Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

DE S. DALMATO ET S. FAUSTO, EJUS FILIO

Βυζαντινόν Εορτολόγιον : 

Μνήμαι των από του Δ' μέχρι του ΙΕ' αιώνος εορταζομένων αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / Μανουήλ Ιω. Γεδεών _
(Στίς σελίδες 144 - 148 περί Ισσακίου, Δαλμάτου και Φαύστου)
Imperium Orientale τόμος II του Anselmo Banduri
( Στις σελίδες  697 - 710 περί του Αγιου Δαλματίου)


Οι Όσιοι Δαλμάτιος, Φαύστος, και Ισαάκιος


Преподобные Исаакий, Далмат, Фавст. Икона. Нач. ХХ в. Мастерская Я. А. Богатенко. Оклад (1912–1917) Ф. Я. Мишукова (старообрядческий Покровский собор на Рогожском кладбище в Москве)
Αγιοι Ισαάκ, Δαλμάτιος καί  Φαὐστος. Εικονίδιο. Αρχές του 20ου αιώνα. Εργαστήρι YA Bogatenko. Μισθός (1912-1917) FY Mishukova (Παλαιό Καθεδρικό Ναό Ποκρόβσκι για Rogozhskoe νεκροταφείο στη Μόσχα)Κυκλοῦσιν ἄνδρες εἷς δύο τρεῖς σὸν θρόνον,
Ὕψιστε, Φαῦστος, Ἰσάκιος, Δαλμάτος,
Δαλμάτος, Ἰσάκιος τριτάτῃ θάνον, ἠδέ γε Φαῦστος.Βιογραφία

Ο Όσιος Δαλμάτιος ήταν στρατιώτης, γρήγορα όμως τη θεοσεβή ψυχή του κυρίευσε η επιθυμία να αφοσιωθεί στον Κύριο και Δημιουργό του. Ξεκίνησε, λοιπόν μαζί με το γιο του Φαύστο να συναντήσει τον μοναχό Ισαάκιο (βλέπε 30 Μαΐου), η φήμη του οποίου είχε φέρει κοντά του πολλούς άνδρες.

Ο Δαλμάτιος διακρίθηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους μοναχούς για την αρετή του τόσο ώστε εξελέγη ηγούμενος μετά το θάνατο του ευσεβούς Ισαακίου. Μάλιστα για τον ενάρετο βίο του ο Δαλμάτιος τιμήθηκε και από τη Γ' Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, στην οποία οι Πατέρες ανέδειξαν τον όσιο αρχιμανδρίτη.

Τον δρόμο του Δαλμάτιου, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του εν ειρήνη, ακολούθησε ο γιος του Φαύστος, αναδεικνύοντας εαυτόν άξιο διάδοχο του πατέρα του. Άγιος Ισαάκιος με τόν βίο του. Εικονίδιο. Ρωσία (επιστολή Ρομανώφ).  το 1883 μ.Χ.Όσον αφορά στον Οσιο Ισαάκιο (βλέπε στίς 30 Μαΐου στήν ιστοσελίδα μας http:// agiamarinaalykou.blogspot.gr/2016/05/blog-post_30.htmlέμεινε ξακουστός για τη στάση, την οποία υπέδειξε απέναντι στον αιρετικό αυτοκράτορα Ούλη, όταν αυτός κατά την εκστρατεία του ενάντια στους Σκύθες συνάντησε τον όσιο. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα.


Прп. Исаакий (в центре). Роспись ц. Успения Богородицы мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г.
Ἀγιος Ισαάκιος (στο κέντρο). Τοιχογραφια  τού έτους περίπου 1320μ.Χ.στον Ι. Ναό Κοίμησης τἠς Θεοτόκου στην Ιεἀ Μονή Γκρατσάνιτσα. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία
 Οι τοιχογραφίες της Γκρατσάνιτσα ολοκληρώθηκαν το 1321 και είναι έργο δύο σημαντικών Βυζαντινών αγιογράφων από τη Θεσσαλονίκη: του Μιχαήλ Αστραπά και του Ευτύχιου.


