Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος


Апостол Иуда, брат Господень XIV в. Сербия. 
Απόστολος Ιούδας, ο αδελφός του Κυρίου 
Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ. στην Σερβία.

Καὶ συγγενείᾳ καὶ χορῷ αὐχεῖν ἔχεις.
Χριστοῦ μαθητῶν ὦ Ἰούδα, καὶ πάθει.
Ἐννεακαιδεκάτῃ βελέεσσιν Ἰούδας θνῄσκει.


Kλήσις τριπλή σοι και τριπλούν μάκαρ πάθος,
Άρσις δέσις τε και τρίτον τόξου τάσις.
Eννεακαιδεκάτη βελέεσσιν Iούδας θνήσκει.Βιογραφία


Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα, είναι κάπως συγκεχυμένα, διότι συγχέονται μ' αυτά του Αποστόλου Θαδδαίου που η μνήμη του γιορτάζεται την21η Αυγούστου.Ап. Иуда.
 Миниатюра. Византия.
Απ. Ιούδας. 
Μικρογραφία (Μινιατούρα). Βυζάντιο.


Святой Апостол Иуда, брат Господень. 
Византийская миниатюра.
Απ. Ιούδας. 
Μικρογραφία (Μινιατούρα). Βυζάντιο.Святой Апостол Иуда, брат Господень. 
Византийская миниатюра.
Απ. Ιούδας. 
Μικρογραφία (Μινιατούρα). Βυζάντιο.


Святой Апостол Иуда 
 Византийская миниатюра. 
Константинополь, 1084 - 1101 годы.
Απ. Ιούδας. 
Μικρογραφία (Μινιατούρα) μεταξύ τών ετών 1084-1101 μ.Χ.
 Βυζάντιο. Ο μεν Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του αναφέρει ότι, ο Ιούδας αυτός ήταν αδελφός του Χριστού και ο κατά σάρκα του Αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου (ο Ιούδας και ο Ιάκωβος ήταν παιδιά του Ιωσήφ από άλλο γάμο). Ο Ιούδας λοιπόν, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσσα και στην πόλη Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους, οι οποίοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού. Επίσης, ο Σ. Ευστρατιάδης, αναφέρει ότι στον Λαυριωτικό Κώδικα Ι 78 φ. 2156 φέρεται κατά την ημέρα αυτή και η μνήμη άλλου Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Ζηλωτού, ο οποίος μετά την Ανάληψη του Χριστού περιήρχετο σ' όλες τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε το σωτήριο μήνυμα του Αναστάντος Χριστού. Και αφού έφερε πλήθος λαού σε μετάνοια απεβίωσε ειρηνικά. Ап. Иуда. Миниатюра. Византия.
Απ. Ιούδας. Μικρογραφία (Μινιατούρα). Βυζάντιο.


Ο δε Μιχαήλ Γαλανός στους «Βίους των Αγίων», αναφέρει για τον Απόστολο Ιούδα ότι ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ιακώβου του μικρού, που ήταν και αυτός Απόστολος. Βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Θαδδαίος ή Λεββαίος. Η ζωή του κοντά στο Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων. Μετά την Πεντηκοστή, αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Αλλά ο Ιούδας, άξιος Απόστολος του Χριστού, γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε τελικά στην Έδεσσα.


Икона Апостолы Симон Зилот и Иуда Иаковлев (Леввей, Фаддей)
Απόστολοι Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας Ιακώβου (Λεββαίος, Θαδδαίος)Святой Апостол Иуда брат Господень.
Фреска XIV век.
церкви Св. Николая Орфаноса в Салониках, Греция. 
Ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος ο αδελφόθεος
Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ορφανού
στην Θεσσαλονίκη

Святой Апостол Иуда рат Господень. 
Фреска в церкви Святых Петра и Павла в Тырново, Болгария.
Ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος ο αδελφόθεος
Τοιχογραφία (fresco) στον Ιερό Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου
 στο Τάρνοβο τής Βουλγαρίας.

Иуда ап, брат Господень (19 июня)
Менологий  17 - 20 июня; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Απ. Ιούδας.
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Ιουνίου (17 - 20)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία


 Στην Καινή Διαθήκη, έχουμε και μια Καθολική Επιστολή του Ιούδα, που είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τι συμβουλεύει στους χριστιανούς, που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο: «Υμείς δε, αγαπητοί, τη άγιωτάτη υμών πίστει έποικοδομούντες εαυτούς, εν Πνεύματι Αγίω, προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αίώνιον» (Επιστολή. Ιούδα 20-21). Δηλαδή, σεις όμως. αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιωτάτης πίστης σας με την προσευχή, που θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρείστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού, για να πετύχουμε την αιώνια ζωή.


Минея годовая (ап. Иуда). Икона. Русь. 1-я половина XVI в. Музей икон. Реклингхаузен. Германия.
Μηναίο ετήσια (Απ. Ιούδας). Εικόνα ρωσική τού 1ου εξαμἠνου 
τού 16ου αιώνα μ.Χ. στο  Μουσείο Εικόνων. Recklinghausen. Γερμανία.Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστοῦ σὲ συγγενῆ, ὢ Ἰούδα εἰδότες, καὶ μάρτυρα στερρόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην πατήσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαίς σου λαμβάνομεν.

Минея на июнь (фрагмент). Икона. Москва. Конец XVI в. КГОХМ. Кострома.
Μηναίο Ιούνιο (τεμάχιο). Εικόνα ρωσική τού τέλους τού 16ου αιώνα μ.Χ.. KGOHM. Κοστρομά.Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰούδα, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.


Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Ιούνιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .


Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικὸς.
Ἐκ ῥίζης εὐκλεοῦς, θεοδώρητον κλῆμα, ἀνέτειλας ἡμῖν, τοῦ Κυρίου αὐτόπτα, Ἀπόστολε θεάδελφε, τοῦ Χριστοῦ κήρυξ πάνσοφε, τρέφων ἅπαντα, κόσμον καρποῖς σου τῶν λόγων, τὴν ὀρθόδοξον, πίστιν Κυρίου διδάσκων, ὡς μύστης τῆς χάριτος.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
( μετάφραση Google)
Bioi των Αγίων


Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα,  αδελφoύ του Κυρίου κατά σάρκα

Μνήμη 19 Ιουνίου
Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ήρθε από τη φυλή του Δαβίδ και του Σολομώντα. Ο Άγιος Ιούδας γεννήθηκε στην πόλη της Γαλιλαίας της Ναζαρέτ από τον δίκαιον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν τότε αφοσιωμένος στην Αγία Παρθένο Μαρία. Δεν είναι γνωστό για ποιους ήταν η μητέρα του Ιούδα. Σύμφωνα με ορισμένους, ήταν η Σαλώμη, 4041 , - η κόρη του Haggai, ο γιος του Barachias, ο αδελφός του Αγίου Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Προφήτη και Προδρόμου Ιωάννη. Αυτός ο Ιούδας ήταν ο αδελφός του ιερού Αποστόλου Ιάκωβος του Δικαίου, ο ηγέτης της εκκλησίας της Ιερουσαλήμ 4042 . Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ονομάζεται συνήθως Ιούδας Ιακώβ, δηλαδή ο αδελφός του Απόστολου Ιάκωβος 4043Το όνομα αυτό πήρε για την ταπεινοφροσύνη του, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να ονομάζεται ο αδελφός του Κυρίου στη σάρκα, τόσο περισσότερο έχω αμαρτήσει εναντίον του Κυρίου, πρώτη, την έλλειψη πίστης, και, δεύτερον, nebratolyubiem. Ότι ο Ιούδας έχει αμαρτήσει με δυσπιστία, ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μαρτυρεί για αυτό, λέγοντας: «Διότι οι αδελφοί αυτού δεν πίστευαν εις αυτόν» ( Ιωάν. 7: 5 ).
Εξηγώντας αυτόν τον τόπο του Ευαγγελίου, ο Άγιος Θεοφύλακας 4044 σημαίνει εδώ τα παιδιά του Ιωσήφ κάτω από τους αδελφούς του Χριστού. Ακριβώς, λέει:
- Η καταδίκη του παραδόθηκε - δηλαδή, στον Χριστό - και τους αδελφούς, τους γιους του Ιωσήφ (ανάμεσα στους οποίους ήταν αυτός ο Ιούδας). πού είχαν αυτή την αβεβαιότητα απέναντί ​​Του; - Από τη δική του κακή βούληση και από το φθόνο, οι συγγενείς τείνουν να ζηλεύουν το δικό τους περισσότερο από τους ξένους.
Έτσι, από αυτό είναι σαφές ότι ο Ιούδας έχει αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου με την έλλειψη πίστης του.
Αλλά ο Ιούδας είχε επίσης nebratolyubie Χριστό και τον τρόπο που είναι γραμμένο στη ζωή του James, ο αδελφός του Θεού. Όταν ο Ιωσήφ, κατά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, άρχισε να διαιρέσει τη γη του στα παιδιά του που γεννήθηκαν από την πρώτη σύζυγό του, ο ίδιος προτίμησε να αφιερώσει μέρος του Κυρίου Ιησού, που γεννήθηκε υπερφυσικό και άφθαρτη από την Παναγία - ενώ η πρώτη είναι ακόμα ένα μικρό παιδί. Αλλά οι τρεις γιοι του Ιωσήφ δεν ήθελε να δεχτεί το Χριστό στο μερίδιό του γεννήθηκε από μια άλλη μητέρα? μόνο ο τέταρτος γιος - Αγίου Ιακώβου τον πήρε στην κοινή ιδιοκτησία μέρους του και, ως εκ τούτου το όνομά του από τον αδελφό του Θεού. Γνωρίζοντας τις αμαρτίες του παρελθόντος του - της πίστης και nebratolyubie - Ιούδας τόλμησε να αποκαλέσει τον εαυτό του αδελφού του Θεού, αλλά ζήτησε ο ίδιος ο αδελφός του Ιακώβου, όπως γράφει στην επιστολή του: «Ιούδα, ο υπηρέτης του Ιησού Χριστού, και ο αδελφός του Ιακώβου» ( Iud.1: 1 -25 ).
Εκτός από το όνομα του Ιούδα Ιάκωβος, ο Απόστολος του Ιούδα έχει και άλλα ονόματα. Ο ευαγγελιστής Ματθαίνος τον αποκαλεί Lefebiae και Thaddeus. Το όνομα που δόθηκε στον απόστολο Ιούδα, όχι χωρίς λόγο, δηλαδή, η λέξη «Levvey» σημαίνει «εγκάρδια». Σε σχέση με τον απόστολο Ιούδα, το όνομα θα σήμαινε ότι - Τζουντ, μετά την ανοχή του Θεού για να τους μέσα από την άγνοια, οι αμαρτίες εναντίον του Χριστού ο Θεός, όταν πείστηκε ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας - ο Ιησούς ο Θεός, ενωμένοι με Αυτόν με όλη την καρδιά τους.
Jude ονομάζεται επίσης Thaddeus, που σημαίνει «υμνούν», γιατί δόξασε το Θεό και ομολόγησε τον Χριστό, και ανακοίνωσε το ευαγγέλιο σε πολλούς ανθρώπους.
Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του ιερού αποστόλου του Ιούδα. Είναι μόνο γνωστό ότι στο τέλος της βασιλείας του Δομιτιανού 4045 δύο εγγόνι του Ιούδα χειριστές προσγειωθεί χέρια, δόθηκαν από συκοφαντίες αιρετικοί, προς την κατεύθυνση αυτή ο αυτοκράτορας ως απόγονοι David Κύριο και συγγενείς? αλλά όταν ο αυτοκράτορας ήταν πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει πολιτικό κίνδυνο που εγκυμονούν για αυτόν, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Jude, όπως και οι άλλες «αδελφοί του Κυρίου», σύμφωνα με τη σάρκα, έχει υποστεί πολλές ευαγγελικές εργασίες, διαδίδοντας το ευαγγέλιο του Χριστού. Λίγο μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού στον ουρανό, Τζουντ, όπως και όλοι οι απόστολοι του Χριστού, πήγε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με εκκλησιαστικός ιστορικός Νικηφόρος 4046 , «θεία Ιούδα, όχι ο Ισκαριώτης, και ένας άλλος, ο οποίος ήταν διπλή ονομασία Thaddeus και Levvey, ο γιος του Ιωσήφ, αδελφός του Ιακώβ, απορρίπτονται από τη στέγη του ναού στην Ιερουσαλήμ, κηρύττοντας το ευαγγέλιο και την εξάπλωση του Χριστιανισμού , για πρώτη φορά στην Ιουδαία, Γαλιλαία, της Σαμαριάς , Εδώμ, στη συνέχεια στην Αραβία, τη Συρία και τη Μεσοποταμία, τελικά ήρθε στην πόλη της Έδεσσας, το οποίο ανήκε στον βασιλιά Άβγαρος 4047 , όπου νωρίτερα είχε κηρύξει το ευαγγέλιο του άλλου Thaddeus, ένας από τους εβδομήντα αποστόλους. Εδώ Jude φινίρισμα και σωστό αυτό που δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο Thaddeus " 4048 .
Υπάρχει είδηση ότι St. Jude κήρυξε το χριστιανισμό στην Περσία, όπου και έγραψε στα ελληνικά επιστολή του. Κίνητρο ή λόγο για να γράψω αυτό το επιστολή ήταν το γεγονός ότι η κοινότητα των πιστών παρεισφρήσει κακό τους άνδρες, οι οποίοι μετατρέψει τη χάρη του Θεού στις περιπτώσεις της ανομίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της χριστιανικής επιτρέπεται να φανταστεί κανείς όλα τα είδη των δυσάρεστα πράγματα. Αυτό το σύντομο μήνυμα περιέχει πολλές βαθιές σκέψεις και διδακτικές διδασκαλίες. Περιέχει ένα μέρος της διδασκαλίας των δογματικών: το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, για τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και το κακό τους αγγέλους, και για το μέλλον της Δευτέρας? μέρος της διδασκαλίας της ηθικής: προτροπή για την αποφυγή ακαθαρσία της αμαρτίας - τη σάρκα, σε βλασφημία, υπερηφάνεια, ανυπακοή, ο φθόνος, το μίσος, κακία και ανομία? Ο Απόστολος συμβουλεύει όλους να είναι μόνιμα στην θέση των δικών τους, στην πίστη, στην προσευχή, στην αγάπη - το Συμβούλιο να αναλάβει τη φροντίδα του το χειρισμό του χαμένου, για να κρατηθούν από τους αιρετικούς, πνευματικά επιβλαβείς τρόπους που ο ίδιος απεικονίζεται με σαφήνεια και δήλωσε ότι οι αιρετικοί θα πεθάνει, όπως και οι κάτοικοι των Σοδόμων ( Ιούδα. 1: 7 ).
Επίσης, στο μήνυμά του ο Άγιος Απόστολος Ιούδας λέει ότι δεν είναι αρκετό για τη σωτηρία να έχει πρόσβαση μόνο από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό, αλλά πρέπει κατά την πίστη να κάνει καλές πράξεις, αξιοπρεπή Χριστιανισμού και αντάξια της σωτηρίας, και δίνει το παράδειγμα των αγγέλων και ο Θεός τιμώρησε τους ανθρώπους. Οι άγγελοι του Θεού έχει συνδεθεί με την αιώνια ομόλογα στο σκοτάδι, και τα αποθηκεύει για την Ημέρα της Κρίσης του, επειδή δεν έχουν κρατήσει την αξιοπρέπειά τους ( Ιούδα 1: 6 ). Οι άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από την Αίγυπτο, ο Θεός κατέστρεψε στην έρημο επειδή έπεσαν σε βλάβη, δεν ζούσαν σύμφωνα με το νόμο του Θεού ( Ιούδα 1: 5 ). Έτσι, ο Απόστολος Ιούδας μας αποκαλύπτει στο μήνυμα της αλήθειας του τον μεγάλο.
Πολλές διαφορετικές χώρες επισκέφθηκαν τον ιερό Απόστολο Ιούδα, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, μετατρέποντας τον λαό του Χριστού στην πίστη και διδάσκοντάς τον στο δρόμο της σωτηρίας. Σε τέτοια έργα έφτασε στις χώρες του Αραράτ και εδώ, μετατρέποντας πολλούς ανθρώπους από την ειδωλολατρεία, τους έκανε χριστιανούς. Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος έβαζε έντονα τους ειδωλολάτρες εναντίον του: τον κατέλαβαν και, μετά από διάφορα βάσανα, κρεμόταν στο σταυρό και διάτρητο με βέλη. Έτσι τελείωσε το κατόρθωμα και η ζωή του ιερού αποστόλου του Ιούδα και πήγε στον Χριστό τον Θεό, για να λάβει από αυτόν ένα στέμμα αιώνιας ανταπαντίας στον ουρανό 4049 .

