Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού - τέλος 12ου αι. μ.Χ. - Mονή Ξενοφώντος, Άγιον ΌροςἈπολυτίκιον
Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον.

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Κάθισμα
Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.


Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης ὁ Θεός, ἀναμέσον Ἠλιού, καὶ Μωϋσέως τῶν σοφῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὁ Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι ἔλεγε· Καλόν ὧδέ ἐστι, ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, μίαν Μωσεῖ, καὶ μίαν Ἠλίᾳ, καὶ μίαν σοὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ ΕDE S. LAURENTIO ARCHIDIACONO 
AC MARTYRE ROME 
St. Lawrence


Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και ΙππόλυτοςМч. Лаврентий.
Фреска  1546 год.
церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон.
 Феофан Критский и Симеон. 
Μάρτυς Λαυρέντιος.
 Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1546 μ.Χ. 
στον Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου. 
τής Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Άγιον Όρος.
έργο τών αγιογράφων Θεοφάνη τού Κρητός καί τοὐ Συμεών 
Мч. Лаврентий. 
 Фреска.1547 г.
 Афон (Дионисиат). 
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Άγιος Λαυρέντιος.
Τοιχογραφία  (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ.
 στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Άγιον Όρος
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζη) Fuca
Архидиакон Лаврентий.
Церковь Симеона Богоприимца в Зверине монастыре в Новгороде
Ο Άγιος Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος. 
Τοιχογραφία στον Ιερό Ναό  Αγίου Συμεών τού Θεοδόχου 
τής  πρώην Ιεράς  Μονής Ζβερίν-Πορόβσκι
είναι πρώην μοναστήρι της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Veliki Novgorod . Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Volkhov , κοντά στη συμβολή του ποταμού Gzen . ΡωσίαСвятой Мученик Архидиакон Лаврентий Римский.
 Фреска 1309 - 1316 годы.
 в церкви Спаса в монастыре Жича, Сербия. 
Ο Άγιος Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος.
Τοιχογραφία  (Fresco) μεταξύ τών ετών 1309-1316 μ.Χ.
στόν Ιερό Ναό τής  Αναλήψεως τού Κυρίου 
τής Ιεράς Μονής Ζίτσας κοντά στο Kraljevo. Σερβία


Святой мученик Архидиакон Лаврентий Римский. 
Фреска  XIII век.
церкви Святых Николая и Пантелеимона (Боянской церкви)
 близ Софии, Болгария. 
Ο Άγιος Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος.
Τοιχογραφία  (Fresco) τού 13ου αιώνα μ.Χ.
στόν Ιερό Ναό τών Αγίων Νικολάου και Παντελεήμονα (εκκλησία Boyana) 
8χλμ. από τη Σόφια , στο χωριό Μπογιάνα
 στους πρόποδες των βουνών της Βίτοσα . Βουλγαρία. Святой мученик Лаврентий, архидиакон Римский.
Из  Грузия.
Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος.
Τοιχογραφία (fresco) από τήν Γεωργία 

Лаврентий архидиак. Римский, сщмч. (10 августа)
Менологий 10 - 13 августа;
Византия. Греция; XIV в.; памятник: 
Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.;  местонахождение: Англия. Оксфорд. 
Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Library)
Μάρτυς Λαυρέντιος.
Μηνολόγιο 10 - 13  Αυγούστου
Βυζαντινή Μηνολόγιο  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
Τώρα ευρίσκεται στην  Αγγλία. Οξφόρδη. 
Bodleian Βιβλιοθήκη (Bodleian Library)Eις τον Λαυρέντιον.
Τὸν Λαυρέντιον λαύρακα Χριστοῦ λέγω,
Ἐπ' ἐσχάρας ἄνθραξιν ἐξωπτημένον.
Мучение св. Сикста. 
 Фреска.1547 г.
 Афон (Дионисиат). 
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Μαρτύριο Αγίου Ξύστου.
Τοιχογραφία  (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ.
 στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Άγιον Όρος
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζη) Fuca
Eις τον Ξύστον.
Τέλους ἀθλητῶν καὶ κλέους τυχεῖν θέλων,
Ἤθλησας ἆθλον, Ξύστε, τὸν διὰ ξίφους.
Eις τον Iππόλυτον.
Τὸν Ἱππόλυτον ἱπποδέσμιον βλέπω,
Ἐναντίαν πάσχοντα τῇ κλήσει πάθος.

Ὤπτησαν δεκάτῃ Λαυρέντιον ἠΰτε ἰχθύν.Βιογραφία

Οι Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος μαρτύρησαν το 253 μ.Χ.
Мч. Лаврентий. 
Мозаика  Италия. 2-я четверть V в.
мавзолея Галлы Плацидии. Равенна.
Μάρτυς Λαυρέντιος. 
Ψηφιδωτά  τού δεύτερου τρίμηνου του 5ου αιώνα μ.Χ.
από το μαυσωλείο της Galla Placidia. Ραβέννα. Ιταλία. Ап. Павел и мч. Лаврентий.
 Мозаика. Сан-Клементе. Рим. XII в.
Απόστολος Παύλος και Μάρτυς  Λαυρέντιος. 
 Μωσαϊκό τού 12ου αιώνα  μ.Χ. 
στήν Βασιλική τού Αγίου Κλήμεντος( San Clemente).
 Ρώμη. Ιταλία 


