bahrim (Συλλογή ζωή σε σειρά Χριστού Hagiographica, αρ. 1), Ed . Δοξολογία, Ιάσιο, 2013 μετά από criticăP έκδοση. van den Ven, La vie ancienne του s Συμεών Stylez le Jeune (521-592), τ Ι:... Εισαγωγή et ελληνικά κείμενα, t ΙΙ: Traduction et commentaire. Vie de Sainte Marthe grecque, η απλή de S. Συμεών ( "Θυγατρικές Hagiographica" 32), στις Βρυξέλλες, 1962-1970.
[6] Πρβλ Αποκάλυψη 4: 4? 9, 7? 14, 14.
[7] Η ζωή του Αγίου Συμεών, 73.
[8] Στο ίδιο, 129.
[9] Η ιδέα τονίζεται από τον Αρχιμανδρίτη. Μελχισεδέκ Velni, op. cit., σελ. 9-10.
[10] Η ζωή του Αγίου Συμεών, 57-63
Πομπή με τα λείψανα του Αγίου Συμεών 
του εν τω Θαυμαστω Ορει
Procesiune cu moaştele Sfântului Simeon din Muntele Minunat
23/06/2014
(σέ μετάφραση Google)


Χθες, το οροπέδιο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Κυρίου ήταν πολύ μικρό για nemţenii φτάνουν για να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό, ενώθηκε με Litia χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης, μητροπολίτης Μολδαβίας και Μπουκοβίνα, μαζί με μια ομάδα ιερέων, εργασία run-γιορτή την ημέρα της Γεννήσεως Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Δεδομένου ότι το 18,00 επίσκοπος έγινε δεκτή από τους υπαλλήλους νομό, μαζί με τον πατέρα Valentin Tofan, πρύτανης του Κοσμητεία Piatra Neamt, δεκάδες ιερείς και τους νέους της πόλης της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ένωσης Νέων (ATOR), θυγατρική Piatra- γερμανική, ντυμένοι με λαϊκή ενδυμασία και μεταφέρουν τις σημαίες στα χέρια της πόλης και της χώρας.

"Εμείς θα πάμε, κλήρος και λαός, ιερείς, πιστοί και αρχιερέας σε μια πομπή μέσα από την πόλη, για να διακηρύξουν σε εκείνους που γνωρίζουν και εκείνοι που δεν γνωρίζουν ότι αύριο αυτό Urba είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή" Teofan είπε πριν από τον εορτασμό του Εσπερινού.

Οι μητέρες με τα μωρά στην αγκαλιά τους, νέοι και γέροι, όλοι τραγουδούσαν σε αρμονία τραγούδι του Εσπερινού. "Ποιος είναι ο Θεός, μεγάλη, όπως ο Θεός μας; Είστε ο Θεός που κάνει θαύματα. " Έτσι τραγούδησε, ιερείς και τους ανθρώπους, σε σκηνοθεσία επίσκοπος Θεοφάνης.

«Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την όμορφη μέρα, επειδή ήθελε να επεκτείνει την προστασία χέρι Του πάνω μας και τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και του Αγίου Συμεών. Πλούτος ουρανό χύνει πάνω μας από την παρουσία στη ζωή μας και στη ζωή του κόσμου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και του Αγίου Ιωάννη του New στο Suceava. Έχουμε απόψε τη χαρά του που έχουν ανάμεσά μας με τα ιερά κειμήλια του, Αγίου Συμεών του Αγίου Μεγάλου, ο οποίος έζησε στην περιοχή ταραγμένο παρελθόν και τη Συρία σήμερα της Τουρκίας, που κοσμούσαν τη ζωή της Μολδαβίας από την εποχή της Υψηλότητας του Στεφάνου, ο οποίος έδωσε Μονή Neamt ευλόγησε αυτό το ιερό οσμή. Ένας άγιος ξεχαστεί στην ιστορία και, κατά γενική ομολογία, συχνά ξεχνάμε και εμείς που είναι έμπειροι σε αυτή την περιοχή, αλλά αντιλαμβανόμαστε αυτό το ξεχείλισμα της χάρης και την ευλογία, που βρίσκεται στην καρδιά της Μολδαβίας », δήλωσε ο Teofan, στην ομιλία του.

Η υπηρεσία ακολούθησε το παραδοσιακό προσκύνημα στα ιερά λείψανα, φέτος διεξάγεται ιερό περιέχει το κεφάλι του βουνού του Αγίου Συμεών του Μεγάλου, διατηρούνται Μονή Neamt. Το προσκύνημα πραγματοποιήθηκε στη διαδρομή: Το «St. John Κύριος» (Πύργος του Stefan cel Mare) - Θέατρο Νέων - γύρους πάνω από τον ποταμό Cuiejdi - Εκκλησία "Αγ Μεγαλομάρτυρος Μηνά" - οδός Petru Rares - Εκκλησίας "Τρεις Ιεράρχες" - Neamt County Council - Εκκλησία «Άγιος Ιωάννης ο Κύριος." Οι πιστοί έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή τραγουδώντας θρησκευτικά τραγούδια και μεταφέρουν αναμμένα κεριά στα χέρια τους.Όρος Αγίου Συμεών Υπέροχο, εορτάζεται στις 24 ΜαΐουΘαυματουργού Συμεών ο Ευσεβής (521-596) ήταν ένας ασκητής Χριστιανός Βυζαντίου, ο οποίος έζησε τον έκτο αιώνα, που γίνεται στη μνήμη του κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου. Σεβάσμια Συμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αισθάνεται ακόμα από μικρή ηλικία μια πρόσκληση για μοναξιά. Ως μια μορφή ασκητισμού, πέρασε πολλά χρόνια στην κορυφή ενός πυλώνα πέτρα, και για το οποίο ονομάστηκε Νέα Στυλίτη. Ευσεβείς ζούσε στην έρημο κοντά στην πόλη της Αντιόχειας, ο τόπος των κόπων του, ονομάζεται Όρος Υπέροχες, επειδή τα θαύματα της.

Μέσα από τον τρόπο ζωής του, προσέλκυσε μεγάλο πλήθος των μαθητευομένων και των νέων ασκητές και αμέτρητες προσκυνητές. Αρχικά, οι μαθητές του ζούσαν σε καλύβες, αργότερα την οικοδόμηση μιας ολόκληρο το σώμα των κτιρίων και μια εκκλησία όπου διαπράχθηκαν ιερές τελετές. Όπως αναφέρθηκε pemptousia. en στα 1177, ο μοναχός Ιωάννη Φωκά έκανε ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, πηγαίνοντας "επάνω στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Συρίας, Φοινίκης και της Παλαιστίνης». Από την αρχή του ταξιδιού του, έφτασε στην "πόλη της Αντιοχείας» (Αντιόχεια ad Οροντη), δηλαδή στην Αντιόχεια, όπου επισκέφθηκε το προάστιο της Δάφνης, «γεμάτη φυτά όλων των ειδών, και το όρος ο Μέγας, όπου έζησε ο Συμεών Θαυματουργού. Η ζωή εδώ και πήρε πολλούς λάτρεις του Θεού, οι άνθρωποι αφήνουν σε αναζήτηση της σωτηρίας, που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση κοσμήσει από τον διάσημο ασκητική πνευματικότητα αυτού. " Έτσι, αναφερόμενος στο διάσημο βουνό Υπέροχο, που κάποτε ήταν μια σημαντική ασκητική, η πηγή Κασταλία, οι Ορόντη ποταμού, να Ρόσο, στη Σκόπελο, τον Καύκασο, καθώς και η έδρα της μοναστικής Σεπτού Συμεών ο Νέος Στυλίτης, οικισμός που βρίσκεται σε Gorgeous κορυφή του βουνού (479 μέτρα).

Η ζωή του αιδεσιμότατου Συμεών γράφτηκε από τον Αρκάδιο, μαθητή του, το μέλλον επίσκοπος Κύπρος, και ο Νικηφόρος Ουρανός. Συμεών ο Ευσεβής πέθανε το 596 στην ηλικία των εβδομήντα πέντε χρόνων.Τα λείψανα του Αγίου Συμεών δωρεά του Αγίου Στεφάνου η Μονή Μεγάλου NeamtΤο 1463, ο ηγεμόνας Στέφανος ο Μέγας διέταξε να κάνει ένα στεφάνι για το κεφάλι του βουνού του Αγίου Συμεών Στυλίτη μεγάλη. Η επιγραφή στο στέμμα δεν διευκρινίζει τι ιερό στεγάζονται τα λείψανα του αγίου γιορτάζεται στις 24 Μαΐου, οπότε θεωρήθηκε ότι Αγίου Στεφάνου κλειδωμένο για τον εαυτό του και την οικογένειά κειμήλια του το 1463, παραχωρώντας τη Μονή 1497 Neamt, κατά τη διάρκεια της χειροτονία των εκκλησιών εγκατεστημένος. Εδώ είναι ό, τι το κείμενο για το στέμμα, γραμμένο στα σλαβικά «Κειμήλια του Αγίου Συμεών του Μεγάλου το Όρος. Κλείδωσαν τον πρίγκιπα τουλάχιστον παραπλήσιο 6971 Ιωάννης Στεφάνου. " Αυτό θεωρείται από τους ιστορικούς ως η παλαιότερη σωζόμενη επιγραφή στο Stefan cel Mare, εκφράζοντας την αυθεντικότητα των ιερών λειψάνων.

Μετά την αντικατάσταση του παλιού ιερού, τιάρα φυλάσσονται στο μοναστήρι, σε μια πολύ ειλικρινής κεφάλι. Αν και το Όρος Άγιος Συμεών ο Μέγας περάσει πολλά χρόνια στην κορυφή ενός πυλώνα πέτρα, δεν πρέπει να συγχέεται με τον Άγιο Συμεών Στυλίτη, ο οποίος έζησε 390-459, κοντά στην πόλη του Χαλεπίου στη Συρία, και τιμάται από την Εκκλησία Ορθόδοξη η 1η Σεπτεμβρίου.


ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Преподобного отца нашего Симеона Дивногорца

24 мая по ст.ст. / 6 июня по н.ст.

В изложении святителя Димитрия Ростовского

(σέ μετάφραση google)

Ο Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης.Τοιχογραφία του 1547 στην Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους.

