Κυριακή, 15 Απριλίου 2018
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η Α Λ Η Θ Ω Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η   Ο   Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  Μ Α Σ

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
Κυριακή του Θωμά


Η ψηλάφισις του Θωμά - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, 
Εἰ νηδύος κλείς, ἢ τάφου μὴ κωλύει,
Σὴν Σῶτερ ὁρμήν, κλεὶς θυρῶν πῶς κωλύσει;

Βιογραφία
Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν συνηγμένοι. Όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά με την επίσκεψη του Χριστού, ζήτησε να Τον δη και να ψηλαφίση τις πληγές του Σταυρού στα χέρια και την πλευρά Του. Ο Χριστός όταν επισκέφθηκε και πάλι τους Μαθητές Του μετά από οκτώ ημέρες, κάλεσε τον Απόστολο Θωμά να ψηλαφήση τα σημάδια των πληγών στο Σώμα Του. Τότε ο Απόστολος Θωμάς Τον ανεγνώρισε και Τον ομολόγησε Κύριο και Θεό του. Τον ανεγνώρισε από τις πληγές του Σταυρού, οι οποίες αποτελούν σημάδι της αγάπης Του, αλλά και της δυνάμεώς Του. Την ομολογία του Θωμά οι άγιοι Πατέρες την ονομάζουν σωτήριο. Και πραγματικά οδηγεί στην σωτηρία όλους εκείνους που την απευθύνουν στον Χριστό εκζητώντας ταπεινά το έλεός Του.
Der  Unglaube des Thomas. 
Detail einer russischen Ikone. 15. Jhd.
Η απιστία του Θωμά. 
Λεπτομέρεια από μια ρωσική εικόνα τού 15ου αιώνα μ.Χ.


Η ψηλάφηση του Θωμά - φορητἠ εικόνα 17ου αιώνα- 
Μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζάκυνθος 

Το γεγονός ότι ο Απόστολος Θωμάς αρχικά απουσίαζε κατά την εμφάνιση του Χριστού στους Μαθητές Του, φαίνεται ότι ήταν οικονομία Θεού, για να γίνη πιστευτό το θαύμα της Αναστάσεως και να διαλυθή κάθε είδους αμφιβολία.Мучение ап. Фомы. 
Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Μαρτύριο τού Αποστόλου Θωμά. 
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ. 
στην Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους 
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζη) Φουκά
Ο Απόστολος Θωμάς, μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, τους Πέρσες, τους Μήδους και τους Ινδούς και είχε μαρτυρικό τέλος.


Ιερά Λείψανα: Η Κάρα του Αγίου Θωμά βρίσκεται στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου.


Ιερά Λείψανα των Αγίων Αποστόλου Θωμά, Παντελεήμονος, Ελευθερίου, Αρτεμίου, Τρύφωνος,
Χαραλάμπους και Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε λειψανοθήκη του 1806. στήν Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω


Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

Сокровищница Базилики Сан Никола (г. Бари, Италия)
Мощи Апостола Фомы.
Θησαυροφυλάκειο στην Βασιλική τού Αγίου Νικολάου (Μπάρι, Ιταλία)
Απότμημα λείψανου τού Αποστόλου Θωμά.

The Basilica of St. Thomas the Apostle, also Ortona Cathedral (Italian: Basilica-Concattedrale di San Tommaso Apostolo; Duomo d'Ortona) is a Roman Catholic cathedral and minor basilica in Ortona, Abruzzo, Italy, famous for holding the relics of Saint Thomas the Apostle. It was formerly also the episcopal seat of the diocese of Ortona and is now a co-cathedral in the diocese of Lanciano-Ortona.

Η Βασιλική τού Απόστολου Αγίου Θωμά, επίσης ο καθεδρικός ναός Ortona (ιταλική: Βασιλική - Concattedrale di San Tommaso Apostolo, Duomo d'Ortona) είναι ένας ρωμαιοκαθολικός καθεδρικός ναός και μια μικρή βασιλική στην Ortona, Abruzzo της Ιταλίας, γνωστή για την κατοχή των λειψάνων του Αγίου Θωμά τού Απόστολου. Ήταν παλιά και η επισκοπική έδρα της μητρόπολης Ortona και τώρα είναι ένας συν-καθεδρικός ναός στη μητρόπολη Lanciano-Ortona.
Racla cu moaștele Sfântului Apostol Toma, orașul Ortona, Italia
Λειψανοθήκη με  Ιερά Λείψανα 
τού Αγίου Αποστόλου Θωμά, 
Ορτόνα, Ιταλία

Situat în zona de centru a Italiei, Pescara este cel mai mare oraș din regiunea Abruzzo și una dintre principalele destinaţii turistice de pe coasta Adriaticii. Provincia Pescara are o suprafaţă de 1.224 km². Pe lângă multe atracţii turistice găsim, la circa 20 km de orașul Pescara, orașul Ortona, un oraș de mare importanţă pentru lumea creștină, deoarece, din data de 6 septembrie 1258, moaștele Sfântului Apostol Toma au fost aduse de căpitanul ortonez Leone Acciaiuoli din insula Chios (Grecia) în catedrala din Ortona, loc în care se află și astăzi.Ευρίσκεται στο κέντρο της Ιταλίας, Pescara είναι η μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή Abruzzo και ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές της Αδριατικής. Η επαρχία Πεσκάρα έχει έκταση 1.224 km². Ανάμεσα στα πολλά αξιοθέατα βρίσκουμε, περίπου 20 χλμ από την πόλη Πεσκάρα Ορτόνα, μια πόλη μεγάλης σημασίας για τον χριστιανικό κόσμο, διότι, με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 1258, τα λείψανα του Αγίου Apostol Toma έφεραν Captain Ορτόνα Λεόνε Acciaiuoli το νησί Χίου (Ελλάδα) στον Καθεδρικό Ναό της Ορτόνα, όπου είναι ακόμα σήμερα.

Deasemenea  se pastreaza o mana 
la biserica Sfantul Denis, din Paris.
Υπάρχει επίσης ένα χέρι που κρατιέται στην εκκλησία του Saint Denis στο Παρίσι.
racla cu moaştele mâna Sfântului Apostol Toma  

Απότμημα Ιερού Λειψάνου τής δεξιάς χειρός τουύ Αγίου Αποστόλου Θωμά ευρίσκονται στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους,

http://omothimadon.gr/?p=21291

στο Κοπτικό Πατριαρχείο της Αιγύπτου και στον Συρο - Ιακωβιτικό Ναό της Μοσούλης.
Η Ψηλάφηση του Θωμά. Εικόνα αφιερωμένη από τη Μαρία Παλαιολογίνα, δέσποινα των Ιωαννίνων και σύζυγο του Θωμά Πρελιούμποβιτς, στη Μονή Μεταμορφώσεως. Μετέωρα, 1360-84. 
Μετέωρα, Μονή Μεταμορφώσεως. 
Λάρισα, 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ. 
© 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος βαρὺς.

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ΄.

Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζωοπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκεκλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀποστόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις καὶ Θεός μου.

Μεγαλυνάριον

Θυρῶν κεκλεισμένων τοῖς Μαθηταῖς, ἐπέστης Σωτήρ μου τὴν εἰρήνην σου δοὺς αὐτοῖς· ὅθεν ὁ Θωμᾶς σε, δακτύλῳ ψηλαφήσας, ἐβόα· Σὺ Θεός μου, πέλεις καὶ Κύριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...