Прп. Исаакий. Мученичество св. Иеремии. Роспись нартекса ц. Вознесения мон-ря Дечаны. 1348–1350 гг.
Άγιος Ισαάκιος. Μαρτύριο τού Προφήτη Ιερεμία, Τοιχογραφία μεταξύ τών ετών 1348-1350 μ.Χ. ατον Νάρθηκα τού Καθολικού  τής Ιεράς Μονής Ντέτσανι. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία
Το Καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στον Χριστό Παντοκράτορα και την Ανάληψη του Κυρίου. Το Καθολικό της Μονής είναι πεντάκλιτο και ανήκει στην τεχνοτροπία της Ράσκας. Η Μονή βρίσκεται σε μια κοιλάδα, δίπλα στον μικρό ποταμό Ντέτσανσκα Μπίστριτσα και νοτιοδυτικά της πόλης Πέτς, στους πρόποδες της οροσειράς Προκλέτιε
Οι τοιχογραφίες της Μονής θεωρούνται οι πιο καλά διατηρημένες και πλουσιότερες τοιχογραφίες της σερβικής μεσαιωνικής ζωγραφικής και γενικότερα της βυζαντινής μεσαιωνικής εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Ένας πραγματικός θησαυρός της ορθόδοξης αγιογραφίας. Αποτελείται από πάνω από 1.000 συνθέσεις με χιλιάδες χαρακτήρες, τα περιεχόμενα των οποίων αντιπροσωπεύουν το σύνολο της γνώσης και της πίστης του μεσαιωνικού ανθρώπου. Το πνεύμα που επικρατούσε στην τέχνη του 14ου αιώνα απαιτούσε ένα μεγάλο αριθμό από σκηνές, μέσω των οποίων θα ήταν δυνατό να απεικονισθεί οτιδήποτε μπορούσε να ζητηθεί από τους ζωγράφους κατά την διάρκεια της εργασίας τους και ζητήθηκε να εικονογραφηθεί σχεδόν όλη η Αγία Γραφή δίνοντας εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα στην τοιχογράφηση αυτή.


Η Σταύρωση
Η τοιχογράφηση του ναού διήρκεσε από το 1335 μέχρι το 1350 και εργάστηκαν αρκετές ομάδες από τους καλύτερους ζωγράφους-αγιογράφους της αυτοκρατορίας του Στέφανου Ούρος Δ΄ Ντούσαν αλλά ούτε ένας από αυτούς δεν άφησε την υπογραφή του, εκτός από τον Σρτζα του αμαρτωλού ( Срђа Грешног ) στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Πραγματοποιούνται σε μια περίοδο 15 ετών, πολλές τοιχογραφίες που απεικονίζουν πιστά τις απόψεις του ισχυρού σέρβου αυτοκράτορα Στέφανου Ούρος Δ΄ Ντούσαν, του Αρχιεπισκόπου της Σερβίας και των ηγουμένων της Μονής ανθρώπων υψηλού μορφωτικού επιπέδου σχετικά με την εκκλησιαστική τέχνη.


Το γενεαλογικό δέντρο της δυναστείας των Νεμανιδών

Ο κτήτορας Στέφανος Ούρος Γ΄Ντέτσανσκι προσφέρει την μονή στον Χριστό
Στο νάρθηκα, στο κάτω μέρος βρίσκονται τα πιο σημαντικά πορτρέτα: του αυτοκράτορα Στέφανου Ούρος Δ΄ Ντούσαν,της γυναίκας και του γιού του, στον βόρειο τοίχο του άρχοντα Τζότζα Πέπκαλα, τον οποίο οδηγεί ο Άγιος Γεώργιος ως ευεργέτη προς στο Χριστό. Στον ανατολικό τοίχο εικονίστηκε το γενεαλογικό δέντρο της δυναστείας των Νεμανιδών για να τιμήσει τη δύναμη και τη δόξα τους ενώ πολλοί από αυτούς αγιοποιήθηκαν. Το γενεαλογικό δέντρο της δυναστείας των Νεμανιδών περιλαμβάνει 22 φιγούρες, ξεκινώντας από τον Στέφανο Νεμάνια εώς τον Στέφανο Ούρος Ε΄,που ήταν γιός του Στέφανου Ούρος Δ΄ Ντούσαν. Κοντά στήν μεγάλη κεντρική είσοδο στο ναό υπάρχουν οι τοιχογραφίες των μεγάλων δωρητών της Μονής του βασιλιά Στέφανου Ούρος Γ΄ Ντέτσανσκι και του αυτοκράτορα Στέφανου Ούρος Δ΄ Ντούσαν.