Ο πατέρας μας Συμεών Divnogortsa

24 του Μάη άρθρα / 6ο n.st. Ιούνιο

Στη δήλωση του Αγίου Dimitry του Ροστόφ

Ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Ιωάννης, έφτασε με τους γονείς του από την Έδεσσα 1 στην Αντιόχεια 2. Ο John είχε μια ηλικία γάμου, και επειδή οι ​​γονείς του να δει εδώ είναι πολύ όμορφη κόρη, που ονομάζεται Μάρθα, ζήτησε από τον πατέρα της και η μητέρα της δεν συμφωνούν αν θα πρέπει να της δώσει στο γάμο του γιου τους. Ο τελευταίος είπε Μάρθα γι 'αυτό. Αλλά το κορίτσι δεν ήθελε να τεθεί σε έγγαμης συμβίωσης, όπως αποφασίστηκε unevestit τον Χριστό, τον Θεό και Κύριό του, γι 'αυτό κρατήστε καθαρίσετε την παρθενιά σας. Αλλά καθώς οι γονείς της αναγκάστηκαν να παντρευτεί, ότι η Μάρθα είχε τους άφησε και πήγε με βιασύνη στην εκκλησία Predtechevu είναι κοντά στην πόλη της Αντιόχειας. Φτάνοντας εδώ, η ίδια έπεφτε στα γόνατα και τα δάκρυα άρχισαν να προσεύχονται στον Κύριο, ζητώντας του να οργανώσει τα πάντα, έτσι ώστε θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο γι 'αυτήν. Και ήταν σε αυτή την εκκλησία το όραμα της Martha εντολή να υπακούσει τους γονείς της και να τεθεί σε γάμο. Εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού, το κορίτσι ήταν σε συνδυασμό με τον John, και δεν ήταν μόνο βοηθός του σε όλες τις υποθέσεις της ζωής, αλλά και η πρόεδρος, τον ανέθεσε σε κάθε καλή αιτία? Μάρθα κοσμήσει νηστεία ζωή, η αποχή και η προσευχή του, επιδιώκοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό. Ειλικρινής Μάρθα συχνά πήγε στην εκκλησία και προσευχήθηκε Predtechevu εδώ με μεγάλο ζήλο για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ζητώντας του να λάβει γι 'αυτήν στο Θεό προσευχές τους δώρο - να γεννήσει ένα παιδί του ανδρικού? ενώ η Μάρθα υποσχέθηκε να το αφιερώσω, όπως έκανε η Άννα Σαμουήλ (1Tsar.1 11), την υπηρεσία του Θεού. Ένα χρόνο μετά από αυτή, ενώ η Μάρθα, προσεύχεται εδώ τη νύχτα, αποκοιμήθηκε, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και είπε:
- Ελπίδα, η γυναίκα. προσευχή σας είναι αποδεκτή, και θα πάρετε αυτό που ζητάτε. Σε μια ένδειξη του υπέρ του Θεού, λαμβάνουν το άρωμα αυτού είναι (την ίδια στιγμή που της έδωσε ένα θυμιατό με θυμίαμα)? pokadi αυτό το θυμιατό σπίτι του.
Αφού ξύπνησε από τον ύπνο, Μάρθα βρέθηκε στο χέρι του ένα θυμιατήρι του οποίου προχωρά άρρητη ευωδία.
Τότε ήταν ο πρόδρομος του Κυρίου και πάλι και είπε:
- Πηγαίνετε στο σύζυγό σας, για θελεις να συλλάβει έναν γιο και τον κάλεσε Συμεών. Αυτός θα φάει το γάλα μόνο από το δεξί στήθος σας, το αριστερό και δεν άγγιξε. Αυτός είναι ο γιος του δεξιού χεριού? δεν θα φάει οποιοδήποτε κρέας, κρασί, ή οποιαδήποτε άλλα φαγώσιμα που παρασκευάζεται με την τέχνη του χεριού ενός άνδρα? κρέατος γι 'αυτόν θα είναι μόνο το ψωμί, μέλι, αλάτι και νερό.Θα πρέπει να είναι με μεγάλη προσοχή για να τον εκπαιδεύσει ως ιερό πλοίο, σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τον Κύριο τον Θεό μας. Δύο χρόνια μετά τη γέννησή του, να το φέρει στην εκκλησία μου, και εδώ μπορείτε να τον βαπτίσει? όταν το μωρό είναι παραχωρημένες τη χάρη του βαπτίσματος, τότε θα δούμε τι που βγαίνει από αυτό.
Μάρθα, και ξεχειλίζουν από φόβο, και η χαρά της ένα τέτοιο όραμα, έφερε μεγάλη χάρη στο Θεό και στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.Στη συνέχεια, επιστρέφοντας στο σπίτι του συζύγου της, εκείνη τον συνέλαβε, και όταν πληρούται η ώρα, χωρίς ασθένεια γέννησε ένα γιο και τον ονόμασε Συμεών. Μάρθα θηλάσει το μωρό σωστά στο στήθος του. Μερικές φορές, νιώθοντας τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, της είπε σε όραμα, έδωσε το βρέφος αριστερό στήθος? αλλά το κλάμα του μωρού αποστρέψει το πρόσωπό του από το αριστερό στήθος, και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να πάρει από το γάλα της. Ήταν υπέροχο και ακόμα τι τι μέρα Μάρθα δοκίμασαν το κρέας ή το κρασί πότες στην ημέρα, το παιδί δεν μετέχουν του γάλακτος από τους μαστούς άσεμνο και παρέμεινε πεινασμένοι ακόμη μέχρι την επόμενη ημέρα. Η κατανόηση της αιτίας της διατροφής του μωρού nevkusheniya Μάρθα αρχίζουν να απέχουν από την κατανάλωση κρέατος και το κρασί και ούτω κεφαλαίων που έπρεπε να είναι μια μεγάλη νηστεία, η ίδια είναι σε συνεχή προσευχή και νηστεία.
Μόλις το μωρό είναι δύο ετών, οι γονείς του τον έφερε στην εκκλησία και βαφτίστηκε Predtechevu εδώ. Στο βάπτισμα το μωρό αμέσως μίλησε, λέγοντας σαφώς τις ακόλουθες λέξεις:
- Έχω έναν πατέρα, και δεν έχω πατέρα? Έχω μια μητέρα, και δεν έχω καμία μητέρα!
Αυτές οι λέξεις επανέλαβε σε επτά ημέρες. Οι γονείς είναι πολύ έκπληκτος και αναμένεται ότι το μωρό τους δεν είναι μιμητής του γήινου υποθέσεων, και ουράνια. Όταν το μωρό τρεφόταν μητρικό γάλα, άρχισε να τροφοδοτήσει το ψωμί, το μέλι και το νερό, όπως το κρέας που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να φάει, όπως ακριβώς δεν έτρωγε τίποτα μαγειρεμένο. Όταν το μωρό πήγε στο έκτο έτος, υπήρχε ένας σεισμός στην Αντιόχεια (επί της βασιλείας του Μεγάλου Ιουστινιανού) 3. Κατά τη διάρκεια αυτής σεισμός υποχώρησε πέτρινο σπίτι, στο οποίο οι γονείς του Συμεών έζησε και πέθανε ο πατέρας του, που σκοτώθηκε από την πτώση σπίτι, η μητέρα παρέμεινε ζωντανός όπως, κατά την κρίση του Θεού κατά τη διάρκεια αυτού του σεισμού έφυγε από το σπίτι και έμεινε στο ναό? μωρό Συμεών ήταν εξίσου καλά, αν όχι στο σπίτι του, αλλά στην Εκκλησία της Αγίας Πρώτη Στεφάνου, όπου είχε σωθεί από τον Θεό σώοι και αβλαβείς. Βγαίνοντας από την εκκλησία, ο Συμεών δεν ήξερα τι δρόμο να διανύσουμε για να τον στο σπίτι του, όπως και παντού γεμάτη με τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών. Ανίκανος να βρει το σπίτι του, περιπλανήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, περπατώντας μέσα από τα ερείπια της Αντιόχειας? Τέλος, ένας ευσεβής γυναίκα, οι οποίοι γνώριζαν οι γονείς του τον πήραν στους ώμους τους και έφερε επάνω το βουνό, δεν είναι μακριά από την πόλη όπου ζούσε.
Η ευλογημένη Μάρθα, η μητέρα του Συμεών έμαθε ότι το σπίτι της κατέρρευσε και σκέφτεται ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε και ο γιος της να συνθλιβεί από πέτρινους τοίχους, παραδόθηκε στο μεγάλο κλάμα. Επτά ημέρες μετά από αυτό, ήταν μια Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και είπε ότι το αγόρι της ζωντανή, και τόνισε επίσης ο τόπος όπου ήταν. Μάρθα πήγε αμέσως σε αυτό το βουνό. Μόλις εκεί, βρήκε Simon έχουν πει την γυναίκα, και η τελευταία ήταν έκπληξη Simeonova είπε στη μητέρα του ότι το αγόρι στη συνέχιση του συνόλου επτά ημέρες, δεν είχε φάει οτιδήποτε άλλο εκτός από μια μικρή ποσότητα του ψωμιού και νερού. Λαμβάνοντας μητέρα του με τον πήγε στην εκκλησία και έφερε εδώ Predtechevoy χάρη στο Θεό και την Αγία Του Ιωάννη τον Βαπτιστή για τη διατήρηση του παιδιού στη ζωή? Στη συνέχεια επέστρεψε σε αυτήν.
Κάποτε, όταν η Μάρθα σκέφτεται για τον εαυτό της, τα οράματα, την πρώην του παιδιού της, καθώς και για τις πολλές θαυμάσιες δραστηριότητες, έχει ήδη γίνει σε σχέση με το παιδί, αναρωτήθηκε τι θα έρθει από το γιο της? κοιμάται, είχε ένα όραμα: νόμιζε ότι πήρε τα φτερά και ανήλθε σε ύψος, κρατώντας αγόρι? ανύψωση ως δώρο στον Κύριο, είπε:
- Ήθελα να δω το παιδί μου, είναι αναρρίχηση σας. Ναι, ας είναι ο κόσμος μου ο Δημιουργός μου, τιμήθηκαν για να είναι μια ευλογία σε πολλές γυναίκες, για δίνω στο Θεό ο καρπός της κοιλίας μου.
Στη συνέχεια, η Μάρθα, εγκαταστάθηκε με τον γιο του σε τόπο που βρίσκεται στην Αντιόχεια και κάλεσε το «αγγελούδι». Το όνομα αυτού του τόπου έχει αφομοιωθεί για τον ακόλουθο λόγο: Τίτος, γιος του Βεσπασιανού, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 4, κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, πήρε από τον ναό στην Ιερουσαλήμ δύο χρυσά χερουβείμ στάθηκε στην κιβωτό της διαθήκης, και τους έφερε στην Αντιόχεια. Αυτό είναι το μέρος όπου τέθηκαν τα χερουβείμ, και ονομαζόταν «Χερουβείμ».
Ενώ ευλογημένο Μάρθα έμεινε εδώ μαζί με τους υπηρέτες του, ο Συμεών είχε ένα όραμα: είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος καθόταν σε ένα υψηλό θρόνο, και σ 'αυτόν από όλες τις πλευρές ήρθαν μαζί πολλά των δικαίων? πριν από το θρόνο άνοιξε το βιβλίο της ζωής, με την οποία να κάνουν τη δικαιοσύνη? στα ανατολικά θα μπορούσε να δει τη γλύκα του ουρανού, στα δυτικά ως Γέενα.Στη συνέχεια, το Άγιο Πνεύμα είπε Συμεών:
- Ακούστε, νεαρός άνδρας, και να φωτίσει όλα αυτά που βλέπετε εδώ? προσπαθήστε να ευχαριστήσουν τον Θεό, και τότε θα αντιμετωπίζεται λογιστικά άξιος της ίδιας τιμή και δόξα με τους αγίους, και άλλα πάρει άφατη ευλογίες προετοιμασμένοι για όλους όσους αγαπούν τον Κύριο.
Μετά από αυτό το όραμα, ο νεαρός άνδρας ήταν γεμάτη με θεία σοφία, και έλαβε μια αποκάλυψη και όραμα πολλές άγνωστες και θαυμάσια μυστήρια.
Λίγο καιρό αργότερα, ο Συμεών είδε έναν άνθρωπο, ένα υπέροχο πρόσωπο, ντυμένοι με λευκές στολές, ο οποίος του είπε:
- Ακολουθήστε με.
Συμεών ακολούθησε. Ο σύζυγος, ο οποίος εμφανίστηκε με τον ίδιο, τον έφερε σε tiverinskuyu, κοντά Σελεύκεια. Ο σύζυγός μου έφερε το παιδί σε ένα μέρος που λέγεται Pila. Εδώ το αγόρι ήταν στο βουνό έρημο, που ζει με τα ζώα και με αρνιά. Είχε συμβιούντες του μόνο τα ζώα, έτσι ώστε κανένας από τους ανθρώπους δεν το βλέπω. Νύχτα και μέρα osiyaval φως απερίγραπτη. Συμεών πήρε το φαγητό από τα χέρια του φωτός του συζύγου της, που τον έφεραν εδώ. Ο σύζυγος που συχνά εμφανίστηκε σε αυτόν, τον δίδαξε γύρω και του έδωσε τροφή στην εποχή του.
Λίγο καιρό αργότερα, μετά από εντολή του ίδιου του συζύγου, Συμεών πήγε στην κορυφή του βουνού και να βρεθεί εδώ ένα μικρό μοναστήρι, ο ηγούμενος της οποίας ήταν ο ευλογημένος Ιωάννης, ο οποίος στέκεται πάνω σε ένα πυλώνα. Αυτό ηγούμενος είχε συχνές οράματα predukazyvavshiya ότι σ 'αυτόν θα έρθει η ευλογημένη αγόρι Συμεών: για παράδειγμα, είδε το νεαρό άνδρα ντυμένο στα λευκά, μερικές φορές κατευθύνει σε ένα μοναστήρι στο άρμα, μερικές φορές φέρουν μέσω του αέρα και αιωρείται πάνω από το μοναστήρι, μερικές φορές στέκεται πάνω σε ένα ελαφρύ πυλώνα και πυλώνα πλησιάζει το μοναστήρι. Saw αυτό το ευλογημένο John και ένας άγγελος του δείχνει στο παιδί, και λέει ότι:
- Αυτό είναι το ένα μέσα από το οποίο θα λάβετε τη σωτηρία.
Όλα αυτά τα οράματα του ηγουμένου, ο John Monks είπε ότι κατοικεί μαζί του.
Όταν, κατά την κρίση του Θεού, στο μοναστήρι του ευλογήθηκε Συμεών, τους μοναχούς πολύ έκπληκτος ότι ένα τόσο μικρό παιδί που δεν έχει ακόμα έξι χρόνια, θα μπορούσε κανείς να πάει και να βρει ένα μοναστήρι στην έρημο. Ηγούμενος Ιωάννης βλέπει Συμεών με πυλώνες της, συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν ο νεαρός άνδρας, τι ο ίδιος επανειλημμένα είδε στα οράματά του. Χάρηκαν όλα αυτά που είχαν συμβεί, ο Ιωάννης κάλεσε Συμεών με τον ίδιο, πήρε το χέρι του και φίλησε με δάκρυα ευχαριστώντας τον Θεό.Αλλά το παλικάρι ήταν ένα πολύ όμορφο πρόσωπο, ξανθά μαλλιά, τα μάτια του ήταν διαυγές και λαμπερό, είναι όλα πνευματική καλοσύνη αυτό? ο νεαρός άνδρας ήταν ευγενής, σιωπηλή, γρήγορος για να απαντήσει, με μια λέξη ευφυής, γεμάτη ουράνια δώρα.Συμεών ήταν στο μοναστήρι που εκτός από όλα, που περιέχει το στόμα του στη σιωπή. Νηστεία ήταν αυτό: μερικές φορές τρεις ημέρες, μερικές φορές επτά, άλλοτε δέκα, έφαγε τα μπιζέλια, εμποτισμένο με νερό και πιείτε πολύ λίγο νερό. Βλέποντας όλα αυτά, ο ηγούμενος Συμεών θαύμασε πολύ.
Το μοναστήρι έζησε μία αφελή, οδηγήθηκαν το κοπάδι. Βλέποντας vysheestestvennoe νηστεία παλικάρι, αυτός άναψε το φθόνο του διαβόλου σε αυτόν και σχεδίαζαν να τον σκοτώσει. Αλλά όταν άρχισε να εκτελέσει το κακό πρόθεσή του, μία φορά το χέρι του έχει στερέψει? Εκείνος πονούσε σε όλη της, έτσι ώστε δεν ήταν μακριά από το θάνατο? Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ομολογήσω την αμαρτία και ευλογημένη ηγούμενος του Συμεών και μετανόησε του. Το αγόρι, που είναι ήπια, όχι μόνο τον συγχώρησε την αμαρτία του, και προσευχήθηκε ο Θεός για τη θεραπεία του, και αμέσως, μόλις άγγιξε μαραμένο χέρι του, είχε επουλωθεί, και ολόκληρο το σώμα του ατόμου που έχει γίνει κοινή. Από εκείνη τη στιγμή, ο ηγούμενος και οι αδελφοί άρχισαν να διαβάσετε περισσότερα από αυτό το ευλογημένο παιδί, αφού είδα σε αυτό το ένα που ο Θεός έχει ορίσει στην υπηρεσία του εαυτού, ακόμη και από τη μήτρα της μητέρας του.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η ευλογημένη Συμεών άρχισε να ζητά διακαώς τον αδελφό της για να τον χτίσει ένα πυλώνα κοντά τους πυλώνες των Abba John? σύμφωνα με το θέλημα του, ο πυλώνας κτίστηκε κατά τον πυλώνα του Ιωάννη. Το αγόρι πήγε προς το μέρος του, με μόνο επτά ετών, να ντυθούν στο μοναστικό τρόπο του οσίου Ιωάννη. Και στάθηκε σε έναν πυλώνα, που μιμείται τον αββά Ιωάννη.
Στην αρχή της κατόρθωμα stolpnyj του, ήταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ως υπηρέτης, siyavshego ανείπωτη ομορφιά. Βλέποντας αυτό Υπηρέτης, του Αγίου Συμεών άναψε να Τον αγαπώ με όλη την καρδιά τους. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ήταν ο Κύριος ο Θεός και αυτός του τον ρώτησε με τόλμη:
- Ο Θεός, πώς οι Εβραίοι σταυρώσει σου;
Κύριε, κατάκοιτος χέρι του σταυρωτά, είπε:
- Αυτό είναι το πώς σταυρώθηκε, οι Εβραίοι? αν και εγώ ο ίδιος ευχαρίστηση στο να δώσει τον εαυτό του για να σταυρωθεί. Μπορείτε να είναι ισχυρή και καλό κουράγιο, μου sraspinayas όλες τις ημέρες της ζωής του.
Από εκείνη τη στιγμή, ο Άγιος Συμεών σαν να ξεχάσει εντελώς το σώμα του και να γίνει σαν αιθέρια πλάσματα, ξοδεύοντας αγγελική ζωή και τις πράξεις του ξεπερνώντας ακόμη γέροντα Ιωάννη του. John τραγούδησε κάθε βράδυ για τριάντα ψαλμούς, και Συμεών από πενήντα ετών, και μερικές φορές ογδόντα, και συχνά το σύνολο του ψαλτηρίου τραγουδάει σε μια νύχτα, δεν επιδίδεται σε ένα όνειρο? και την ιερή ημέρα του Κυρίου έδωσε συνεχώς χάρη. Ο γέροντας είναι να διαθέσετε τη νεολαία Συμεών και φοβούμενος ότι δεν είχε εξαντληθεί από τέτοια μεγάλα έργα, τον προειδοποίησε, λέγοντας:
- Ο γιος μου! Αφήστε ανώτερη ανθρώπινη δύναμη σας, τα έργα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν ακόμη και τον ύπνο? αρκετά για εσάς, είστε για τη γέννηση του του σταυρώθηκε με τον Χριστό? θα πρέπει να έχουν κάποια, αν και μικρό, και η φροντίδα του σώματός σας?Πρέπει να είστε τουλάχιστον επιδοθούν σε ένα σύντομο ύπνο και τρώνε με μέτρο, δια να ήσαι σταθεί πριν από το τέλος του κατόρθωμα postnicheskogo ζει? μετά το φαγητό και το ποτό δεν μολύνει τον άνθρωπο, όπως ο ίδιος ο Κύριος λέει στην Αγία Γραφή Του, "όλα κινούνται πράγμα που ζων είναι κρέας για σας? ακόμη και ως το πράσινο χορτάρι έχω δώσει όλα τα πράγματα» (Γεν 9: 3).
Υπεύθυνος Γέροντα Συμεών ευλόγησε:
- Παρά το γεγονός ότι το φαγητό και δεν μολύνει τον άνθρωπο, αλλά γεννά αμαρτωλές σκέψεις, σκουραίνει το πάθος μυαλό, ρίζες, ενσαρκώνει το πνευματικό άνθρωπο στη σάρκα, κατευθύνει τις σκέψεις του σε γήινες επιθυμίες? Μπορούμε επίσης, μοναχοί, αρμόζει η ημέρα και η νύχτα μπορεί να μάθει στο νόμο του Κυρίου, έτσι ώστε να μην πέσει κάτω από την αποπλάνηση υπνηλία, και να μην πέσει σε απόγνωση, όπως λέει ο προφήτης: «ψυχή melteth μου για ένταση" (Ps.118: 28). Ειδικότερα, για την εξύμνηση του Θεού ανοίγει το στόμα θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με κέφι, και στη συνέχεια θα φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, αυτό που, μια έντιμη πατέρας, τα λόγια μου; Εγώ για τον εαυτό μου, όχι για τους άλλους, επισημαίνοντας το νόμο, γιατί πρέπει να καταπιέζουν τους νέους σώμα του είναι τόσο μεγάλα κατορθώματα.
Έκπληκτος γέρος πολύ σοφό απάντηση σε αυτό το παλικάρι.
Κάποτε, όταν ο Συμεών ήταν Ωσηέ φως του Αγίου Πνεύματος, ήταν ανοιχτά όλο το βασίλειο του διαβόλου και όλα τα δαιμονικά όνειρα, επειδή είχε δει τον πρίγκιπα του σκότους, ο οποίος κάθισε στο θρόνο του μεγάλου, ο οποίος είχε ένα στέμμα λάμπει στο κεφάλι του, και οι δαίμονες ράφια μπροστά γι 'αυτόν? στο πρόσωπο του πρίγκιπα του σκότους θα μπορούσε να δει όλες τις κοσμικές αποπλάνησης, ετοίμασε τα αυτά: χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους, μαργαρίτες? όλα αυτά ήταν, όπως ήταν σε ένα είδος βάλτο?φωνές ακούστηκαν σε όλο το κέρας, φλάουτο και άλλα μουσικά όργανα. Και η αμαρτία παρατηρήθηκε στην εικόνα του μια όμορφη γυναίκα, που ακολουθείται από τον υπηρέτη-πειρασμό, δελεαστικό τους ανθρώπους να αμαρτία είχε δει το πνεύμα της ματαιοδοξίας, το πνεύμα της πρόσμειξης, το πνεύμα της τεμπελιάς και το πνεύμα της απληστίας? Θα μπορούσα να δω το φίδι δεν είναι ικανοποιημένος με το στόμα του, έτοιμο να καταβροχθίσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα πνεύματα προσπάθησε να πείσει tempters στην αμαρτία και έξω από το Συμεών? που τον κάλεσε στην αμαρτία από διάφορες πονηριά λέξεις, αλλά ωχριά συνήθη όπλα του - ένα σημάδι του Τιμίου Σταυρού - και κάλεσε το όνομα του Χριστού, πάντα έδιωξε όλα εκείνα τα όνειρα δαίμονας, ακριβώς όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι. Κοιτάζοντας το ίδιο ναό, ο Συμεών είδε το θρόνο του Θεού από την οποία προήλθε η δόξα του Θεού, Ωσηέ και Συμεών? ενώ ο άγιος Συμεών εστάλη από την εκκλησία ένας από τους πατριάρχες, ο οποίος είχε στο χέρι της ένα ευωδιαστό μύρο? ρίψη στο κεφάλι του Συμεών, είπε:
- Με τη δύναμη της αυτό το χρίσμα, έτσι εξορίσει δαίμονες! Περιστοιχισμένη θεϊκή εξουσία πάνω, αλλά sechesh χιλιάδες από αυτούς και να τους αφήσουμε να κερδίσουν τις δεκάδες χιλιάδες. Τολμήστε επίσης την ελπίδα για τον Δημιουργό σας, για "Ο εχθρός δεν θα υπερισχύσουν εναντίον του, και ο γιος της κακίας τον ταλαιπωρούν" (Ps.88: 23).
Από εκείνη τη στιγμή η ευλογημένη Συμεών πήρε την εξουσία πάνω από ακάθαρτα πνεύματα και να τους πετάξει έξω από τους ανθρώπους και να θεραπεύσει από οποιεσδήποτε άλλες ασθένειες.
Μια μέρα, ένας υπηρέτης του Θεού Συμεών, που απευθύνονται αυτά τα λόγια στον όσιο Γέροντα:
- Πατέρα! Όχι πολύ καιρό πριν, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Κύριος μου αποκάλυψε τη δύναμη του Σατανά και όλα τα πλούτη του επιζήμια? Είδα όλη την κολακεία και την εξαπάτηση των του, με την οποία έχει αγωνιστεί με τους ανθρώπους ενάρετη.
Και ο Ιωάννης απάντησε Συμεών:
- Ναι, ο Θεός θα προφυλαχθεί σας, το παιδί μου, όλα τα τερτίπια του.
Συμεών, δήλωσε:
- Τουλάχιστον κακούς δύναμη και τα σχέδια για να μας κάνει πολύ κακό δαίμονα, δεν είχε το χρόνο σε αυτό.
Ο γέροντας, βλέποντας ότι ο νεαρός δεν ήταν καθόλου αυτού του δαίμονα του πειρασμού και το φόβο, σαν να μην είχε πέσει σε vysokoumie, είπε:
- Σε κάθε περίπτωση, το παιδί μου, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με τις πολλαπλές τεχνάσματα του δαίμονα, και δεν είναι αρκετό να βασίζονται μόνο σε αρετή μας? για τον εχθρό μας στις μπότες παπουτσωμένος σιδήρου 5 , προσπαθεί να είναι πάντα να συμμετέχουν στο πειρασμό των μοναχών? και πάντα το συντομότερο βλέπει μια ευκαιρία, αυτό συνιστά ένα σοβαρό κακοποίησης στους μοναχούς. Αυτό που πρέπει πάντα να προσευχόμαστε στον Θεό και να καλέσει βοήθεια Εμμανουήλ 6 , έτσι ήταν πάντα μαζί μας, και εκτύπησε όλη τη δύναμη του εχθρού.
Ενώ η ιερή συνομιλία, έτσι ο Σατανάς, ο οποίος είχε ακούσει τη συζήτηση, που γεμίζουν με οργή και άρχισε να τρίζει τα δόντια τους σε νεαρή ασκητική? Στη συνέχεια άρχισε να φοβίσει διάφορες ονειρική εικόνες του, μετατρέποντάς το σε κακό φίδι, το θηρίο, σπεύδουν σε αυτόν κάθε μέρα και κάθε νύχτα, σαν να προτίθενται να το φάει. Ευλογημένος είναι ο Συμεών, με τον βοηθό του, τον Ύψιστο Θεό, θωράκιση ίδιο ένα σημάδι του σταυρού, λέγοντας:
- Δεν θα φοβούνται »τον τρόμο τη νύχτα, το βέλος που πετά με τη μέρα, το λοιμό που περπατάει στο σκοτάδι, μάστιγα, καταστρέφοντας το μεσημέρι" (Ps.90: 5-6).