Святые мученики Сикст, Папа Римский, архидиакон Лаврентий и Ипполит. 
Мозаика VI века 
в церкви Сан Аполлинаре Нуово в Равенне.
Άγιοι Μάρτυρες Σίξτος, Πάπας της Ρώμης, Αρχιδιάκονοι Λαυρέντιος και Ιππόλυτος. 
Μωσαϊκό του 6ου αιώνα μ.Χ.
 στην εκκλησία τού Αγιου Απολλινάριου τού νέου
 στη Ραβέννα. ΙταλίαМозаика  1030 - 1040-е годы.
с изображением святого Лаврентия 
из Софийского собора в Киеве
Ένα μωσαϊκό μεταξύ τών ετών 1030-1040 μ.Χ. 
που απεικονίζει τον Άγιο Λαυρέντίο 
από τον Καθεδρικό Ναό τής Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, Ουκρανία

Ο άρχιδιάκονος Λαυρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της ρωμαϊκής Εκκλησίας, και του είχαν εμπιστευθεί τη διαχείριση της περιουσίας της. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο πάπας Ρώμης Ξύστος (ή Σίξτος) ο Β', που καταγόταν από την Αθήνα, πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε.
Κατόπιν συνέλαβαν και το Λαυρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της Εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαυρέντιος δέχθηκε, και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανά και αναπήρους. Και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της Εκκλησίας, «ὅπου οὔτε σῆς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν» (Ευαγγέλιο Ματθαίου, στ' 20). Δηλαδή, όπου ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς, και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων, για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενο τους. Εξαγριωμένοι τότε οι ειδωλολάτρες, έψησαν το Λαυρέντιο ζωντανό, πάνω σε σιδερένια σχάρα.

Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλυτος. Όταν, όμως, το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι μαρτυρικά τελείωσε τη ζωή του και ο Ιππόλυτος.


Ιερά Λείψανα: Μεγάλο μέρος των Λειψάνων του Αγίου Λαυρεντίου βρίσκονται στον ὁμώνυμο ρωμαιοκαθολικό Ναό «ἐκτός τῶν Τειχῶν» Ρώμης.
Αποτμήματα ου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λαυρεντίου βρίσκονται στις Μονές Παντελεήμονος Αγίου Όρους και Κύκκου Κύπρου.L'urna che contiene la presunta graticola di san Lorenzo, chiesa di San Lorenzo in Lucina, Roma
Η λάρνακα που περιέχει την υποτιθέμενη σχάρα του Αγίου Lorenzo, την εκκλησία του San Lorenzo στο Lucina, Ρώμη
Every year, on the feast of the martyr St. Laurentius, the relic believed to be the head of the martyr is exposed in the church of Sant'Anna in the Vatican.
Κάθε χρόνο, στη γιορτή του μάρτυρα Αγίου Λαυρέντιο, το λείψανο που πιστεύεται ότι είναι η κάρα του μάρτυρα είναι εκτεθειμένο στην εκκλησία Sant'Anna στο Βατικανό.


Full Bronze Statue With St. Laurentius Relic Style Gothic En Bronze, France 19th Century
Πλήρες χάλκινο άγαλμα με λείψανο του Αγίου Laurentius  στυλ Gothic En Χαλκού, στη Γαλλία του 19ου αιώνα
St. Laurentius Reliquary With Documents Style Barok En Wood Polychrome Gilt, Belgium Flemish 17 Th Century
Στ Laurentius Λειψανοθήκη Με έγγραφα στυλ μπαρόκ En Ξύλο Πολύχρωμο Gilt, Βέλγιο Φλαμανδική 17 ου αιώναΛειψανοθήκη που περιέχει λείψανα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Ανδρέου
και του Αγίου Μάρτυρος Λαυρεντίου.
Κατασκευάστηκε στο Ντουμπρόβνικ στα μέσα του 14ου αιώνα.

Ντουμπρόβνικ, θησαυρός του Καθεδρικού.Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ὡς ἄνθραξ ἔφλεξας, πλάνης τὴν ἄκανθαν, Ἀρχιδιάκονε Χριστοῦ, Λαυρέντιε Ἀθλοφόρε, ὅθεν ὡς θυμίαμα, λογικὸν ὁλοκαύτωσαι, τῷ σὲ μεγαλύναντι, τῷ πυρὶ τελειούμενος, διό τούς σὲ τιμώντας θεόφρον, σκέπε ἐκ πάσης ἐπήρειας.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Πυρὶ θεϊκῷ, φλεχθεὶς τὴν καρδίαν σου, τὸ πῦρ τῶν παθῶν, εἰς τέλος ἀπετέφρωσας, ἀθλητῶν ἑδραίωμα, θεοφόρε Μάρτυς Λαυρέντιε, καὶ ἀθλών ἐβόας πιστῶς, Οὐδὲν με χωρίσει τῆς ἀγάπης Χριστοῦ.