* * *
4041
Από αυτό το Salome θα πρέπει να διακριθεί ακόμη γέρος Salome - κάτοικος της Βηθλεέμ (η προδομένη γιαγιά του Κυρίου)? αυτό το Salome ήταν συγγενής του Πρεσβυτέρου. Η Παναγία έχει δίκιο. Joseph; την βλέπουν στην ιστορία της Γεννήσεως του Χριστού, τον Δεκέμβριο, την 25η ημέρα
4042
Ο άγιος Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου σύμφωνα με τη σάρκα, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε τον πατέρα του Ιωσήφ, την Παναγία και το παιδί Ιησού, κατά την πτήση τους στην Αίγυπτο. Με την ανάληψη του Σωτήρος, διορίστηκε Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. συνέθεσε για πρώτη φορά τη Θεία Λειτουργία. Πέθανε, ανατράπηκε από τους Εβραίους από την πτέρυγα της εκκλησίας, το 61 ή το 62 μ.Χ. κατέχει ένα μήνυμα καθεδρικών ναών που φέρει το όνομά του. Η μνήμη αυτού του ιερού. Ο απόστολος - 23 Οκτωβρίου.
4043
Ωστόσο, ορισμένα από αυτά διακρίνονται από τον Ιούδα, ο αδελφός του Κυρίου, Ιούδα, Jacob (αναφέρεται στον Λουκά. 6i σε πράξεις. 1:13 ), και σε αυτό ο Απόστολος είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με ένα γεγονός ευαγγέλιο. Κατά την τελευταία αποχαιρετιστήρια συνομιλία του με τους μαθητές του, ο Κύριος, να κηρύξει σ 'αυτούς κατά την αναχώρηση του προς τον Πατέρα Θεό, για να τους παρηγορήσει είπε, «εγώ δεν θα σας αφήσει ως ορφανά? Θα έρθω σε σας. Λίγο και ο κόσμος δεν με βλέπει πια. αλλά θα Με δείτε, γιατί ζω και θα ζήσετε. Σε εκείνη την ημέρα θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί, και εγώ εν υμίν. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τους κρατά, με αγαπάει. Όποιος με αγαπά, θα αγαπήσει τον Πατέρα μου. και εγώ θα τον αγαπήσω και να φανερώσει τον εαυτό μου σ 'αυτόν " ( Ιωάννης 14: 18- 21 )? τότε ο Ιούδας είπε στον Κύριο:"Κύριε! πώς είναι αυτό που θέλεις τον εαυτό σου εκδηλωθεί σε εμάς και όχι στον κόσμο; » ( Ιω. 14:22 ). Από αυτό το ερώτημα είναι σαφές ότι Jude δεν είχε ακόμη χώρισε με την αγαπημένη ιδέα των Εβραίων στο Μεσσία, όπως ο βασιλιάς της γης, και να κατανοήσει την υπόσχεση εμφάνιση του Κυρίου, υπό την έννοια του ορατού, αισθητήρια φαινόμενα, στη δόξα ενός επίγειου βασιλιά και κατακτητή. Ο Κύριος απάντησε του έδωσε να καταλάβει ότι - δεν είναι μια επίγεια βασιλιά, και του εμφανίζεται στο βασίλειό του δεν είναι ένα φαινόμενο ορατό, εξωτερικό, σωματική, αλλά και η εσωτερική, πνευματική - μυστικιστική κοινωνία των πιστών Του ( Ιωάννης 14: 23 ).
4044
Ο ευλογημένος Θεοφύλακας, Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας στη Βουλγαρία, είναι γνωστός για την ερμηνεία του για τα Τέσσερα Ευαγγέλια, στην οποία ακολουθεί από πολλές απόψεις ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Για τον Γιάννη Χρυσόστομο .Πέθανε περίπου 1085.
4045
Ο αυτοκράτορας της Ρώμης Domitian βασίλεψε από το 81 έως το 96.
4046
Ο Νικηφόρος Καλλιστός είναι Έλληνας ιστορικός του 14ου αιώνα που μας άφησε την "Ιστορία της Εκκλησίας".
4047
Αυτό το Avgaru, σύμφωνα με το μύθο, ο Ιησούς Χριστός έστειλε την εικόνα που δεν έκανε. Η Έδεσσα είναι μια πόλη στη Μεσοποταμία.
4048
Η μνήμη αυτού του ιερού. Ο Απόστολος Τάδεδος - στις 21 Αυγούστου, και επίσης στις 4 Ιανουαρίου
4049
St. ap. Ο Ιούδας πέθανε γύρω στο 80 μ.Χ. - Σχετικά με το μηνιαίο imp.Βασιλείου ap. Ο Ιούδας βρισκόταν στη Μεσοποταμία στην Έδεσσα, όπου θεραπεύει τον Αβγκάρ και στη συνέχεια στο Άρατα στο σταυρό έπεσε με βέλος.επί του σλαβικού προλόγου ap. Ο Ιούδας υπέφερε στο νησί του Αράντ. Υπάρχει μια πόλη και το νησί του Arad, αλλά στη Φοινίκη, όχι στη Μεσοποταμία. Σύμφωνα με την αρμενική παράδοση, Ο Ιούδας έφτασε στην Αρμενία γύρω στο 60ο έτος και συναντήθηκε εδώ με τον Απόστολο Βαρθολομαίο στο Artashat στον Arax. Φώτισε πολλούς και ήταν καρφωμένος σε σταυρό στα 72 στην Ορμία της Μεγάλης Αρμενίας, τώρα στη Urmia. Στην περίπτωση αυτή Arat πρέπει να αναζητηθεί κοντά στα βουνά Ararat. (Αρχαίος Μήνας, Σέργιος, τόμος 2, αναπληρωτής στις 19 Ιουνίου).
Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας και θεοφόρος
Eγώ σε Παΐσιε Άγγελον λέγω,
Φύσει μεν ουχί, αλλά τω ξένω βίω.


Βιογραφία


Ο όσιος Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο και γεννήθηκε το έτος 300 μ.Χ. από γονείς πολύ πλούσιους, αλλά και ευσεβείς. Ήταν επτά αδέλφια και ο μικρότερος ήταν ο Παΐσιος. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και η στοργική μητέρα του τον ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. 
Прп. Паисий (фрагмент). 
Фреска  1183 год.
Скита монастыря прп. Неофита Кипрского. Кипр.
Όσιος Παϊσιος
Τοιχογραφία  τού έτους 1183 μ.Χ
στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου τού Εγκλείστου
Πάφος. Κύπρος


Прп. Паисий 
Фреска. 1547 г. Афон (Дионисиат).
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Όσιος Παϊσιος
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ. 
στην Ιερά Μονή Διονυσίου Άγιον Όρος
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζης) Fuca 


Святой Преподобный Паисий Великий. 
Фреска  Около 1395 года.
монастыря Рамача, Сербия.
Τοιχογραφία (fresco) περίπου το έτος 1395 μ.Χ.
στην Ιερἀ Μονή Ραμάτς, Σερβία.

Σε νεαρή ηλικία ο Παΐσιος, πήγε στην έρημο κοντά στον διάσημο, για την αρετή του αββά Παμβώ. Με οδηγό αυτόν τον έμπειρο πνευματικό πατέρα, ο Παΐσιος απέκτησε πολλές θείες αρετές. Όταν πέθανε ο Παμβώ, ο Παΐσιος αναχώρησε στο δυτικό μέρος της ερήμου και εκεί έστησε τη διαμονή του, όπου πλήθος ανθρώπων πήγαιναν προς αυτόν, για να ζητήσουν το δρόμο της σωτηρίας και ν' ακούσουν από το στόμα του λόγια πνευματικά και ψυχωφελή. Όταν ο Παΐσιος έφτασε σε βαθιά γεράματα, τον παρεκάλεσαν πολλοί αδελφοί, ν' αφήσει την έρημο και να κατεβεί στην κοντινότερη πόλη, για να μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να ωφεληθούν από τους άγιους λόγους του. Πράγμα που έγινε και έτσι δόθηκε σε πολλούς η ευκαιρία να γνωρίσουν τον δρόμο της σωτηρίας, από τα θεόπνευστα λόγια του Παϊσίου. Μαθητής του Οσίου, υπήρξε και ο Όσιος Παύλος. Αφού ωφέλησε πολλούς συνανθρώπους του, πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία και τον έθαψαν στην έρημο όπου ασκήτευε. Μετά από χρόνια, ο πατήρ Ισίδωρος, ανακόμισε τα άγια λείψανα του και τα μετέφερε στην Πισιδία, όπου τα εναπόθεσε στο εκεί Μοναστήρι του.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Μοναστῶν κορωνίς, ὁ ἄσαρκος ἄνθρωπος, τῶν οὐρανῶν οἰκιστής, ὁ θεῖος Παΐσιος, χαίρει τὴ αὐτοῦ μνήμη, σὺν ἠμὶν ἑορτάζων, νέμει τοὶς κοπιώσι, δι' αὐτὸν θεῖον χάριν διὸ ἐν προθυμίᾳ πολλὴ τοῦτον τιμήσωμεν.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
(μετάφραση Google)


Βίοι των Αγίων


Ο βίος του Οσίου Παΐσιου τού Μεγάλου

Μνήμη 19 ΙουνίουПрп. Паисий. 
Икона. Россия. XIX в.
Όσιος Παϊσιος
Ρωσική εικόνα τού 19ου αιώνα μ.Χ.

Прп. Паисий. 