Τον Δεκέμβριο, το βράδυ, ήταν η δεύτερη νύχτα στη φυλακή, ο διάβολος συγκέντρωσε όλες τις ορδές του, ξαφνικά πήγε στο Άγιο Συμεών και σχίσιμο του στέγη, τοποθετημένα σε ένα πυλώνα, ανέτρεψε Συμεών ευλογημένη με πυλώνες κάτω. Αλλά ο νεαρός άνδρας φύλαγε το χέρι του Θεού? τόσο ιερό πυλώνες στέκεται σε ένα ασφαλές, χαρούμενο πνεύμα, γιατί δεν φοβόταν επίθεση του εχθρού. Στη συνέχεια, ο διάβολος έθεσε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και τον δυνατό άνεμο? θύελλα ξέσπασε, ακούγεται βροντή, θα μπορούσε να δει κεραυνούς όλη τη νύχτα από ένα πυλώνα της Συμεών. Rev. ίδιο τον Ιωάννη, νομίζοντας ότι ο Συμεών είχε ήδη σκοτωθεί από κεραυνούς και αστραπές, άρχισε να κλαίει και ζήτησε από τους μοναχούς για να πάει και να δει αν ο νεαρός άνδρας και μια πυλώνα αν είναι ζωντανός. Οι μοναχοί δεν πληρούσε John, για το φόβο του δαιμονική εμμονή δεν βγαίνουν από τα κελιά τους? Ήταν, επίσης, μεταξύ των μοναχών και εκείνων που έτρεφε μίσος εναντίον του αγοριού Συμεών, να υποκύψει στον πειρασμό να δαιμονική. Οι μοναχοί, δήλωσε μεταξύ άλλων:
- Πού είναι το παιδί της νηστείας, την ανώτερη ανθρώπινη δύναμη; Σε περίπτωση που τα κατορθώματά του; Πού chudodeystviya;Τώρα, ας βοηθήσει τον εαυτό μου!
Ευλογημένος είναι ο Συμεών, όταν άκουσε ότι ο γέροντας Ιωάννης κλάμα γι 'αυτό, δυνατά φώναξε, λέγοντας:
- Μην λυπάστε για μένα, Πατέρα, γιατί δεν χτύπησε τίποτα, που φρουρείται από τη χάρη του Χριστού? ο διάβολος έχει τεθεί σε ντροπή.
Όταν ήρθε το πρωί, οι μοναχοί πήγαν στο πυλώνα του Συμεών, νομίζοντας ότι θα βρουν το παιδί είναι ήδη νεκρός, αλλά βλέποντας τον ζωντανό και ευτυχισμένο ως ένας άγγελος του Θεού siyavshego πρόσωπό του, ντροπή. Με τις πληγές του γέροντα Ιωάννη τους άφησε, την ντροπή, στο κελί της δικής του.
Σχετικά Συμεών ευλόγησε ακούσει Εφραίμ, ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Μαθαίνοντας πώς μεγάλες πράξεις πέρασε τη ζωή του, Εφραίμ ήρθε σ 'αυτόν και, όταν είδε το αγόρι, τόσο νέος σώμα, αλλά ήδη δεσμευτεί σε μια ενάρετη ζωή, σταυρώθηκε στον Χριστό, δόξασαν το Θεό και με δάκρυα επέστρεψε στην πόλη του, λέγοντας παντού προς όφελος των πολιτών postnicheskoe αυστηρή ζωή ενός υπηρέτη του Χριστού.
Από εκείνη τη στιγμή, η Ευλογημένη Συμεών άρχισαν να έρχονται, πολλοί από τους δύο μοναχούς και λαϊκούς - ένα για να τον δουν, άλλοι για να απολαύσετε θεόπνευστος συνομιλία του και, τέλος, το τρίτο και στη συνέχεια, για να θεραπευτούν από φυσικές ασθένειες των δικών τους Simeone bezmezdnogo να δει ένα γιατρό και θεραπευτή.
Μόλις ευλογημένος Συμεών ζήτησε ο ίδιος ήρθε σε μια ισχυρή και άκαμπτη σχοινί και κρυφά τυλιγμένο όλα το σώμα του, έτσι ώστε το σχοινί έχει εισχωρήσει στα οστά του? το σώμα του ήταν καλυμμένο με πληγές, από την οποία έρεε το αίμα? λινάτσα των μαλλιών είναι βρεγμένα με το αίμα, κολλημένα στο σώμα του αγίου? ήδη αρχίσει να σαπίζει η σάρκα του, αλλά ο άγιος Συμεών υπέμεινε με θάρρος κατόρθωμα του? τελικά άρχισα να έρθει δυσωδία των σάπισε τη σάρκα του. Inoki πηγαίνει πίσω σε αυτόν με τον πυλώνα δεν ήξερα στην αρχή, απ 'όπου έρχεται η δυσωδία? Στη συνέχεια, η ίδια πραγματοποίησε ένα μεγάλο κατόρθωμα άγιο και είπε τα πάντα για να τον αββά Ιωάννη. John, τρομοκρατημένοι σε μια τέτοια μεγάλη κατόρθωμα, διέταξε λίγο-λίγο για να αφαιρέσετε το σχοινί από το σώμα του Συμεών, και τον απαγόρευσε να φέρει το σώμα του σε ένα τέτοιο άγριο μαρτύριο.
Ευλογημένος ο Συμεών είχε τη χάρη και τις διδασκαλίες, με βάση σαν ένα ποτάμι από το στόμα του. Σε καλώντας τους αδελφούς, ο Πρεσβύτερος Ιωάννης διέταξε να μιλήσω με τον Συμεών και τη διδασκαλία τον εαυτό του για την αγάπη ακούει σε αυτό. Και ήταν τόσο παλικάρι σοφό και χρήσιμο για τον παλιό του δάσκαλο, επειδή τα χείλη του γέμισαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Γέροντας John ονομάζεται Συμεών για το δώρο του, της διδασκαλίας της νέας David? και του είπε για το όραμα που είχε γι 'αυτόν σε ένα όνειρο, δηλαδή, να πω ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος θεϊκής δύναμης, η οποία είχε στο δεξί του χέρι κηρήθρα λήγει πάνω από το κεφάλι του παιδιού.
Ένα άλλο γέροντα αδελφούς ρώτησε μια φορά, δείχνοντας ένα πυλώνα Simeonov:
- Να περιστέρια βρίσκονται σε έναν πυλώνα αυτό;
Οι αδελφοί του απάντησε:
- Όχι.
Στη συνέχεια, ο γέροντας είπε:
- Είδα ένα περιστέρι, το φως απόψεις που έχουν τεθεί από την πόρτα με το νεαρό άνδρα, στη συνέχεια, μια ώρα που εκπέμπονται από αυτό και ανήλθε στους ουρανούς.
Ενώ ο γέρος μιλούσε με τους αδελφούς του, ευλόγησε ο Συμεών είχε ένα όραμα: ένιωθε ότι πιάστηκε μέχρι το ύψος και πέταξε γύρω από ολόκληρο τον κόσμο, όπως ήταν, ο οποίος είχε τα φτερά? Στη συνέχεια φανταζόταν ότι ήταν αυξημένα επτά σκάλες σε ένα ψηλό βουνό, όπου, όπως ο Απόστολος Παύλος, είδε τι "μάτι δεν έχει δει" ακούσει κάτι "και αυτί δεν άκουσε" (1Cor.2: 9).
Αγίου Συμεών, εκεί κάτω, vodivshego τον ρώτησε:
- Τι είναι αυτό που βλέπω;
Η ίδια απάντηση:
- Αυτές είναι οι επτά ουρανοί, στην οποία ήταν εντυπωσιασμένος.
Τότε ο άγιος είδε τον παράδεισο, και όμορφους κήπους και ένδοξη και πολύ μεγάλο θάλαμο, και την πηγή της ειρήνης που έρεε εκεί. Εδώ, ο μοναχός δεν είδα κανέναν άλλο εκτός από τον Αδάμ και την σοφή κλέφτης.
Όταν Συμεών ήρθε στα συγκαλά του, είπε, για όλα όσα είχαν δει τον γέροντα Ιωάννη. Το άκουσε, είπαν:
- Ο γιος μου! Ευλογημένος να είναι ο Θεός, που σας δίνει τη χάρη per se.
Εν τω μεταξύ, ο νεαρός καταφέρει όλο και περισσότερο στην postnicheskih έργα. Αν είχε επισκεφθεί από κάποιον που δεν είχε ρούχα, στη συνέχεια, πήρε μακριά τον εαυτό του τα ρούχα του, ο οποίος ήρθε έδωσε ο ίδιος ίδια κατοικούσε γυμνό? έτσι ενήργησε όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. John Γέροντα δεν τον έντυσε μία φορά με τα ενδύματα, αλλά δεν του άρεσε αυτό, σαν να φοβούνται το αγόρι πέθανε από το κρύο και τον παγετό. Αλλά ο νεαρός άνδρας, κτύπησε το στήθος του, φώναξε, λέγοντας:
- Αλίμονο είμαι εγώ, καταραμένο! Ότι αγίων μαρτύρων σαράντα για χάρη του ονόματος του Χριστού, και υπέστη το κρύο και το κρύο στη λίμνη 7 , και φοβάμαι λίγο παγωμένους. Πώς, λοιπόν, θα πρέπει να σωθεί από την αιώνια τρίξιμο των δοντιών; Πώς μπορώ να πάρω ένα πολύ με τους αγίους;
Και έκλαψα Συμεών αυτά τα λόγια, και τα παρόμοια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο γέροντας, επίσης, αναξιοπαθούντα, είπε:
- Τι άλλο θέλετε να κάνετε μαζί του, Συμεών; Εδώ έχετε ένα χαμένο μαχαίρι, έτσι ώστε να τους σκότωσε τον εαυτό σας!
Λίγο καιρό αργότερα, Συμεών ήρθε με ένα τέτοιο μαρτύριο για τη σάρκα του? Κάθισε στα πόδια του και δεν σηκωθεί για έναν ολόκληρο χρόνο? μηρού και της κνήμης της Μεσογειακής άρχισαν να σαπίζουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έτσι ώστε να εξαπλωθεί από σήψη δυσωδία κύκλο. Abba Ιωάννης, κάλεσε το γιατρό και του ζήτησε να επουλώσει τις πληγές του Συμεών, αλλά Συμεών, χαμογελώντας, είπε:
- Alive Κύριέ μου!. Μην με αγγίζετε ή να βοηθήσει το ανθρώπινο χέρι.
Κύριος με τη χάρη του, του έδωσε την υγεία, και ο νεαρός σηκώθηκε, είναι λογικό με τα δύο πόδια και τους γοφούς, έτσι ώστε δεν τους έχουν απολύτως κανένα ίχνος των ελκών από τη θεραπεία. Στέκεται πάνω από το γόνατο, το ιερό προσφορά μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χάρη στο Θεό για τη θεραπεία σας.
Όταν ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής, την εορταστική μέρα το πρωί ο ευλογημένος Συμεών είπε του Αγίου Ιωάννη:
- Πατέρα, ο οποίος είναι άξιος της αποδοχής του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς Πήρε Αγίων Αποστόλων σε γλώσσες της φωτιάς;(Πράξεις 2: 1-4).
Ο γέροντας είπε:
- Δεν επιδιώκουν αυτό που είναι από πάνω σας, και μην ερευνήσει τι nedovedomo? διαλογίζεται ίδια που έχετε παραγγείλει.
Το αγόρι είπε ότι:
- Η Αγία Γραφή λέει: «Η επιθυμία των 'αυτούς που τον φοβούνται ίδιος πληροί ακούσει την κραυγή τους και τους σώζει»(Ps.144: 19).
Έχοντας πει αυτό, το αγόρι σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε από τα βάθη της καρδιάς προς τον Θεό με τα εξής λόγια:
- Κύριε, το Άγιο Πνεύμα σας αποσταλεί ιερό μαθητές και απόστολοι σου, πήγε στο δώρο της Σου χάριτος για μένα? "Δώσε μου κατανόηση, και θα μάθω τις εντολές σου» (Ps.118: 73), επειδή μπορείτε να «Από τα στόματα των babes» (Ψαλμ. 8: 3) να σας κάνει να επαινέσω. Επιχορήγηση με το Άγιο Πνεύμα Σου, που ανακοίνωσα στους ανθρώπους τα λόγια της αιώνιας ζωής.
Ενώ ο άγιος προσευχήθηκε γι 'αυτόν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε από τον ουρανό, με τη μορφή της καύσης των κεριών και η καρδιά του ήταν γεμάτη με τη σοφία και την κατανόηση, έτσι ώστε ο άγιος άρχισε να μιλάει πολύ, η διδασκαλία όλων των θείων Γραφών?κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί τη σοφία μόνιμους Πνεύμα. Και όχι μόνο τα χείλη, αλλά και στα γραπτά του αγίου είπε πολλά ψυχής εξοικονόμησης συνομιλίες για τον μοναχισμό, μετάνοια, την ενσάρκωση του Χριστού, για το μέλλον του Δικαστηρίου?Επιπλέον, - ερμήνευσε neudobovrazumitelnye πολλά μέρη της Αγίας Γραφής.
Γέροντας Ιωάννης θαύμασε πολύ εκείνη του δώρου του παλικάρι, και είπε:
- Σε αυτό το παλικάρι γύρισε τι έγραψε ο Δαβίδ: "ο λόγος του Κυρίου τον δοκιμάσει" (Ps.104: 19). Τώρα συνειδητοποίησα ότι έκανε πολλά θαυμάσια πράγματα, σχεδόν τόσο ωραία όσο Αποστόλων της υπόθεσης.
Και όλοι οι άλλοι μοναχοί θαύμασαν πολύ νεαρός, ακόμη και άρχισαν να τον φοβούνται, έκπληκτος όχι μόνο από τις διδασκαλίες του, αλλά και τα θαύματα που διέπραξαν.
Μερικοί από τους μοναχούς είδε σε ένα όνειρο τρεις ναό, τρεις από το θρόνο σε αυτούς και τρεις στέμμα που βρίσκεται σε θρόνους.Όταν οι μοναχοί από τα ερωτήματα αυτά, που παρασκευάζεται όπως δόξα, στη συνέχεια, άκουσε μια φωνή να λέει:
- Συμεών παλικάρι!
