Σάββατο, 21 Απριλίου 2018Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ ΗΑ Λ Η Θ Ω Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η   Ο   Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  Μ Α Σ


( ΤΕΥΧΟΣ 4 μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ σελιδες 317 - 329 )


Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος


Св. Ианнуарий. 
Фреска (V в.) в катакомбах св. Ианнуария в Неаполе.
Ο Άγιος Ιανουάριος
 Τοιχογραφία (Fresco) τού 5ου αιώνα μ.Χ. 
στις κατακόμβες τού Αγίου Ιανουαρίου στη Νάπολη. ΙταλίαСв. Ианнуарий на фоне Везувия и Соммы. 
Роспись катакомб св. Ианнуария в Неаполе. X-XI вв. 
 Τοιχογραφία (Fresco) τού 10ου - 11ου αιώνα μ.Χ. 
στις κατακόμβες τού Αγίου Ιανουαρίου στη Νάπολη. Ιταλία.Eις τον Iαννουάριον.
Τὸν Ἰανουάριον ἄνδρα γεννάδαν
Ἀπρίλιος μὴν εἶδεν ἐκτετμημένον.

Eις τον Πρόκουλον, Σώσσον και Φαίστον.
Σὺν τῷ Προκούλῳ Σῶσσον, ἀλλὰ καὶ Φαῦστον,
Πρὸ κουλεοῦ κύψαντας ἔκτεινε ξίφος.

Eις τον Δισιδέριον.
Δισιδέριος τὴν δέριν δοὺς τῷ ξίφει,
Τομὴν ὑπέστη, καὶ παρέστη Κυρίῳ.

Eις τον Aκούτιον και Eυτύχιον.
Φωνῆς ἀκουτίσθητι τῆς, Ἀκουτίου,
Λέγοντος· Εὐτύχιε, συντμήθητί μοι,

Ἰανουαρίοιο κάρην τάμον εἰκάδι πρώτῃ.

Βιογραφία
Ο Άγιος Ιανουάριος ήταν επίσκοπος στη Νεάπολη της Ιταλίας, στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-304) και όταν έπαρχος στην περιοχή αυτή ήταν ο Τιμόθεος. Ο Ιανουάριος μαζί με μια πολύ καλή ομάδα συνεργατών-χριστιανών, που την αποτελούσαν: οι διάκονοι Πρόκουλος (ή Πρόκλος), Σώσσος, Φαύστος, ο αναγνώστης Δησιδέριος, ο Ακούτιος και ο Ευτύχιος, αγωνίζονταν τον άγιο αγώνα της αρετής και έφερναν στο Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια.
 Τον Ιανουάριο έριξαν στη φωτιά για να καεί, αλλά με τη θεία χάρη έμεινε αβλαβής. Αμέσως, τότε, τον οδήγησαν σε άλλο τόπο, όπου του έκοψαν τα νεύρα και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Στο δρόμο για το μαρτύριο, συνέβη το έξης περιστατικό: Οι πολυάριθμοι χριστιανοί της Νεάπολης, προσπάθησαν να πάρουν από τα χέρια των στρατιωτών τον Ιανουάριο. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε και τους είπε: «Αφήστε, παιδιά μου, να τελειώσω τον καλό αγώνα του μαρτυρίου, και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντοτε προστάτης της πόλης σας». Έτσι και έγινε. Η Νεάπολη τον ανακήρυξε πολιούχο της Άγιο.
Менологий  20 - 23 апреля;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Απριλίου (20 - 23)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία
Στο Συναξάρι του Αγίου Ιανουαρίου αναφέρεται ότι μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μαξιμίνα και ήταν χήρα, είχε την ατυχία να χάσει το μονάκριβο παιδί της. Κάποια στιγμή, ενώ θρηνούσε, συνήλθε για λίγο και κοιτάζοντας ψηλά, είδε άνω από την πύλη του ναού ένα ύφασμα κρεμασμένο, στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη η εικόνα του Αγίου Ιανουαρίου. Τότε η γυναίκα έφερε στο νου της εκείνο που κάποτε έκανε ο προφήτης Ελισσαίος, όταν ανέστησε τον υιό της Σωμανίτιδος. Αφού κινήθηκε λοιπόν η Μαξιμίνα από θείο φωτισμό, έκανε και αυτή το ίδιο. Σχημάτισε δηλαδή κατάλληλα τον υιό της και ακολούθως σχημάτισε το ομοίωμα του Αγίου Ιανουαρίου. Στη συνέχεια δε, στα μάτια του παιδιού της προσάρμοσε τα μάτια της εικόνας του Αγίου. Το ίδιο έκανε και με τα αυτιά, το στόμα και με τα υπόλοιπα μέλη. Κάνοντας το έργο αυτό η γυναίκα προσευχόταν θερμά προς τον Άγιο Ιανουάριο λέγοντας: «Δούλε του Θεού, ελέησέ με και ανάστησε τον υιό μου, γιατί είναι το μόνο μου παιδί, δεν έχω άλλο». Και πραγματικά, ο Άγιος άκουσε την παράκληση της Μαξιμίνας και ανέστησε τον υιό αυτής.