Икона. Россия. XIX в.
Όσιος Παϊσιος
Ρωσική εικόνα τού 19ου αιώνα μ.Χ.
Μάταια ομορφιά αυτού του κόσμου - φθαρτά και παροδικά, - έχει προσελκύσει τους ανθρώπους πρόθυμοι σε αυτό, και να τους κάνει, για χάρη της ασήμαντη χαρές της γης, υπέπεσε σε πλάνη προθέσεις και τα συναισθήματά τους, και να διασπάσει το μυαλό να Dolny πάθη, και, επιπλέον, έτσι ώστε η ειρήνη-εραστή μερικές φορές αρχίζουν όχι μόνο περιφρονούν την ουράνια ζωή που τους υπόσχεται, αλλά - δυστυχώς! - στροφή μακριά από τον Δημιουργό της αληθινής ζωής και τείνουν να είναι προσωρινή και κοσμικά αγαθά, και όχι προς το μέλλον, την προετοιμασία του εθελοντή για τον εαυτό σκληρός και ατελείωτες θάνατο?σαν κι αυτούς, και αιώνια στην θησαυρό ουρανούς - στους ανθρώπους που εμπιστεύονται την επίτευξη διεγείρει τεράστια για την επιθυμία της και γεμίζει τις καρδιές τους, ένα είδος θείας και άφατη γλυκύτητα: η υπόσχεση της ουράνιας μας Βασιλείου κάνει αυτοί οι άνθρωποι επίγνωση της αιώνιας ευδαιμονίας, για την ανταμοιβή για τους κόπους τους και τη λαμπρή γιορτή των ασκητών. η σκέψη αυτή και έτσι να τους ενθαρρύνει να προσπαθήσει να επιτύχει αυτό το βασίλειο, ότι όχι μόνο αρχίζουν να περιφρονούν τα πάντα προσωρινή και μάταια, αλλά ούτε καν ανταλλακτικά ζωή και θέλουν του, για χάρη του Χριστού, σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελίου (10: 39 ), για να βάλει τη ζωή του γι 'αυτόν, και ο θάνατος γι' αυτόν προτιμάται από όλες τις γήινες χαρές και απολαύσεις. Σε περιπτώσεις όπου η παύση της δίωξης, οι ασκητές της ευσέβειας δεν βρέθηκε μαρτυρικό θάνατο, ήταν πρόθυμοι να υπομείνουν άλλο τρόπο: να μεταφέρει σε μια μεγάλη, αλλά χρειάζονται, ένα κατόρθωμα για τη δολοφονία τη σάρκα του, και έτσι σίγουρα υποφέρουν σταθερή ασθένεια: καθημερινά νηστείας και τιμωρία ο ίδιος ο συλλέκτης κατορθώματα, που αγωνίζονται με αόρατες δαίμονες, και ενώ ακόμα στη σάρκα, - συνεχώς προτρέπουν τους εαυτούς μας για να αντισταθούμε σε αυτή την αιθέρια εχθρούς.
Μεταξύ αυτών των ένδοξη και φιλανθρωπικές άνθρωποι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο έχω 4050 και θα ήθελα τώρα να μιλήσω, να πω για τη γέννηση, την εφηβεία του και η ζωή του θαυμαστού: το όνομα που ο σύζυγός της ήταν Paissy.Και αφήστε τους να με πιστέψετε, ακούμε για κάτι ένδοξο και vysheestestvennoe, και να αφήσει κανείς δεν νομίζω ότι τιμά το καλό, τίποτα προστίθεται στην αφήγηση αυτού του ιερού πατέρα: είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι οποιαδήποτε ανθρώπινη δόξα και να έπαινο στην υψηλότερη οικισμοί των ιερών αγγέλων, δεν απαιτεί έπαινο από εμάς, νεκρό και αμαρτωλό. Αλλά θα μιλήσω γι 'αυτό για χάρη του οφέλους εκείνων που ακούνε και θέλουν να ζηλέψουν τις αρετές του. Και θα σας πω τι είδα και άκουσα με τα μάτια και τα αυτιά μου.
Έτσι, θα ξεκινήσω την ιστορία της σεβάσμιας και διδακτικής ζωής του μοναχού από την πολύ μικρή του ηλικία.
Αυτό το ένδοξο και ευλογημένο άνθρωπο γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο, όπου η μία φορά που γεννήθηκαν και τα μεγάλα προφήτες του Θεού-μάντη Μωυσή, ο οποίος, όπως μας λέει η Γραφή , ένα πολύ υπερυψωμένα εγγύτητα του στο Θεό και μεγάλα θαύματα του. Αλλά όχι λιγότερο διάσημο για την Αίγυπτο και πάλι - τη ζωή του μοναχού Paisius, ο οποίος γεννήθηκε μέσα του και τον εμπλούτισε με το τίμιο όνομα και διάφορες αρετές του.
Οι γονείς του ευλογημένου Paisius ήταν αληθινοί πιστοί και φοβισμένοι από τον Κύριο. Έκαναν τις ζωές τους αβλαβείς στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού και προσπάθησαν να ευχαριστήσουν τον Κύριο μόνο με κάθε είδους καλές πράξεις.
Είχαν επτά παιδιά και όλοι τους ανατράφηκαν με καλή υπακοή, προσπαθώντας να τα μιμηθούν σε όλα - τους γονείς τους.
Οι γονείς του μοναχού ήταν καλοί και έδινε ελεημοσύνη σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Τα χέρια τους ήταν πάντοτε εκτεθειμένα στην τιμωρία, και αυτά που έδωσαν στους φτωχούς - τους δόθηκε άφθονα από τα θεϊκά δώρα.
Αλλά επειδή κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να επηρεαστεί από το θάνατο, ο γονέας του Αιδεσιμότατου αποχώρησε επίσης από αυτή τη ζωή, αφήνοντας την ειλικρινή σύζυγό του με τη φροντίδα των παιδιών. από αυτούς το μικρότερο παιδί Paisii ήταν το νεότερο της εποχής, και λόγω του πολλή θλίψη έπρεπε να μεταφερθεί στη μητέρα του.
Μια νύχτα, όταν η μητέρα του παιδιού είχε ήδη κοιμηθεί, είχε ένα τέτοιο όραμα: ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε και είπε:
- Ο Θεός, ο Πατέρας των ορφανών, με έστειλε να σε ρωτήσω γιατί είσαι τόσο λυπημένος για τα παιδιά σου και είναι σε τόσο μεγάλη φροντίδα γι 'αυτούς; Είστε ο μόνος που αγωνίζεται γι 'αυτούς και ο Θεός δεν σκέφτεται γι' αυτούς; Έτσι, από εδώ και πέρα, αφήστε τη λύπη σας και αφιερώστε έναν από τους γιους σας στον Θεό παραπάνω, μέσω του δοξασμένου και μεγαλοποιημένου ονόματος του Κυρίου δοξάζεται.
Η μητέρα του μοναχού απάντησε σε αυτό στον Άγγελο:
"Όλοι οι γιοι μου ανήκουν στον Κύριο, και αν κάποιος από αυτούς είναι ευχάριστο σ 'Αυτόν, ας τον πάρει στον εαυτό Του".
Τότε ο Άγγελος πήρε τον Paisius από το χέρι και είπε:
"Αυτό είναι ευχάριστο για τον Θεό."
"Πάρτε έναν από τους πρεσβύτερους καλύτερα", είπε η γριά.
Αλλά ο Άγγελος απάντησε:
"Ω, καλή γυναίκα!" Δεν γνωρίζετε ότι η δύναμη του Θεού συνήθως εκδηλώνεται στους αδύναμους; Έτσι αυτός ο νεαρός επιλέγεται από τον Θεό, και θα τον ικανοποιήσει.
Τούτου λεχθέντος, ο Άγγελος εξαφανίστηκε.
Η μητέρα του μοναχού, ξυπνημένη από τον ύπνο, έκπληκτο σε ένα τέτοιο θεϊκό όραμα και έτσι ευχαρίστησε τον Κύριο:
- Ναι, Κύριε, το έλεός σου σε εμάς και στον δούλο σου, τον Παΐσιο!
Στη συνέχεια, μετά από μια μακρά προσευχή, πήρε τον γιο της στην εκκλησία , για να τον βάλει στο κληρικό. Ευλογημένος είναι το αγόρι Pais παραχωρώ την πρόσβαση στο κλήρου, που άρχισαν να μοιάζουν με τους άνδρες ενάρετοι και την αύξηση της χρόνια και το μυαλό ταυτόχρονα αυξήθηκε και η χάρη του Θεού: κάθε μέρα η καρδιά του είχε αναφλεγεί όλο και περισσότερο την αγάπη του Θεού, και έκαιγε με ανυπομονησία - όπως ήταν, το συντομότερο δυνατό να επιτύχουμε μοναστικούς όρκους. και τώρα - όταν ο χρόνος είναι, και θα μπορούσε να είναι αντάξια του αφοσίωση και μια μοναστική αρχή περισσότερο από μια τέλεια ζωή -. είναι σαν ένα αρνί άμεμπτος και νουθεσία από τη χάρη του Θεού, πήγα στην Σκήτη της ερήμου, και εκεί, για πνευματική καθοδήγηση και ευχήθηκε να εγκατασταθούν σε βοσκός των προφορικών προβάτων - ευλογημένος Pamwa 4051 ;αυτός ο πατέρας με αγάπη και χαρά τον αποδέχτηκε και τον έβαλε σε μια ιερή μοναστική εικόνα. Ευλογημένος Pamba ήταν προικισμένος με το χάρισμα της πρόγνωση: για μια αποκάλυψη ήξερε όλα όσα επρόκειτο να συμβούν με Παΐσιου και ως εκ τούτου, κοίταξε προς αυτόν ως σκεύος εκλογής της χάριτος του Θεού, που τον καθοδήγησε σε κάθε καλό έργο.
Πρώτα απ 'όλα, Ευλογημένος Παΐσιου πέρασε ζήλια υπακοή, τυφλή υπακοή στον πατέρα του και γύρω από αυτόν τη θέλησή του, και την ίδια στιγμή όλο το χρόνο οδήγησε την πιο σοβαρή τρόπο ζωής και με τις δυνάμεις των αυξήσεων στην καρδιά του, όλα σε μια μεγαλύτερη τελειότητα των αρετών. Αποκάλυψη Pamba είναι ο πατέρας μας, βλέποντας ότι ο ίδιος έδωσε εξ ολοκλήρου γραφείου και επιθυμούν να τον ενθαρρύνει σε ακόμη μεγαλύτερο κατόρθωμα, αφού του είπε:
- Ο Chado Paisii, ο νέος μοναχός πρέπει να είναι προσεκτικός για να κρατήσει όλες τις αισθήσεις από τα εμπόδια και τους πειρασμούς και ειδικά για να κρατήσει τα μάτια του από οποιαδήποτε περίεργη ματιά. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε ο καθένας στο πρόσωπο, αλλά πάντα στερεώστε τα μάτια κοιλάδα, το μυαλό τους και ιδού το ύψος των ματιών και το εσωτερικό εξετάσουμε την άφατη αγαθότητα του Θεού, επαινώντας και δοξάζοντας τον Κύριο παντοδύναμος.
Έτσι Ευλογημένος Παΐσιου, που διδάσκονται σε τέτοια διδακτική συζητήσεις vozgorevshis ακόμα περισσότερη αγάπη για τον Θεό αποφάσισε ό, τι του είπε να εκπληρώσει ακριβώς - και μάλιστα - κατά τη διάρκεια των τριών ολόκληρα χρόνια, ο ίδιος και επιμελώς τηρούν τις εντολές - δεν φαίνονται στα πρόσωπα άλλων ανθρώπων, και με επιμέλεια παραδόθηκε στην ανάγνωση της θείας βιβλία, συνεχώς ακούει το λόγο του Θεού και τις διδασκαλίες του, πάντα όπως το νερό, πιείτε δική του ψυχή? και ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ, ως ένα είδος φυτεύσεις κήπο με πηγή νερού, την καλλιέργεια, ακμάζουσα και να φέρει στο γλυκό καρπό του, για αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, ήταν psalomskoe μετάδοση στον Θεό: «Πόσο γλυκιά είναι σου τα λόγια του γούστου μου!περισσότερο από το μέλι στο στόμα μου! » ( Ψαλμός 118 :. 103 ), σύμφωνα με την αποστολική προτροπή, συνεχώς προσεύχεται, νηστεία και αγρυπνία είναι πατημένο το σώμα του, υποδούλωσαν το πνεύμα του και στην καρδιά του την καρδιά, σαν ένα είδος θησαυρού, διατηρούνται όλες τις αρετές τους.
Ο μοναχός παλαιός Pamwa, βλέποντας τον ως ευημερούσα, χαίρεται σε μια τέτοια ενάρετη ζωή στον Θεό: με πατρική παρατήρηση του τον οδήγησε σε περαιτέρω κατορθώματα. και ευγενικά τον διδάσκει σε κάθε ευχάριστη επιχείρηση και γνώση, τον έκαναν σύντομα τους πιο επιδέξιους μοναχούς.
Όταν ήρθε η ώρα για την αναχώρηση του ιερού Pamba ουράνια κληρονομιά, ένα στο οποίο ήταν τόσο πρόθυμος να πάει, αυτό Αιδεσιμότατος Πατέρας ευλόγησε και ευλόγησε Paisija izrekshi γι 'αυτόν πολλά προφητικά λόγια, πήγε στην αιώνια ευλογημένη ζωή, έτσι δέχομαι εδώ και πολύ καιρό τους αναμένεται να ανείπωτη καλό.
- Εγώ, ο ταπεινός Ιωάννης (λέει ο συγγραφέας αυτής της ζωής), έμεινε μαζί με τους Αγίους Παΐσιους: σε όλα όμοια με τον άλλον, ζούσαμε μαζί. που ζουν μακριά από όλους και να κάνει το ίδιο καθεστώς, και στην προσευχή και στη ζωή, όπως έχουμε λάβει από τον πατέρα μας, υποστηρίξαμε ο ένας τον άλλον, φροντίζοντας μόνο για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αλλά μετά από λίγο χρόνο, ο ευλογημένος Paisius επιθυμούσε ένα υψηλότερο κατόρθωμα και ζωή και γι 'αυτό έπρεπε να διαλύσουμε.
Για να ανάψει το πνεύμα όλων για την πιο σοβαρή νηστείας, δεν είχε αγγίξει τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, και το Σάββατο και την ημέρα του Κυρίου έτρωγαν μόνο ψωμί με αλάτι και νερό, σε άλλες ημέρες, αντί των αισθήσεων έτρωγαν ψωμί ψωμί πνευματικό? Συχνά διαβάσετε το προφητικό βιβλίο του Ιερεμία bogoveschannogo, και πολλές φορές αυτό το ιερό προφήτη, όπως ο ίδιος εξηγεί τα μυστήρια της παράξενη προφητεία γι 'αυτόν, και ενδόμυχες σκέψεις ανακατεύετε μέχρι το μυαλό του για την επίτευξη των υπεσχημένων παροχών?αλλά εκτείνεται σε όλα τα προς τα εμπρός - όλα σε ένα πιο σοβαρό τρόπο ζωής, Παϊσίου άφησε την αρχική άθλο της νηστείας του και εξέλεξε νέα: τώρα ήταν η νηστεία κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δύο εβδομάδες, και μόνο αφού έφαγε, όπως έχει ειπωθεί, ένα κομμάτι ψωμί με αλάτι και νερό, πόσα χρειάστηκε. Και κανείς δεν γνώριζε μόνο αυτόν τον Θεό, ο οποίος οδηγεί όλα τα μυστικά του ανθρώπου, για τα οποία του αποκαλύφθηκαν ακόμα αδιανόητα και ανοιχτά.Επιπλέον, είναι επιθυμητό να αναλάβει και την αξιοποίηση της σιωπής, προκειμένου να φέρει σε ιδιωτική προσευχή μόνο Κυρίου Ιησού, έρχονται πιο κοντά σ 'Αυτόν ακόμα περισσότερο και να φωτίζεται από το φως Του.
«Έχοντας μάθει για αυτή την επιθυμία», συνεχίζει ο John Kolov, «συνειδητοποίησα με βαθιά θλίψη ότι πρέπει να χωρίσουμε το ένα από το άλλο.Όμως, θέλω να μάθω αν αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, ή από τη συνηθισμένη ανθρώπινη ευσπλαχνία, του είπε:
"Αδελφός Paisius, βλέπω ότι θέλετε να αναλάβετε τον εαυτό σας το κατόρθωμα μιας σιωπηλής ζωής. Πιστέψτε με ειλικρινά ότι και εγώ έχω την ίδια ιδέα, αλλά αμφιβάλλω αν δεν είμαι βέβαιος εάν αυτή είναι η πρόθεση του Θεού ή όχι. ας προσευχηθούμε στον γενναιόδωρο Θεό - ας ο ίδιος ο Κύριος, σύμφωνα με το θέλημά Του, να κανονίσει τη ζωή μας και να μας αποκαλύψει εάν είμαστε μαζί ή χωρισμένοι ο ένας από τον άλλο.
Ο Paisy μου απάντησε αυτό:
"Μιλάς καλά, αγαπημένη. Ας δημιουργήσουμε αυτό που είπατε.
Έτσι λοιπόν, στέκονταν για προσευχή, προσευχόμασταν ολόψυχα στον Κύριο όλη τη νύχτα. Και ο ευλογημένος Κύριος, που δεν θέλει να περιφρονεί τις προσευχές μας, μας έστειλε με την είδηση ​​του άγιου άγγελου Του, ο οποίος, εισάγοντας μας το πρωί, είπε:
"Ο Κύριος σας χωρίζει στη ζωή σας. Έτσι, εσείς, John, που διαμένουν εδώ, είναι ένας μέντορας για τη σωτηρία των άλλων, εσείς, ένας υπηρέτης του Χριστού Pais προχωρήσουμε από εδώ στη δυτική πλευρά της ερήμου, για τον Κύριο, δήλωσε ότι συγκεντρώθηκαν για να σας μεγάλο πλήθος μοναχών και από την εντολή του, που έχει συσταθεί θα υπάρξει ένα μοναστήρι και το όνομά του θα δοξαστούν μέσα σου.