Rev. ίδια Συμεών, ακτινοβολούν angelskim ζωή του ήλιου, όλο και περισσότερο στα ύψη από όλα τα επίγεια στην ουράνια. Ήθελε να αγωνιστούμε μαζί για ακόμη υψηλότερες πυλώνα, και γιατί ο πυλώνας χτίστηκε γι 'αυτόν, που είχε ύψος σαράντα βαθμούς. Όταν ο Συμεών ήταν έτοιμος να ανέβει σε αυτό τον άξονα, τότε, έχοντας μάθει για αυτό, ο ίδιος επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας, καθώς επίσης και ο επίσκοπος Σελευκείας, προηγουμένως ακούσει για τα κατορθώματα του παλικάρι. Φτάνοντας στο μοναστήρι με κλήρο τους, πήραν με ευλάβεια το ευλογημένο παιδί, τον έφερε στις πρώτες vozzhennmi κεριά στην εκκλησία - στον ιερό βωμό, όπου αφοσιώθηκε στη διακονία, και στη συνέχεια με το τραγούδι των ψαλμών που στήθηκε στην κολόνα. Και διαμένουν στις εν λόγω πυλώνα του Αγίου Συμεών οκτώ χρόνια. Γέροντας Ιωάννης πολύ στενοχωρημένος καρδιές τους για το παιδί, επειδή δεν βλέπουν το πρόσωπο του του. Συμεών ίδια αγωνίζεται σε υψηλό πυλώνα, όλα είναι αγγελική ζωή του, να γίνει σαν το χερουβείμ, και συνεχώς ευχαριστώντας τον Θεό.
Αλλά μήπως κάθε άνθρωπος θα πρέπει να διαθέτουν και να υψωθεί πάνω από την όραση του Θεού, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να ανεγείρει Συμεών τάφο σαρκικές καταχρήσεις: Ο Σατανάς ήθελε να μολύνει υπνηλία όνειρά του, αλλά ο νεαρός άνδρας αντιστάθηκε γενναία στον πειρασμό? Συμεών δεν είχε δώσει τα μάτια ύπνο του, και προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο, ζητώντας Του να είναι μια βοήθεια εναντίον των ανταρτών του εχθρού του. Στη συνέχεια, ο Συμεών είδε κάποια έντιμος άνθρωπος, χλωμό πρόσωπο, γκρίζα μαλλιά, κατεβαίνει από τον ουρανό, ντυμένος με ιερατικά άμφια, και ο οποίος είχε στο χέρι του ένα φλιτζάνι θείας μυστήριο του Σώματος και του Αίματος του Χριστού? ενώ ο αέρας γέμισε με το άρωμα της απερίγραπτη? Όταν ο σύζυγος ήρθε στο φως η ευλογημένη Συμεών, η κοινωνία των αγίων και η ζωή-δίνοντας Μυστήρια του, και είπε:
- Πάρτε την καρδιά, και αφήστε να επισυνάπτεται καρδιά σας! Από εκείνη τη στιγμή, οι υπνηλία όνειρα δεν θα σας ενοχλεί, απλώς ακολουθήστε τις σκέψεις σας με προσοχή και εμπιστοσύνη στο Θεό.
Άγιο Συμεών, επίσης, ξεχειλίζει με οράματα premnogoy με την ευκαιρία της χαράς και ανείπωτη γλυκύτητα της καρδιάς, δοξάζοντας τον Θεό.
Ευλόγησε το νεαρό άνδρα φύλαγε τον εαυτό του ως διαφορετικό από nebogougodnyh σκέψεις, καθώς και από συζητήσεις με τους ανθρώπους: κάθε μέρα ο ίδιος έχει συναφθεί μέχρι την ένατη ώρα, και δεν θέλησε να μιλήσει, αλλά ο Θεός μόνος.
Εν τω μεταξύ, ο χρόνος έχει έρθει ευλογημένο θάνατο του Abba Ιωάννη του Στυλίτη. Διαβλέποντας το θάνατο, Ευλογημένη Συμεών έστειλε ένα μήνυμα στον Ιωάννη:
- Να μην είναι θλιβερή, ειλικρινής ο πατέρας, αν έχετε ακούσει για την ημέρα του θανάτου του, για το θάνατο - μια κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. Ξέρω τώρα ότι ο Θεός σας καλεί στο Χριστό με ανάπαυση, μήπως μπορείτε να αναπαύονται μετά κόπων τους, μαζί με άλλους αγίους. Δώσε μου μια ειλικρινή πατέρα ευλογία του Αβραάμ και να με θυμάσαι, όταν έρθει για να προσκυνήσουν το θρόνο της δόξας της Υπεραγίας και ομοούσια Τριάδα? Προσευχήσου για μας, ότι εμείς, έχοντας κερδίσει ο κόσμος θα λάβουν τη βασιλεία των ουρανών, και θα το δούμε ο ένας τον άλλον.
John, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, δεν αμφιβάλλει για την αλήθεια αυτό? Δεν φοβόταν, και η καρδιά του, γιατί ήταν πάντα έτοιμοι να πεθάνουν, αν και αυτή τη φορά δεν πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια, είναι αρκετά λογικό με το σώμα του. John απάντησε Συμεών αποστέλλονται μέσω:
- Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδί μου, τον Θεό Πατέρα, τον οποίο ζητείται, και ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα, τον οποίο αγαπούσε, και ζωοποιό Πνεύμα του Θεού, τους οποίους είστε lusted με όλη την καρδιά του. Μία Θεότητα της Αγίας Τριάδας είναι δύναμη και την προστασία σας, και γι 'αυτό θα σας και την άνεση σας καθοδηγήσει. Ναι, θα είναι ευλογημένοι όσοι θα ευλογήσει όσους βρίζουν, θα είναι καταραμένοι, επίσης. Κύριος να σου δώσει τιμή και δόξα για ό, τι μου, πνευματικός πατέρας σας τίμησε, όπως το σαρκικό πατέρα. Ναι λάβουν χάρη και το έλεος του Κυρίου, και η μητέρα σου ευλογημένη, υπηρέτησα ως πολύ.
Αδελφοί, στέκεται κοντά σε ένα γέρο, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, γέμισαν με φόβο και ζήτησε από Blessed John:
- Τι είσαι εσύ, ένας τίμιος πατέρα, κληροδότησε ένα σχετικά παλικάρι Συμεών;
Γέροντας είπε επίσης,
- Είμαι πολύ εύχομαι ότι όλοι θα ήταν οπαδοί του Συμεών plamennoserdechnoy στην προσευχή του στο Θεό? Σας παραχωρώ και την προσευχή να βοηθήσει αυτό το αγόρι, γιατί - ένα σκάφος έχει επιλεγεί από τον Θεό, μεγάλη και ειλικρινής.
Στη συνέχεια, τον αββά Ιωάννη διδάσκουν αδελφοσύνης ψυχή εξοικονόμησης συνομιλίες και προσευχήθηκε γι 'αυτούς? Στη συνέχεια κάθισε στο κρεβάτι, σαν τότε που για να ξεκουραστούν για λίγο, και σύντομα αποκοιμήθηκε γλυκό όνειρο για πάντα, δεν είναι καθόλου μια ασθένεια του σώματος - και έτσι μετακινούνται σε άλλες ευτυχισμένος πατέρες.
Μετά το θάνατο του οσίου Ιωάννη Γέροντα, του Αγίου Συμεών ξεκίνησε με ζήλο υποστηρίζουν ακόμα πιο δύσκολη. Η σειρά της ζωής του ήταν ότι νωρίς το πρωί μέχρι την ένατη ώρα που προσευχόταν, μετά την ένατη ώρα της άσκησης στα βιβλία ανάγνωσης και ξαναγράφοντας τους, μέχρι τον ήλιο, ο ήλιος έδυε και πάλι άρχισαν να προσεύχονται όλη τη νύχτα και έμεινε ξύπνιος σε συνεχή προσευχή πριν από την ημέρα την αυγή. Όταν έρθει η μέρα Συμεών επιτρέπεται ο ύπνος, όπως ήταν, ένα ορισμένο υπηρέτης ήρθε σ 'αυτόν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά αποκοιμηθώ λίγο, όπως ο ίδιος μόλις σηκώθηκε και άρχισα συνήθη κανόνα μου της προσευχής. Κατά τη διάρκεια της προσευχής του, που πραγματοποιήθηκε στο δεξί θυμίαμα του χέρι, το οποίο απλώνεται γύρω του το άρωμα χωρίς αναμμένα κάρβουνα. Μερικές φορές άκουσε τη φωνή ενός μεγάλου πλήθους των λαϊκών, είναι στον αέρα, τραγουδώντας μαζί με αυτό και διακηρύσσει:
- Αλληλούια!
Ήταν η φωνή των αγίων αγγέλων.
Οι περισσότεροι άγιοι περνούσε τις μέρες και νύχτες χωρίς ύπνο εντελώς. Μια μέρα ο ίδιος δεν είχε κοιμηθεί επιδοθεί εντός τριάντα ημερών και τριάντα νύχτες, προσεύχεται στο Θεό να διώξετε τον ύπνο από τα μάτια του. Και ειπώθηκε σ 'αυτόν από τον Θεό:
- Τοποθέτηση σε εσάς, ακόμη και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, upokoit σώμα στο κρεβάτι.
Ο διάβολος, δεν υφίσταται ένα τέτοιο ένδοξο κατόρθωμα του ευλογημένου Συμεών, τον οπλισμένος και πάλι με όλα ορδή του, καταπατά εκφοβίσει διάφορες ονειρική εικόνες του? μερικές φορές μετατρέπεται σε φίδια, μερικές φορές σε διαφορετικά ζώα, ορμά στο στόμα άγιος του? μερικές φορές μετατρέπεται σε ένα είδος ένα ασυνήθιστο πουλί που είχε ένα πρόσωπο σαν ένα αγόρι και σπεύδει να Μεσογειακής? Μερικές φορές ήταν οι ίδιες όπως πολλοί στρατιώτες παρελαύνουν στην μάχη με μεγάλη φωνές, που προτίθενται να οδηγήσετε μακριά από τους πυλώνες του ιερού και την κατάδυση είναι ο πυλώνας της γης. Μόλις ο διάβολος έχει χτυπήσει ένα μεγάλο πέτρινο πυλώνα? λυγισμένα πυλώνα, σαν έτοιμο να πέσει, αλλά η αόρατη δύναμη του Θεού τον υποστήριξαν και ισιώσει. Σε μια άλλη περίπτωση, ο δαίμονας ήταν μια υπηρέτρια, ένα μαύρο πρόσωπο, ξεδιάντροπη διάθεση, ο οποίος προσπάθησε να αγκαλιάσει το λαιμό, τα χέρια και τον Άγιο λέει:
- Τελευταία φορά που αγωνίζομαι μαζί σας, και αν μου odoleesh, αναχωρούν από εσάς για ένα χρόνο.
Όλα αυτά και άλλα παρόμοια όνειρα και τα φαντάσματα κυνήγησαν δαίμονας άγια προσευχή και το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είχε το ιερό θεϊκό και θαυμαστό όραμα: είδε τον ουρανό άνοιξε, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που περιβάλλεται από την ανείπωτη λάμψη, σαν αυτό που φλόγα της φωτιάς? Κύριος μπροστά για Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ένα στο δεξί του χέρι, και ένα άλλο στα αριστερά. Κάτω από τα πόδια του Κυρίου ήταν κόκκινο σύννεφο. Βλέποντας όλα αυτά, ο Άγιος Συμεών υποκλίθηκε Κυρίου του, και την εξάπλωση στο εξωτερικό τα χέρια του σ 'Αυτόν, ζητώντας του να ευημερήσει στο έλεός Του για να τον φέρει καλούς καρπούς. Ο Χριστός ο Κύριος ευλόγησε ο Συμεών τρία δάχτυλά του. Στη συνέχεια, κοιτάζοντας προς τα κάτω, είδα Συμεών στο έδαφος αρκετά δαιμόνων, είχε διαφορετικές εικόνες: ένας από αυτούς είχε την εικόνα του αγριογούρουνου, άλλες κατσίκες. Και ο Κύριος έδωσε Συμεών τη δύναμη όλων αυτών των δαιμόνων, έτσι ώστε να μπορεί να τους διώξουν. Σε μια ένδειξη της δύναμης αυτού του δόθηκε από τη ράβδο Κύριο Συμεών ημερομηνία. Αμέσως όλοι οι διάβολοι έφυγαν από το πρόσωπο του Συμεών και πάει ποιος ξέρει πού.
Ευλογημένος Συμεών εξόρισε και όλα τα πονηρά πνεύματα των ανθρώπων που έφεραν σ 'αυτόν και οι οποίοι είχαν καταληφθεί από δαίμονες? Θεράπευσε τον άγιο και πολλές άλλες ασθένειες, ακόμη και έθεσε το νεκρό. Έτσι μια μέρα θα έρθει στο άγιο άνθρωπο, του οποίου ο γιος πέθανε. Σκύβοντας με δάκρυα στον άγιο άνθρωπο ρώτησε ο άγιος του Θεού για να τον σώσει από τόσο μεγάλη καταστροφή, και να προσεύχονται στον Θεό για τους νεκρούς ο γιος του. Άγιο είχε προσφέρει μια προσευχή προς τον Θεό, είπα στον άνθρωπο:
- Πηγαίνετε στο όνομα του Κυρίου! Ο γιος σας είναι ζωντανός!
Και ο άνθρωπος πίστεψε τα λόγια του αγίου. Φτάνοντας στο σπίτι του, βρήκε ο γιος του πραγματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς.Λαμβάνοντας αυτό, ο άνθρωπος που πήγε μαζί του στο ιερό με χαρά ανείπωτη, και προσφέρει χάρη στο Θεό και τον Άγιο Του, του Αγίου Συμεών.
Κατόπιν πάλι, Συμεών είδε τον Κύριο και Θεό μας, που ήταν να διαταγές των αγγέλων? Σε αυτό το πρώτο των αγγέλων κρατούσαν βασιλικό στέμμα του, διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους? Στην κορυφή της κόμης ήταν ένας σταυρός, έλαμψε σαν αστραπή. Αυτό το στέμμα των αγγέλων ήθελε να παντρευτεί Συμεών pas βασίλειο. Βλέποντας όλα αυτά, Συμεών είπε στους αγγέλους:
- Μην πάρετε το πουκάμισό τα μαλλιά μου, που ήμουν ντυμένος για χάρη του ονόματος του Χριστού
Άγγελοι απάντησε επίσης σε αυτόν:
- Για ότι εσείς και vospriimesh στο κατάστημα για σας το στέμμα της βασιλείας του Χριστού, και να ντυθούν με κόκκινο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και βασίλεψε μαζί με άλλους αγίους σε μια άπειρη βασίλειο. Ευλογημένος είναι ο Συμεών, κοιτώντας ψηλά στον Κύριο, είπε:
- Κύριο και Δημιουργό των πάντων! Αν έχετε favourest μου παραχωρώ τη δόξα σου ιερό στη βασιλεία σου, - στη συνέχεια, προσεύχομαι να σου καλοσύνη, μην το έτσι δεν είχα φάει ανθρώπινη τροφή που χάνεται!
Και ο Συμεών ακούσει ότι ο Κύριος θελήσει αναφορά του. Μετά συνέχεια προχωρήσαμε στις ευλογημένο άγγελοι, και να θέσει σε σάκο postnicheskuyu λαμπρή βασιλική ρούχα του, στέφθηκε το στέμμα από το κεφάλι του και τραγούδησε προστακτικώς, λέγοντας:
- Πολύ ωραία Χριστού, ο Θεός, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης? ας είναι ο υπηρέτης του μπορεί να υπερηφανεύεται και Συμεών του!
Μετά από αυτό το όραμα, ο Άγιος Συμεών ήδη έφαγε εντελώς το φαγητό της γης μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά έτρωγαν μόνο ουράνια κρέας που έφερε σ 'αυτόν ένας άγγελος.
Σχετικά με το πόσο μεγάλη θαύματα του Αγίου Συμεών έκανε, και πόσο ωραία ήταν πράξεις, - λέει αρκετά? Εδώ προσφέρεται μερικά από τα πολλά κατορθώματα του Συμεών ευλογημένο.
Μόλις Αγίου Συμεών όλα αυτά τα προβλήματα ανακαλύφθηκαν, η οποία σύντομα θα έπρεπε να συμβαίνουν στην πόλη της Αντιόχειας και όλα τα περίχωρά της: Συμεών είδε τον άγγελο αιωρείται στον αέρα πάνω από την πόλη της Αντιόχειας με ένα σπαθί στο χέρι του. Τότε ο άγιος άρχισε να προσεύχεται με θέρμη προς τον Κύριο με όλη την καρδιά του, μεσιτεύει για την πόλη της Αντιόχειας ενώπιον του Θεού ως νέος Μωυσής και ζητώντας από τον Θεό να αποστρέψει την οργή του από το λαό. Και ο Κύριος του είπε:
- Εδώ άκουσα μια κραυγή των αμαρτιών της πόλης? γιατί ήμουν θυμωμένος με αυτή την πόλη και να το καταστρέψουν με την αποστολή φωτιά, σπαθί, και το θάνατο. Επειδή αυτή η πόλη μου προκάλεσε να θυμώσει με τις αμαρτίες τους, θα του δώσω κρατούμενο παράλογο οι άνθρωποι.
Ο άγιος Συμεών μιλούσε για αυτό το όραμα σε όλους όσους ήρθαν σ 'αυτόν τους κατοίκους της πόλης και τους προέτρεψε να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους.
Πραγματικά Λίγο καιρό αργότερα, ο Κύριος ανέστησε στην Αντιόχεια Χοσρόη, ο βασιλιάς της Περσίας (παππού των νέων Χοσρόη, ο οποίος πήρε για να συλλάβει το ζωογόνο δένδρο του σταυρού του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ) 8 . Khozrev έρχονται με ένα μεγάλο στρατό του Πέρση και Χαλδαίων και ξεκίνησε μια βάναυσο πόλεμο εναντίον των πολιτών της πόλης της Αντιόχειας. Ευλογημένος είναι ο Συμεών, που διαμένουν στον πυλώνα και να είναι του Θεού καταφύγιο από τους βαρβάρους που ήρθαν στη χώρα με ζήλο προσευχήθηκε στον Κύριο, ζητώντας Του να στραφούν μακριά θυμό του από την πόλη και δεν του δώσει στο χέρι του εχθρού? αλλά εγώ δεν θα μπορούσε να προσεύχονται στο Θεό και να ικανοποιήσει τη δίκαιη οργή ​​του Θεού. Αγίου Συμεών ήταν ένα νέο όραμα: να είναι ευτυχισμένος, είδε μπροστά του επιφανή σταυρό και διασχίζουν δύο αγγέλους, που είχε στα χέρια του τεταμένη κρεμμύδια μαγειρεμένα με βέλη. Και ο άγγελος του είπε:
- Αυτό το σταυρό ο Κύριος σας έστειλε για να σας προστατεύει ως ένδειξη της ειρήνης, γιατί δεν θα αγγίξει την οργή του Θεού που απευθύνονται σε αυτή τη χώρα? βέλη, αυτά είναι προετοιμασμένοι για otognaniya εχθρούς και αν είναι δική του, θα έρθει κοντά σε αυτό το μέρος όπου θα πρέπει ειλικρινά υποστηρίζουν. Έχουμε παρέχονται για την προστασία σας.
Στη συνέχεια, ο Συμεών είδε σε όραμα ότι ελήφθη η πόλη? Ήμασταν στη μέση των εχθρών του? κραυγή ακούγεται παντού, και μεγάλο πένθος? ενώ μερικά των πολιτών ήταν το σπαθί usekaemy, άλλοι πήραν στην αιχμαλωσία, άλλοι πήδηξε, επίσης, από τα τείχη της πόλης και απολαύστε την πτήση? Μεταξύ των τελευταίων, είδε δύο μοναχοί της μονής του, ο οποίος, φοβούμενος βαρβαρικές επιδρομές έφυγε από το μοναστήρι και το βουνό, και κατέφυγαν στην πόλη? αλλά εκείνη την εποχή, όταν οι μοναχοί έφυγαν από την πόλη, θα καταφέρει να συμβαδίσει με τους βαρβάρους, και ένας από αυτούς σκοτώθηκε από το ξίφος, και ο άλλος οδήγησε μακριά σε αιχμαλωσία.
Όλα αυτά που είδε ο άγιος σύντομα έρχεται αλήθεια μετά από λίγες μόνο ημέρες μετά την όραση. Πόλη της Αντιόχειας είχε συλληφθεί από τον εχθρό, βάλτε στη φωτιά και το σπαθί, και πολλοί πολίτες μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι. Αλλά η προσευχή του Αγίου Συμεών κάποιοι πολίτες ξέφυγε από τα χέρια των βαρβάρων. Έτσι, όταν οι βάρβαροι μπήκαν στην πόλη, πολλοί πολίτες είχαν ξεμείνει από αυτό άλλες πύλες δεν έχουν ακόμη καταλαμβάνεται από τον εχθρό? πολλοί άνθρωποι κατέφυγαν επίσης, πηδώντας μέσα από τα τείχη της πόλης. Οι φυγάδες κρύβονταν στα βουνά και ερήμους, που προστατεύονται διά των οικτιρμών του Θεού, με την εξαίρεση των προαναφερθέντων δύο μοναχοί.
Ήρθαν για να τους βαρβάρους και στο βουνό στο οποίο το μοναστήρι και ο πυλώνας Simeonov, αλλά ήρθε πίσω με τίποτα? γιατί το βουνό ήταν η κάλυψη τους, όπως έκανε και το όρος Σινά, και το σύννεφο του σκότους (Iskh.19: 16), έτσι ώστε οι βάρβαροι δεν έχουν δει ένα μοναστήρι ή πυλώνες. Πολλοί του εχθρού ήταν ustrashaemy και είναι διαπραγματεύσιμα πτήση ένα είδος αόρατη δύναμη?έφυγαν σε τέτοιο μεγάλο φόβο σαν κυνηγημένος μετά από αυτές τις ορδές των ένοπλων ανδρών? Για την προσευχή του Αγίου Συμεών ήταν φοβερό και ανίκητο όπλο για soprotivnikov. Ούτε μοναχός, από όλες τις γυναίκες που δούλευαν στο μοναστήρι, δεν θίγονται από τις βαρβάρων, εκτός από τις δύο που αναφέρονται παραπάνω, οι μοναχοί που είχαν φύγει από το μοναστήρι στην πόλη για το φόβο του εχθρού. Όταν οι βάρβαροι που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, ήρθε στο ιερό πολλούς τραυματίες? Συμεών τους ευλόγησε όλα κατατεθεί επούλωση. Επιπλέον ιερό παραδίδεται από τη δουλεία και την αιχμαλωσία, και πολλοί πολίτες έχουν ήδη διατεθεί σε αιχμαλωσία? Για όλους εκείνους που έχουν μόλις έχουν επίγνωση όνομα Συμεών βρίσκονται σε αλυσίδες, τώρα απελευθερωθεί από αυτούς? ομόλογα έπεσε κάτω στο έδαφος και τα χέρια τους και περπάτησαν στη μέση των βαρβάρων, καθώς δεν έχουν δει, και στη συνέχεια ήρθε στη δική τους χώρα, χωρίς καμία παρέμβαση από την πλευρά του εχθρού. μοναχός που αναφέρονται παραπάνω (δορυφορικά που έπεσε από το σπαθί του εχθρού) διασώθηκε από την αιχμαλωσία με αυτόν τον τρόπο είναι. Οι επιζώντες από τους εχθρούς μαζί με έναν στρατιώτη της Αντιοχείας, ο μοναχός είπε για τον εαυτό σας τα ακόλουθα:
- Από τη στιγμή που θυμόμαστε το ευλογημένο Συμεών, και με δάκρυα συγκίνησης τον κάλεσε ενίσχυσής του, μόλις τα ομόλογα που ήταν σε μας, επιλύονται και έχουν εξαφανιστεί από μόνα τους? Στη συνέχεια πήγαμε μέσα από την μέση του βαρβάρου, γιατί κανένας από αυτούς δεν έχουν εμάς ή για το τι, ζήτησε και δεν μας εμποδίζει.
Κοντά στην πόλη της Αντιόχειας στα βουνά κάθεται μόνος γέρος, ένα τυφλό άτομο? ζούσε ζητιανεύοντας ελεημοσύνη, η οποία επιδιώκει όλο που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο δρόμο. Όταν οι βάρβαροι έτρεξε με βιασύνη στην πόλη, ένας από αυτούς χτύπησε το γέρο με το σπαθί στο λαιμό, αλλά δεν κόψει το κεφάλι του, και προκάλεσε μόνο ένα θανάσιμο τραύμα? ο γέρος ήταν ξαπλωμένη σε μια λίμνη αίματος που ρέει έξω από αυτό, είναι μόλις και μετά βίας ζωντανός. Αγίου Συμεών βλέπει όλα οραματιστής μάτι του, έστειλα κάποια αδέλφια να τον πάρει και να φέρει αυτό το γέρο. Inoki θέσει Γέροντα στο χαλί και έφερε στον πυλώνα του Συμεών. Ο άγιος, μαζεύοντας το έδαφος, και πασπαλίζουμε με αγιασμό, την εφάρμοσε στην πληγή, λέγοντας:
- Στο όνομα του Εμμανουήλ, ενταχθούν το κεφάλι στη θέση του και να ενισχυθεί αυτό.
Και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος επικεφαλής ήταν στη θέση του, λιωμένο με τον αγωγό, και έγινε απόλυτα υγιής. Όταν ο γέρος θεραπεύθηκε από μια φοβερή πληγή, ο άγιος Συμεών, δήλωσε:
- Ότι τα μάτια του άνοιξαν!
Όλα τα είχε δει το θαύμα που δοξάζουν τον Θεό.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η ευλογημένη Συμεών ήρθε στην θλίψη από τη συνεχή ανησυχία προκάλεσε τον αμέτρητοι άνθρωποι έρχονται από διαφορετικές χώρες και να φέρει πολλά άρρωστα και αναπήρους. Από όλα αυτά παρεμποδίζεται σιωπηλή κατοικία του, αποφάσισε να αφήσει αυτό πυλώνα, ο οποίος είχε εργαστεί για οκτώ χρόνια, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν σε κάποιο άλλο, πιο αθόρυβη θέση. Σε μικρή απόσταση υπήρχε ένα βουνό, υψηλές και πολύ έρημη, επειδή δεν υπήρχε απολύτως καμία νερό. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ανέβει σε αυτό, λόγω της έλλειψης του νερού? σε αυτό κατοικούνταν μόνο από τα άγρια ​​θηρία, φίδια και άλλα δηλητηριώδη ερπετά. Εδώ στο βουνό, και μερικά σχεδιάζονται για να μετακινήσετε το ευλογημένο Συμεών.Όταν σκέφτηκε γι 'αυτό, ο Κύριος εμφανίστηκε σ' αυτόν, που συνοδεύεται από πολλούς αγγέλους κατέβηκε από τον ουρανό στο σύννεφο, το φως πάνω στο λόφο. Ο Κύριος είπε:
- Να δουλέψουμε σκληρά, Συμεών, ανεβείτε σε αυτό το υπέροχο βουνό 9 , για την από τώρα και στο εξής αυτό το βουνό θα κληθεί με αυτό το όνομα? Θα της δείξω την έκπληξη όλων χάρης μου σε σας.
Και αμέσως ο άγιος ήταν εισηγμένη στο βουνό ένα ψηλό λόφο και η πέτρα την οποία τα πόδια του Κυρίου? και ο αυλός του ποδιού από τη δόξα του Κυρίου, καθώς ο ήλιος? σε αυτό το βράχο ο Κύριος πρόσταξε να σταθεί Συμεών και να προσπαθούν από κοινού.
Στο τέλος αυτού του οράματος, Συμεών κάλεσε τους αδελφούς του και τους είπε σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου για να τον επανεγκατασταθούν στο βουνό. Κάνοντας μοναχοί ηγούμενος ενός από τα παλαιά και έμπειρος άνθρωπος, ο Συμεών πήγε με πυλώνες του και κατευθύνθηκε προς την Θαυμαστά Όρος, συνοδευόμενος από τους αδελφούς, να κλαίει για το πώς να το αφαιρέσετε. Όταν ο άγιος πλησίασε για να του δείξει ο Θεός το λόφο, σταμάτησε και προσευχήθηκε στο Θεό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την προσευχή, άκουσε μια φωνή από πολλούς αγγέλους, φώναξε, «Αμήν!"