Минея - Август ( (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Αύγουστος (τεμάχιο). Εικονίδιο. Russ. Αρχές  τού 17ου αιώνα στήν  Εκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Ὁ Οἶκος
Τὸν διαλάμψαντα ὡς φωστῆρα ἀπλανῆ ἐν τῷ κόσμω, συνελθόντες πιστοί, ἐν ᾠδαῖς ᾀσμάτων τιμήσωμεν, Λαυρέντιον τὸν ἀθλοφόρον, καὶ μύστην τῶν ἀπορρήτων, ὅπως ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, ῥυσθῶμεν πταισμάτων δεινῶν, τοῦ νοῦ δὲ πᾶσαν κηλῖδα καθαρθέντες, κατίδωμεν Χριστόν, τὸν τοῦτον ὑπερδοξάσαντα, κραταιῶς ἐναθλοῦντα καὶ λέγοντα· Οὐδεὶς με χωρίσει τῆς ἀγάπης Χριστοῦ.Архидиакон Лаврентий, Покров Пресвятой Богородицы, иконы местного ряда иконостаса церкви Входа Господня в Иерусалим собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, в Москве.
Ο Αρχιδιάκονος ος Λαυρέντιος, η Προστασία της Παναγίας, οι εικόνες του τοπικού τέμπλου της Εκκλησίας τής Εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στον Καθεδρικό Ναό τής Προστασίας της Παναγίας, που βρίσκεται  στον( ΚαθεδρικόςΝαό τού Πορόβσκι  - Καθεδρικό Ναό τού Αγίου Βασιλείου ) - ορθόδοξη εκκλησία στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα 

Άγιος Λαυρέντιος
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
     

Διάκονος και μάρτυς
Γέννηση 225
Όσκα, Ισπανία
Κοίμηση 10 Αυγούστου 258
Ρώμη
Εορτασμός 10 Αυγούστου
Πολιούχος Ρώμη, Ρότερνταμ, Γκόζο, Καναδάς, Σρι Λάνκα
Τιτσιάνο, Το μαρτύριο του Αγίου Λαυρεντίου (1548–1549). Ελαιογραφία, 500 x 280 εκ. Εκκλησία των Ιησουιτών, Βενετία.
Ο Άγιος Λαυρέντιος (San Lorenzo, Όσκα Ισπανίας, 225 – Ρώμη, 10 Αυγούστου 258) ήταν ένας από τους επτά διακόνους της αρχαίας Ρώμης υπό τον Πάπα Σίξτο Β΄, που μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια των διωγμών από τον αυτοκράτορα Βαλεριανό το 258.

Ο βίος του
Το όνομά του στα λατινικά είναι Laurentius, που σημαίνει «Στεφανωμένος». Σύμφωνα με την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, [1] διδάχθηκε την χριστιανική πίστη στην Σαραγόσα της Ισπανίας από τον ελληνικής καταγωγής αρχιδιάκονο Ξύστο ή Ξυστό.

Ο θρύλος λέει ακόμα πως το 257, ο Άγιος Λαυρέντιος ακολούθησε τον Ξύστο στην Ρώμη όπου ο τελευταίος ανακηρύχθηκε επίσκοπος (πάπας) με το λατινικό όνομα Sixtius II. Τον Αύγουστο του 258, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Βαλεριανός άρχισε διωγμούς κατά των χριστιανών, ο πάπας Ξύστος εμπιστεύθηκε τα τιμαλφή της εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και το δισκοπότηρο που χρησιμοποίησε του Ιησούς κατά το Μυστικό Δείπνο, στον Άγιο Λαυρέντιο, ο οποίος ήταν ο αρχιδιάκονός του.

Στις 6 Αυγούστου, ρωμαίοι στρατιώτες ανακάλυψαν τον Ξύξτο σε μία κατακόμβη και την επομένη τον αποκεφάλισαν. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες απαίτησαν κατόπιν από τον Άγιο Λαυρέντιο να τους παραδώσει τους θησαυρούς της Εκκλησίας. Ο Άγιος Λαυρέντιος ζήτησε τρεις ημέρες για να συγκεντρώσει τους θησαυρούς, αλλά αντί να κάνει αυτό, μοίρασε τους θησαυρούς σε φτωχούς, αρρώστους και ορφανά. Την τρίτη ημέρα παρουσιάσθηκε, μαζί με ορισμένους φτωχούς και αδύνατους της Ρώμης, στους διώκτες του λέγοντας ότι οι θησαυροί της Εκκλησίας ήταν «αποταμιευμένοι» στην συνοδεία του. Εξαγριωμένοι τότε οι Ρωμαίοι διώκτες των χριστιανών υπέβαλαν τον Άγιο Λαυρέντιο σε μαρτυρικό θάνατο ψήνοντάς τον ζωντανό επάνω σε σιδερένια σχάρα. Ο θρύλος λέει ακόμα πως, πριν συλληφθεί, ο Άγιος Λαυρέντιος πρόλαβε να φυγαδεύσει το ιερό δισκοπότηρο στην Ισπανία, το οποίο λέγεται πως φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό της Βαλένθια.

Η μνήμη του εορτάζεται από τους Ορθοδόξους και τους Ρωμαιοκαθολικούς στις 10 Αυγούστου. Άγιος θεωρείται και από την Λουθηρανική και Αγγλικανική εκκλησία. Στην Ρώμη, στο σημείο όπου μαρτύρησε ο Άγιος Λαυρέντιος, υπάρχει σήμερα ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο (ιταλ., San Lorenzo in Panisperna).

Ο Άγιος Λαυρέντιος έχει ιδιαίτερη θέση στην Καθολική και στις Προτεσταντικές εκκλησίες. Θεωρείται ο άγιος προστάτης της Ρώμης, της πόλης Όσκας (Χουέσκα) στην Ισπανία, του Καναδά και της Σρι Λάνκα. Θεωρείται επίσης προστάτης των ηθοποιών, των βιβλιοθηκάριων, κ.ά.