Τούτου λεχθέντος, ο Άγγελος έφυγε. Εμείς (είπε ο John), με δοξολογία, λατρεία του Κυρίου και, με την εντολή Του, χωρίσαμε: Έμεινα στο ίδιο μέρος, την ίδια ευτυχισμένος Paissy συνέχισε, στο δυτικό τμήμα της ερήμου? εκεί που αποκόπηκαν στο σπήλαιο του βουνού και εγκαταστάθηκαν σε αυτό, και είναι το all-τέλεια καθαρότητα και την πολλαπλή πράξεις, τόσο κοντά στο Θεό ότι ο ίδιος ο Χριστός εμφανίστηκε σ 'αυτόν, ανέθεσε και ανέθεσε στην αρετή - πώς όλα αυτά θα συζητηθούν στη θέση του.
Κάποτε, όταν ο Παϊσίου κάθισε σε μια σπηλιά και τραγουδούσε θεϊκά τραγούδια, ο Σωτήρας του φάνηκε και του είπε:
"Ειρήνη να είστε μαζί σας, αγαπημένος άγιος μου!"
Εκείνος, αμήχανος και τρόμος, σηκώθηκε και είπε:
- Ο Χριστός ο άνθρωπος που αγαπάει, ο Σωτήρας, εγώ είμαι ο δούλος σου και για αυτό που εσύ, η Βλαδίκα, μου παραχωρείς τόσο μεγάλο έλεος ότι τώρα ο ίδιος τόλμησε να κατέβει στο αναξιόπιστό μου;
Ο Κύριος του απάντησε:
"Βλέπεις αυτή την έρημο; Πόσο μεγάλη και ευρεία είναι αυτή;" για χάρη σου θα το γεμίσω με νηστείες που θα δοξάσουν το όνομά μου.
Στη συνέχεια, ο επιλεγμένος άγιος του Θεού Paissy έπεσε στο έδαφος και είπε:
- Κύριε Θεέ! ισχυρό χέρι σας εξακολουθεί να υπακούει, και ό, τι θέλετε, και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί: - προσευχηθούμε όπως σου καλοσύνη - επιτρέψτε μου να καταλάβουν - όπου τα πάντα θα είναι μια ανάγκη και δικαίωμα για όσους βρίσκονται ακόμη στην έρημο θα υποστηρίζουν με ζήλο;
Ο Κύριος απάντησε:
- Πιστέψτε με, σας λέει την αλήθεια - ότι αν θα δείτε σε αυτά την αγάπη - η μητέρα όλων των αρετών, - και αν θα κάνει όλες τις εντολές μου, ότι μπορεί να αφήσει σε τίποτα ψήνεται: Θα τους φροντίσει τον εαυτό του.
Τότε ο Παΐσιος ζήτησε πάλι από τον Κύριο:
- Για μια ακόμη φορά, ρωτώ την αγαθό σας: πώς θα περάσουν από τα δίκτυα του εχθρού χωρίς προτεραιότητα και θα αποφύγουν τους άγριους δαιμονικούς πειρασμούς;
Σε αυτό ο Κύριος απάντησε:
- Αν τηρεί τις εντολές μου, όπως έχω πει θα συμμορφωθεί με ευγένεια, δικαιοσύνη, και ταπεινή καρδιά, ότι δεν μπορώ μόνο να τους κάνει εχθρούς πέρα ​​από τη γλώσσα και μάγκας εξαπάτηση, αλλά και να δώσει μια κληρονομιά στη βασιλεία των ουρανών.
Τούτου λεχθέντος, ο Σωτήρας ανέβηκε στον ουρανό με δόξα.
Ο Άγιος Παΐσιος, ακόμα πιο διεισδυτικός στην καρδιά του με το φόβο του Θεού, άρχισε να σκέφτεται αδιάκοπα την επιείκεια του Σωτήρα από τον ουρανό.
Αλλά ο πατέρας του φθόνου και μισάνθρωπος - ο εχθρός του Διαβόλου, βλέπουμε ότι Παϊζί επιδέξια παρακάμπτοντας όλη την ύπουλη δίκτυο είναι άτρωτο πριν μηχανορραφίες του και παραμένει πάνω απ 'όλα συκοφαντίες της, ακόμη πιο άναψε εναντίον κακία του? αλλά να μην μπορεί να τον πλησιάσει στο μυαλό της θεϊκής δύναμης, αυτό που του δόθηκε από τον Θεό, άρχισα να εφεύρουν άλλες δόλο, για να πιάσει το τελευταίο στο σκλαβοπάζαρο τους του Χριστού. Σκέφτεστε να συλλάβει το χρυσό του uditseyu απληστία διάβολο εισήλθαν μέσω ελεημοσύνη για να πιάσει ένα άγιο του Θεού με την αγάπη του χρήματος, το δίκτυο για να - αφού ήταν πλέον μη-κατοχή - ήταν ευκολότερο να κάνουν τα άγρια ​​πνεύματα της πονηρίας στην επίθεση πάνω του.
Και τώρα ο εφησυχαστής της ανθρώπινης φυλής πήγε σε κάποιον αιγυπτιακό πρίγκιπα, έναν δίκαιο άνθρωπο που έχει μεγάλο πλούτο. του φάνηκε με τη μορφή ενός αγγέλου και είπε:
"Αγαπημένοι, σηκωθείτε και πηγαίνετε στην έρημο. θα βρείτε εκεί έναν άνθρωπο που ονομάζεται Paisius, ένας άνθρωπος που είναι απολύτως φτωχός, αλλά πολύ διακοσμημένος με τις αρετές και τη θεϊκή χάρη του επιλεγμένου σκάφους. όταν τον συναντάς, παρουσιάζεις αυτόν τον γέρο, χωρίς τσίμπημα, με χρυσό, έτσι ώστε να έχει περισσότερο από αρκετό για να αναπληρώσει το ελάττωμα και άλλους ερημίτες.
Ο πρίγκιπας, δεν θεωρούνται δαίμονες δέλεαρ, αλλά νομίζοντας ότι ήταν πραγματικά ο άγγελος που πήραν μέρος από χρυσό και ασήμι και πολλά άλλα πράγματα που ήταν απαραίτητα για τους μοναχούς πήγε στον άγιο. Αλλά η θεία δύναμη κατοικούσε στην Pais αποκάλυψε τα τεχνάσματα του διαβόλου, ο οποίος ήθελε το πρόσχημα της αρχοντικής ελεημοσύνη για να συλλάβει το ιερό απληστία - και θεία του συζύγου Pais αμέσως Vostan, πήγε να συναντήσει τον πρίγκιπα.
Όταν ο άγιος τον συνάντησε, ο πρίγκιπας τον ρώτησε για τον απελευθερωτή του Παϊσίου: «Ποιος είναι αυτός και πού ζει;» Ο Παΐσιος, από την πλευρά του, ζήτησε από τον πρίγκιπα:
"Γιατί ψάχνετε για τον Paisius;" Τι χρειάζεστε σε αυτό;
Ο πρίγκιπας απάντησε:
"Ήρθα να μοιραστώ μαζί του το χρυσό, το ασήμι και όλα τα απαραίτητα για τη ζωή, ώστε να τα διανείμει όλα στους μοναχούς".
Τότε ο άγιος, απαντώντας στον πρίγκιπα, είπε:
"Ω, αγάπη Χριστού!" ξέρετε ότι ο χρυσός και το ασήμι δεν χρειάζονται για όσους θέλουν να ζήσουν σε αυτή την έρημο και κανένας από αυτούς που έχουν εγκατασταθεί εδώ δεν θα θέλει να πάρει τίποτα από την περιουσία σας. Έτσι, μην θλίβετε, επιστρέψτε στο σπίτι, ο Θεός θα δεχθεί τη καλή σας θέληση. Και αν θέλετε να δώσετε στους φτωχούς έφερε σοι, ότι μετά από όλες τις πόλεις της Αιγύπτου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη, τους φτωχούς, οι φτωχοί, οι χήρες και sirotstvuyushih - να μεριμνήσουν για αυτούς - και priimeshi μεγάλη ανταμοιβή από τον Θεό!
Ο πρίγκιπας, που πίστευε τα λόγια του αγίου, επέστρεψε και ενήργησε όπως τον είχε διδάξει · διανεμήθηκε το κτήμα του στους φτωχούς, τους φτωχούς και τους φτωχούς.
Όταν ο μοναχός Paisii εισήλθε στο σπήλαιο του, ο διάβολος του φάνηκε και είπε:
"Ω, ο Παΐσιος!" Τι να κάνω τώρα μαζί σου, γιατί ενοχλείς όλα τα σχέδια μου;Θα πάω τώρα με την ορκωμοσία καλύτερα στους άλλους, δεν θα επιστρέψω σε σας πια, επειδή ήμουν νικημένος από σας.
Μετά από αυτό, ο ευλογημένος άνδρας ορκίστηκε ένα αβέβαιο πνεύμα από τη δύναμη του Χριστού και τον οδήγησε μακριά από τον εαυτό του και ο διάβολος αποχώρησε με ντροπή, δεν τολμούσε να πλησιάσει τον άγιο πιο επιμελώς.
Σύντομα μοναχός πήγε στο εσωτερικό μέρος της ερήμου, αλλά μένουν υπάρχει ένα σώμα, το πνεύμα του, ο ίδιος, μαζί με τις δυνάμεις των ουρανών ερχόταν κυβερνήτης όλων? εδώ, μοιάζει με μια εξωπραγματική, θα επιδοθεί σε ακόμη πιο αυστηρή τη ζωή και για να είναι άξιος να είναι ακόμη και στο έδαφος στοχαστική ουράνια μυστήρια, για το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί σε αυτό, ήταν στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει απέραντο ουρανό θρίαμβο του των δικαίων.
Μια μέρα, στέκεται πάνω σε ένα προσευχή Paissy αισθάνθηκε σαν να ήταν, vozletev στα φτερά, είναι ήδη στον ουρανό, πάνω απ 'όλα, είδε την όμορφη παράδεισο του χωριού, γεμάτη άρρητη φως και χαρά, είδε επίσης μια εκκλησία αρχιερατικό και αιώνια θριαμβευτική και παραχωρημένες εδώ για να συμμετέχετε το ανεπαρκές φαγητό των θεϊκών Μυστηρίων, πήρε το δώρο της ακραίας αποχής και νηστείας. Προβλήτα για την εβδομάδα, μία φορά - στην εβδομαδιαία ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου, είναι με τις άλλες εβδομάδες από την ημέρα παρέμεινε εντελώς χωρίς φαγητό: γιατί η δύναμη της χάριτος του Θεού έχει εμπλουτιστεί από τη φύση της Zizhditelya.
- Για μένα (λέει ο συγγραφέας της ζωής του), αφήστε κάθε πιστό να πιστεύουμε λόγο του Θεού, για τον λόγο του Θεού, είμαι ένας πιστός μάρτυρας. Λέει επίσης ότι όλα υπακούν στην εντολή του Θεού; Και δεδομένου ότι είναι αλήθεια, τότε κάθε ένας που μεταφέρω να θεωρηθεί αλήθεια. - Στην κοινωνία των θείων μυστηρίων του Σώματος και του Αίματος του Χριστού αναθ Paissy μερικές φορές παραμένουν χωρίς σωματική τροφή εβδομήντα ημερών? και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, για τη χάρη του Θεού είναι ανείπωτη δύναμη, και ως εκ τούτου είναι σε θέση να την υποστηρίξει (PARC) είχε μια καλύτερη ζωή από ό, τι το φθαρτό τροφή για ενισχύσεις. Λόγω της σαρκική φύση του ζωντανού σώματος, έτσι ώστε να μην υποκύψει, απαιτεί την ενίσχυση της εξουσίας του, και εκείνοι που, σαν μια εξωπραγματική, πέτυχε στη ζωή vysheestestvennoy - τη δύναμη zizhditelnaya μεγάλη προσφορά αυτό το πολύ χάριτος, η οποία είναι η ανθρώπινη φύση και υπόκειται σε, και έχει ζήσει όχι τόσο με το σωματικό φαγητό, όσο και με το πνευματικό. Ο παντοδύναμος Δημιουργός, ο Θεός μας γνωρίζει πως στο χώρο της τριακόσια χρόνια, και ακόμη περισσότερο χρόνο για να σώσει τη ζωή στη γη και επτά στον ύπνο τους νέους άνδρες , και επειδή διατηρεί τα ίδια χωριά στην ουράνια ζωή του Ηλία μέχρι την τελευταία ημέρα. "Αλλά αυτό είναι αρκετό", θα μιλήσουμε για την ευλογημένη Παΐσια. "
Σε αυτόν τον πατρικό πατέρα όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι λαϊκοί που ήθελαν να ζήσουν μαζί του, συρρέουν μαζί. που καθόριζαν γύρω του σαν σμήνος μελισσών, όλοι περιμέναμε να είναι κορεσμένοι με τη γλυκύτητα του πνευματικού του μέλιτος. Ο ίδιος, από τη θεία prisnosuschnogo πηγή pocherpaya χάρη, το πιο γλυκό από όλα τα πιο αισθησιακή μελιού και των κηρηθρών, που αποπνέουν αυτά τα πράγματα πνευματικό ποτό, γεμάτο neizglagolannoy γλυκύτητα - έτσι ώστε κάθε μέρα αυξάνει σημαντικά ο αριθμός των αδελφών συγκεντρώθηκαν γύρω του και να πολλαπλασιάζονται? όλοι τους, απορρίπτοντας τις κοσμικές απολαύσεις αυτού του κόσμου, τους έβαλαν ευαγγελικά στο πλαίσιο με την οργή του Χριστού. Από αυτά τα αδέλφια - ένα πατέρα αναθ χωρίζονται σε απόθεμα σιωπή, έτσι ώστε να μιλήσει μόνος του με τον Θεό σε ζεστό προσευχή? αλλά διέταξε άλλους να υπηρετήσουν τον Κύριο μαζί με άλλους και να παραμείνουν στην υπακοή με μια συμφωνία με τους αδελφούς και να φέρουν την κοινή εργασία. και το τρίτο αφήνεται να σπουδάσουν χειροτεχνίας, έτσι δεν είναι μόνο οι ίδιοι τρέφονται από τους άθλους του τα χέρια τους, αλλά θα θρέψει τον πεινασμένο, τον φτωχό, και με αγάπη για την upokoevali άλλες φτωχές αδελφούς και τους ξένους. Η κύρια διαθήκη του ήταν: Ναι, κανείς δεν κάνει τίποτα από τη δική του ελεύθερη βούληση, αλλά όλα με την τάξη και την εξέταση των έμπειρων πατέρων. Αυτή ήταν η διαθήκη του μοναχού για τους αδελφούς που συνέλεζαν για αυτόν, και αυτή ήταν η διδασκαλία του. Όσο για τη σιωπηλή ζωή του Αιδεσιμότατος Πατέρας, ότι είναι αδύνατο να μεταφέρω με κάθε λεπτομέρεια για αυτό, αλλά πολλοί αφήστε το να πούμε όμως κάτι μικρό.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο μοναχός, βλέποντας ότι η ζωή του είναι συνεχώς παραβιάζεται σιωπηλή έρχονται να τους αδελφούς του, έγινε επιβαρύνεται με αυτό, επειδή ήθελε να τηρήσουν αυστηρά το κατόρθωμα της σιωπής? έτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει εκείνη τη σπηλιά όπου ζούσε, και ταυτόχρονα - τη φροντίδα της αδελφότητας του. Και, κρυφά από όλα, άφησε εκεί και πήγε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της ερήμου. εδώ σε ένα μέρος βρήκε μια σπηλιά, εγκαταστάθηκε σε αυτό και έμεινε εκεί για τρία χρόνια. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξήθηκαν κατά πολύ τα μαλλιά στο κεφάλι του και ήταν τόσο μεγάλη που η σύνδεση τους με κάποια τέχνη σε ένα ποσοστό, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην κορυφή της σπηλιάς, δεν μπορούσε να κοιμηθεί για ένα λεπτό, για να κάνει όλα τα ολονύχτια προσευχή τους? Έτσι, τόσο τη νύχτα όσο και τη μέρα, δεν παρέδωσε τον εαυτό του ανάπαυση, απολύτως επιδοκιμάζοντας την εργασία και μόνο σε αυτόν είχε ειρήνη, για την αγάπη του Θεού, την οποία είχε πάντα. Και επειδή ο Κύριος τον αγάπησε, και ο μοναχός από μία φορά τίμησε τη θεία εμφάνιση και το όραμα του Χριστού και ο Ίδιος ο Σωτήρας μας στο ιερό Ευαγγέλιο λέει: «Αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου? και θα τον αγαπώ και θα τον δείξω στον εαυτό του " ( Ιωάννης 14:21 ).
Μια μέρα, όταν ο μοναχός Paisiy αναφλέγεται ήταν ιδιαίτερα φλογερή αγάπη για τον Θεό και εξ όλης της διανοίας bogomyslennoyu προσευχή του ήταν βάθυνε στον Κύριο - όπως και στο παρελθόν, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Σωτήρας Χριστός?Ο Παΐσιος, αδυνατώντας να ωριμάσει τη λαμπρή δόξα του ιερού προσώπου του Σωτήρα, έπεσε στο έδαφος με δέος φόβου και τρόμου. Αλλά ο Φιλανθρωπικός Κύριος επέκτεινε το χέρι του και (για την άπιαστη αγάπη σας, ο Χριστός ο βασιλιάς, στους αγίους του!), Σηκώνοντας τον Παΐσιο από το έδαφος, του είπε:
"Ειρήνη να είσαι μαζί σου, ο λατρευτής μου. Μη φοβάστε και ας μην τρέμεις την καρδιά σου. γιατί η δουλειά μου είναι πολύ ευχαριστημένη από τις πράξεις μου και το κατόρθωμα σου είναι πολύ ευχάριστο για μένα. να χαίρεσαι και να λάβεις μια ανταμοιβή άξια αυτής: εδώ σου δίνω ένα τέτοιο δώρο: - Οτιδήποτε ζητάς από τον Πατέρα Μου στο όνομά μου, θα σου δοθεί.