Στη συνέχεια, ο Συμεών ευλόγησε διέταξε τους μαθητές του να βάλει στη θέση σταυρό πέτρα για μια μόνιμη υπενθύμιση του τόπου ακουστεί η φωνή της αγγελικής. Κοιτάζοντας το ίδιο λόφο, ήταν στο Θαυμαστά Όρος, το ιερό και είδε τη δόξα του Θεού, osiyavavshuyu του? Στη συνέχεια ευτυχώς πήγε προς το μέρος του, ήταν στο πολύ βράχος πάνω στον οποίο είδε τον Κύριο. Αυτή τη στιγμή, η ευλογημένη Συμεών γεννήθηκε δέκα εννέα έτη.
Ωστόσο, Αγίου Συμεών βρίσκονται εδώ και οι υπόλοιποι επισκέπτες που έρχονται σ 'αυτόν. Έτσι, το πρωί της επόμενης ημέρας οι άνθρωποι που ήρθαν στο μοναστήρι του Συμεών, δεν βρείτε εδώ το άγιο του Θεού, έθεσε μεγάλη θρήνο. Αλλά όταν αυτό άγιος μετακόμισε μακριά σε ένα άλλο βουνό, όλοι οι άνθρωποι πήγαν εκεί έξω βιαστικά, μεταφέροντας μαζί του πολλοί από τους αρρώστους και τους αναπήρους. Βλέποντας ο οποίος ήρθε, ο άγιος θρηνούσαν γι 'αυτόν και δεν επιτρέπεται να μείνει μόνο ένας Θεός. Ωστόσο, συμπάθεια novoprishedshim, υποκλίθηκε στο έλεος, και το άρρωστο τοποθέτηση στα χέρια τους με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, και τους θεράπευσε, και να πάει στο σπίτι εντελώς υγιή.
Συνέβη ότι το λιοντάρι, ο οποίος κατοικούσε σε αυτό το βουνό, και έτρεξε για ένα άτομο, που περπατούσε στον άγιο? Λιοντάρι ήταν αρκετά έτοιμος να καταβροχθίσει τον άνθρωπο? Οι άνθρωποι, που δεν ελπίζουν να φύγει για να ξεφύγουν από το θηρίο, φώναξε:
- Μην μου κάνει κακό για χάρη του Συμεών, ο Άγιος του Θεού!
Και αμέσως το λιοντάρι, όταν άκουσε το όνομα του Συμεών, παραιτήθηκε, και δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη στον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος είναι αυτό, έρχεται στον άγιο του είπε τι είχε συμβεί. Άλλες νεοεισερχόμενους, φοβούμενοι το θηρίο ζήτησε Μοναχός να τον εξορίσει από αυτό το βουνό, να μπορούν όλοι να έρθουν χωρίς φόβο στον άγιο. Rev. αφού καλείται να τον μαθητή του Αναστασία, από τον οποίο είχε πετάξει όπως ο Χριστός μια φορά επτά δαιμόνια, 10, είπε:
- Πηγαίνετε στη σπηλιά με το λιοντάρι και να του πω - είπατε Συμεών, ο δούλος του Χριστού, στο όνομα του Θεού: να βγούμε από αυτό το βουνό? έτσι δεν θα είναι εδώ φωλιάζουν σας να φοβάστε τους αδελφούς που έρχονται εδώ.
Αναστάσιος πήγε στα λιοντάρια σπηλιά και, βρίσκοντας σε αυτό το θηρίο, είπε τα λόγια του μοναχού, μιλώντας σε αυτόν ως εύλογο.Leo, εκπληρώνοντας τα λόγια του μοναχού, με βιασύνη πήγε από εκεί σε άλλες έρημες περιοχές, χωρίς να βλάπτουν κανέναν στο δρόμο.
Ενώ στη χώρα που πολλαπλασιάζονται υπερβολικά διάφορες ασθένειες, και πέθανε πολλούς ανθρώπους. Ιερά γίνεται αντιληπτή στο πνεύμα του ότι αυτό συνέβη λόγω της οργής του Θεού για τις αμαρτίες των ανθρώπων, άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο με δάκρυα, ζητώντας έλεος για τους ανθρώπους του και να τους αποτρέψει από τη δίκαιη οργή. Και άκουσα τη φωνή του ιερού του Κυρίου, λέγοντας:
- Γιατί υποστηρίζουν την καρδιά για αυτούς τους ανθρώπους; Έχετε την αγάπη τους περισσότερο από ό, τι να κάνω; Από την αμαρτία και την κακία, τότε αξίζουν να τιμωρηθούν. Ωστόσο, προκειμένου να μην σας λυπήσει, δίνοντάς σας τη δύναμη να θεραπεύσει μια ποικιλία παθήσεων και ασθενειών.
Ότι ο Κύριος ελάλησε προς τον υπηρέτη του Συμεών.
Οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά σε αυτό το μέρος, μόλις έπεσε στην ασθένεια, τώρα καλούνται να βοηθήσουν τον άγιο του Θεού Αγίων Simon και τον είδα (στα οράματα των καρωτίδων) επισκέπτεται τα σπίτια τους, επισκιάζοντας τους διασχίζουν και τις ζωοτροφές όλων των επούλωση. Όταν τελείωσε το νυσταγμένος οράματα τους, είναι ξύπνιοι, αισθάνθηκαν την υγεία. Καλεί το όνομα του Συμεών τους, έτσι ώστε να φωτίζονται τα σπίτια των λαμπτήρων τους γεμίζουν με λάδι και έκαψαν θυμίαμα, λέγοντας:
- Χριστέ ο Θεός μας, οι προσευχές του δούλου σου Συμεών runneth για το θαυμαστό Όρος, ελέησον ημάς!
Και λαμβάνει το έλεος του Κυρίου.
Όσοι από αυτούς που δεν είχαν περισσότερο πετρέλαιο, χύνεται το λάδι του θυμιάματος και το άναψε? ενώ το θυμιατήρι δεν σβήνει μέχρι την τρίτη και τέταρτη ημέρα, σαν λιβάνι προσθέτει συνεχώς νέα λάδι? επειδή, ως εκ θαύματος, θυμιατήρια τους δεν έχουν καμία αλοιφή, γιατί καλώντας στο όνομα του Συμεών.
Μόλις Αγίου Συμεών εγκαινιάστηκε από τον Κύριο για την επικείμενη διάλυση της Αυτού Αγιότητος του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας Εφραίμ. Ελκυστική για τους αδελφούς του, ο Άγιος Συμεών ανακοίνωσε τους για αυτό? Συμεών στη συνέχεια ζήτησε από τον αδελφό του για να προσευχηθεί επιμελώς για τον Κύριο, γιατί - είπε - ο μεγάλος πυλώνας της Εκκλησίας είναι έτοιμο να πέσει. Αλλά οι αδελφοί απάντησε:
- Έχουμε ακούσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι σε καλή υγεία.
Την επόμενη μέρα, μετά από ένα πρωί της τραγούδι (την ίδια ημέρα ήταν Παρασκευή), του Αγίου Συμεών κάλεσε ξανά τους αδελφούς και τους είπε με ένα πλούσιο αγάπη:
- Αγίου Εφραίμ κοιμήθηκε ο Θεός etoyu νύχτα, για την έχω δει την ψυχή του, πρόσφερε στον ουρανό τους αγίους αγγέλους.Περνώντας κοντά μου, Εφραίμ, με φίλησε και είπε:
- Σας παρακαλώ, να με θυμάσαι στην προσευχή για τον Κύριό σας.
Στη συνέχεια, ο Αιδεσιμότατος Συμεών δάκρυα άρχισαν να μιλούν ως εξής:
- Αλίμονο στην Αντιόχεια, επειδή δεν έχει πλέον Εφραίμ! Αλίμονο, από τώρα έχει ληφθεί Εφραίμ! 11
Μετά το θάνατο του μακαριστού Εφραίμ πήρε το θρόνο της υψικαμίνου Αρχιεπίσκοπος 12 , ο οποίος ήρθε στην Αντιόχεια από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό υψικαμίνου ήταν κακό ενάντια στους φτωχούς. Μαθαίνοντας από αυτό, ο Αιδεσιμότατος Συμεών προείπε την τιμωρία του Θεού Domnu για αναλγησίας του. Και πράγματι, λίγο υψικαμίνων έπεσε σε μια σοβαρή ασθένεια: τα χέρια και τα πόδια του, έσκυψε έτσι ώστε να μπορούσε ούτε να περπατήσει, ούτε να μετακινήσετε τα χέρια του και να ορίσει ένα κομμάτι ξύλο.
Στη συνέχεια, Αγίου Συμεών άνοιξε το σεισμό, το οποίο πρέπει να είναι στην Αντιόχεια, ακόμη πιο τρομερό από την πρώτη. Για να το ανεγείρει σε όλους όσους ήρθαν, Συμεών άρχισε να κλαίει και να προσεύχονται στο Θεό - στροφή μακριά θυμό. Την ίδια ημέρα το βράδυ, η γη άρχισε να τρέμει τόσο σκληρά, που τα τείχη της πόλης έπεσε, και διάφορα κτίρια της πόλης ισοπεδώθηκαν? Όλοι οι άνθρωποι ήρθαν στο μεγάλο φόβο και τον τρόμο. Πολλές από τον αριθμό των πολιτών σκοτώθηκαν από τα τείχη της πόλης?Ωστόσο, άλλοι στη βιασύνη έσπευσε στο εξαιρετικό βουνό στον άγιο του Θεού, και τον παρακάλεσε με δάκρυα προσεύχονται στον Κύριο για τον τερματισμό της καταστροφής. Όταν ο άγιος προσευχήθηκε με μεγάλη θέρμη, ο σεισμός ήταν πάνω από? Στη συνέχεια ο άγιος είδε άνοιξαν οι ουρανοί στην ανατολική πλευρά? ως εκ τούτου, ήρθε η ανείπωτη φωτός, πράγμα που σήμαινε τη χάρη του Θεού στους μετανοημένους ανθρώπους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εντολή του Θεού του Αγίου Συμεών έχτισε ένα μοναστήρι στο Θαυμαστά Όρος, έχτισε ένα ναό, αλλά και τα χέρια των ανθρώπων, τους θεράπευσε (για αυτούς τους άνδρες που έχουν λάβει θεραπεία των ασθενειών τους μέσω της προσευχής του Αγίου Συμεών, υπήρχαν πολλά)? Μοναχός στη συνέχεια ζήτησε την προσευχή του στο Θεό αρκετό νερό για το μοναστήρι? με την προσευχή του, επίσης αφθονούν στο σιτοβολώνα σιτάρι της Μονής, έτσι ώστε σχεδόν εντελώς μειωθεί στο ποσό των τριών χρόνων της, παρά το γεγονός ότι είχε ληφθεί από έναν αχυρώνα σε μεγάλες ποσότητες για να τροφοδοτήσει το σύνολο των νεοεισερχομένων.
Αργότερα, ο Άγιος Συμεών και έχτισε ένα νέο πυλώνα επί του οποίου (όπως φαίνεται καθαρά ο μοναχός) ήρθε στον Κύριο Ιησού Χριστό και το ιερό τους αγγέλους του, και αγίασε τον πυλώνα. Μακάριοι Συμεών πήγε σε έναν πυλώνα με μεγάλη χαρά, και είχε εργαστεί σε αυτό μέχρι το τέλος της ζωής του.
Όταν ο ευλογημένος Συμεών ήταν τριάντα τρία χρόνια από τη γέννηση, σύμφωνα με την εντολή του Θεού (το φαινόμενο των ιερών αποκάλυψης) Συμεών αποφάσισε να αποδεχθεί την χειροτονία του ιερέα, αν προηγουμένως δεν ήθελε να εκμεταλλευτώ αυτή την υψηλή κατάταξη. Στην απαλλαγή του Θεού, με το ευλογημένο Συμεών ήρθε να Διονύσιος, επίσκοπος Σελευκείας, όπου ο Συμεών και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.
Μετά την χειροτονία το ιερατείο, ευλογημένη με μεγάλη ευλάβεια Συμεών έκανε θεία αναίμακτη θυσία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, που υπηρετούν τον Θεό με καθαρότητα, σαν άγγελος. Ιερά πολλαπλή είχαν συχνά θαυμάσια οράματα και αποκαλύψεις από τον Θεό. Είχε προβλέψει μελλοντικά γεγονότα, προσδοκώντας σε μεγάλη απόσταση, όπως το παρόν? looketh ιερά και κρυφές σκέψεις των ανθρώπων. Εκείνος έκανε πάρα πολλά θαύματα, και τη γη, και τη θάλασσα, όπως σε ένα όραμα? Έδωσε την όραση στους τυφλούς, καθάρισε λεπρούς, έδωσε κουτσός υγείας, εκβάλλει δαιμόνια από ανθρώπους, σταμάτησε τα στόματα των ζώων, θεράπευσε κάθε πληγή και κάθε ασθένεια, έθεσε το νεκρό, έτσι ώστε να εκτελέστηκε το λόγο του Χριστού: «αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που κάνω, να κάνει, επίσης, " (Ιωάννης 14: 12). Πραγματικά Θαυμαστά ήταν ο Θεός εκδηλώνεται στο δούλο Του, θαυμάσια Simeone!
Όταν εβδομήντα πέντε χρόνια από τη ζωή του Αγίου Συμεών, ο ίδιος ξέρει από επικείμενη αναχώρησή του στον Κύριο, κάλεσε τους αδελφούς, για να διδάξει αρκετό χρόνο της, στη συνέχεια, να δώσει σε όλους το τελευταίο φιλί ώρα το βράδυ, έδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, στην εικοστή τέταρτη ημέρα του μήνα τον Μάιο του 13 , στην ίδια ώρα, στην οποία πήρε συνήθως το φαγητό από άγγελο. Μαζί με τους αγίους αγγέλους, απολαμβάνει σήμερα σε ατελείωτες ενατένιση του προσώπου της βασιλείας του Θεού, επαινώντας τον Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ένας Θεός στην Αγία Τριάδα, στους οποίους αποδίδουμε τη δόξα, τώρα και στο απέραντο ηλικιών. Αμήν.