Ιερά Λείψανα: Τα Λείψανα του Αγίου βρίσκονται στον ομώνυμο ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό Νεαπόλεως Ιταλίας.


Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.


Ὡς Ἱεράρχης καὶ σοφὸς θεηγόρος, τύπος ἐγένου πρὸς ἀθλήσεως πόνους, Πάτερ Ἰανουάριε τοὶς περὶ σεαυτόν. Σῶσος γὰρ καὶ Πρόκουλος, Δισιδέριος Φαῦστος, καὶ σὺν Ἀκουτίωνι, ὁ Εὐτύχιος ἅμα, σὺν σοῖ ἀθλούσι μάκαρ εὐσεβῶς, μεθ' ὧν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἰανουάριε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


Κοντάκιον

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.


Ἐν τῷ κόσμῳ λάμψαντες, ὥσπερ λυχνία, μυστικῶς ἑπτάφωτος, καταφωτίζετε ἡμᾶς, Ἰανουάρις ἔνδοξε, σὺν τοῖς συνάθλοις, μεθ᾽ὧν εὐφημοῦμέν σε.

(Μετάφραση Google)


IANNUM  ( Православная энциклопедия)

[ευρ. Ιανουάριος; Ελληνικά. Ιαννουάριος] († μεταξύ 303 και 305), сщмч. (τροποποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, μνήμη ελληνικά και ROC 21 Απριλίου), β. Benevent, τιμάται ως προστάτης της πόλης της Νάπολης (Ιταλία).
Πηγές πληροφοριών
Η πρώτη αναφορά του Ι. Αναφέρεται στην επιστολή του 431 του Τύπου. Ουρανία στο Σύμφωνο. Σύμφωνα με την Ουρανία, πριν από το θάνατο του Αγίου Παγώνι ο Ελεήμων, β. Nolan, ήταν το Άγιο. Ο Μάρτιν ο πιο ευγενικός, β. Tours, και VI, "τόσο ο επίσκοπος και μάρτυρας," δόξασε "την Εκκλησία της Νάπολης" ( Uranius. De obitu S. Η Παουλίνι της διαφήμισης Pacatum // PL. 53. Col. 861). Σχετικά με το μαρτύριο I. είναι γνωστό από τα λατινικά. πράξεις (βλέπε Πράξεις των Μαρτύρων ), που σώζονται σε πολλά. εκδόσεις. Τα πιο αρχαία - καταρτίζονται στον αιώνα VII. το λεγόμενο. Οι πράξεις της Μπολόνια (που ονομάστηκαν μετά τον 12ο αιώνα από τη Μπολόνια). . Πράξεις με ενθέσεις και προσθήκες από άλλες εκδόσεις δημοσιεύθηκαν το 1744, Α Matstsokki ( Mazzocchi οι AS με In marmoreum Vetus Ecclesiae Sanctae Neapolitanae Kalendarium Commentarius της Νεάπολης, 1744. Τόμος 1. Π 269-279? .. Vposl επανειλημμένα pereizd .. ). Η κρίσιμη έκδοση διεξήχθη το 1940 από τον D. Mallardo. Πιθανώς ήδη στον 1ο όροφο. VIII αιώνα. Οι πράξεις της Μπολόνια ήταν γνωστές στο pr. Bede Σεβάσμιος , εμφάνιση τους στο αγγλοσαξωνικό. Η Βρετανία μπορεί να συνδεθεί με τις δραστηριότητες του St. Adrian, ο ηγούμενος της μονής των αγίων Πέτρου και Παύλου στην Douroverne (τώρα Canterbury), πρώην. ηγούμενος μονάρχης Lukullan κοντά στη Νάπολη. Κατά το Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν τα πιο διάσημα πράξεις του Βατικανού, μια βελτιωμένη έκδοση της Μπολόνια ενεργεί, στη σίκαλη έγιναν στο VIII-IX αιώνες. Οι πράξεις του Βατικανού αποτελούσαν τη βάση για τις λειτουργικές αναγνώσεις προς τιμήν του Ι στη Ρώμη. λειτουργικά