Οι ζωγράφοι των τοιχογραφιών γνώριζαν τέλεια την τεχνική της νωπογραφίας ( al fresco ) αφού οι τοιχογραφίες τους έχουν ενσωματωθεί τόσο τέλεια στο υπόστρωμα - ασβεστοκονίαμα. Τα χρώματα είναι σταθερά και έχουν κρατήσει την ένταση και τη φρεσκάδα τους, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, έτσι ώστε σε σύγκριση με άλλα σημαντικά και νεότερα μνημεία οι τοιχογραφίες-νωπογραφίες έδειξαν το μεγαλύτερο βαθμό διατήρησης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εντυπωσιάζεται σε μέγιστο βαθμό ο παρατηρητής τους. Πουθενά σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν τόσο καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες-νωπογραφίες από το πρώτο μισό του 14ου αιώνα! 

Фавст, Исаакий и Далмат игумен Далматский, прп. (3 августа)
Менологий 2 - 5 августа;
Византия. Греция; XIV в.; памятник: 
Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.;  местонахождение: Англия. Оксфорд. 
Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Library)
Οι Όσιοι Δαλμάτιος, Φαύστος, και Ισαάκιος
Μηνολόγιο 2 - 5  Αυγούστου
Βυζαντινή Μηνολόγιο  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
Τώρα ευρίσκεται στην  Αγγλία. Οξφόρδη. 
Bodleian Βιβλιοθήκη (Bodleian Library)Ιερά Λείψανα: Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δαλμάτιου βρίσκεται στη Νέα Θηβαΐδα Αγίου Όρους.
Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ισαάκιου βρίσκεται στη Μονή Κύκκου Κύπρου.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν τρίστιχον χορείαν τῶν Ὅσιων τιμήσωμεν, Φαῦστον Ἰσαάκιον ἅμα, καὶ Δαλμάτιον τὸν ἔνδοξον ὡς τρίφωτος λαμπὰς γὰρ ἀρετῶν, σκεδάζουσι τὴν νύκτα τῶν παθῶν, καὶ ταὶς θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τοὺς πόθω ἀνακράζοντας, δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι' ὑμῶν, πάσιν ἰάματα.


Минея - Август  (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Αύγουστος (τεμάχιο). Εικονίδιο. Russ. Αρχές τοῦ 17ου αιώνα στήν Εκκλησία  καί τό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.


Κοντάκιον
Ἦχος β’.Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Τοὺς ἐν ἀσκήσει ἐκλάμψαντας ἐν τῶ κόσμῳ, καὶ τὰς αἰρέσεις ἀνατρέψαντας τῇ πίστει, ὕμνοις, Ἰσαάκιον εὐφημήσωμεν, σὺν τῷ Δαλμάτῳ Φαῦστον, ὡς τοῦ Χριστοῦ θεράποντας, αὐτὸν δυσωποῦντας ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
Η ζωή του πατέρα μας Ισαάκ ο Ομολογητής 

