Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος
 αδελφός Ιωάννου του ΘεολόγουАп. Иаков Заведеев 
Византия. XIII в. Монастырь Иоанна Богослова. Патмос.
Απόστολος Ιάκωβος υιός τού Ζεβεδαιου
Βυζαντινή εικόνα τού 13ου αιώνα μ.Χ
στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Πάτμος.Ὡς ἀμνὸς Ἰάκωβος ἀχθεὶς ἐσφάγη,
Τῆς εὐσεβείας μηρυκίζων τοὺς λόγους.
Κτεῖνε, μάχαιρα φόνου, Ἰάκωβον ἑνὶ τριακοστῇ.

Βιογραφία

Ο Απόστολος Ιάκωβος ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και πρεσβύτερος αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Καταγόταν κι αυτός από την Βησθαϊδά της Γαλιλαίας. Ασχολούνταν με την αλιεία μαζί με τον Ιωάννη, έχοντας και οι δύο μαζί τους και τον πατέρα τους, καθώς και πολλούς εργάτες. Είχαν δικό τους πλοίο και συνεργάτης τους ήταν και ο Απόστολος Πέτρος. Παρ' όλα αυτά όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιησού «ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ» ( Μαρκ. 1, 20).


Апп. Лука и Иаков. 
Миниатюра. Византия. 1300 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Οι Απόστολοι Λουκάς καί Ιάκωβος
Βυζαντινή μικρογραφία (μινιατούαρα) τού έτους 1300 μ.Χ.
στην βιβλιοθήκη τού Βατικανού. Ρώμη. Ιταλία 
Ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη επέδειξαν μεγάλο ζήλο ως Μαθητές του Κυρίου. Γι' αυτό και εκλήθησαν υιοί βροντής και έγιναν μάρτυρες πολλών μεγάλων γεγονότων, που δεν τα εβίωσαν οι άλλοι Απόστολοι. Έγιναν αποκλειστικοί μάρτυρες της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Είδαν την θαυμαστή ανάσταση της θυγατέρας του αρχισυνάγωγου Ιάρειου και είχαν την ευλογία να προσκληθούν από τον Ιησού κοντά Του κατά τις ώρες της προσευχής και της αγωνίας Του στο κήπο της Γεσθημανή. Η οικειότητα αυτή οδήγησε προφανώς τον Ιάκωβο με τον αδελφό του Ιωάννη να ζητήσουν μέσω της μητέρας τους από τον Κύριο πρωτοκαθεδρία στην εγκόσμια βασιλεία Του, παρανοώντας την αποστολή του Μεσσία. Οι δύο Μαθητές εζητούσαν από τον Χριστό δόξα με ανθρώπινα κριτήρια, έχοντας κατά νου ότι η Βασιλεία Του είναι αισθητή. Ο Χριστός όμως, διορθώνοντας την εσφαλμένη δοξασία τους, υποδεικνύει την πραγματική και αιώνια δόξα, η οποία διέρχεται μέσα από το «ποτήριον», που είναι τα Πάθη και ο Σταυρός. Γι' αυτό τους λέγει: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεὶν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι;».


Иаков Заведеев, ап. (30 апреля)
Менологий  28 - 30 апреля;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Απόστολος Ιάκωβος υιός τού Ζεβεδαιου
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Απριλίου (28 - 30)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία
Μετά την Πεντηκοστή ο Απόστολος Ιάκωβος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταστρεφόταν στη νέα πίστη και άλλαζε τρόπο ζωής χάρη στο έργο του Ιακώβου. Αυτό εθορύβησε ιδιαίτερα τους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι, το έτος 44 μ.Χ. τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν, ως αμνό, με διαταγή του Ηρώδου του Αγρίππα.Иаков Заведеев, ап.
Миниатюра Минология Василия II. Византия. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Απόστολος Ιάκωβος υιός τού Ζεβεδαιου
Μικρογραφία (Μινιατούρα) 
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη 
 Urna de plata que guarda los restos del apóstol Santiago el Mayor. Se encuentra situada en la cripta que hay debajo del Altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. (España).
Ασημένια λειψανοθήκη με λείψανα τού Αποστόλου Ιακώβουτου Μεγάλου. Ευρίσκεται στην κρύπτη κάτω από τον κύριο βωμό τού Καθεδρικού Ναού 
τού Σαντιάγο ντε Κομποστέλα , , στο κέντρο της επαρχίας της Λα Κορούνια, στη Γαλικία. (Ισπανία).