San Lorenzo
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Lorenzo (Λατινικά: Λαυρέντιο? Huesca , 225 - Ρώμη , 10 Αυγούστου 258 ) ήταν ένας από τους επτά διακόνους της Ρώμης , όπου είχε μαρτύρησε σε 258 κατά τη διάρκεια του διωγμού που καταζητούνται από « Ρωμαίο αυτοκράτορα Βαλεριανού το 257 . Η Καθολική Εκκλησία τον τιμά ως άγιο .
Βιογραφία 
Η είδηση ​​για τη ζωή του Αγίου Lorenzo, ο οποίος και στο παρελθόν έχει απολαύσει μια αφοσίωση σημαντική δημοφιλές, είναι λιγοστές. Γνωρίζουμε ότι ήρθε από την Ισπανία , και πιο συγκεκριμένα των Osca , στην Αραγονία , στους πρόποδες των Πυρηναίων .

Святой архидиакон Лаврентий. 
Начало XVIII века. Собрание С.А. Ходорковского (Москва)
Άγιος Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος. 
Εικόνα στις αρχές τού 18ου αιώνα μ.Χ.. Συλλογή Α.Ε. Χοντορκόφσκι (Μόσχα)


Ακόμα νέος, είχε σταλεί στην Σαραγόσα για να ολοκληρωθεί ανθρωπιστικές σπουδές και του θεολογικού ? ήταν εδώ ότι γνώρισε τον μελλοντικό Πάπα Sixtus II . Αυτά που διδάσκονται σε αυτό που ήταν, εκείνη την εποχή, ένα από τα πιο γνωστά από τα κέντρα και τις μελέτες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των πλοιάρχων, το μέλλον του Πάπα ήταν ένα από τα πιο γνωστά και θα εκτιμηθεί. Μεταξύ δασκάλου και μαθητή τότε άρχισε μια φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Μετά τα δύο, μετά από ένα ρεύμα της μετανάστευσης στη συνέχεια, πολύ ζωντανή, άφησαν την Ισπανία και κινήθηκε προς τη Ρώμη .

Όταν 30 του Αυγ 257 Sixtus εξελέγη επίσκοπος της Ρώμης , που έχει ανατεθεί το έργο της Lorenzo αρχιδιάκονος , που είναι υπεύθυνη για φιλανθρωπικές δραστηριότητες στην επισκοπή της Ρώμης , οι οποίες επωφελήθηκαν 1.500 άτομα μεταξύ φτωχών και χήρες .

Μαρτύριo
Στις αρχές του Αυγούστου 258 ο αυτοκράτορας Βαλεριάνα είχε εκδώσει ένα διάταγμα , σύμφωνα με την οποία όλες οι επίσκοποι , οι πρεσβύτεροι και διάκονοι ήταν να τεθεί σε θάνατο:

"Επισκοπής et presbyteri et diacones ακράτεια animadvertantur"
( Κυπριανός , επιστολή lxxx, 1)
Το διάταγμα ήταν αμέσως εκτελέστηκε στη Ρώμη, σε μια εποχή που Daciano ήταν νομάρχης Dell'Urbe . Έκπληκτος, ενώ τον εορτασμό της « Ευχαριστία στις κατακόμβες της Praetextatus , ο Πάπας Σίξτος II σκοτώθηκε στην 6η, Αυγούστου , μαζί με τέσσερις από τους διακόνους του, συμπεριλαμβανομένων Innocent ? Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 10 του Αυγούστου , ήταν η σειρά του Lorenzo, ο οποίος ήταν 33 ετών. Δεν είναι σίγουρος αν κάηκε με τη σχάρα στη φωτιά

Λατρεία 

Η λάρνακα που περιέχει την υποτιθέμενη σχάρα του Αγίου Lorenzo, την εκκλησία του San Lorenzo στο Lucina , Ρώμη
Από τον τέταρτο αιώνα Lorenzo ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς μάρτυρες στην Εκκλησία της Ρώμης. Κωνσταντίνου ήταν ο πρώτος για να χτίσει ένα μικρό εκκλησάκι στον τόπο του μαρτυρίου του. Αυτό το κτίριο επεκτάθηκε και διανθίζεται από Pelagius II ( 579 - 590 ).

Σίξτος III ( 432 - 440 ) έχτισε μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με τρία κλίτη , με το « αψίδα ακουμπάει την παλιά εκκλησία , στην κορυφή του λόφου, όπου θάφτηκε Lorenzo. Στο δέκατο τρίτο αιώνα Ονώριος ΙΙΙ ενωμένοι τα δύο κτίρια που απαρτίζουν τη βασιλική που υπάρχει ακόμα και σήμερα.

Ο Πάπας Δάμασος ( 366 - 384 ) έγραψε ένα εγκώμιο του Lorenzo στο στίχο, που είχε χαραγμένο στο μάρμαρο και τοποθετούνται σε του τάφο . Ο σύγχρονος ποιητής Προυδέντιος έγραψε πάρα πολύ, στην πιο ποιητική αποχρώσεις, ένα ύμνο στο St Lawrence. [1]

Τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της ζωής Lawrence περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια, στην Passio Polychromi , εκ των οποίων έχουμε τρία έκδοση ( V - VII αιώνα )? ότι αυτός ο λογαριασμός του θρυλικού στοιχείων είναι ένα γεγονός, ακόμη και αν ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι γνωστό ότι νωρίτερα μαρτυρίες, όπως αυτή του Ambrose στο De Officiis Ministorum . [2]


Bernardo Strozzi , San Lorenzo διανέμει τον πλούτο της Εκκλησίας

San Lorenzo έσυραν στη σχάρα, κατά την ερμηνεία του Πιέτρο ντα Κορτόνα .