Μνήμη 30 Μαΐου
Λίγο μετά την απόκτηση πιο έντιμη και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά τη βασιλεία του μεγάλου Κωνσταντίνου η ζωή του από 21 Μαΐου και μισητής των Χριστιανών και ειδικότερα του Χριστού, ο Σωτήρας μας, ο εχθρός του ιερού πίστη, με την πονηριά του, εισήγαγε σύγχυση στην Εκκλησίατου Θεού, και συγκεκριμένα: ενέπνευσε zlochestivomu και ασεβείς αυτοκράτορα Ουάλη 3527 για την προστασία της Άρια αίρεση 3528 και να διευκολυνθεί η διάδοσή της. Αυτό το πονηρό αυτοκράτορα έθεσε διώξεις των πιστών Χριστιανών? διέταξε να κλειδώσετε τα ιερούς ναούς, ότι δεν έχουν διαπράξει συνηθισμένο θεία θυσία, ενώ άλλοι επεσήμαναν στον αχυρώνα για τα άλογα, άλλοι καταστράφηκαν σε ίδια τα θεμέλια της. Διώξεις διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο κλάμα και μεγάλο πένθος ανάμεσα στους Χριστιανούς, οι οποίοι είναι οι μέρες και νύχτες προσευχόταν στον Κύριο, ζητώντας Του να έχουν έλεος για αγία Εκκλησία Του και να δημιουργήσει μια δίκαιη κρίση και η εκδίκηση για τον κακό βασιλιά. Εκείνη την εποχή ήταν όπως στις ημέρες των αποστόλων, όταν ο βασιλιάς Ηρώδης "σήκωσε τα χέρια του σε μερικά από την εκκλησία, με σκοπό να τους καταδιώκουν» ( Πράξεις 12 :. 1 ).
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, για την προστασία της Εκκλησίας , ο Θεόςανέστησε τον υπηρέτη του, τον μοναχό Ισαάκ, ακριβώς όπως παλιά έθεσε ο Daniel στην προστασία των αθώων Susanna 3529 . Αυτή η ευλογημένη Ισαάκ είχε εργαστεί αρχικά στην ανατολική έρημο, μιμούμενοι τον ιερό προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου έθεσε το Αρειανών στην Εκκλησία του Θεού, γνωρίζοντας καλά ότι ο βασιλιάς ευημερήσει και την εξάπλωση της αιρέσεως, ήταν πολύ θλιμμένος? αφήνοντας την έρημο, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει εκείνους που πιστεύουν στην ευσέβεια? λέξη του ήταν σαν ένα αναμμένο κερί? Το Πνεύμα του Θεού ήρθε δυνατά σ 'αυτόν, και η χάρη του ουρανού που osiyavala. Βλέποντας με τα ίδια μου τα μάτια τα μεγάλα δεινά που έχουν υποστεί από τον βασιλιά των πιστών zlovernogo και τους υποστηρικτές του, προσευχήθηκε στο Θεό, ζητώντας από Αυτόν σε σχέση με είναι το ύψος του θρόνου του στο διώκονται αθώος και να τους δείξουμε έλεος της υπερηφάνειας του ως ταπεινός διώκτες.
Ο Θεός, ο οποίος είχε ακούσει για μια φορά-ευχάριστα του Μωυσή, ο οποίος προσευχήθηκε για τους ανθρώπους του, οι οποίοι ήταν σε μπελάδες ( 1 Σαμ 28 :. 17-22 ), και άκουσε τον υπηρέτη του τον Ισαάκ, και να εξαπλωθεί στο πονηρό βασιλιά Ουάλη βαρβάρους, δηλαδή: τους βαρβάρους, που έζησε κατά τον χρόνο στις όχθες του ποταμού Δούναβη, συγκεντρώνοντας όλα τα συντάγματα της, πήγε στον πόλεμο με τους Έλληνες? Έχουν ήδη συλληφθεί στην αρχή του και τη Θράκη πλησίασε την Κωνσταντινούπολη. Ήταν απαραίτητο για τη συλλογή των στρατιωτών και τον βασιλιά Valens, προκειμένου να πάρει την μάχη με τον εχθρό?