Сокровищница Базилики Сан Никола (г. Бари, Италия).
Мощи Апостола Иакова Зеведеева.
Θησαυροφυλάκειο στην Βασιλική τού Αγίου Νικολάου Μπάρι Ιταλίας
Απότμημα λειψάνου τοῦ Αγίου Αποστόλου Ιακώβου
αδελφού Ιωάννου του ΘεολόγουἈπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἀπόστολε ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Γόνος ἅγιος, βροντῆς ὑπάρχων, κατεβρόντησας, τὴ οἰκουμένη, τὴν τοῦ Σωτῆρος Ἰάκωβε κένωσιν, καὶ τὸ ποτήριον τούτου ἐξέπιες, μαρτυρικῶς ἐναθλήσας Ἀπόστολε, ὅθεν πάντοτε, ἐξαίτει τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Φωνῆς θεϊκῆς, ἀκούσας προσκαλούσης σε, ἀγάπην πατρός, παρεῖδες καὶ προσέδραμες, τῷ Χριστῷ Ἰάκωβε, μετά καί τοῦ συγγόνου σου ἔνδοξε, μεθ᾽ οὗ καὶ ἠξιώθης ἰδεῖν, Κυρίου τήν θείαν Μεταμόρφωσιν.


Минея - Апрель (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο -Απρίλιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήν Ἐκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας


Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστῷ μαθητευθείς, καὶ πιὼν τὸ ἐκείνου, ποτήριον σοφέ, ὥσπερ ἔφη σοι μάκαρ, μαχαίρᾳ Ἰάκωβε, ἀπεκτάνθης Ἀπόστολε· ὅθεν ἅπασα, ἡ Ἐκκλησία χορεύει, ἑορτάζουσα, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἐν ᾗ εὐφημοῦμέν σε.

Ὁ Οἶκος
Ὡς ἁλιεὺς λογικῶν ἰχθύων, τῷ δικτύῳ Τρισμάκαρ τῶν σεπτῶν εὐχῶν βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, τὴν πάλαι ὑφ' ἡδονῶν θηρευθεῖσαν τῶν τοῦ βίου ἵνα ἀκλινῶς διελθὼν τὸν ὑπόλοιπον χρόνον μου, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, καὶ δοξάσω τὸν βίον τὸν ἄμεμπτον, ὃν ἐκτελέσας ἐπὶ τῆς γῆς, ἠξιώθης ἐπ' ὄρους θεάσασθαι, Κυρίου τὴν θείαν Μεταμόρφωσιν.

Μεγαλυνάριον
Ἡ τῶν ἀπορρήτων θεία βροντή, ὁ ἐν Θαβωρίῳ, ἐπακούσας φωνῆς Πατρός, καὶ βροντοφωνήσας, ἡμῖν τὴν σωτηρίαν, Ἰάκωβος ὁ μύστης, Χριστοῦ ὑμνείσθω μοι.(μεταφραση Google)