Ο Άγιος Παΐσιος, βλέποντας μια τόσο μεγάλη αγαθότητα του Κυρίου, αντιλαμβανόμενη μια κάποια τόλμη, είπε:
- Ο Χριστός ο Χριστός! Αν μυστηριώδης της φιλανθρωπίας σου Θα αξιωθεί μου ανάξιο και άθλια αυτή σου τη χάρη, δέομαι ταπεινά, ο ίδιος έδωσε εντολή και να διδάξουν μου, για ποιον και για ποιο σκοπό θα πρέπει να ρωτήσετε, γιατί μπορώ να δω όλες τις αμαρτίες μου εναντίον σου και τις αδυναμίες μου πάντα προσευχόμαστε έλεός σου συγχωρήσει και να καλύπτει λαχτάρα του πλήθους του τις αμαρτίες μου, και μου επέτρεψε το υπόλοιπο της ζωής μου για να περνούν το χρόνο τους χωρίς αμαρτία, έτσι άφοβα ανέβηκε στο δρόμο της σωτηρίας, με τη βοήθεια και την καθοδήγησή σας, θα bespretknovenno φτάσει στο ευλογημένη ζωή? γιατί ποιος μπορεί χωρίς την βοήθεια και την καθοδήγησή σου να κάνει κάτι καλό και να λάβει έλεος από εσένα; και τι καλά έργα μας, το οποίο εργασίας και τον ηρωισμό που αξίζει τέτοια απόλυτη έλεός σου - ακόμα και αν πρέπει να πεθάνει για να δεχτεί, όπως αρμόζει σε εμάς να καθορίζουν τη ζωή μας για εσάς, τον Δημιουργό και Λυτρωτή μας, premiloserdno μας αγάπησε τους αμαρτωλούς;Για αν - ο Θεός είναι αθάνατος, για εμάς τους θνητούς, ρίχνοντας πιο ιερό αίμα Του, υπέφερε σταυρό, ο θάνατος και ένα φέρετρο για την ανάσταση του ανάστασή Του, και θα υποβάλει, τι ο θάνατος πρέπει να μας αντέξει για σας, ο Σωτήρας μας;
Εκείνη την εποχή, ο Άγιος Παΐσιου η μεγάλη καρδιά τόσο τρυφερά μίλησε στο Σωτήρα, ο Κύριος τον ευλόγησε και περπάτησε μακριά από αυτόν, ανέβηκε στον ουρανό στη δόξα. Ο Παΐσιος, όμως, υποκλίθηκε στον Κύριό του, εγκωμιάζοντας και ευχαριστώντας για αυτόν τον ελεήμονα συνωμοσία του.
Ο επόμενος λόγος μας (συνεχίζει τον συγγραφέα αυτής της ζωής) είναι να δείξει τη μεγάλη ζήλια αυτού του αγίου για την ιερή πίστη. αυτή η ζήλια εκδηλώθηκε κάποτε με αυτόν τον τρόπο.
Σε ένα από τα χωριά των Αιγυπτίων ζούσε ένας γέρος. - στη ζωή του ο άνθρωπος ήταν πολύ ενάρετος, αλλά στην Αγία Γραφή, ήταν εντελώς ανίδεοι - και τώρα, από άγνοια, έπεσε σε τέτοια αίρεση: για την Αγία Τριάδα, ο ίδιος δεν μιλούσε ως επαγγελματίας τριάδα, αλλά πώς για τη δυαδικότητα, δηλ. Ο ίδιος ομολόγησε τον Πατέρα και τον Υιό, έμεινε σιωπηλός για το Άγιο Πνεύμα, λέγοντας ότι δεν είναι Θεός. Και πιστεύοντας τόσο ψευδώς τον εαυτό του, αυτός και οι άλλοι το δίδαξαν στο κακό του. πολλοί από τους κοινούς ανθρώπους ακολούθησαν την κακή του σοφία και διδασκαλία, βλέποντας την ενάρετη ζωή του στον Θεό. Προτίθεται η ίδια για όλα τη σωτηρία του Χριστού είναι ο Θεός, δεν είναι διατεθειμένοι ότι οποιαδήποτε έργα του γέροντα και τις πράξεις postnicheskie του ήταν μάταια, ότι προανήγγειλε την ευλογημένη Παΐσιου και επεσήμανε στο χωριό και στον τόπο όπου αυτός άγιος άνθρωπος ζούσε. Paissy αμέσως με βιασύνη άρχισαν να συγκεντρώνονται με τον τρόπο που το έκανε με το δικό του σύνολο από τα καλάθια και την ίδια στιγμή να αποδίδουν σε καθένα από αυτά τα τρία μάτια, και πήγε μαζί τους στο γέρο, που θέτουν ως ξένος και ο πωλητής της τέχνης του? πολλοί από τους οποίους είναι οι ίδιες, όταν οι γέροντας μοναχοί, για να κρατήσει ψευδείς διδασκαλίες του και λανθασμένη πίστη, βλέποντας τον ξένο και καλάθι του, και μην ξέροντας τι Pais άρχισαν να ζητούν ποιος ήταν και από πού; Είπε επίσης ότι ήρθε από την έρημο, που πώλησε τα χειροποίητά του. Τον ρώτησαν και για τα καλάθια, γιατί έγιναν με τρία αυτιά; και ο άγιος Παΐσιος πάντα τους απάντησε:
- Επειδή είμαι υπηρέτης της Παναγίας Τριάδος και τη φλόγα της αγάπης γι 'αυτήν, έτσι ώστε το καλάθι του του έκανα στην εικόνα της Αγίας Τριάδος με τρία αυτιά, ότι όχι μόνο πιστεύουν ότι η καρδιά και ομολογούμε με το στόμα, αλλά και κεντήματα μου, το πρωτότυπο της τριάδας των θείων προσώπων, επαίνους Η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Για ένα αυτί hath έκανε κατ 'εικόνα του Θεού Πατέρα, ο άλλος - στην εικόνα του Υιού του Θεού, και το τρίτο - κατά την εικόνα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα? και όπως κάθε καλαθιού έχει τρεις αυτιού της θάλασσας, αλλά από μόνη της - είναι ένα, και στην Αγία Τριάδα της τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός.
Ενώ ο άγιος Παΐσιος, με συντομία λόγια, εξέθεσε αυτό το μυστικό για την Αγία Τριάδα, οι άνδρες, μαζί με τον δάσκαλο νηστείας τους, ντρεπόταν και, έτοιμοι να τον ακούν, είπαν:
"Ω, θαυμάσια, πείτε μας για την αληθινή πίστη ακόμα πιο πληρέστερα" και μάθετε με τις συνομιλίες σας - μας εκπλήξατε ήδη με τα παραπάνω.
Και θεία Paissy, γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα, ως έμπειρος σύμβουλος, και άρχισε blagorassudno bogomudrenno εκθέσει αιρετική πλάνη και πνευματικά ολέθριο κακό, και με ζήλο άρχισε να τους αναθέσει ιερό, ορθόδοξη και την ψυχή εξοικονόμησης πίστη και να δώσει εντολή στον σωστό δρόμο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο μοναχός Paisiy τους μίλησε από την Αγία Γραφή και τα εμπνευσμένα βιβλία, και τους δίδαξε να πιστεύουν στην Αγία Τριάδα και ευλαβικά πρεσβεύουν αυτή την αλήθεια και στράφηκε προς τον γέροντα και όλοι όσοι ήταν μαζί του, να μετανοήσει της πρώην λάθος τους? και με το να τους διαφωτίσει, επέστρεψε στην έρημο του, ψάλλοντας ευχαριστία στον Κύριο. Όταν πλησίασε την έρημο, ξαφνικά μπροστά στα μάτια του έλαμπαν ένα μεγάλο φως, και κοίταξε γύρω του, είδε όλη την έρημο γεμάτη με αγγελική ορδές? έκπληκτος, αναρωτήθηκε, τι θα ήταν αυτό, και ζήτησε από τον Κύριο να αποκαλύψει σ 'αυτόν που σήμαινε ό, τι είχε δει. Και αμέσως ο Άγιος Άγγελος, ο οποίος τον συνοδεύει, είπε:
"Ο Θεός σας έχει δείξει όλα αυτά έτσι ώστε εσείς, ακόμα και χωρίς εσάς, οι άγγελοι, κατά την εντολή Του, να κρατήσετε τους μοναχούς στην έρημο αυτής της κατοικίας, όπως σας υποσχέθηκε ο Κύριος".
Και ο Παΐσιος, αφού επιβράβευσε τον Θεό γι 'αυτό, ο Παροχέας όλων των ευχαριστιών, πήγε περαιτέρω, στο κελί του.
Η ακόλουθη διήγηση θα προσφερθεί για το προφητικό δώρο του Αγίου Παΐσιου, δηλαδή, με ποια οπτική γέμισε αυτός ο άγιος του Θεού.
Η δόξα του θεϊκού και ιερού Paisiah εξαπλώθηκε παντού, και πολλοί ενάρετοι άνθρωποι τον κάλεσαν να εξοικειωθούν με αυτόν και να μιλήσουν. έτσι ο ευλογημένος Πιμέν, που ήταν ακόμα πολύ νέος εκείνη την εποχή, ανατράπηκε από την επιθυμία να δει τον άγιο Παΐσιο. Πήγε στον Άγιο Παύλο και τον παρακάλεσε να πάει μαζί του στον μεγάλο Παΐσιο: ο Παύλος επισκέπτεται συχνά τον Άγιο Παΐσιο συχνά. Αλλά σε αυτό το αίτημα, είπε στον Pimen:
"Είστε ακόμα πολύ νέοι και ντρέπομαι να σας οδηγήσω σε αυτόν τον άγιο σύζυγο. γιατί είναι ένας μεγάλος άγιος του Θεού και αγαπάει τη σιωπή και απλά δεν ερχόμαστε σε αυτόν, αλλά με λογικότητα και μερικές φορές όχι πάντα, αλλά μόνο σε μια κατάλληλη στιγμή, για χάρη του καλού της ψυχής.
Ο Πιμέν απάντησε σε αυτόν:
- Αλλά εγώ, ο πατέρας, ήρθε σ 'αυτόν μαζί σας, σηκωθείτε από το κελί του, και θα εισέλθουν στο ιερό ένα - για μένα θα ήταν μια μεγάλη άνεση και, αν ακούω μόνο τη φωνή του, μιλώντας σε σας? αλλά αν δεν χρειάζεται καν spodoblyus ακούσουν τη φωνή του, που ακόμα, τουλάχιστον αφής στο κελί του, και πότε θα πάει μακριά, αφή είναι επίσης στην εύλογη πόδια σας, εισέρχεται στο εσωτερικό του κυττάρου, και να λάβει το χώμα της γης στην οποία πάτησε τα ιερά πόδια και θα είναι μεγάλη χαρά για μένα.
Ο ευλογημένος Παύλος, βλέποντας ότι ο Πίμεν έλεγε όλα αυτά με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και καλή πίστη, τον πήρε μαζί του και πήγε στον μεγάλο Παΐσιο.Όταν έφτασε στην κυψέλη του αγίου, ο Παύλος μπήκε μόνος του και ο Πιμέν παρέμεινε έξω από αυτό.
Αφού έλαβε τον Παύλο με αγάπη ως πατέρα, ο Άγιος Παΐσιος τον ρώτησε για τον νεαρό Πιμενό, τον οποίο δεν είχε δει ακόμα με φυσικά μάτια, αλλά τον είδε πνευματικά από μακριά και είπε στον Παύλο:
- Πού είναι ο σύντροφος σου ένας νεαρός;
Ο Παύλος απάντησε:
"Αυτός, Πατέρα, παρέμεινε έξω από το κελί, γιατί φοβάται και ντρέπεται να έρθει σε σας!"
Τότε ο άγιος, που διέταξε τον Πιμέν να εισέλθει, είπε:
- Δεν είναι καλό να απαγορεύουμε την επίσκεψη σε μας εκείνους για τους οποίους ο Σωτήρας δημιούργησε βολική ανάβαση και ουρανό. και είπε στους άνδρες στο Άγιο Ευαγγέλιο: «Αν δεν γυρίσεις και γίνεις σαν παιδιά, δεν θα μπεις στην Βασιλεία των Ουρανών» (Κατά Ματθαίον 18: 3 ).
Τούτου λεχθέντος, ο Άγιος Παΐσιος πήρε τη νεολαία και, ευνοώντας τον, τον ευλόγησε και ο Παύλος είπε:
- Πιστέψτε με, αγαπητέ μου Παύλο, το αγόρι που θα σώσει τις ψυχές πολλών ανθρώπων και πολλά χάρη σε αυτόν, παραχωρημένες παραδεισένιο χωριό, γι 'αυτόν το χέρι του Κυρίου, να προστατεύει και να μαντεύουν τον τρόπο που διδάσκει.
Έχοντας πει αυτό, ο άγιος Paisii, που τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του Ποιμένα και πάλι τον ευλόγησε, και μετά από μια μάλλον μακρά συζήτηση σχετικά με την πνευματική σωτηρία, να τους αφήσουμε να πάει εν ειρήνη? ο ίδιος, χωρίς να μιλάει, συνέχισε να αγωνίζεται στις συνήθεις μεταθανάτιες εκμεταλλεύσεις του.
Ωστόσο, είναι καιρός να πούμε για τα λαμπρά θαύματα του Αγίου Παΐσιου.
Στις συριακές χώρες ζούσε ένας μεγάλος γρήγορος, ένας άνθρωπος διακοσμημένος με πολλές αρετές. Μια μέρα, όταν αυτός ο μοναχός στάθηκε στην προσευχή, αυτός ακούστηκε ακούσια: "Ποιος από εκείνους που ευχαρίστησαν τον Θεό είναι σαν αυτόν;" Μόλις το σκεφτόταν, ακούστηκε από πάνω μια ουράνια φωνή:
- Πήγαινε στη χώρα της Αιγύπτου και θα βρεις έναν σύζυγο εκεί, που ονομάζεται Paisius, ο οποίος έχει την ίδια ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τον Θεό, όπως εσύ.
Ακούγοντας αυτό, ο ειλικρινής πρεσβύτερος έσπευσε αμέσως βιαστικά στο ταξίδι του και, χωρίς να δώσει προσοχή στο μακρύ ταξίδι ή στη σκληρή δουλειά, πήγε αμέσως από τη Συρία στην Αίγυπτο. όταν έφτασε στο όρος Nitra 4052 , ρώτησε για τον Paisii, "πού είναι;" και δεδομένου ότι το όνομα του Παϊσίου ήταν παντού ήδη γνωστό, ειδοποιήθηκε αμέσως στον τόπο της κατοικίας του. και ο ερχομός του γέροντα στον Παΐσιο δεν ήταν άγνωστος, αλλά με τη χάρη του Θεού - ανοιχτά.και, ανερχόμενος, πήγε να συναντήσει τον γέρο. Αφού συναντήθηκαν στην έρημο, αγκάλιασαν την αγάπη μεταξύ τους και φίλησαν τους αγίους για τον Κύριο με ένα φιλί. Στη συνέχεια, αφού έφτασαν στο κελί του Παϊσίου και δημιούργησαν μια προσευχή, κάθισαν και άρχισαν να μιλάνε.
Η λέξη για τον Άγιο Παΐσιο έγινε για πρώτη φορά από τον πρεσβύτερο. μίλησε μέσω ενός διερμηνέα στη Συριακ, επειδή δεν μπόρεσε να μιλήσει Αιγύπτιος. Ο Paisii, που ήταν Αιγύπτιος, λυπημένος πολύ από το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τη συριακή γλώσσα, αφού δεν ήθελε να χάσει ούτε μια χρήσιμη λέξη του γέρου. Και τώρα, ανυψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό και καθορίζοντας το μυαλό του στον Θεό, έπνιξε από τα βάθη της καρδιάς του και είπε:
"Γιε, Λόγος του Θεού, δώσε με, δούλο σου, να καταλάβεις τη δύναμη των λόγων αυτού του αγίου γέρου!"
Και μόνο το είπε: "Ω, πόσο κοντά μας είναι η βοήθεια του Θεού!" - αμέσως άρχισαν να καταλαβαίνουν sirskuyu συνομιλία γέροντας και φωτίζεται από το Θείο Πνεύμα, άρχισε να του μιλήσει στο sirski ίδια, και να απολαμβάνουν και τα δύο ενέπνευσε να μιλάμε χωρίς διερμηνέα, λέγοντας ο ένας τον άλλον για την ανιδιοτελή εργασία, koi τους που κληροδοτήθηκαν από τον Θεό, και - ό, τι ποιο από αυτά τιμήθηκε από τα δώρα του Θεού.
Έτσι παρέμειναν μαζί για έξι ημέρες, κορεσμένοι με πνευματική γλυκύτητα και διασκεδάζοντας για τον Θεό, τον Σωτήρα τους. Στο τέλος των συνομιλιών εξοικονόμησης ψυχής τους, όταν ο παλαιότερος ήθελε να πάει σπίτι, ο άγιος Παΐσιος κάλεσε όλους τους μαθητές του που ήταν τότε μαζί του και τους είπε:
"Αγαπητέ αγαπητό, αυτός ο Άγιος σύζυγος, που είναι τέλειος στις αρετές, είναι γεμάτος χάρη του Αγίου Πνεύματος. και λοιπόν, έρχονται όλοι να τιμηθούν με την ευλογία του και να λάβουν τις προσευχές του για να σας υπερασπιστούν από όλες τις κακομεταχειρίσεις του εχθρού.
Αφού ο Παϊσίου είπε αυτό, όλοι οι μαθητές του άρχισαν να επιβραβεύουν τον γέρο, τον Συρία, την σωστή λατρεία και να τον ευλογούν. Στη συνέχεια προσευχήθηκε στον Κύριο για τους μαθητές του Παΐσιου, και του έδωσε ένα είδος φιλιά Χριστού, καθώς και απλά και με όλους τους αδελφούς, αυτό το γέρο, που συνοδεύεται από Παΐσιου και οι μαθητές του πήγαν στην πατρίδα τους.
Λίγο καιρό μετά την αναχώρηση του πατέρα, ένας αδελφός, που ζούσε χωριστά από τους άλλους, ήρθε στον Άγιο Παΐσιο. οι μαθητές του αγίου του είπαν:
"Ω, αγαπημένο!" Εδώ ήταν ένας από μας από τη γη των Συρίων, ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους πατέρες των πατέρων. είναι διαφωτισμένος τόσο με το μυαλό του όσο και με την καρδιά του και μας έχει ενδυναμώσει πολύ με τις συνομιλίες του που σώσει την ψυχή. μόλις πήγε στο σπίτι του, και αν θέλετε να τον δείτε, μπορείτε: γιατί δεν είχε ακόμα χρόνο να πάει μακριά και είναι τώρα κάπου κοντά μας. - και έτσι προσπαθήστε να τον ξεπεράσετε, για να τιμηθείτε με την ευλογία του.