αλλά συνέβη εκεί στο βασιλιά το ίδιο πράγμα που συνέβη μια φορά ο Σαούλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, του εχθρού του Δαβίδ? Για Σαούλ δεν επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Σαμουήλ, όπως εξόργισε τον Θεό ( 3Tsar 22 :. 1-53 ).
Ενώ Valens πήγε από την Κωνσταντινούπολη στα ράφια του, ευλόγησε τον Ισαάκ πήγε προς τα εμπρός είναι και δυνατά αναφώνησε:
- Ο βασιλιάς! Ξεκλειδώστε τους ναούς για τους πιστούς, και ο Κύριος θα ευημερήσει δρόμο σου.
Αλλά ο βασιλιάς του απάντησε, τον περιφρονούσε ως αφελή και τρελός? δεν αποδίδουν σημασία σε αυτόν, συνέχισε το δρόμο του.
Το επόμενο πρωί, ο μακαριστός γέροντας, ήρθε στον βασιλιά και πάλι είπε:
- Ξεκλειδώστε το βασιλιά, ναούς για τους πιστούς, και στη συνέχεια ο πόλεμος έχει τελειώσει για σας καλά: θα νικήσουμε τους εχθρούς σας και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με τον κόσμο με καλή υγεία.
Ο βασιλιάς, άκουσε τα λόγια του: "Επιστροφή στο σπίτι με ειρήνη στην καλή υγεία", θα ανοίξει τις πόρτες της εκκλησίας και να δώσει τις εκκλησίες τους πιστούς, και έχει ήδη αρχίσει να δείχνουν, σε αυτό τους πρίγκιπες. Αλλά ένας στρατιωτικός ηγέτης, ραβδί zlochestiya Αριάν, συμβούλεψε ο βασιλιάς δεν είχε ακούσει το μοναχό, αλλά κρίμα να τον οδηγήσει μακριά. Επέπληξε τον γέροντα βασιλιά με ντροπή και ξυλοδαρμούς τον κυνήγησαν από μένα, και πήγε σε ένα μακρύ ταξίδι.
Και την τρίτη ημέρα της ευλογημένης γέρος πήγε πίσω στο βασιλιά? να αναλάβει τα ηνία του αλόγου στην οποία καθόταν, Ισαάκ άρχισε ακόμα πιο δύσκολο να ζητήσει και να προτρέψει τον βασιλιά για να ανοίξει τους ναούς? αλλιώς απείλησε την κρίση του Θεού.
Υπήρχε μια επί τόπου ένα βαθύ αβύσσου στο κάτω μέρος του οποίου αναπτύσσονται αγκάθια και ήταν ένα τέλμα? όταν στο βάλτο πήρε ένα θηρίο, τότε δεν θα μπορούσε να βγούμε από εδώ, αλλά αναρροφάται βάλτο και πέθανε. Σε αυτό το βάλτο βασιλιάς διέταξε να ρίξει τον Ισαάκ, και πέθανε εκεί? Στη συνέχεια πήγα σε ένα μακρύ ταξίδι.
Αγίου Ισαάκ, επίσης, να ρίχνονται στο τέλμα ήταν φυλαγμένο το δεξί χέρι του Θεού, και δεν υπέστη καμία βλάβη εδώ: δεν είναι ευάλωτη αγκάθια και αναρροφάται βάλτο? Βάζει ανάμεσα στα αγκάθια, σαν σε ένα μαλακό κρεβάτι που περιβάλλεται από λουλούδια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό για όσο χρονικό διάστημα δεν είχε δείξει μέχρι τρία φωτεινά άνθρωπος, που το έμαθε από τον ήχο βάλτο και ήχου και να θέσει σε ξηρό μέρος? οι ίδιοι έγιναν αόρατοι.