Το μαρτύριο του Αγίου Λαυρεντίου, λάδι σε καμβά από τον Τιτσιάνο , 1548-1549, Βενετία , Εκκλησία των Ιησουιτών (βλέπε παραπάνω).
Η πρώτη αναφορά της 10ης Αυγούστου ως ημερομηνία του μαρτυρίου που χρονολογείται από το Depositio martyrum , ένα γραφή του έτους 354 .

Για το μαρτύριο του Lorenzo είμαστε ιδιαίτερα εύγλωττη μαρτυρία του Ambrose στο De Officiis Ministorum, [3] γυρίσματα, αργότερα, από Προυδέντιος και Αυγουστίνος του Hippo , τότε και πάλι από Μαξίμου του Τορίνο, Pier Crisologo, Πάπας Λέων Α , και, τέλος, ορισμένοι τύποι λειτουργική περιέχονται στο sacramentals Ρωμαίους, στην Missale Gothicum και « Ormionale Visigotico . [4]

Ambrose κατοικεί, πρώτον, σχετικά με τη συνάντηση και το διάλογο μεταξύ Lorenzo και τον Πάπα, στη συνέχεια, παραπέμπει στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας στους φτωχούς, αναφέρει, τέλος, την σχάρα, το όργανο εκτέλεσης, σημειώνοντας τη φράση με την οποία ο αρχιδιάκονος της Εκκλησίας της Ρώμης , στρέφονται προς τους βασανιστές του λέει: Assum est ... αντίστροφα et καταβρόχθισε, «εγώ μαγειρεμένα με αυτό τον τρόπο, τη σειρά μου από την άλλη και στη συνέχεια να τρώνε μου.» [5] . Ίσως ήταν εξαιτίας αυτής της βήμα που απλώνονται στον Μεσαίωνα την πεποίθηση ότι το σώμα του μάρτυρα ήταν σχισμένο σε κομμάτια και τροφοδοτείται στο ειδωλολάτρες mobs θύμα ενός λιμού .

Η Ambrosian κείμενο της De Officiis [6] θέτει με αυτόν τον τρόπο:

"205. San Lorenzo, ... βλέποντας επίσκοπος του Σίξτος οδήγησε στο μαρτύριο, Δεν έκλαψε γιατί αυτό έγινε για να πεθάνει, αλλά επειδή έπρεπε να επιβιώσει. Ξεκινά με τον ίδιο σε μια δυνατή φωνή: «Πού πας, ο πατέρας, χωρίς ο γιος σας, όπου μπορείτε να βιάζεται, ή ιερό; επίσκοπος , χωρίς να σας διακόνου δεν μπορεί να προσφέρει; θυσία χωρίς υπουργό Τι μπορείτε δυσαρεστημένοι με κάτι σε μένα, Πάτερ. ίσως να βρεθεί μου ανάξια; Ελέγξτε τουλάχιστον αν έχετε επιλέξει την κατάλληλη υπουργός. δεν θέλετε στίχους του αίματος μαζί σας τη μία στον οποίο έχουν εμπιστευθεί το αίμα του Κυρίου, τους οποίους έχετε κάνει κοινωνός της γιορτάζει τα ιερά μυστήρια; αυτός »προσεκτικοί ώστε ενώ εξήρε φρούριο σας, την κρίση σας δεν θα πρέπει να παραπαίουν. περιφρόνηση για το μαθητή δεν είναι κακό για το δάσκαλο. θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μεγάλες και διάσημους άνδρες κέρδισαν μέσω αποδείξεις νικηφόρα τους και όχι με τη δική τους μαθητές του; Τέλος ο Αβραάμ πρόσφερε ο γιος του, ο Πέτρος έστειλε την πρώτη Stefano . σας, πάρα πολύ, ή ο πατέρας, ο γιος σας δείχνει με αρετή σας? τον θυσιάσει τον οποίο θέσατε, για την επίτευξη αιώνια ανταμοιβή σε αυτό το ένδοξο εταιρείας, ασφαλής στην κρίση σας ». »
"206. Στη συνέχεια Sixtus απάντησε:". Δεν είμαι αφήνοντας σας, δεν θα εγκαταλείψει το γιο μου?, Αλλά θα είναι για τις πιο δύσκολες δοκιμασίες να μας που είναι μεγαλύτερα, απονεμήθηκε το δρόμο της έναν ευκολότερο αγώνα? Σε σας, επειδή νέος, έχει μια πιο ένδοξη θρίαμβος πάνω από την τυραννία Σύντομα θα είναι, παύει να κλαίει:... με ακολουθεί σε τρεις ημέρες μεταξύ επισκόπου και Λευίτης είναι σωστό ότι μια τέτοια διάστημα δεν θα ήταν τοποθέτηση για να μπορείτε να υπό την καθοδήγηση του δασκάλου, σαν να χρειάζεται βοήθεια. Γιατί να σας ζητήσω να μοιραστείτε το μαρτύριο μου; αφήνω ολόκληρη την κληρονομιά της. Γιατί απαιτούν την παρουσία μου; ο αδύναμος μαθητής προηγείται ο πλοίαρχος, εκείνων που ήδη ισχυρή, ότι δεν έχουν ανάγκη διδασκαλίας, ακολουθήσει για να κερδίσει χωρίς αυτόν. Έτσι, ακόμη και ο Ηλίας αριστερά Elisha . έχω αναθέσει την επιτυχία της αρετές μου. " »
"207. Υπήρξε ένας αγώνας μεταξύ τους, πραγματικά αξίζει να αγωνιστεί με έναν επίσκοπο και έναν διάκονο ο οποίος έπρεπε πρώτα να υποφέρουν για τον Χριστό . (Λένε ότι στις παραστάσεις τραγικό τηλεθεατές θα ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν Pilade δήλωσε ημέρα είναι Ορέστη και ο Ορέστης, όπως ήταν στην πραγματικότητα, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ορέστης, ο ένας να σκοτωθεί αντί του Ορέστη, τον Ορέστη για την πρόληψη Πυλάδης σκοτώθηκε . στη θέση του, όμως, δεν θα πρέπει να ζουν, γιατί και οι δύο ήταν ένοχος για πατροκτονία: το ένα, επειδή είχε διαπράξει, το άλλο επειδή ήταν συνεργός του). Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει επιθυμία ώθησε Αγίου Λαυρεντίου από εκείνη των θυσιάσει τον εαυτό του για τον Κύριο. Και, επίσης, τρεις ημέρες αργότερα, ενώ, χλεύασε τον τύραννο, κάηκε σε μια σχάρα: "Αυτή η πλευρά γίνεται, είπε, κάποτε και να φάτε." Έτσι, με καρτερία του κέρδισε τη θερμότητα της φωτιάς »
( Ambrose , De Officiis Ministorum, Libri Tres, Milano , Biblioteca Ambrosiana , Νέα Πόλη Editrice , Ρώμη , 1977 , σελ. 148-151).
Η παράδοση επίσης αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι Lorenzo είχε υποσχεθεί τη ζωή του, αν είχε παραδώσει τους θησαυρούς της Εκκλησίας μέσα σε τρεις ημέρες. Στις 10 του Αυγούστου , στη συνέχεια, Lorenzo εμφανίστηκε στο κεφάλι του μια πομπή των πελατών του λέγοντας:

"Εδώ είναι θησαυροί μας είναι αιώνια θησαυρούς, δεν είναι ποτέ λιγότερο, ακόμα και να αυξηθούν. »
Πιο λεπτομερείς ιστορίες του Lawrence αποτελούνταν ακόμα στην αρχή του έκτου αιώνα . Σε αυτούς που συνδέθηκαν μαζί σε μια ρομαντική και απόλυτα θρυλική διαφόρων μαρτύρων της Via Tiburtina και τα δύο κατακόμβες του Αγίου Ciriaca και Αγίου Ιππόλυτο . Οι λεπτομέρειες που δίνονται σε αυτές τις πράξεις του μαρτυρίου του Αγίου Λαυρεντίου και τις δραστηριότητές του πριν από το θάνατο, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. Λέει η παράδοση ότι ένας Ρωμαίος στρατιώτης που ήταν μάρτυρες της εκτέλεσης - χρησιμοποιείτε το γκριλ τοποθετείται πάνω σε αναμμένα κάρβουνα - πήρε ένα κουρέλι σταγόνες αίμα και λίπος, ενώ ο μάρτυρας φυσούσε, φέρνοντάς τους στη χώρα Amaseno (FR), όπου το λείψανο σώζεται και κάθε Αύγουστο 10 είναι το θαύμα της ρευστοποίησης του αίματος του Αγίου Lorenzo (μοιάζει πολύ με το αίμα του San Gennaro).

Κρίσιμες πτυχές 
Η ιστορία από Ambrose δεν είναι συμβατό με τις πληροφορίες που έχετε σχετικά με τη δίωξη του Βαλεριανού. Ειδικά η λεπτομέρεια της σχάρας προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες. Οι αφηγήσεις των Ambrose και Προυδέντιος θα βασίζονται περισσότερο σε προφορικές παραδόσεις από ό, τι σε γραπτά κείμενα. Είναι πιθανό ότι μετά από 258 έχουν προκύψει μύθους σχετικά με αυτό το εξαιρετικά σεβαστός Ρωμαϊκή διάκονος, και ότι οι δύο συγγραφείς που βασίζονται σε αυτά.

Παρ 'όλα αυτά, δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την ύπαρξη του αγίου στην πράξη και ο τόπος του μαρτυρίου του και την ημερομηνία της ταφής του. [7]

Ο πρόλογος του πίνακα XII της Sacramentary του Πάπα Λέοντα Ι α civis Ρωμανός.