Και ο αδελφός αποφάσισε αμέσως να ακολουθήσει τον γέρο. Αλλά ο άγιος Παΐσιος του είπε:
"Μην πηγαίνετε. Ο Αιδεσιμότατος Πρεσβύτερος ταξίδεψε πάνω από ογδόντα χρόνια, επειδή τα σύννεφα τον φέρνουν".
Αφού ο άγιος είπε αυτό, ο καθένας εκπλήχθηκε και δοξάστηκε στον Κύριο, θαυμάσιος στους αγίους του.
Με την αναθ Παΐσιο ήρθε μια μέρα έναν αδελφό ο οποίος ήθελε να τον δει, και τον βρήκε κοιμάται στο κεφάλι του και είδε να στέκεται φύλακας άγγελος για να δούμε - πολύ ωραία, και θαύμασε, και είπε, πραγματικά κρατάει ο Θεός τον αγαπούν! Ο αδελφός δεν τόλμησε να προχωρήσει στον πατέρα ύπνου, για την παρουσία φόβο του αγγέλου και ευχαριστώντας τον Θεό, έχει φύγει, έχοντας λάβει μεγάλο όφελος από ό, τι είναι άξιο ηγουμένη δει έναν άγγελο του Θεού.
Ένας από τους μαθητές του Αγίου Παΐσιου, υπακούοντας στην εντολή του, πήγε στην Αίγυπτο για να πουλήσει τη χειροποίησή του. στο δρόμο, συνέβη να συναντήσει έναν ορισμένο Εβραίο, ο οποίος επίσης πήγε στην Αίγυπτο και πήγε μαζί του. Ο αγαπητός Εβραίος, βλέποντας την απλότητα του, άρχισε να ρίχνει την δηλητηριώδη γλώσσα του με δηλητήριο, που είχε στην καρδιά του από το δροσερό φίδι και είπε, μεταξύ άλλων, στον μοναχό:
"Ω, αγαπημένο!" γιατί πιστεύεις έτσι σε έναν απλό, σταυρωμένο άνθρωπο, όταν δεν ήταν καθόλου ο αναμενόμενος Μεσσίας; Ο άλλος πρέπει να έρθει, αλλά όχι ο ίδιος.
Μόλις ένας Εβραίος που πρόφερε πολλά άλλα μάγκας και πνευματικά επιβλαβείς λόγια, το μοναχό, για την ψυχική αδυναμία και την απλότητα της καρδιάς του, είχε παρασυρθεί από έναν Εβραίο: άκουγε τα λόγια του ως αλήθεια και ακόμη μία φορά παρατήρησε:
"Ίσως είναι αλήθεια αυτό που λέτε."
Ω, αποπλάνηση και μια απροσδόκητη επίθεση! γιατί αυτός ο μοναχός (δυστυχώς για μένα) έχασε αμέσως τη χάρη του βαπτίσματος, όπως θα συζητηθεί παρακάτω.
Όταν επέστρεψε στην έρημο, και κατέληξε στο γέροντα μοναχό Pais γι 'αυτόν έγινε ένα είδος απόρθητο: όχι μόνο θέλησε να δούμε μαθητή του, αλλά παντού στράφηκε μακριά από αυτόν και δεν του απάντησε ούτε μια λέξη. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή ο πατέρας του, απέφυγε τον μαθητή του, και τώρα επιτέλους πολύ λυπήθηκε γι 'αυτό και ήταν άρρωστος καρδιά, μη γνωρίζοντας τον εαυτό σας κάποιο λάθος ή αμαρτίες σου ιερό Paissy. Τελικά έχοντας καταλάβει την κατάλληλη στιγμή, ο μοναχός ήρθε στο μοναχό και, pripav στα πόδια του, είπε:
«Γιατί, πατέρα, απομακρύνεις από μένα το ειλικρινές σου πρόσωπο και με περιφρονείς, τον εκβιασμένο μαθητή σου;» και αυτό που δεν κάνατε ποτέ πριν, τώρα δείχνετε με σεβασμό σε μένα, απομακρύνοντας από μένα, σαν από κάποιο κακό άτομο.
Ο Γέροντας το είπε αυτό:
"Ποιος είσαι, άνθρωπος;" Δεν σε ξέρω.
Ο μοναχός απάντησε:
"Πατέρα, είδατε σε μένα ένα παράξενο πράγμα που δεν με αναγνωρίζετε;" δεν είμαι μαθητής σας; - και ταυτόχρονα έδωσε το όνομά του.
Ο γέρος του είπε:
"Αυτός ο μαθητής μου ήταν χριστιανός και είχε τη χάρη του βαπτίσματος, και δεν είσαι έτσι. αλλά εάν είστε πραγματικά αυτός ο σπουδαστής μου, τότε πραγματικά η χάρη του βαπτίσματος έχει απομακρυνθεί από εσάς και η εικόνα ενός χριστιανού απομακρύνεται. Λοιπόν, πες μου τι σου συνέβη; και πείτε για τον πειρασμό που έχει συμβεί σε σας και ποιο δηλητηριώδες δηλητήριο έχετε πάρει στο μονοπάτι σας;
"Συγχώρεσέ με, πατέρα," είπε ο μοναχός, "δεν έκανα τίποτα."
Ο άγιος είπε:
«Απομακρύνεσθε από μένα, μαζί με όλους εκείνους που αρνήθηκαν τον Κύριο», δεν θέλω να μιλήσω σε σας. γιατί αν ήσασταν ο μαθητής μου, όπως και πριν, θα ήθελα να σε δω σαν κι εσύ πριν.
Τότε ο μοναχός, αναπνέοντας, άρχισε να ρίχνει δάκρυα συναισθημάτων λέγοντας:
«Εγώ είμαι εκείνος ο σπουδαστής σας, και όχι κάποιος άλλος, και δεν ξέρω τι έκανα λάθος».
Ο Μεγάλος Παΐσιος τον ρώτησε:
- Σε ποιον μιλούσες στο δρόμο;
"Με έναν Εβραίο", απάντησε ο μοναχός, "και με κανέναν άλλον".
Τότε ο άγιος του είπε:
"Τι σου είπαν οι Εβραίοι και τι του απάντησες;"
Ο μαθητής του αγίου είπε:
- Ο Εβραίος δεν μου είπε τίποτα άλλο, μόλις είπε ότι ο Χριστός στον οποίο υποκύπτεις δεν είναι ο αληθινός Χριστός, ότι ο Σωτήρας πρέπει ακόμα να έρθει στον κόσμο. Του είπα ότι - ίσως είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Τότε ο γέρος αναφώνησε:
"Ω, καταραμένος!" τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο και χειρότερο από αυτή τη λέξη, με την οποία απορρίψατε τον Χριστό και το θεϊκό βάπτισμα Του; Τώρα πηγαίνετε και θρηνήτε για τον εαυτό σας, όπως επιθυμείτε, επειδή δεν έχετε μέρος μαζί μου, αλλά το όνομά σας γράφεται με τον απορριφθέντα Χριστό - μαζί τους θα πάρετε την κρίση και τα βασανιστήρια.
Μετά από αυτά τα λόγια του γέρου, ο μαθητής του, αναστέναξε και φώναξε, έθεσε τα μάτια του στον ουρανό και φώναξε στον αγίτη με μια κραυγή:
"Πατέρα, ελέησον εις εμέ, τον ανυψωμένον, και δώσω ειρήνη εις την ψυχήν μου!" Έχοντας χάσει τη θεία διαφωτισμό με απροσεξία και χαίρομαι και ευτυχώς για τους κακούς δαίμονες, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. αλλά καταφεύγω στον Θεό και στις ιερές σας προσευχές - μην με περιφρονείτε να καταραμένος και να προσευχηθώ για τον Κύριο του Χριστού - μπορεί να μου δώσει και πάλι το έλεός Του!
Όταν προσεύχονταν έτσι - κάνοντας το πείσμα του γέροντα με περισσότερα δάκρυα παρά με λόγια, άγγιξε ο άγιος κοιτάζοντάς τον και του είπε:
«Υποφέρετε, παιδί», τώρα θα πρέπει να ικετεύσουμε για σας τα επιδόματα ενός αγαπημένου Θεού.
Τούτου λεχθέντος, η ηγουμένη απομονωμένη προσευχή και παρακάλεσε τον Κύριο, Εκείνος θα συγχωρήσει την αμαρτία των μαθητών Του, οι οποίοι έχουν αμαρτήσει εναντίον του από αμέλεια και έλλειψη προσοχής απλές. Και ο Κύριος ποτέ δεν περιφρονεί, αλλά εκτελούν πάντα τις προσευχές άγιος του, υποκλίθηκε στο έλεος και να συγχωρεί τον αμαρτωλό? υπογράψει τη χάρη είχε την εξής όραμα: ο μοναχός είδε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε με τη μορφή περιστεριού στο μαθητή και περιλαμβάνονται στο στόμα του, και την ίδια στιγμή και είδα ένα κακό πνεύμα προέκυψε από το μοναχό αμαρτωλό σε ένα σκοτεινό καπνό, και διέφυγε μέσω του αέρα.
Βλέποντας αυτό, ο μοναχός πίστευε ότι ο Κύριος χορήγησε τη συγχώρεση στον αδελφό του και, στρέφοντάς τον, είπε:
"Ω, παιδί, δώσε μου δόξα και χάρη στον Χριστό σε μένα, επειδή το άσχημο πνεύμα έχει βγει από εσένα, αντί αυτού, το Άγιο Πνεύμα μπήκε σε εσένα, το οποίο αποκατέστησε τη χάρη του βαπτίσματος σε εσένα. και επομένως, τώρα παρατηρήστε τον εαυτό σας, μήπως, μέσω της τεμπελιάς και της αμέλειας, πάλι πέφτουν σε δίκτυα εχθρών και, έχοντας αμαρτήσει, δεν κληρονομούν τη φωτιά του Γκεέν.
Αυτό ήταν ένα από τα θαύματα του Αγίου Παΐσιου. αλλά συνεχίστε την ιστορία των άλλων ένδοξων πράξεών του.
Μια μέρα ένας γέρος ήρθε στον Άγιο Παΐσια, τον Ιωάννη. Πέρασε πολλά χρόνια στην έρημο, μαθαίνοντας το κατόρθωμα της νηστείας. Αυτός ο αδελφός ήταν πολύ πεινασμένος και χρειαζόταν φαγητό. Ο μοναχός, ξέροντας στο πνεύμα ότι ο Ιωάννης ήταν πολύ άπληστος, είπε στον μαθητή του:
"Γρήγορα ετοιμάστε μας ένα γεύμα και φέρετε φαγητό, ώστε να μπορέσουμε να θρέψουμε τον εαυτό μας με τον Πατέρα Ιωάννη".
Όταν προετοιμάστηκε το γεύμα, ο μοναχός Παΐσιος πρόσφερε στον Ιωάννη να το δοκιμάσει, λέγοντας:
"Λόγω παρατεταμένης αποχής, χρειάζεστε τροφή τώρα. Τώρα, δοκιμάστε και ενισχύστε.
Ο Ιωάννης του το είπε:
"Συγχώρεσέ με, πατέρα. τώρα νηστεία και για χάρη πολλών αμαρτιών είναι κατάλληλο για μένα να νικήσω.
Τότε ο γέρος, έκπληκτος με την αποχή του Ιωάννη, αμέσως ανέβηκε και, κοιτώντας ψηλά στον ουρανό, μίλησε από τα βάθη της καρδιάς του.
"Κύριε, επισκεφτείτε τον υπηρέτη σας Ιωάννη, ενεργώντας πιο δυνατά για το όνομά σας!"
Ενώ ως προσευχήθηκε Paissy - για τις υπηρεσίες του, στο ένα εκ των οποίων πρόσφερε μέχρι αυτή την προσευχή, αποκαλύφθηκε από τον Θεό η μεγάλη και ένδοξη φωτισμό? - και ότι ο Ιωάννης, σαν να ήταν στην ευχάριστη θέση να δούμε κάποια όμορφη νεαρός άνδρας κρατώντας ένα φαγητό και ποτό και σερβίρετε με τον ίδιο, έτσι ώστε να ενισχυθεί μετά alchby του? όταν ήρθε στον εαυτό του, που γέμισε με μεγάλη γλυκύτητα, λες και πλήρως sated prebogatoy γεύμα, και δεν χρειάζονται πλέον στην προτεινόμενη ηλικιωμένων τροφίμων ήδη κορεσμένη ουράνια ναύλων, αλλά, ευχαριστώντας τον Θεό και άγιος άγιο Pais Του μπήκε στο έρημο του, και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το πάθος του νηστείας, λέγοντας συνεχώς στον εαυτό του:
"Έφαγα πολύ γλυκά. Γι 'αυτό θα φωνάξω με ζήλο.
Έτσι αυτός ο ευλογημένος Ιωάννης, ενισχυμένος από τις προσευχές του Αγίου Παϊσίου, κατάφερε να νηστεύει.
«Όταν ήμουν μερικές φορές κάθισα στο St Παΐσιου, - γράφει ο Μακάριος ο Ιωάννης ο νάνος - ήρθε σ 'αυτόν μερικά μοναχοί, πρόθυμος να ακούσω από τον ίδιο χρήσιμο για την ψυχή τους τη λέξη και συχνά τον ρώτησε:
"Πες μας, πατέρα, για τη σωτηρία μας, πώς πρέπει να ζήσουμε για τον Κύριο;"
Ο γέρος το είπε:
- Παρατηρήστε τις εντολές του Θεού και φυλάξτε τις πατροπαράδοτες παραδόσεις.
Και σε μια άλλη περίσταση οι μοναχοί τον ρώτησαν:
"Πες μας, πατέρα, κάτι και προς όφελος των ψυχών μας".
Θεία σύζυγος, βλέποντας εξυπνάδα τα μάτια του από τις σκέψεις τους, και ο καθένας είπε κάτι σχετικά με το τι σκεφτόταν, και την ίδια στιγμή να τους πει ποια από καλές σκέψεις τους, και τι - φαύλος, και ό, τι αυτές τις σκέψεις ήρθε σ 'αυτόν στην καρδιά.
Αυτοί οι μοναχοί, πολύ έκπληκτοι για την γεροντία του γέρου, μου είπαν (Ιωάννης KOLOV), σε ιδιωτικό:
"Πράγματι, ο πατέρας Ιωάννης, ο Αμπά Paissy μας αποκάλυψε όλα τα μυστικά των καρδιών μας και αυτό που μόνο ο Θεός γνώριζε ήταν σαφές σε εμάς.
Τον είπα αυτό:
- Πολλές φορές και μάθαμε από την εμπειρία αυτό το όραμα. αν πιστέψτε με, εγώ θα σας πω την αλήθεια, επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πρόκειται να μιλήσω γι 'αυτό, αλλά η αλήθεια: γιατί φοβόμαστε την αλήθεια δικαστή, ο οποίος λέει στο ιερό Ευαγγέλιο: «από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστεί» ( Κατά Ματθαίον 12. : 37 ). "Σας λέω ότι για κάθε αδρανή λέξη που λένε οι άνθρωποι, θα δώσουν μια απάντηση στην ημέρα της κρίσης" ( Ματθαίος 12:36 ).Έτσι, αλάνθαστη και όχι σε αδράνεια λόγια σας λέω - ό, τι συχνά πιστεύεται ότι ο ίδιος, και ότι έκανε κρυφά από τους άλλους, ο πατέρας Paissy, συνάντηση μου όταν ήρθε σ 'αυτόν - όλα αυτά μου μίλησε σαν να ήταν στο κελί μαζί μου και είδα όλα όσα έκανα ».
Οι μοναχοί, ακούγοντας αυτό από μένα, θαύμασαν και είπαν:
"Δίνει δύναμη και δύναμη στον λαό Του" ( Ψαλμός 67:36 ).
Και έπειτα έφυγαν, δοξάζοντας τον Κύριο για τη μεγάλη χάρη που δόθηκε στον δούλο του, τον άγιο Παΐσιο.
Ας πούμε επίσης πόσο ισχυρές ήταν οι προσευχές του μοναχού και πώς θα μπορούσαν να γυρίσουν και πάλι τον μεγάλο αμαρτωλό πίσω από τον Θεό στον Θεό και να τον μετατρέψουν στο δρόμο της σωτηρίας.
Ένας αδελφός, που ονομάζεται Ισαάκ, μετά από την κλίση της καρδιάς του, αποφάσισε να αφήσει pustynnichesky άθλο τη σιωπή του και εγκαταστάθηκε κοντά στην πόλη? και όπως ο ίδιος, για την πώληση της τέχνης τους, έρχονται συχνά σε αυτή την πόλη, τότε πολύ σύντομα έπεσε και το δίκτυο ολέθριο: Εβραίος τον πλησίασε για να αγοράσει κάτι από αυτά που πωλούνται? Και όταν κοίταξε το πρόσωπό της, είδα την ομορφιά της και αμέσως τυλίχθηκε στις βρόμικες σκέψεις για να την? Επίσης, μια γυναίκα είδε ότι ήταν ακόμα αρκετά νέος άνθρωπος, για τον καθορισμό μάτια του πάνω του, και μετά η συζήτηση είχε λάβει χώρα μεταξύ τους, που πυροδότησε ο ένας τον άλλο σατανικό αγάπη. Έτσι, σύντομα, με τη βοήθεια των δαιμόνων, ένα δίκτυο uvyaznul μοναχός που κακή γυναίκα, και τη σύλληψη νόσος γέννησε πονηρία αφήνοντας ένα μοναχό, που είχε την παντρεύτηκε και - ω, αλίμονο! ότι ακόμη χειρότερα - καταράστηκε, όχι μόνο ένα μοναχό, αλλά άφησε την πίστη τους από αγάπη για αυτή τη γυναίκα? κινήθηκε προς την εβραϊκή πίστη και η υπηρεσία του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης που ζούσαν μαζί με τους Εβραίους, ήταν σταθερός σύντροφός τους, και βλασφημείται ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, όπως οι Εβραίοι βλασφημούν: Ισαάκ όλα ακολούθησε το θέλημα του κακού και το κακό της συζύγου του, η οποία ήταν τυλιγμένο με μια τέτοια κακία σε Ο Χριστός και με τέτοιο μίσος στους Αγίους όνομά του, συχνά με το κεφάλι του καταράστηκε τον σύζυγό της στο στήθος του και άνοιξε το στόμα του, μικρά κλαδιά έσκισε τα δόντια του, λέγοντας έτσι: «δεν ανάμεσα στα δόντια οποιοδήποτε μέρος της χριστιανικής κοινωνίας» - για την κακή σύζυγο τουΝόμιζα ότι οι Χριστιανοί θεία Κοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένει ανάμεσα στα δόντια? - και ο σύζυγος έδωσε στον θυμό της και πραγματικά έγινε εχθρός του Χριστού, ο Κύριός μας. Ω, ατέλειες! Ξέρω - λέει ο συγγραφέας - που έχουν ακούσει για το πώς vozbolyat την καρδιά του, αλλά αναρωτιέμαι Θεός περίμενε υπομονετικά, μεγάλη φιλανθρωπία του και neischetnoy θεία χάρη του, Koya όχι μόνο αγαπά τους δίκαιους, αλλά είναι το είδος και το κακό, και το μυστικό επίσκεψη στις ανησυχίες της καρδιάς τους , ακριβώς όπως η ηλιακή δέσμη περνά μέσα από μια μικρή τρύπα σε οποιοδήποτε σημείο του οικοδομήματος ανάμιξη, όλα τα φώτα του. Ωστόσο, γυρίζω πάλι στη διακεκομμένη αφήγηση.