Στη συνέχεια, Μοναχός Ισαάκ συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ίδιος ο Κύριος έστειλε τους αγγέλους Του για να το αφαιρέσετε από την άβυσσο? έπεσε στα γόνατά του, έδωσε χάρη στον Σωτήρα του, επειδή ανέλαβε τη φροντίδα των υπαλλήλων του και δεν εγκαταλείψει όλους εκείνους που τον φοβούνται και την εμπιστοσύνη σ 'Αυτόν.
Προσευχή επαρκής χρόνος και ενισχύθηκε από το Άγιο Πνεύμα, Ισαάκ σηκώθηκε?Στη συνέχεια πήγε με βιασύνη και πλαγίας οδού, ξεπερνώντας ο βασιλιάς στάθηκε στο δρόμο του. Βλέποντας τον ιερό βασιλιάς πολύ φοβισμένη και ο φόβος και η έκπληξη παραμένουν σιωπηλά. Ο άγιος του είπε με θάρρος:
- Αυτό που ήθελε να με σκοτώσει τα αγκάθια και βάλτο? αλλά ο Κύριος με έχει διατηρηθεί στη ζωή και μου έδωσε τους αγγέλους του, που μου έφερε από την άβυσσο. Ακούστε με τώρα, O βασιλιάς! ανοιχτή εκκλησίες για τους πιστούς? τότε θα κερδίσει τους εχθρούς και να επιστρέψει πίσω προς τη δόξα? αλλά αν δεν με ακούει, τότε δεν επιστρέφουν από το πεδίο της μάχης, και θα πεθάνουν σε αυτό.
Ο βασιλιάς εξεπλάγη πολύ τόλμη του μοναχού και την εξοχότητα του προσώπου του, αλλά ακόμη και αυτό δεν τον ακούσει, επειδή η καρδιά του είχε σκληρύνει και να απομακρύνονται από το Θεό. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς έδωσε μακάρια δύο αξιωματούχους του Σατουρνίνος και Victor και τους διέταξε να τον κρατήσει στις αλυσίδες. Αλλά αυτός τους είπε:
- Κρατήστε σε αυτό το ενοχλητικό γέρο, όσο μπορώ να επιστρέψω και εγώ θα του δώσει την αμοιβή του ξεδιαντροπιά και την τόλμη του.
Rev. Ισαάκ ως πλήρης χάριτος ακόμα πιο ζηλιάρης του Αγίου Πνεύματος χύνεται έξω (όπως έκανε και ο προφήτης Μιχαίας κατά Αχαάβ βασιλέως του Ισραήλ), και δημόσια έκκληση προς Valens:
"Αν επιστρέψετε στην ειρήνη", τότε γνωρίζουμε ότι «ο Κύριος δεν ομιλείται από εμένα. Και είπε, Ακούστε, όλοι οι άνθρωποι »(! 3Tsar 22 :. 28 ). Σας λέω ότι είστε, κινούνται τα στρατεύματά τους στη μάχη, δεν odoleesh βαρβάρους, αλλά θα τρέχει από αυτούς, θα πρέπει να ληφθούν ζωντανός και να κάψει στη φωτιά.
Όταν ο άγιος είχε πει αυτό, ο βασιλιάς θυμωμένα πήγε σε ένα μακρύ ταξίδι, μια ιερή και λήφθηκε στα ομόλογα.
Εν τω μεταξύ, οι Έλληνες έχουν συμφωνηθεί με τους βαρβάρους? η μάχη ήταν πολύ έντονος? με την άδεια του Θεού νίκησε βαρβάρους, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Ισαάκ? πολλοί Έλληνες έχουν πέσει από το σπαθί? ο βασιλιάς Valens ήταν τραυματίες και δεν είναι σε θέση να αντισταθεί στον εχθρό, που τράπηκαν σε φυγή. Barbara συνέχισε επίσης οι Έλληνες και οι Έλληνες πολεμιστές posekali όπως χόρτο? Έχουν ήδη ξεπέρασε τον εαυτό του βασιλιά, ο οποίος έτρεξε μόνο ένα σύμβουλό του, ένα στρατιωτικό διοικητή, μια Αριάν, τον συμβούλεψε να μην ακούν τον Ισαάκ. Σε φθάσει σε ένα συγκεκριμένο χωριό, είδε ένα αχυρώνα, στο οποίο να ορίσει ένα καλαμάκι? επειδή το άλογό του ήταν ήδη κουρασμένος, κατέβηκε από αυτόν και κρύφτηκε στον αχυρώνα με τους σύμβουλο. Αλλά κατέφυγε από την εκδικητική χέρι του Θεού, επειδή οι βάρβαροι που τον είχε στοιχειώσει πριν φτάσει στο χωριό, και ήξερε ότι στον αχυρώνα κρύβονται Έλληνες, που πυρπολήθηκε από όλες τις πλευρές και να καεί ολοσχερώς. Έτσι πέθανε το καταραμένο βασιλιά και το κακό σύμβουλό του.