Paolo Toschi σημειώνει ότι όλες αυτές οι νέες μελέτες

"Μην πάρετε μακριά εκ των προτέρων την πιθανότητα ότι στη Ρώμη υπήρχε μια πραγματική παράδοση, εκτίθενται με εμφανή ρητορικό καλλωπισμούς από τον Άγιο Αμβρόσιο , σχετικά με την τραγική σύλληψη και το τέλος του Αγίου Λαυρεντίου δεξιά μέσα από την φωτιά , ξέρετε ότι τα βασανιστήρια που υφίσταται, πάντα σύμφωνα με Βαλεριάνα, σε san Fruttuoso και διάκονοι και Eulogio Best επιθυμούν να Tarragona . Εκτός από το ρήμα animadvertere που χρησιμοποιείται στο διάταγμα της δίωξης στη σύνταξη των Κυπριανός μπορεί επίσης να αναφέρεται σε άλλες μορφές της θανατικής ποινής, εκτός από τον αποκεφαλισμό. [8] "
Στα λειτουργικά βιβλία [ αλλαγή | αλλαγή wikitext ]
Το Ρωμαϊκό Συναξάρι, απηχώντας την παράδοση της Εκκλησίας, παρουσιάζει την εικόνα του Lorenzo με αυτά τα λόγια:

"Lawrence, ο γνωστός διάκονος της εκκλησίας της Ρώμης , η οποία επιβεβαιώθηκε με το μαρτύριο υπό Βαλεριανού ( 258 ) συμπονετική υπηρεσιών της, τέσσερις ημέρες μετά την αποκεφαλισμό του Πάπα Sixtus II. Σύμφωνα με μια παράδοση, ευρέως διαδεδομένη από τον τέταρτο αιώνα , υπέστη μια τρομερή μαρτύριο για το δίκτυο, μετά τη διανομή των προϊόντων της κοινότητας για τους φτωχούς οποίο θεωρείται ως ο αληθινός θησαυρός της Εκκλησίας. »
Το όνομα του Lorenzo αναφέρεται επίσης στο Ρωμαϊκό Canon .

Σήμερα 
Η λειτουργική γιορτή του Αγίου Λαυρεντίου πέφτει στις 10 του Αυγ , και το έμβλημα του είναι η σχάρα .

Θεωρείται ο προστάτης άγιος των βιβλιοθηκονόμων , μάγειρες, βιβλιοπώλες, ζαχαροπλάστες, vermicellai, πυροσβέστες, ψησταριά και γυαλί εργαζομένων. Είναι επίσης ο προστάτης της πόλης του Grosseto και η πόλη της Tivoli , η πόλη της Sant'Agata li Battiati στην επαρχία της Κατάνια , την πόλη της Aidone στην επαρχία της Enna όπου τιμούσαν ένα κειμήλιο, και ένα από τα τρία πολιούχων της πόλης της Περούτζια , καθώς και προστάτης του Βιτέρμπο . Ο καθεδρικός ναός της Γένοβας το όνομά του από το San Lorenzo, παρόλο που ο ίδιος δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των τεσσάρων πολιούχων της πόλης ( San Giorgio , San Giovanni Battista , San Bernardo και San Siro ).
La chiesa di S. Maria Assunta,
Στην Εκκλησία της Αγ. Μαρίας Assunta στήν  πόλη της Amaseno ,
 το φιαλίδιο αίμα του Αγίου Λαυρεντίου Μάρτυρα που λιώνει κάθε 10η Αύγ .Φιλανθρωπικές 
San Lorenzo είναι ο πολιούχος της πολλές ιταλικές πόλεις:

Abruzzo

Abbateggio ( PE )
Gamberale ( CH )
Nocciano ( ΡΕ )
Rapino ( CH )
Rocca Σάντα Μαρία ( ΤΕ )
Καλαβρία

Cerisano ( CS )
Rose ( CS )
San Lorenzo Bellizzi ( CS )
San Lorenzo del Vallo ( CS )
San Lorenzo ( RC )
Καμπάνια

Bagnoli Irpino ( AV )
Baia e Latina ( CE ) προστάτης
Caposele ( AV ) προστάτης
Σαν Lorenzello ( BN )
San Lorenzo Maggiore ( BN )
Scala ( SA )
Torre Orsaia ( SA )
Εμίλια-Ρομάνια

Baiso ( RE )
Budrio ( BO )
Calestano ( PR )
Castiglione dei Pepoli ( BO )
Cerignale ( PC )
Cortemaggiore ( PC )
Gatteo ( FC )
Marano sul Panaro ( MO )
Monchio delle Corti ( PR )
Montese ( MO )
Monticelli d'Ongina ( PC )
Prignano sulla Secchia ( MO )
Talamello ( RN )
Vetto ( RE )
Friuli-Venezia Giulia

Dogna ( UD ))
Forni Avoltri ( UD )
Ronchi dei Legionari ( GO )
San Lorenzo Isontino ( GO )
Talmassons ( UD )
Βίλα Santina ( UD )
Varmo ( UD )
Λάτσιο

Amaseno ( FR )
Σπήλαιο ( RM ) προστάτης
Colle di Tora ( RI )
Picinisco ( FR )
Formello ( RM )
Micigliano ( RI )
Morro Reatino ( RI )
Picinisco ( FR )
Piglio ( FR )
Poggio San Lorenzo ( RI )
San Lorenzo Nuovo ( VT )
Supino ( FR ) προστάτης
Tivoli ( RM ) πολιούχου της πόλης και Επισκοπή
Toffia ( RI )
Βιτέρμπο προστάτη
Zagarolo ( RM )
liguria

Cairo Montenotte ( SV )
Carro ( SP )
Cogoleto ( GE )
Cogorno ( GE )
Triora ( IM )
Murialdo ( SV )
Ne ( GE )
Pontinvrea ( SV )
Propata ( GE )
Quiliano ( SV )
Vallebona ( IM )
Βίλα Faraldi ( IM )
Λομβαρδία