βιβλία και έγινε η πηγή για τη σύντομη πληροφορίες σχετικά με το ιερό στο μαρτυρολόγιο της Adona Vennskogo (κάτω των 19 και 23 Σεπτεμβρίου.), καθώς και οι ποιητικές μεταγραφές Flodoard Reims ( Flodoardus Remensis. De triumphis Κρίστι, apud Italiam. VIII του 5 // PL. 135. Ο συνταγματάρχης 735). Στους αιώνες X-XI. αποτελούσαν πράξεις Puteoli ή μαρτυρίου του Αγίου Proclus (ActaSS Σεπτέμβριο T. 6. Π 761-794? . Κατά την προετοιμασία για τη δημοσίευση της Bollandists J. stilling έλαβε αντίγραφο Puteolskih πράξεις Curial αρχείο του Pozzuoli). Στους αιώνες IX-XI. στο μικρόβιο. το mon-re Reichenau απαρτίζεται από τον μάρτυρα της αγίας Φέστας, της Σωσίας, της Ευτυχίας και της Ακουτίας. Αυτό το κείμενο είναι πιο κοντά στις πράξεις του Βατικανού, μια σημαντική προσθήκη είναι ο θρύλος της μεταφοράς των λειψάνων των μαρτύρων 4 σε Reichenau σε 871, το GI πληροφορίες που περιέχονται στις πράξεις του Αγίου Η Σωσία (ο λεγόμενος Θρύλος του Ιωάννη του Διακόνου), συνέταξε περίπου. 900 με εντολή του ναπολιτάνιου επισκόπου. Ο διάκονος Στεφάνου Γ '. San Gennaro al Olmo John σε σχέση με τη μεταφορά των λειψάνων των μαρτύρων. Sosia από Misen (τώρα Miseno) στη Νάπολη.

Ένα ιδιαίτερο μνημείο της αγιογραφικής παράδοσης της Ελλάδας έγινε ελληνικές πράξεις που ανακαλύφθηκαν το 1709 από τον Τύπο. NK Falcone και εκδόθηκε από αυτόν στην "Πλήρης Ιστορία της Οικογένειας, Ζωής, Θαύματα, Μεταφορά των Κειμηλίων και Τίμημα του Μεγάλου Μεγάλου Μαρτύρου. Iannuariya »( Falcone NC L'intera Ιστορία della Famiglia, vita, Miracoli, translazioni e del Culto glorissimo Martire S. Gennaro. Napoli, 1713). Την ίδια χρονιά, οι πράξεις ανατυπώθηκαν στη Μόσχα, η επανάληψή τους συμπεριελήφθη στη μεταθανάτια αναθεωρημένη έκδοση της οδού Chetyih-Minei .. Δημήτριος , Μετ. Από τον Ροστόφ. Η πατρίδα των πράξεων αποδόθηκε σε έναν μοναχό από τη μονή Lucullan, που έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Αν και μια σειρά σπουδών XVIII-XX αιώνες. αποδείχθηκε ότι αυτά τα ελληνικά. Πράξεις - ένα μεταγενέστερο έργο, ίσως το ψεύτικο του ίδιου του Falcone, η χρονολόγηση του ναπολιτάνικου Έλληνα. Πράξεις των νόμων (Soc. Hist., Pat. XXI, Β. 3) XVI-XVII αιώνες. κάνει την πρόταση του Romanov ότι το έργο αυτό είναι ένα μνημείο της μετα-τέχνης. Ελληνικά. αγιογραφία, που συντίθεται με εκ προθέσεως αρχαϊκό ύφος από κάποιον από τους Έλληνες που ζούσαν στη Νάπολη (για παράδειγμα, οι αδελφοί Νικηφόρος και Μακάριος Μελισσίν). Οι πράξεις βασίζονται στην ελληνική. συναγωγή, συμπληρωμένη με πληροφορίες από τα Λατινικά. ζωή. Η ιστορία του μαρτυρίου του Ι. Και των συντρόφων του διακρίνεται από ένα εκλεκτό ρητορικό ύφος και μια πληθώρα φανταστικών λεπτομερειών.