Μετά τη μάχη παρέμεινε άθικτο ελληνικού στρατού κατευθύνθηκε προς το Ρωμαίο αυτοκράτορα Graziano 3530 , η οποία ήρθε στην ενίσχυση των Ελλήνων. Ερχόμενοι στα ελληνικά, Gratian εκλεγεί βασιλείς των Ελλήνων Θεοδοσίου, το οποίο ονομάζεται Μεγάλη 3531 . Θεοδόσιος, έχοντας συλλέγονται στρατιώτες πήγαν στους βαρβάρους, νίκησε και τους οδήγησε και επέστρεψε θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη.
Εν τω μεταξύ, ορισμένοι από τους Έλληνες πολεμιστές που δεν ξέρουν ακόμα για το θάνατο του Ουάλη, λίγο μετά το θάνατό του ήρθε στην Αγίου Ισαάκ που περιέχονται σε ομόλογα, και του είπε:
- Προετοιμασία για να απαντήσει, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο βασιλιάς επέστρεψε από το πεδίο της μάχης, και θα ανακρίνουν και τα βασανιστήρια.
Αλλά ο άγιος τους είπε:
- Έχουν περάσει επτά ημέρες, όπως έχω μυρίσει την μυρωδιά των καμένων οστών του? γιατί, όπως είπα, κάηκε.
Και όταν το άκουσαν, ήρθαν στο μεγάλο φόβο? και μάλιστα σύντομα ήρθε η είδηση ​​του θανάτου του Ουάλη. Μετά από αυτό ο άγιος Ισαάκ απελευθερώθηκε από τα δεσμά, και όλοι άρχισαν να τον διαβάσει ως προφήτη του Θεού.
Όταν μπήκαν στην πόλη σε θρίαμβο Θεοδοσίου, οι προαναφερθείσες άρχοντες, Σατουρνίνος και ο Βίκτωρ τον όλο μπαίνει για του Αγίου Ισαάκ, - δήλωσε για την τόλμη του και την προφητεία του. Ο βασιλιάς, σεβόμενη εκείνη του συζύγου της, διέταξε μια μεγάλη τιμή να τον οδηγήσει σε αυτήν, και υποκλίθηκε με τον ίδιο, τιμώντας τον ως ένα μεγάλο άγιο του Θεού και ζητώντας του να προσεύχονται στον Θεό γι 'αυτόν και όλους βασίλειό του. Αιδεσιμότατος προέτρεψε την ίδια βασιλιά να παραμείνει στην ευσέβεια της Εκκλησίας για να επιστρέψει η ειρήνη και η άνεση του διώκονται. Ο βασιλιάς άκουσε τον άγιο και έκανε όπως είπε, οδήγησε το Αρειανοί της Κωνσταντινούπολης, το οποίο οι πιστοί πολύ χαρούμενος.
Ευλογημένος ο Ισαάκ έδωσε χάρη στον Θεό για όλους προορίζεται να πάει στην έρημο, ότι το YE προσπαθήσει μαζί εκεί? αλλά Σατουρνίνος και Victor παρακαλούσε ο μοναχός να μην αφήσει τη βασιλική πόλη, αλλά μείνετε κοντά τους και να ευημερήσουν προσευχές και τις διδασκαλίες της ειρήνης δική της κοινότητας των χριστιανών τους? Άγιος καταδέχτηκε να ικανοποιήσουμε το αίτημά τους.