Καταράστηκε τον μοναχό, αποσύρθηκε από το μοναχισμό και τον Χριστιανισμό και κλιμακωτές μέσω ολέθρια απιστία του στο βάθος της κόλασης, μετά από αρκετό καιρό, πώς έπεσα σε αυτό ανομία του, αλλά είχε αρχίσει σαν να ανακτήσει και, αν τύψεις άρχισε να μαθαίνει όλα την καταστροφή του. Αυτή τη στιγμή, ορισμένοι από τους αδελφούς της ερήμου, όπου η πρώτη του Ο άπιστος μοναχό Ισαάκ έκανε postnichesky άθλο του έπρεπε να πάω σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους στην πόλη. Κατά την κρίση του Θεού, οι μοναχοί έπρεπε να περπατήσουν πέρα ​​από το σπίτι εκεί όπου, με έκπληξη, έζησε με την εβραϊκή σύζυγό του. είδε να πηγαίνει παρελθόν, ένιωσε αμέσως μια ειλικρινή μεταμέλεια, θυμάται την προηγούμενη ζωή του και ειλικρινής υποδοχής των αγίων αδελφών?βγαίνοντας προς αυτούς από το σπίτι, άρχισε να τους ρωτάει - από πού και ποιοι είναι και γιατί ήρθαν εδώ. Απάντησαν σε αυτό:
- Είμαστε από την έρημο του Νιτρώρια 4053 , οι μαθητές του μεγάλου Paisius, ήρθαν εδώ για δικές τους ανάγκες.
Τότε αναστέναξε βαριά, τους είπε τα πάντα για τον εαυτό σας, και επιμελώς τους παρακάλεσε, που έδωσαν το μεγάλο γέροντα της αιτήσεώς του, αλλά θα παρακαλέσω τον Κύριο γι 'αυτόν να τον ξεφορτωθεί από τις προσευχές του, από το δίκτυο του εχθρού. Οι μοναχοί, άρρωστοι από αυτόν στην καρδιά τους, υποσχέθηκαν να μεταβιβάσουν ένα αίτημα στον ιερό πατέρα του ότι πράγματι συνέβησαν: αφού επέστρεψαν στο σπίτι, έδωσαν όλα αυτά στον ευλογημένο πατέρα. Ο γέροντας τους άκουσε και αναστένα από το κάτω μέρος της καρδιάς του και είπε:
"Αλίμονο, αγαπημένα παιδιά, πόσο συχνά οι άνδρες χάνουν τη θεϊκή χάρη τους εξαιτίας των γυναικών! Η αναφορά σε αυτούς τους συζύγους που έχουμε στα ιερά βιβλία που έχουν γραφτεί από τους αρχαίους πατέρες. γιατί για τον εχθρό που εγείρει τη μάχη ενάντια στους ανθρώπους, δεν υπάρχει σκληρότερο όπλο από τις γυναίκες. χρησιμοποιώντας αυτό το όπλο, ο αντίπαλος εύκολα ξεπέρασε τους μεγάλους άνδρες: θυμηθείτε τον μεγάλο Δαβίδ και τους παππούς του και τα εγγόνια του. - γι 'αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να προσευχόμαστε πάντοτε στον Κύριο για να απαλλαγούμε από τέτοια προδοσία.
Τούτου λεχθέντος, ο γέρος έκλεισε στην κυψέλη προσευχής και, καθώς έγινε προσευχή, άρχισε να φωνάζει στον Κύριο:
"Κύριε Ιησού Χριστό, Υιός του Θεού και του Λόγου!" δεν περιφρονούν την υπόθεση στα χέρια σας και δεν θα υποστούν ότι ο μοναχός μέχρι το τέλος, για να πεταχτεί στο βάθος της καταστροφής, αλλά ευτυχώς κοιτάξει κάτω από το ουρανό της σου κατοικία, και δεν περιφρονούν που ασκούνται από μένα να σας προσευχές :, λαμβάνετε προσευχή για αναχώρησε από σένα, και τώρα πάλι ήρθε σε μετάνοια: Προσεύχομαι σου καλοσύνη, - Καλέστε τον σε μετάνοια.
Μετά από τον άγιο, για πολύ καιρό, προσευχόταν τόσο πολύ και αδιάκοπα διέπραξε τη γενναιοδωρία του Θεού, οι προσκλήσεις του λατρεύονταν από το έλεος του Θεού. Διότι ο Σωτήρας δεν περιφρονεί τις προσευχές εκείνων που τον αγαπούν. Ο ίδιος ο Κύριος εμφανίστηκε στους ιερούς πρεσβυτέρους και όλος ο γνωστός τον ρώτησε:
«Ποιος φωνάζεις για μένα και νύχτα;» Δεν είναι αυτός που με απέρριψε και τώρα στράφηκε στους εχθρούς - ο καταραμένος σύζυγος που κάποτε ήταν μοναχός και τώρα έγινε Εβραίος; Μην προσεύχεστε για αυτόν τον άνθρωπο, τον άγιο Παΐσιο μου;
Ο παλαιότερος απάντησε αυτό στον Κύριο:
- Προσεύχομαι για την καλοσύνη σου, τον φιλανθρωπικό Κύριο. Ανεξάρτητα από σου οικτιρμών, καλώντας όλους στη σωτηρία και δεν θέλουν τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά αναμένει την προσφυγή του - που για χάρη των οικτιρμών σου, τόλμησε να προσευχηθεί γι 'αυτόν λαχτάρα της κλήσης σου μετά, το Good Shepherd, εξαπάτησε Ovcha, καλέστε πίσω στο τοίχο σας και να είναι ελεήμων σε αυτόν.
Σε αυτήν την προσευχή, ο Κύριος του είπε:
"Ο Σωτήρας Μου!" Η ευσέβειά σου είναι μεγάλη: για εσένα, σε απομίμηση της αγάπης Μου, φροντίζεις τη σωτηρία των αμαρτωλών. Επομένως, μην θλίβετε: η αναφορά θα σας δοθεί.
Τούτου λεχθέντος, ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό. Μετά από λίγο, η κακή γυναίκα, ένας Εβραίος, που χτυπήθηκε από την οργή του Θεού, πέθανε. Ο Ισαάκ επέστρεψε πάλι στην έρημο και, στέκοντας μπροστά στον μοναχό, έπεσε στο δεξί του πόδι, κλάπαινε και ομολόγησε τις αμαρτίες του. με την επιστροφή και τη μετάνοια του έφερε μεγάλη χαρά στον μοναχό και σε όλους τους πατέρες της έρημος. Μετά από τις διδασκαλίες του μεγάλου πατέρα, αυτός ο μοναχός δέχτηκε ξανά την παλιά πίστη και ξανά έβαλε την εικόνα της Αγγελικής. και εργάστηκε σε μεγάλες προσπάθειες, κλάπη και θρήνο για τις αμαρτίες του. και έτσι έζησε όλες τις ημέρες του με μετάνοια, ενάρετους και ευσεβείς - πήγε στον Κύριο. Και αυτό όλος ο αμαρτωλός έλαβε από τις προσευχές του Αγίου Παΐσιου: μετανόησε και δραπέτευσε. Σε εμάς που ακούμε αυτές τις ένδοξες πράξεις, είναι κατάλληλη να δοξάζουμε και να τραγουδάμε τον Χριστό του Θεού, ο οποίος έτσι ανέδειξε τον υπηρέτη του.
Μεταξύ των μαθητών του Μοναχού Παΐσιου ήταν ένας γέρος που είχε τελείως κοσμικά έθιμα και έθιμα. και όταν οι μοναχοί, καθώς και για την κατάρτιση, ήρθε στον άγιο και άκουγε εμπνευσμένα λόγια του - να τους ακούσουμε και ο γέροντας, αλλά τα οφέλη από αυτό που δεν πέτυχε, γιατί δεν είχε καλά-που καλλιεργούνται και υγρό χώμα, αλλά η καρδιά του ήταν τόσο πέτρα σκληρύνει, και ως εκ τούτου το καλό σπόρο της θείας συνομιλίες δεν θα μπορούσε να ριζώσει σε αυτό και prozyabnut: μερικές φορές αψήφησε ακόμη και τα λόγια του αγίου? για τη μετακίνηση μακριά από το πρόσωπο του μοναχού, ο γέροντας μία, πριν από ένα άλλο αδελφό, μερικές φορές επέτρεψε στον εαυτό του και εικονικές συνομιλίες του Αγίου Παΐσιου, λέγοντας ότι μόνο ένα διεφθαρμένο και βλάσφημο ψέμα, όπως αρμόζει σε άνδρες βέβηλους και ασεβείς - και μερικοί μοναχοί ήταν προσβεβλημένος βλασφημίες ακούσει από τον . Μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδελφοί, δεν θέλουν να ακούσουν περισσότερο διαφθείρει τα λόγια του, αλλά δεν τολμούν να τον εαυτό τους πω ότι ο άγιος πατέρας, πήγε σε κάποιο Θεό, την αγάπη και την ενάρετη ασκητική, διαμαρτύρεται ότι άτακτος γέρος? Τότε ο ασκητής πήγε μαζί τους στον μεγάλο Παΐσιο.
Την εποχή που ο άγιος ασκούσε μόνη της στη θεολογία, ακούστηκε μια Αγγελική φωνή:
- Ναι, ξέρετε, πατέρα, ότι ο γέροντας είναι αυτός που είναι με τους μαθητές σας, παράγει πειρασμούς και αποπλανήσει άλλους αδελφούς. και έτσι είναι απαραίτητο να σταματήσουμε το παραπλανητικό του έθιμο και να το διορθώσουμε με τη βοήθεια των εντολών.
Σε αυτή τη φωνή ο Άγιος Παΐσιος απάντησε:
"Θα το έκανα πολύ καιρό πριν, αν ήξερα ότι θα μπορούσα να το διορθώσω".Αλλά δεδομένου ότι ο διάβολος είναι έτοιμος να τον καταστρέψει, και είναι, να τον δελεάσει με την προδοσία του το δίχτυ του, έτσι δεν μπορώ να του πω τίποτα άρρωστος, ότι δεν είχε λάβει το λόγο μου διαιτητή, και δεν το θεωρεί για τον εαυτό επίθεση: σε αυτό το μπορεί να αφήσει το περιβάλλον των αδελφών και να βγει από την έρημο και να πάει ξανά στον κόσμο. τότε θα είμαι ο ένοχος της δικής του καταστροφής και θα είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω τον αδελφό μου, ο οποίος ελήφθη από τον εχθρό. Πρέπει να προσευχηθείτε γι 'αυτόν και ο Κύριος θα τον θεραπεύσει από μια τέτοια ασθένεια.
Τούτου λεχθέντος, άρχισε να προσεύχεται για τον γέρο και αμέσως είδε το βλάσφημο και ξεδιάντροχο πνεύμα που έρχεται από τον γέρο. Στη συνέχεια, με τα αδέλφια ασκητική αγαπούν ήρθε στον πατέρα μου, αλλά πριν μιλούσαμε για την άτακτη γέρος, ήρθε και αυτός τους ακολουθεί και, πέφτοντας κάτω στα πόδια του Αγίου Πατέρα, δάκρυα άρχισαν να τα πλύνετε, μετανοώντας και ζητώντας συγχώρεση και πολλά υποσχόμενη για να καθορίσει τη ζωή σας. Μετά από αυτό, έγινε πράος και υπάκουοι: ο ίδιος με χαρά άκουσε τις εμπνευσμένες συζητήσεις που προέρχονται από το στόμα του Αιδεσιμότατος Πατέρας και έβαλε τα δυνατά του για να εκπληρώσει στην πράξη που πήρε από τις διδασκαλίες του. Και σύντομα θα ξεπεράσει πολλά στην αρετή, και έγινε ένα ερημίτη εμπειρογνωμόνων - και όλα αυτά με τη βοήθεια και τις προσευχές του Αγίου Παΐσιου, να του ζητήσω μια μεγάλη χάρη από τον Θεό.
Αλλά αυτό αρκεί. δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις άλλες ένδοξες πράξεις του Αγίου Παΐσιου: επομένως, αφήστε το λόγο για αυτά τα πολλά θαύματα, διότι είναι αδύνατο να περιγράψουμε λεπτομερώς όλες αυτές τις θαυμάσιες πράξεις. οπότε, έχοντας ήδη μιλήσει γι 'αυτά πολλά, θα παραμείνουμε σιωπηλοί για όλους τους άλλους.
Κάποτε στην έρημο, δύο νέοι αδελφοί ήρθαν στον Άγιο Παΐσιο και, με εντολή του μοναχού, άρχισαν να ζουν μαζί με τους αδελφούς που ήταν ήδη στο μοναστήρι του. Ο ίδιος ο Paisii μαζί με τον μαθητή του ζούσαν χωριστά στην έρημο, μακριά από το μοναστήρι του.
Για πολύ καιρό οι δύο αυτοί αδελφοί έφεραν το κατόρθωμα της υπακοής.έφτασαν τελικά στο γέρο, άρχισαν να τον ρωτούν να τον αφήσει να ζει μόνη στην έρημο, να εγκαταλείψει. Αποκάλυψη βλέπουμε διακαής επιθυμία τους να εκμεταλλευτούν τη νηστεία και θεωρείται ότι είναι σε θέση ειδικού έρημη τη σιωπή, τους γεμίζουν με την επιθυμία να τους ευλογήσει και να μετακινηθούν από ένα μοναστήρι στη pustynnicheskoe απομόνωση. Και αυτές οι δύο αδελφοί βρέθηκαν στην έρημο εύκολο κατόρθωμα για τη σιωπή του τόπου, εγκαταστάθηκε εκεί και πέρασε τη ζωή τους παρακαλώντας στο Θεό, επιδέξια νικήσει όλους τους πειρασμούς των κακών πνευμάτων. Το αόρατο εχθρό ότι ζηλεύει πάντα όλοι οι καλοί άνθρωποι και να είναι σε θέση να εφεύρει για τους δούλους του Χριστού, διαφορετικά και ποικίλα τεχνάσματα που διατυπώνεται πονηρός και αυτά τα δύο μοναχούς του και σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξαπατήσει: ένας από τους ασκητές της ερήμου, η οποία δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για την μοναστική μη απληστία, κλαπεί ήταν η άθλια κληρονομιά του. Ερημίτης Αυτή ήταν ακόμα ένας δειλός, και ως εκ τούτου φειδωλοί τα κλοπιμαία, άρχισε να ψάχνει για κλεμμένα, αλλά δεν τον βρίσκουν? Αλλά όταν άκουσε για ένα γέροντα οξύνοια, και ελπίζοντας ότι θα αποκαλύψει σε αυτόν και κλαπεί και έχουν κλαπεί, πήγε με τον ίδιο, δεν τόλμησε να πάει στο Μοναχός Paisii, φοβούμενος ότι δεν θα γίνει όνειδος για την απληστία του.
Έχοντας έρθει σε αυτόν τον καθρέφτη, ο μοναχός άρχισε να τον ρωτάει τι θα του έλεγε εκεί που είχε κλαπεί και ποιος το έκλεψε ακριβώς. Αλλά ο γέρος, χωρίς να πραγματικά να φωτιστεί με τη χάρη του Θεού σε prozorlivstve αλλά διαβλέποντας όλη τη δύναμη του διαβόλου, το κακό δαίμονα της μαθησιακής δυσκολίας - κατηγορηθούν οι δύο μοναχοί που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην έρημο:
"Αυτοί οι μοναχοί," είπε ο βλέπεις, "έκαναν κλοπή. λαμβάνοντας αυτά τα σιωπηλά, μην τα αφήνετε να πάνε μέχρι να σας δώσουν τα πάντα.
Ακούγοντας αυτό, ο ερημίτης πήγε αμέσως στη δάφνη της ερήμου με βιασύνη.όταν ήρθε στον ηγούμενο και ζήτησε μια ισχυρή φρουρά, συνέχισε και, κατά λάθος, επιτέθηκε στους σιωπηρούς μοναχούς. τους κατέλαβαν ως κακοποιούς και με τους ξυλοδαρμόδες τους έφεραν στις δάφνες. εδώ ήταν φυλακισμένοι σε δυσπιστία. Ο ηγούμενος ίδια με τα παλιά τους άνδρες, που πιστεύεται ότι μάντη, καταδίκασε αυτές τις μοναχοί, όπως οι κλέφτες στη φυλακή μοναστική τάξη και άρχισε να βασανίζει τους χτυπάει για τα κλεμμένα πράγματα. Αποκάλυψη ίδια Pais προνοητικά να μάθουν τη χάρη του Θεού, το μόνο που κάνει, και αισθάνεται λύπη για αυτούς τους δύο αδελφούς που είναι αθώα του εκείνη τη στιγμή υποφέρει τόσο πολύ, Vostan, βγήκε από το κελί του στη μονή του. Κατά την άφιξή του παντού την ίδια στιγμή ήταν γνωστή ως η έρημος δεν ήταν μεταξύ των πιο ένδοξο όνομα, όπως το όνομα Παΐσιου, ο οποίος δόξασε παντού για ευσεβή ζωή του. Για το χαιρετισμό των αδελφών του και συγκεντρωμένος από τα γύρω μοναστήρια και κυνηγόσκυλα, ακόμη και οι πρεσβύτεροι συμφώνησαν σε αυτόν. Ήρθε από τον τρόπο και εκείνος ο γέρος, ο οποίος, με διαβολική αποπλάνηση, προσποιήθηκε ότι ήταν ορατή. Και όταν όλοι οι πατέρες και οι αδελφοί έδωσαν στον αγίτη ένα φιλικό φιλί για τον Χριστό, ο μεγάλος πατέρας μας Paissy τους ρώτησε:
- Που αφαιρέσατε τους δύο νεαρούς μοναχούς;
Οι αδελφοί ήταν σιωπηλοί. Τότε μερικοί από αυτούς, απαντώντας, είπαν:
"Πατέρα, είναι κλέφτες και για τις κακές πράξεις τους είναι τώρα κλεισμένοι στη φυλακή."
Ο Άγιος το είπε:
"Ποιος είπε ότι ήταν κλέφτες;"
Τότε οι αδελφοί, δείχνοντας στον οραματιστή γέροντα, απάντησαν:
"Αυτός ο αυστηρός πατέρας τους έδειξε ως κλέφτες".
Τότε ο μεγάλος Paissy ζήτησε από αυτόν τον γέρο:
Είναι αλήθεια αυτό που είπατε γι 'αυτούς;
Απάντησε:
- Αυτό που έχω πει είναι αλήθεια: μου αποκαλύφθηκε από τον Θεό.
Μετά από αυτό, ο Άγιος Παΐσιος είπε:
"Εάν αυτή είναι η κατανόησή σας από τον Θεό, και όχι από δαιμονική αυταπάτη, τότε ο διάβολος δεν θα μπορούσε να δει στα χείλη σας."
Ακούγοντας αυτό, ο καθένας αγκαλιάστηκε από το φόβο: επειδή ήταν ξεκάθαρο για όλους ότι τα λόγια που προέρχονταν από το στόμα του Παϊσίου ήταν αληθινά. και όλοι άρχισαν να κατακρίνουν τον εκλαΐκευμα εκείνο τον καθρέφτη και τον ώθησαν να ζητήσει συγχώρεση από τον μοναχό. και αυτός, αγκαλιασμένος από ντροπή, έπεσε στα τίμια πόδια του αγίου λέγοντας:
"Πατέρα, συγχωρέστε μου και προσευχηθείτε για μένα, εξαπατήθηκε".
Δημιουργήθηκε μόνο μια ιερή προσευχή γι 'αυτόν, όπως μπροστά σε όλους, από το στόμα της αποπλάνησης, άφησε μια μάταιη και δόλιο δαίμονα και να μετατραπεί σε ένα μεγάλο αγριογούρουνο με μεγάλη μανία έσπευσαν να τον μοναχό, σαν να θέλει να τον κατασπαράξει με τα δόντια του. Αλλά ο ευλογημένος πατέρας, αφού ορκίστηκε ένα ακάθαρτο πνεύμα, τον έστειλε στην άβυσσο. Και ο γέροντας είναι αυτός που εξαπατήθηκε από τον διάβολο πριν, αισθάνθηκε και ακόμα και με τα μάτια του είδε τη δαιμονική δύναμη της αποπλάνησης που προήλθε από αυτόν. συμπληρώθηκε με μεγάλο φόβο και τρόμο, έπεσε στο έδαφος, στους πρόποδες του χαλαρώνετε Paisija και δάκρυα προσευχήθηκε για να λάβετε τέλεια συγχώρεση από αυτόν. Και, επίσης, άλλα αδέλφια που, παραδίδοντας στην αποπλάνηση, προσβεβλημένος αθώα - όλοι έπεσαν στο άγιο του ζήτησε συγχώρεση. Και αφαιρούν από το κλείστρο τους δύο νεαρούς μοναχούς και όλοι, κοιτάζοντάς τους, φώναξαν με αγάπη και όσοι τους προσβάλλουν ζήτησαν τις προσευχές τους. Αποκάλυψη Παΐσιου εντολή και όλα - με προσοχή για να αποφευχθούν τέτοιου είδους εχθρό αποπλάνηση και ψευδοπροφητεία δεν πιστεύουν εκείνους που προσπαθούν να εμφανιστούν ιερό και μάντης. Και για το Lavra hegumen, μόνος, επεσήμανε πού τα κλεμμένα πράγματα είχαν τεθεί, και για τα κλεμμένα δεν είπε τίποτα. Στη συνέχεια, διδάσκοντας τη συγχώρεση σε όλους και δημιουργώντας μια προσευχή για όλους, επέστρεψε στο κελί του.
Την ίδια εποχή και στις ίδιες αιγυπτιακές ερήμους, ο άλλος άγιος του Θεού, ο Άγιος Παύλος, δέσποζε στις πράξεις νηστείας, τις προσευχές των οποίων ο Κύριος έδειξε επίσης μεγάλο έλεος στους ανθρώπους.
Αιδεσιμότατος Παϊζί επιθυμούν μια μέρα να τον επισκεφθεί, πήγε σε αυτόν, και ήρθαν μαζί σαν δύο αγγέλους του Θεού, και δεδομένου ότι οι δύο πολεμιστές του Χριστού, πολύ παλεύει αόρατους εχθρούς και κάθε άλλο που βοηθούν. Και ήταν και οι δύο σαν ένα κάστρο, ακαταμάχητο από οποιονδήποτε εχθρικό ψέμα, και μιλούσαν μεταξύ τους με λόγια γεμάτα με το Άγιο Πνεύμα - απολάμβαναν επίσης το γλυκό καρπό της σιωπής μαζί. στην ηλικία τους, εφευρέθηκαν καθημερινά καθαρά νεανικά κτερίσματα, αρχίζοντας κάθε φορά σαν να κηλιδώνουν ασυνείδητα και σαν να αποφάσιζαν να οδηγήσουν μια ακόμη πιο τέλεια ζωή.
Ο Μεγάλος Παΐσιος ήταν παλαιότερος από τον Παύλο, ο ευλογημένος Παύλος, με την εμφάνισή του, ήταν ένας σατανιστής, αλλά μια καλή ψυχή. και ο μοναχός Παΐσιος είπε:
- Ενώ βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή, ο Κύριος δεν θέλει το σώμα μας να εξασθενίσει και να τεμπέλης, και θα μας ντρέπεται και να ντρέπεται, αν κατά τη στιγμή του θανάτου μας είμαστε ντυμένοι με τεμπελιά.
Όταν ο μοναχός Παϊσίου είπε αυτό, ο ευλογημένος Παύλος, αφού άκουσε, απάντησε:
- Ω, Shepherd, γι 'αυτό ακολουθήστε τις αξιέπαινες και καλές συμβουλές σας να μην επιτρέψουν στον εαυτό τους να τεμπελιά και πιστεύω στο Θεό ότι οι προσευχές σας άγιοι Θα με βοηθήσει να ζήσουν μια ζωή σύμφωνα με τη θέλησή σας.
Έχοντας ζήσει πολύ καιρό μαζί και διδασκαλώντας ο ένας τον άλλον με διδασκαλίες, ο μοναχός Παΐσιος και ο ευλογημένος Παύλος, μετά την φιλική φιλία του Κυρίου, χωρίστηκαν από το σώμα, αλλά όχι από το πνεύμα. Ο μοναχός Παύλος παρέμεινε στην παλιά του θέση και ο Άγιος Παΐσιος επέστρεψε στο κελί του.
Και οι δύο αυτές Πατέρες ήταν εργαζόμενοι θαύμα, θεραπευτές πάθη, έμπειρους ηγέτες στη σωτηρία των ψυχών, όλων των βιβλίων προσευχή, μεσολαβητές για τη σωτηρία του καθενός και μέντορες, οι άνδρες - ισχυρή μάλιστα και ο λόγος, που εξυπηρετούν την ίδια στιγμή ένα καλό παράδειγμα για κάθε άνθρωπο, επειδή μοναστική συγγράμματα του αγίου Παύλου πολύ pleasuring, και πολλές και vysheestestvennye κατορθώματα postnicheskie του ευλογημένου Παΐσιου που διαπράττονται από τους μυστικό - αν όχι όλες, αλλά μόνο μερικοί από αυτούς - σχεδόν όλοι οι γνωστοί? και ήταν γνωστό ότι προκειμένου να είναι σε θέση να ακούσει για αυτά τα κατορθώματα ενθαρρύνει ευχαριστίας προς παντοδύναμος Θεός, και ότι το YE προσπαθήσει μαζί - ανάψει ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήλο: στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ανθρώπινες λέξεις δεν μπορούν να μεταφέρουν αρκετό όλο το ύψος της πνευματικής ζωής του? Για πολλούς υπηρέτησε τον Κύριο εν κρυπτώ, και δεν μου άρεσε ότι οι καλές πράξεις του ήταν γνωστό στους άλλους - και σίγουρα είναι - για τη μεγάλη ταπεινοφροσύνη του. Και όταν ένας από τους αδελφούς του ρώτησε: Ποια από τις αρετές είναι η υψηλότερη; - απάντησε: - αυτό που γίνεται κρυφά και για το οποίο κανείς δεν ξέρει. " Επίσης, σεβάστηκε ιδιαίτερα την επόμενη αρετή - να κάνει τα πάντα σύμφωνα με τη βούληση των άλλων, αλλά όχι με τον δικό του τρόπο. Σε όλη του την ενάρετη ζωή ο μοναχός καθόρισε - και ήταν ειλικρινά σεβαστός - σε κάθε αιτία που του αρμόζει. Είχε χρόνο για να κρατήσει τη σιωπή, ώρα να μιλήσουμε - χρόνο - για να αποσυρθεί και να κλείσει στο κελί του, την ώρα - να βγει στους αδελφούς και να τους μιλήσουμε για εποικοδομητικό. Έτσι, στη σιωπή, ο μοναχός από bogomyslennogo αναρρίχηση, πλησιάζει τον Θεό και κοινωνία με τους αδελφούς αναζήτησαν καταφύγιο κοντά? και όλα τα θαυμαστά ήταν ότι με σύνεση ήξερε πώς να κρύψει τις αρετές του, ότι η ζωή του δεν ήταν γνωστό σε όλους όσοι είναι σε κοινωνία μαζί του. Όταν οι αδελφοί άρχισαν να τον επαινέσουμε για κάποιο έργο, έφυγε από αυτή τη δουλειά και άρχισε να κάνει άλλο ένα επίτευγμα τόσο σύντομα ξεχάσει τα πάντα για πρώτη πράξη του. "Όταν, εγώ, ρώτησα τον συγγραφέα της ζωής του μοναχού Paisius, τον ρώτησε, γιατί το κάνεις αυτό; Μου απάντησε με χαρά: γιατί το πρώην άσχημά μου να παραμείνει άθικτο.Για μεγάλο πρόβλημα, προσθέτει ταυτόχρονα - ανθρώπινο έπαινο, και οι οποίοι, λόγω της δουλειάς της, παίρνει ένα μικρό όφελος για τον εαυτό τους, και από εκείνους τους ανθρώπους που έχουν σωθεί μόλις μάταιη δόξα του ανθρώπου πολύ κακό? και ειπώθηκε πραγματικά από τον Κύριό μας:
"Αφήστε το αριστερό σας χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί χέρι" ( Ματ 6: 3 ).
Υπενθυμίζοντας αυτά τα λόγια και τη διδασκαλία του μοναχού, συνεχίζω τον John, έρχομαι στο τέλος της αφήγησης μου.
Φτάνοντας μια ώριμη ηλικία - μεγάλη για τη ζωή σας και φωτισμένη αρετές - Αιδεσιμότατος Πατέρας Paissy vospriyal τέλος μας από τις τοπικές εφημερίδες, και ο Κύριος τον κάλεσε στην αιώνια ανάπαυση και την ουράνια μακαριότητα. Το σώμα του ήταν θαμμένο με τιμή από πλήθος άλλων ανθρώπων, η ψυχή του ήταν ουράνια στην ουράνια και αθάνατη ζωή.
Λίγο αργότερα, ο ευλογημένος Παύλος, στην πιο απομακρυσμένη του ερημιά, αποχώρησε από αυτή τη ζωή. πρόκειται να αγέραστος ζωή, ο ίδιος, μαζί με του Αγίου Παϊσίου εγκαταστάθηκε στην Γκρέις αγίους - τόσο στη μοναστική κατορθώματα που έχουν αγωνιστεί μαζί και ευλόγησε τις ψυχές τους να είναι μαζί και να απολαύσετε ατελείωτες ανάπαυση. Τα ειλικρινή τους σώματα δεν έμειναν ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα: σύμφωνα με το Θεό, γρήγορα βγήκαν μαζί και έτσι συνέβη.
Αιδεσιμότατος Πατέρας μας Ισιδώρου, θέσεις στο μοναστήρι του, που βρίσκεται σε βουνό Pelusiyskoy ακούσει για το θάνατο του Μεγάλου Paisija, επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και να πάει στον τόπο όπου θάφτηκε το ιερό σώμα του Αιδεσιμότατος Πατέρας? με τιμή και σεβασμό από τη λήψη του από το έδαφος και περιβάλλει τα ρούχα λινά ταφή του, το έβαλε στην κιβωτό, που θέλουν να τους εμπλουτίσει κατοικία του ως ένα μεγάλο θησαυρό, πιο πολύτιμο όλου του πλούτου - και τη θέση στην κιβωτό επί του σκάφους δική του, ξεκίνησε με μεγάλη με χαρά, τραγουδώντας και επαινώντας τον Κύριο. Όταν έπλεε κοντά σε αυτό της ερήμου, όπου το υπόλοιπο σεβάσμια σώμα του αιδεσιμότατου Παύλου, ξαφνικά το πλοίο, όσο και αν ο κρατούμενος ένα είδος θαυμάσια δύναμη, σταμάτησε και στράφηκε προς τη χώρα, όπου υπήρχε μια έρημο του Αγίου Παύλου. Οι ναυαγοί εργάστηκαν για πολύ καιρό, προσπαθώντας να πλεύσουν από αυτό το μέρος, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Έμειναν σε μια τέτοια εργασία για δύο ημέρες και, χωρίς να ξέρουν πώς να τις ξεκινήσουν, ήταν σε μεγάλη περίπλοκη κατάσταση. Αποκάλυψη ίδια Ισίδωρος αντιληπτό ότι η στάση του πλοίου είναι μια πράξη της πρόνοιας του Θεού, διέταξε τους ναυτικούς που άφησαν το πλοίο να πλεύσει, όπου θέλει - και το πλοίο, με επικεφαλής τον αόρατο χέρι, κολύμπησε σε μια ερημική παραλία, όπου το σώμα του Αγίου Παύλου, και σταμάτησε στα ρηχά.
Ενώ όλοι οι θρηνητές του πλοίου ήταν μπερδεμένοι γι 'αυτό, στην ακτή ότι ένα από την έρημο ήρθε ένας γέρος ονόματι Jeremiah? αναφερόμενος σε όσους ήταν στο πλοίο, είπε:
"Ω, αγαπημένο!" Γιατί εργάζεστε σκληρότερα από εσάς; Δεν βλέπεις ότι ο μοναχός Παϊσίου καλεί το αγαπημένο του Αγίου Παύλου; Θέλει μαζί του να μεταφερθεί στη χώρα σας και σε ένα μέρος που θα τοποθετηθεί. Γι 'αυτό, σπεύστε να πάτε, να πάρετε τη σάρκα του.
Ακούγοντας αυτό, ο μοναχός Ισίδωρος και όλοι εκείνοι που ήταν μαζί του γεμίστηκαν με μεγάλη χαρά και, έχοντας προσγειωθεί στην ακτή, ζήτησαν από τον ειλικρινή πατέρα του Ιερεμία:
- Πού είναι το σώμα του Αγίου Παύλου;
Στη συνέχεια τους οδήγησε σε μια μακρινή έρημο και έδειξε τον τάφο του Αγίου Παύλου. Να πάρει έξω λείψανα του, πιο πολύτιμο από το χρυσό και κάθε είδους πολύτιμους λίθους, που τους έφερε στα λείψανα του Αγίου Παΐσιου, και μόλις πήγε στο πλοίο, πήγε αμέσως τον εαυτό του από τη θέση του και, ω του θαύματος! κολύμπησε με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος του σωστού μονοπατιού και αμέσως έφτασε στην προβλήτα που βρισκόταν στο Περούσι. Στη συνέχεια, Rev. Ισίδωρος παρουσιάζει τα λείψανα των εκτάσεων τόσο άγιοι πατέρες - και Paisija και Παύλου, τους πήρε στο τραγούδι του ψαλμούς και ωδές πνευματικές στην κατοικία τους, και τον έβαλε στην καθιερωμένη εκκλησία? και εργάστηκε εδώ πιο ένδοξη θαύματα: συγκλονισμένοι με ακάθαρτα πνεύματα, και άλλες που πλήττονται από οποιαδήποτε ασθένεια - αλλά άγγιξε μόνο την κιβωτό ειλικρινής τους ως λάβει αμέσως θεραπεία: τα ακάθαρτα πνεύματα εκδιώχθηκαν, και κάθε ασθένεια θεραπεύτηκε αμέσως από τις προσευχές τόσο μεγάλη αγίων.
Το κάνω αυτό, John, επώνυμο Kolov, έγραψε προς όφελος της ανάγνωσης και ακρόασης - για τη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενωμένοι στην Αγία Τριάδα του Θεού, Εκείνος οφείλεται όλο της το μεγαλείο, την τιμή και τη λατρεία, τώρα και πάντα και για πάντα αιώνες. Αμήν.
* * *
4050
Δηλαδή. - ο συγγραφέας αυτής της ζωής - ο John Kolov, ο επώνυμος Kolov, t. - e., Little, - αγωνίστηκε στην Αίγυπτο. Πέθανε περίπου το 430 σε ένα κελί της ερήμου κοντά στην πόλη Koltsuma (τώρα Σουέζ). - Η μνήμη του στις 9 Νοεμβρίου.
4051
Η μνήμη του στις 16 Ιανουαρίου.
4052
Στο βόρειο τμήμα της Αιγύπτου, στο δέλτα του Νείλου.
4053
Η αρχή του μοναχισμού στην έρημο του Νη ... Ο Αμμών, ένας σύγχρονος της Αγίας. Αντονία. Στη Νιτρία, το St. Ο Άμμων ίδρυσε το μοναστήρι και ο Αντώνιος ξεκίνησε την κατασκευή του μοναστηριού. Στο τέλος του IV αιώνα. υπήρχαν μέχρι και 50 μοναστήρια τακτοποιημένα σύμφωνα με το καταστατικό του St. Παχόμια.Στα νότια της Νιτρίας υπήρχε η έρημος Skit, όπου ζούσαν πολλοί μοναχοί.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...