1 Το όνομα της Έδεσσας υπάρχουν αρκετές πόλεις. Στην περίπτωση αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια Έδεσσα (τώρα Urfa), που βρίσκεται στη βόρεια Μεσοποταμία.
2 Φυσικά Αντιόχεια στη Συρία.
3 Ιουστινιανός 1ο - (Μεγάλη) βασίλεψε από το 527 έως το 665
4 Βεσπασιανού κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από 70 μέχρι '79 για τη γέννηση του Χριστού. Ο γιος του Τίτος βασίλευσε από το 79 μέχρι το '81
5 Έκφραση σχήμα, που δείχνει την δύναμη και την πανουργία των δαιμόνων.
6 Εμμανουήλ - το όνομα του Μεσσία ή τον Ιησού Χριστό σε μια διάσημη προφητεία του Ησαΐα για τη γέννηση του Υιού της Παρθένου (Isai.7: 14). Αυτό το όνομα σημαίνει στα εβραϊκά :. "Ο Θεός μαζί μας"
7 Αυτό αναφέρεται στην επίτευξη των αγίων 40 μαρτύρων, θυμάτων της αρμενικής πόλης της Σεβάστειας στην IV. Μνήμη του Αγίου επιτευχθεί. Εκκλησία 9 Μαρτίου.
8 Khozrev (ή μάλλον Χοσρό) από την περσική νοείται το σύνολο του βασιλιά. Αυτό το όνομα είναι συνήθως προστίθενται στο κατάλληλο όνομα ενός συγκεκριμένου βασιλιά. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια Khozrev πρώτη Anushirwan, ο οποίος κυβέρνησε από το 531 μέχρι το 579 του εγγονού του Khozrev 2ο Parvez (βασίλεψε από το 590 έως το 628) πήρε την Ιερουσαλήμ δέντρο zhyavotvoryaschee του Τιμίου Σταυρού στο 614, κατά τη διάρκεια της ο πόλεμος με την Ελληνική αυτοκράτορα Fokoyu. σταυρό δέντρο επέστρεψε στο 628 ο διάδοχος του Χοσρόη 2 Svroesom για τη σύναψη ειρήνης με την ελληνική Αυτοκράτορα Ηράκλειου.
9 Θαυμαστά όρος βρισκόταν στο τρίγωνο που σχηματίζεται από τις πόλεις: Αντιόχεια στον ποταμό Ορόντη, ο Σέλευκος-Sherieyu και αδηφάγοι.
10 Ο Ιησούς εκβάλει επτά δαιμόνια από τη Μαρία τη Μαγδαληνή (βλέπε Μάρκος 16: 9).
11 Εφραίμ patriarshestvoval σε 627 σε 545
12 υψικαμίνους 2ο patriarshestvoval περίπου 546 g έως 560 g
13 Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή του Αγίου Συμεών που διανέμονται με το χρόνο ως εξής:. Αγίου Συμεών γεννήθηκε το 621 g? το 627 ο έτος 6 ετών από τη γέννηση ανέβηκε τον πυλώνα? Μετά το 8ο έτος, σε 535, μετακόμισε σε άλλο πυλώνα? 22-year ζωή μετακόμισε στην Θαυμαστά ορειβατικό μονοπάτι. 543 γρ.? στο 560, στην 39η χρονιά της ζωής, χειροτονήθηκε στην ιεροσύνη. Πέθανε το 596, σε 7β ετών. - Μνεία της τώρα αιδεσιμότατος Συμεών πρέπει να διακρίνεται από ένα άλλο Συμεών ο Στυλίτης και του οποίου η μνήμη εορτάζεται την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή η τελευταία Συμεών δούλευαν καλά μέσα Συρίας Αντιόχεια, αλλά έζησε πολύ νωρίτερα (πέθανε το 459).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...