Αυτή τη στιγμή, υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ Σατουρνίνος και Victor, καθώς το καθένα από αυτά ήθελαν να Μοναχός έζησε στο σπίτι του. Αφού έμαθε για το λόγο της διαφοράς τους, ο άγιος είπε, στρέφονται προς αυτόν:
- Τσαντ! Μπορώ να δω την αγάπη σου για μένα. Αλλά δεδομένου ότι θέλετε να upokoit ταπεινότητα μου, λοιπόν, σας λέω - εγώ θα σταθώ σε αυτό όλες τις ημέρες της ζωής μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος χτίσει ένα σπίτι για μένα.
Και άρχισαν φροντίζοντας τόσο την έγκαιρη κατασκευή των σπιτιών για την άγιος του Θεού.
Σατουρνίνος ήταν έξω από την πόλη είναι πολύ όμορφο μέρος, πολύ βολικό για τη ζωή των μοναχών? έσπευσε να χτίσει ένα μοναστήρι του Αγίου του Θεού σε αυτόν τον τόπο? Έχω εγκαταστάθηκαν εδώ και Αιδεσιμότατος Ισαάκ. Ομοίως, Victor χτίσει ένα όμορφο σπίτι για το ιερό και πολύ λυπηρό το γεγονός ότι Σατουρνίνος ήταν μπροστά του. Όταν ήρθε στον άγιο, άρχισε επιμελώς για να του ζητήσω να μετακινηθείτε στο κελί, που χτίστηκε γι 'αυτόν. Αλλά ο μοναχός συνέχισε να ακολουθήσει τον ασκητισμό στο μοναστήρι της Σατουρνίνος, αν και μερικές φορές έρχονται και Victor και έζησε μαζί του για αρκετές ημέρες, δεν θέλουν να διαταράξουν την άρνησή του.
Εν τω μεταξύ, στον μοναχό άρχισε να συγκεντρώνει πολλούς που ήθελαν να αγωνιστούν μαζί με αυτόν στην μοναστική γραπτά. Έτσι χτίστηκε το μεγάλο μοναστήρι του μέσου Θεού αγαπούν τους άνδρες Σατουρνίνος και Victor. Και η ηγουμένη δάσκαλο και ηγούμενος πολλών μοναχών, χρήσιμες δάσκαλο και τους λαϊκούς, για την επιβάρυνση του τρόπου της σωτηρίας και της λέξης και το παράδειγμα της ενάρετη ζωή του. Μοναχός ήταν πολύ ελεήμων στους φτωχούς, έτσι ώστε, αν μερικές φορές δεν έχουν τίποτα που θα μπορούσε να δώσει το κεχρί, στη συνέχεια, έβγαλε τα ρούχα του και της έδωσε? Εργάστηκε άγιος και πολλές άλλες φιλανθρωπικές υποθέσεις. Τέλος, έχοντας φτάσει τα γηρατειά, κοντά στο θάνατο. Σύγκληση όλους τους αδελφούς και να διδάξουν όλα εποικοδομητικό εντολή άγια ηγούμενος Ισαάκ που ο ίδιος αντί για ένα τίμιο άτομο που πραγματοποίησε την ζωή του αγίου, το ευλογημένο Δαλματία, από τον οποίο η Μονή είναι η αρχή vposdedstvii ονομάζεται Δαλματίας.
Bogoutodnyh ενόχλησε πολλά θέματα, ο Μοναχός Ισαάκ πήγε στον Κύριο για την αιώνια ανάπαυση του 3532 ? κηδεία του που συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρη την πόλη? τιμούν το σώμα του ήταν που στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου πρωτομάρτυρος? ιερό είναι η ψυχή του να είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδας, στο πρόσωπο των αγίων και των Αγίων Πατέρων και προσεύχεται μαζί τους για μας ο Πατέρας, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, ένας Θεός στην Αγία Τριάδα, τον οποίο αποδίδουμε δόξα στους αιώνες. Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...