Ζωή
Σύμφωνα με τις Πράξεις της Μπολόνια, κατά τη διάρκεια της δίωξης των χριστιανών. Ο Διοκλητιανός (303-305) από το Misen έως το Puteoli (τώρα Pozzuoli) έφτασε 30 χρονών diak. Sosii, ο οποίος συναντήθηκε εκεί με τον επίσκοπο Benevensky. I., η δικαιοδοσία του οποίου ενδεχομένως περιελάμβανε το λιμένα της Puteoli. Ο επίσκοπος συνοδεύτηκε από το διάκονο του. Festus και αναγνώστης του Desiderius. Αυτή τη στιγμή στο Puteoli υπήρχαν πολλοί παγανισμένοι που προσελκύονταν από τη δόξα του Cuma Sibyl. Παρά όλες τις προφυλάξεις, ο Σόσι ως χριστιανός συνελήφθη και, με τις εντολές του δικαστή Drakontii, ρίχτηκε στη φυλακή. Ο Ι., Ο Φέστιος και ο Δεσείριους κρατήθηκαν όταν επισκέφθηκε ο φυλακισμένος Σοσία. Στη δίκη, όλοι αρνήθηκαν να προσφέρουν θυσίες στους ειδωλολάτρες και ομολόγησαν ότι ήταν Χριστιανοί. Ο Δράκυνθος διέταξε να στείλει τους μάρτυρες στο αμφιθέατρο, έτσι ώστε οι αρκούδες να γκρεμίστηκαν από το πλήθος. Δεδομένου ότι τα θηρία δεν τα έφεραν, ο δικαστής διέταξε να κόψει τα κεφάλια του κληρικού. Όταν οδηγήθηκαν στον τόπο εκτέλεσης, 3 puteoltsa - diak. Ο Prokle και οι λαϊκοί Ευτυχί και Ακούτι άρχισαν να αντιταχτούν δυνατά την αδικία του δικαστή και δήλωνε τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Απελευθερώθηκαν αμέσως και επίσης καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Ο Άγιος Ιωάννης στο φόντο του Βεζούβιου και του Σόμπε.  Ζωγραφική κατακόμβων της Αγ.  Iannuaari στη Νάπολη.  X-XI αιώνες.  (?)
Ο Άγιος Ιωάννης στο φόντο του Βεζούβιου και του Σόμπε. Ζωγραφική κατακόμβων της Αγ. Iannuaari στη Νάπολη. X-XI αιώνες. (?)
Η εκτέλεση των μαρτύρων πραγματοποιήθηκε στο φόρουμ του Vulcan, κοντά στις καταθέσεις θείου. Σε μεταγενέστερες πράξεις του Βατικανού, η αφήγηση συμπληρώνεται από μια περιγραφή των θαυμάτων που πραγματοποίησαν οι μάρτυρες (π.χ. ο δικαστής ξαφνικά έγινε τυφλός και επουλώθηκε από την προσευχή του Ι.). Σύμφωνα με τον μεταγενέστερο Έλληνα. έκδοση, Ι. κατασχέθηκε για να κηρύξει τον Χριστιανισμό και να προσαχθεί σε δίκη στον Τιμόθεο, ο οποίος κυβερνούσε την περιοχή. Εκστρατεία. Με εντολή του δικαστή, ο μάρτυρας βυθίστηκε σε μια καυτή σόμπα, από όπου βγήκε χωρίς αλλοιώσεις, έπειτα κτύπησε με σιδερένιες ράβδους έτσι ώστε να εκτίθενται τα οστά. Μεταξύ του πλήθους ήταν διάκονος. Festus και αναγνώστης του Desiderius, ο οποίος φώναξε, βλέποντας τα δεινά του επισκόπου. Επίσης, ρίχτηκαν στη φυλακή μαζί με τον Ι. Στη φυλακή υπήρχαν φυλακισμένοι για την ομολογία του Χριστού 2 διακόνους - Σοσιασίου και Προκούλου και 2 λαϊκών - Ευτύχιος και Ακουτίι. Το επόμενο πρωί μεταφέρθηκαν στην αρένα για την καταστροφή άγριων ζώων, αλλά δεν άγγιξαν τους μάρτυρες. Ο Τιμόθεμ ανακοίνωσε ότι όλα τα θαύματα οφείλονται στη μαγεία των χριστιανών, αλλά αμέσως έγινε τυφλός και άρχισε να φωνάζει για βοήθεια. Ι. Προσευχήθηκε για τη θεραπεία του, μετά την οποία ο Τιμόθεος είδε το φως, αλλά με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο άρχισε να κατηγορεί τους χριστιανούς της μαγείας και διέταξε να κόψει τους μάρτυρες του κεφαλιού.

