6. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Κυριακή
1 Ἰουλίου
Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί
Δαμιανοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Καταθέσεως Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δευτέρα
2 Ἰουλίου
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τρίτη
3 Ἰουλίου
Ἁγ. Ὑακίνθου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη
4 Ἰουλίου
Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πέμπτη
5 Ἰουλίου
Ἁγ. Ἀθανασίου ἐν Ἄθω
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Παρασκευή
6 Ἰουλίου
Ἁγ. Σισώη
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Κυριακῆς Μεγαλομ
Ὁσ. Θωμᾶ ἐν Μαλεῷ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Σάββατο
7 Ἰουλίου
Ἁγ. Κυριακῆς Μεγαλομ.
Ὁσ. Θωμᾶ ἐν Μαλεῷ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀγ. Προκοπίου
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Κυριακή
8 Ἰουλίου
ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀγ. Προκοπίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δευτέρα
9 Ἰουλίου
Ἁγ. Παγκρατίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τρίτη
10 Ἰουλίου
Τῶν ἐν Νικοπόλει
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τετάρτη
11 Ἰουλίου
Ἁγ. Εὐφημίας
Ολγας ισαποστ.
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Παισίου Αγιορείτου
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πέμπτη
12 Ἰουλίου
Ἁγ. Παισίου Αγιορείτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρασκευή
13 Ἰουλίου
ΣΥΝΑΞΙΣ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Σάββατο
14 Ἰουλίου
Ὁσ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΠΑΤ ΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ.
ΣΥΝΟΔΟΥ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Κυριακή
15 Ἰουλίου
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἁγ. Κηρύκου καί Ἰουλίτης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα
16 Ἰουλίου
Ἁγ. Ἀθηνογένους
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.30
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
   †

† † †


† † †

† † †


† † †Τρίτη
17 Ἰουλίου
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


21.30
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη
18 Ἰουλίου
Ἁγ. Αἰμιλιανοῦ   †

† † †


† † †

† † †


† † †

18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
19 Ἰουλίου
Ἁγ. Μακρίνης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προφήτου Ἠλιού
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Παρασκευή
20 Ἰουλίου
Προφήτου Ἠλιού
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σάββατο
21 Ἰουλίου
Ἁγ. Συμεών Σαλοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Μαρκέλλας
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Κυριακή
22 Ἰουλίου
Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἁγ. Μαρκέλλας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα
23 Ἰουλίου
Προφήτου Ἰεζεκιήλ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Χριστίνης
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
24 Ἰουλίου
Ἁγ. Χριστίνης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγίας Ἄννης
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη
25 Ἰουλίου
Ἁγίας Ἄννης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγίας Παρασκευῆς
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λαμπαδά-
ριος
Πέμπτη
26 Ἰουλίου
Ἁγίας Παρασκευῆς
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγίου Παντελεήμονος
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρασκευή
27 Ἰουλίου
Ἁγίου Παντε-λεήμονος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σάββατο
28 Ἰουλίου
Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἁγ. Καλλινίκου
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
29 Ἰουλίου
Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἁγ. Καλλινίκου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δευτέρα
30 Ἰουλίου
Ἁγ. Σίλα
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
31 Ἰουλίου
Ἁγ. Εὐδοκίμου 
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ18.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...