Βίοι των Αγίων


Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου υιού τού Ζεβεδαίου


Μνήμη 30 Απριλίου
Άγιος Απόστολος Ιάκωβος και ο αδελφός του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους που επιλέγει ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές των απλών ψαράδων. Ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός, ο James, μαζί με τον αδελφό του, έφυγε από το πλοίο, ο πατέρας και τα αλιευτικά δίχτυα, και ακολούθησε τον Χριστό ( Mf.4: 21-22 ), μετά από αυτόν παντού, ακούγοντας τις ομιλίες και βλέποντας τα θαύματα Του εκτελούνται από Αυτόν. Ο Κύριος τόσο αγαπούσε τα δύο αδέλφια που επέτρεψε σε κάποιον να ξαπλώσει στο Percy του (Ioan.13: 23 ) και το άλλο (Jacob) είχε υποσχεθεί να πιείτε το ποτήρι που ο Σαμ είχε να πιει ( Mf.20: 22-23 ). Και οι ίδιοι οι Απόστολοι τόσο πολύ αγαπούσε ο Κύριος τους και έδειξε τέτοια αφοσίωση σ 'αυτόν, ότι ήθελε να φέρει τα κάτω για να τους απίστους σε αυτόν φωτιά από τον ουρανό για να τα καταναλώνουν ( Luk.9: 54) · και θα το είχαν κάνει αν ο ίδιος ο φιλεύσπλαχνος Κύριος Ιησούς Χριστός δεν τους απαγόρευε. Αυτές οι δύο απόστολοι, Τζέιμς του Ζεβεδαίου, και τον John και ο απόστολος Πέτρος, ο Κύριος κυρίως πριν από όλους τους άλλους αποστόλους αποκαλύπτει τη θεία χαρακτηριστικά Του, και τα μυστήρια του, όπως ήταν, για παράδειγμα, στο όρος Θαβώρ, όταν ο Κύριος θέλησε να δείξει τη δόξα της θεότητάς του, πήρε μαζί του τον Πέτρο, James και John (Mt.
Μετά από μια χωρίς βάσανα, την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου μας, και στέλνοντας τα κάτω του Αγίου Πνεύματος, ο άγιος Απόστολος Ιάκωβος πήγε στην Ισπανία και σε άλλες χώρες για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εκεί για τους Εβραίους απειλητικό, σαν κεραυνός ( Mk. 3:17 ) για θάρρος και τόλμη κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας ότι Αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου. James κέρδισε τους Φαρισαίους συζήτηση 2836 και γραφείς 2837 , καταγγέλλοντας και rebuking τους για τη σκληρότητα της καρδιάς τους και απιστία. Αυτοί, δεν είναι σε θέση να του αντισταθεί, για τα χρήματα έχει προσλάβει κατά ορισμένων μάγο που ονομάζεται Ερμογένη, ότι θα παλέψει με τον Ιακώβ, και θα τον βάλει στην ντροπή. Αλλά ο μάγος, είναι περήφανη, δεν ήθελε να μιλήσει με τον Ιακώβ, και έστειλε τον μαθητή του, που ονομάζεται Philetus, λέγοντας:
"Όχι μόνο εγώ, αλλά ούτε ο μαθητής μου Jacob δεν μπορεί να υπερισχύσει σε μια διαμάχη."
ήρθε Philetus και μίλησε για την Αγίου Ιακώβου Αποστόλου, αλλά δεν είναι σε θέση να αντισταθεί τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, η οποία ήταν γεμάτη με τον Απόστολο, ήταν σιωπηλός τόσο χαζή και δεν θα μπορούσε να είναι αρκετά ανοίξει το στόμα του να αντιταχθεί στον Απόστολο. Έχοντας μάθει την αλήθεια, Filit παραιτήθηκε και επέστρεψε στον δάσκαλό του, οι σοφοί, του είπε, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί Jacob, ο οποίος επιβεβαίωσε τα λόγια του, ακόμα και θαύματα. Εδώ δάσκαλος Filit τη συμβούλευσε να αφήσει φιλοσοφείν του, και μαντεία, και να κάνει τον εαυτό σας ένα μαθητή James. Αλλά Ερμογένη περήφανοι με μαγικά τους κάλεσε τους δαίμονες και τους διέταξε να κρατήσει σε ένα μέρος Philetus δεσμεύεται έτσι ώστε δεν μπορούσε να κινηθεί, και είπε έτσι:
«Θα δούμε πώς σας σώζει ο Ιακώβ».
Ο Φίλιθ έστειλε επίσης κρυφά στον Απόστολο την είδηση ​​ότι δεσμεύτηκε από τα ξόρκια του Ερμογένου από δαίμονες. Ακρόαση για το θέμα αυτό, ο απόστολος τον έστειλε πετσέτα του, λέγοντάς του να πάρει το μήνυμα από αυτόν μια πετσέτα και είπε αυτά τα λόγια: «Ο Κύριος looseth τους κρατούμενους: Ο Κύριος ήνοιξε τα μάτια των τυφλών, ο Κύριος αυξάνει μέχρι προσκύνησαν» ( Ps.145: 7-8 ).
Μόλις Filit πρόφερε αυτά τα λόγια, όταν απελευθερωθεί από τα αόρατα δεσμά, για το φόβο των δαιμόνων και οι δυνάμεις πετσέτες Απόστολοφ προφορικό λόγο, άφησε Philetus και δραπέτευσε από αυτόν. Τότε ο Φίλιτς, γελώντας στο Hermogen, ήρθε στον Άγιο Ιάκωβο και, δίδαξε την ιερή πίστη, βαφτίστηκε.
Ο Ερμούγενης, γεμάτος έντονη οργή και θυμό, ορκίστηκε τους δαίμονες που τον υπηρετούσαν, για να τον φέρουν μαζί του ο Ιακώβ και η Φίλιτα. Αλλά όταν οι δαίμονες έρχονται κοντά στο περίβλημα, το οποίο είναι το σπίτι σε Saint James στο Philetus, αμέσως ο άγγελος του Κυρίου, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, πήρε τους δαίμονες και σύνδεσή τους με αόρατα δεσμά, άρχισαν να τους βασανίζουν.Οι δαίμονες στα αυτιά όλων φώναζαν, βασανισμένοι από τη δύναμη του Θεού:
- James, ο Απόστολος του Χριστού, ελέησον ημάς, για έχουμε, κατ 'εντολή του Ερμογένη, έχουν έρθει κάτω σε σας και Philetus δεσμεύουν, και εδώ είστε τώρα στενά συνδεδεμένη και σοβαρά υποφέρουν.
Ο Άγιος Ιάκωβος είπε στους δαίμονες:
"Ο άγγελος του Θεού που σε δέσμευσε, ας απελευθερωθείς από τη δουλεία, κι εσύ πηγαίνεις και φέρνεις τον Ερμονιώτη σε μένα εδώ, χωρίς να τον κάνεις κακό».
Αμέσως, οι δαίμονες, που επιτρέπεται από τα δεσμά πήγε στο Ερμογένη, και τον έπιασε, και εν ριπή οφθαλμού που πριν από τους αποστόλους, και σχετίζονται με τον Απόστολο του ζήτησε να τους αφήσουμε να εκδικηθεί τα παράπονά τους για Hermogen.
Ο απόστολος ζήτησε επίσης από τους δαίμονες γιατί δεν δεσμεύονταν το Filit, όπως τους είχε διατάξει ο Hermogen. Οι δαίμονες απάντησαν σε αυτό:
«Δεν μπορούμε ούτε να αγγίξουμε τις μύγες στο σπίτι σας».
Τότε ο Απόστολος είπε στον Φίλιτ:
- Ο Κύριός μας έχει δώσει εντολή στο κακό να επιστρέψει το καλό, κι έτσι εσύ και ο ελεύθερος Γερμανογόνος και τον παραδώσεις από δαίμονες.
Μετά από αυτό, ο Απόστολος είπε στον Hermogenes. απελευθερωμένοι από δαιμονικούς δεσμούς:
- Ο Κύριος μας δεν θέλει να έχει υπαλλήλους υπό την πίεση, αλλά θέλει να έχει υπαλλήλους εθελοντικά. Ως εκ τούτου, πηγαίνετε όπου θέλετε.
Αλλά ο Hermogenes είπε:
"Μόλις φύγω από το σπίτι σου, οι δαίμονες θα με σκοτώσουν αμέσως, γιατί ξέρω πόσο μεγάλη είναι η μανία τους. Γνωρίζω επίσης ότι δεν μπορώ να τους ξεφορτωθώ αν δεν με προστατεύετε.
Τότε ο Απόστολος του έδωσε το χέρι του στο χέρι, το οποίο χρησιμοποίησε στο δρόμο. Ο γερμανόγος πήγε με την ίδια ράβδο στο σπίτι του και στο δρόμο δεν υποφέρει από δαίμονες τίποτα κακό. Γνωρίζοντας έτσι τη δύναμη του Χριστού και βλέποντας την αδυναμία των δαίμων, ο Hermogen συνέλεξε όλα τα μαγικά του βιβλία, τα έφερε στον Άγιο Ιάκωβο και, pripav στα πόδια του, αναφώνησε:
- Αληθινός δούλος του αληθινού Θεού, που αποδίδεται από τη χαμένη ψυχή των ανθρώπων. Αφιερώστε το έλεός μου και πάρετε τον εχθρό σας ως μαθητή στον εαυτό σας!
Δίδαξε Jacob αγία πίστη, Ερμογένης βαφτίστηκε, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου, έκαψαν μαγικά βιβλία τους και να γίνει ένας πραγματικός υπηρέτης του Χριστού, έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού θαύματα.
Οι Εβραίοι, βλέποντας τα πάντα είναι τέλεια, ήρθε σε μια ισχυρή οργή και έπεισε το βασιλιά Ηρώδη το 2838 να ανεγείρει τη δίωξη της Εκκλησίας του Χριστού και να σκοτώσει τον Ιακώβ, «ο Ηρώδης σήκωσε τα χέρια του σε μερικά από την εκκλησία, με σκοπό να τους διώξουν, και σκότωσε τον James τον αδελφό του Ιωάννη με το σπαθί. Όταν είδε ότι ικανοποιημένοι οι Εβραίοι, προχώρησε περαιτέρω για να λάβει Peter - τότε ήταν οι ημέρες των αζύμων - και τον είχε συλληφθεί, ο ίδιος τον έβαλε στη φυλακή " ( Πράξεις 12: 1-4. ).
Ευσέβιος στο 2839 , επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης, έλεγε για St. James γράφει ότι όταν καταδικάστηκε από τον Ηρώδη σε θάνατο, ένας άνδρας με το όνομα Ιωσήφ, ένας από donesshih Ηρώδη οι Απόστολοι, βλέποντας το θάρρος και την τόλμη του Αγίου Ιακώβου και η αντίληψη αθωότητα και την αγιότητα, και να τους πούμε την αλήθεια των λέξεων (από την έλευση του Μεσσία - Χριστού), πίστεψαν στον Χριστό και έγινε ομολογητής του Χριστού. Αμέσως μαζί με τον ιερό Απόστολο Ιακώβ καταδικάστηκαν σε θάνατο. Όταν περπάτησε μαζί με τον τόπο της εκτέλεσης, στη συνέχεια, στο δρόμο συνάντησε έναν παραλυτικό, που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, και ο άγιος απόστολος τον θεράπευσε. Όταν κλίση το κεφάλι τους για να αποκεφαλισμό, Josiah προσευχήθηκε στον Άγιο James, γι 'αυτό τον συγχώρεσε τις αμαρτίες που άγνοια - τον συγχώρεσε ότι είχε ενημερωθεί για τον στον βασιλιά. Απόστολος, αγκαλιάζει και τον φιλάει, του είπε: «Ειρήνη υμίν» - και οι δύο από αυτούς έσκυψε το κεφάλι τους προς την περικοπή, από κοινού έχασαν τη ζωή τους στο 2840 .
Μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιακώβου οι μαθητές Απόστολος πήρε το σώμα του, σύμφωνα με τη συμβουλή του Θείου τον μετέφερε στην Ισπανία το 2841 , όπου υπηρέτησε μέχρι τώρα από τον τάφο της θεραπείας του, ο άρρωστος και τα θαύματα που προκάλεσε για τη δόξα του Χριστού του Θεού, με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα όλο το πλάσμα δοξάζεται για πάντα. Αμήν.