Με υπόθεση H. Ahelisa ( Achelis. 1932. S. Η 91-97), IV μπορούν να ταυτοποιηθούν με τον ίδιο Beneventskim επίσκοπος to-μεταξύ των συμμετεχόντων Συμβουλίου της Σαρδικής 343 αναφέρει St. Η Hilary της Pictavia ( Hilar., Pict., Fragm. Hist. II 16). Υποθέτοντας ότι οι επιζώντες Πράξεις του Μαρτύρου Ι καταρτίστηκαν όχι νωρίτερα από το VI. και ως εκ τούτου θα μπορούσε να περιέχει ψευδείς πληροφορίες, ο ερευνητής πιστεύει ότι το AI δεν ήταν μάρτυρας εποχή της δίωξης των Χριστιανών, και ο εξομολόγος επηρεάζονται από τους Αρειανούς. Παρά το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει βρει ευρεία αποδοχή στην επιστήμη της ιστορίας, Ι Delee, να-σης πρώτη υπογράμμισε τη σημασία του πιστοποιητικού του μαρτυρίου Ι, που περιέχεται σε επιστολή Ουρανία ( Delehaye. Origines. Π 300), υιοθετήθηκε αργότερα έκδοση Ahelisa.

Τιμάτε
Οι μάρτυρες πιστοποιούνται στην ιταλική έκδοση της μαρτυρολογίας Β1. Τον Ιερομόνιο (1ο μισό του 5ου αιώνα), όπου, κάτω από την 7η Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε στο θάνατο του Ι. και στις 13 Απριλίου για τη μεταφορά των κειμηλίων του. Μνήμη IV και οι σύντροφοί του κατ 'επανάληψη βρεθεί στο μαρτυρολόγιο σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε διαφορετικές σειρές: 23 sent.- Soss στο Misene 16 ο okt.- ίδια σε Bayyah 18 okt.- Evtikhii στο Puteoli, 19 okt.- SOFA ΚΑΙ ., Acuto, Fest, Desiderius στη Νάπολη και Proculus Eutykhios σε Puteoli 20 okt.- Πρόκλου και Eutykhios σε Puteoli 5 dek.- Cocco στην Misene. Εξίσου σοβαρή σύγχυση είναι πιθανό να προκληθεί από τις επανειλημμένες λάθη των αντιγραφείς και τους εκδότες μαρτυρολόγιο. Στο Καρθαγιανικό ημερολόγιο της αρχής. VI αιώνα. κάτω από την 19η Σεπτεμβρίου. που χαρακτηρίζεται από την μνήμη του Ι, και κάτω από 23 sent.- Soss, υποδεικνύοντας ότι η διείσδυση του προσκύνηση αγίων στην Αφρική. Puteolskih λατρεία των μαρτύρων, πιθανότατα γεννήθηκε στην Αφρική Πλάγια κρατούμενους συλλαμβάνονται από τους βανδάλους κατά τις επιδρομές των πειρατών στην εκστρατεία. Τιμώντας τον Ι στην Αγγλοσαξονική. Βρετανία καταγράφονται στο Lindisfarne Evangeliarii όπου η ανάγνωση του Ευαγγελίου και γιορτή με Vigilius ιδρύθηκε προς τιμήν του μάρτυρα (Απόδειπνο). Ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι και ο 1ος στοιχεία ευλάβεια GI στη Γερμανία, στη Roe περιέχεται στο Evangeliarii St. Μπάρχαρντ του Βούρτσμπουργκ (VIII αιώνα). Στο ιρλανδικό-αγγλοσαξωνικό. Το ημερολόγιο των Αγ. Willibrord της mon μοναστήρι Echternach (μεταξύ 702 και 706) εμφανίζεται μόνο μνήμη για SOFA 23, Σεπ. Στο σημείωμα στο μαρτυρολόγιο Flora Λυών (.. Η μέση ΙΧ αιώνα), ίσως να επανέλθω στο μαρτυρολόγιο του Bede, δηλώνει μνήμη Ι και οι σύντροφοί του, κάτω των 19 Σεπτέμβριος, έναν καναπέ -. Από 23 Σεπτεμβρίου. Στη Νάπολη μάρμαρο ημερολόγιο (.. Ser IX γ) κάθε μάρτυρα ειδική μνήμη ημέρα: I.- Sep 19, Cocco - 23 Σεπτεμβρίου Ευτυχή και Acuto - 18 oktas, Festus και Desiderius - 7 Σεπτεμβρίου ....