Abbadia Lariana ( LC )
Angolo Terme ( BS )
Ardenno ( SO )
Arzago d'Adda ( BG )
Ballabio ( LC ) προστάτης
Berzo Demo ( BS ) προστάτης
Berzo Inferiore ( BS ) προστάτης
Capizzone ( BG )
Casazza ( BG )
Castelli Calepio ( BG ) προστάτης
Κάστρο ( BG )
Cavargna ( CO )
Chiavenna ( SO )
Confienza ( PV )
Costa Serina ( BG )
Fara Olivana με Sola ( BG ) προστάτης
Fiesse ( BS )
Ghisalba ( BG )
Gorla Μινόρε ( VA )
Genivolta ( CR )
Νησί Fondra ( BG )
Laino ( CO )
LAZZATE MB
Mandello del Lario ( LC )
Manerbio ( BS )
Misano di Gera d'Adda ( BG )
Montirone ( BS )
Mortara ( PV ) προστάτης
Nuvolera ( BS )
Olgiate Olona ( VA ) προστάτης
Ορεινό ( VA ) προστάτης
Ostiglia ( MN ) προστάτης
Palosco ( BG )
Pegognaga ( MN )
Pozzolengo ( BS )
Remedello ( BS )
Ripalta Cremasca CR-προστάτη
Sonico ( BS )
Urago d'Oglio ( BS )
Valbondione ( BG )
Vendrogno ( LC )
Veniano ( CO )
Verolanuova ( BS )
Villa di Tirano ( SO )
Zogno ( BG )
μάρκες

Belforte all'Isauro ( PU )
Massa Fermana ( FM )
Mergo ( AN )
Moresco ( FM )
Montecosaro ( MC )
Rotella ( AP )
San Lorenzo in Campo ( PU )
Tavoleto ( PU )
Tavullia ( PU )
Molise

Busso ( CB )
Castelmauro ( CB )
πεδεμόντιο

Alba ( ΣΟ )
Alzano Scrivia ( AL )
Andorno Micca ( ​​BI )
Angrogna ( TO )
Antrona Schieranco ( VB )
Bognanco ( VB )
Cabella Ligure ( AL )
Camerano ( AT )
Camino ( AL )
Canischio ( TO )
Carisio ( VC )
Cartignano ( ΣΟ )
Castelletto d'Orba ( AL )
Cavatore ( AL )
Cavour ( ΝΑ )
Cellio ( VC )
Collegno ( TO )
Denice ( AL )
Dorzano ( BI )
Falmer ( VB )
Feisoglio ( ΣΟ )
Gamalero ( AL )
Giaveno ( ΝΑ )
Grosso ( ΝΑ ) προστάτης
La Cassa ( ΝΑ )
Leini ( ΝΑ )
Lessona ( BI )
Λιβόρνο Ferraris ( VC )
Mandello Vitta ( NO )
Montiglio Monferrato ( AT )
Murazzano ( ΣΟ )
Κανένας ( ΝΑ )
Oldenico ( VC )
Piverone ( ΝΑ )
Ponderano ( BI )
Pozzol Groppo ( AL )
Quaranti ( AT )
Rodello ( ΣΟ )
Ρονσέκκο ( VC )
San Lorenzo Peveragno ( ΣΟ )
Saliceto ( ΣΟ )
Santena ( ΝΑ )
Scurzolengo ( AT )
Serole ( AT )
Υποστήριξη ( BI )
Tigliole ( AT )
Vaprio d'Agogna ( NO )
Verrone ( BI )
Vignole Borbera ( AL )
Puglia

Lizzanello ( LE )
Sogliano Cavour ( LE )
Sant'Agata di Puglia ( FG ) Πατρών
Σαν Μαρίνο

Serravalle
Σαρδηνία

Sanluri ( Νότια Σαρδηνία ) πολιούχου
Banari ( SS )
Bauladu ( OR )
Boroneddu ( OR )
Mogorella ( OR )
Villanovafranca ( Νότια Σαρδηνία ) πολιούχου
Σικελία

Aidone EN
Malfa ( ME )
Sant'Agata li Battiati ( CT )
Τοσκάνη

Borgo San Lorenzo ( FI )
Castagneto Carducci ( LI )
Fauglia ( PI )
Grosseto
Guardistallo ( PI )
Marradi ( FI )
Monterotondo Marittimo ( GR )
Montevarchi ( AR )
Seravezza ( LU ) προστάτης
Sovicille ( SI )
Trentino-Alto Adige

Cavedago ( TN )
Comano Terme ( TN )
Cunevo ( TN )
Dimaro ( TN )
Fierozzo ( TN )
Folgaria ( TN )
Pinzolo ( TN )
Sover ( TN )
Βίγκο Rendena ( TN )
Umbria

Attigliano ( TR )
Collazzone ( PG )
Περούτζια προστάτη
Val d'Aosta

Chambave ( AO )
Pont-Saint-Martin ( AO )
Pré-Saint-Didier ( AO )
Βένετο

Αμπάνο Τέρμε ( PD )
Agna ( PD )
Arcade ( TV )
Baone ( PD )
Cibiana di Cadore ( BL )
Concamarise ( VR )
Conselve ( PD )
Farra di Soligo ( TV ), προστάτης
Lozzo di Cadore ( BL )
Minerbe ( VR )
Nogarole Rocca ( ​​VR )
Occhiobello ( RO )
Padernello ( TV ), προστάτης με Gotthard και San Luca
Pescantina ( VR )
Pianezze ( VI )
San Pietro in Gu ( PD )
Selva di Cadore ( BL )
Soave ( VR )
Soverzene ( BL )
Torrebelvicino (VI)
Vo ' ( PD )Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...