* * *
2836
Οι Φαρισαίοι είναι μια θρησκευτική αίρεση που προέκυψε στην Παλαιστίνη δύο ή τρεις αιώνες πριν από τον Χριστό. Η αίρεση έθεσε έναν ακριβή στόχο, ο οποίος συχνά έφτανε στη μικροαστικότητα και τη σχολαστικότητα, τηρώντας όλες τις τελετουργικές συνταγές του νόμου του Μωυσή.
2837
Ο καθηγητής του λαού, ο ραβίνος.
2838
Εδώ, βέβαια, ο Ηρώδης Αγρίπας Α, γιος του Αριστόβουλου και εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, ο οποίος κυβερνούσε τον Ιούδα από 40 σε 44
2839
Ο Ευσέβιος Παμφύλης - ο πιο διάσημος ιστορικός της εκκλησίας, ο οποίος έζησε από το 268 έως το 340. Η «Εκκλησιαστική Ιστορία» του έφερε στα 324 γραμμάρια
2840
Ο θάνατος του ιερού Απόστολου Ιακώβου ακολουθήθηκε από περίπου. 42 g.
2841
Τα λείψανα του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου βρίσκονται τώρα στην Compostela, την κύρια πόλη του ισπανικού βασιλείου της Γαλικίας. ήρθαν εδώ στην αρχή. IX αιώνα.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...