Το σεβασμό του Ιβάν ήταν γνωστό κόσμο. Ο Γρηγόριος Τουρς , ο οποίος αναφέρεται στην έκθεση της Ουρανίας για την εμφάνιση του μάρτυρα Pavlin Nolansky ( Greg, Turon, Glor., Conf. 108). Περίπου στην ser. V στο. για το σεβασμό του Αγ. Η Σόσια αναφέρθηκε στον Καρχηδόνα Επίσκοπο. Kwodwolddey († 453/4), που έζησε στην εξορία στη Νάπολη (De promissionibus et praedictionibus Dei // PL 51. Col. 843). Προς τιμή του Αγ. Cocco Pope Symmachus (498-514) διατεταγμένο στην ανακοίνωση ροτόντα ρητορεία. Ο Άντριου στο λόφο του Βατικανού (LP, τόμος 1, σ. 261), που σηματοδότησε την αρχή της εκτίμησης των μαρτύρων του Puteoli στη Ρώμη. Στον αιώνα IX. Το κέντρο της τιμής των αγίων στη Γερμανία ήταν το μοναστήρι του Reichenau στη λίμνη της Κωνσταντίας. Ο ηγούμενος μονάρχης Βαλαφρίδης Στράβων το 839 συνέθεσε έναν ύμνο για τη δόξα των μαρτύρων. Τρεις λειτουρικοί ύμνοι προς τιμήν των μιτροχημίων του Πτολεόλι γράφονται τον 11ο αιώνα. St. Peter Damiani .

Σύμφωνα με τις πράξεις, τα ερείπια του Ι., Αρχικά θαμμένα στο Marcheian πεδίο (Ager Marciani) κοντά στο Puteoli, μεταξύ 413 και 431 ετών. με πρωτοβουλία του Ναπολιτάνιου Επισκόπου. Ο Ιωάννης Α μεταφέρθηκε στις κατακόμβες της Νάπολης, όπου οργανώθηκε ειδική κρύπτη (το γεγονός αυτό αναφέρεται στις 13 Απριλίου στο ναπολιτάνικο ημερολόγιο). Η μεταφορά των λειψάνων του Ι. Στη Νάπολη προωθούσε την εξάπλωση του σεναρίου του μάρτυρα σε αυτή την πόλη. Ήδη στην επιστολή της Ουρανίας και στη μαρτυρολογία Β1. Ο Ιερώνυμος Ι. Ονομάζεται ναπολιτάνιος άγιος. Στον αιώνα V. Μια βασιλική χτίστηκε πάνω από την κατακόμβη στο όνομα του Ι., Όπου πιθανότατα τα κειμήλια μεταφέρθηκαν. St. Agnell, β. Νάπολη (673-694), που ιδρύθηκε στο κέντρο της πόλης. St. Η Νόστρια είναι διακονία στο όνομα του Ι.

Καταγραφή στο 831, Νάπολη, το Benevent Hertz. Ο Σίκων μετακόμισε τα λείψανα του Ι στην πόλη του, όπου τοποθετήθηκαν στον καθεδρικό ναό της Θεοτόκου της Ιερουσαλήμ. Το 1154 με πρωτοβουλία του Σικελικού Σώματος. Ο Wilhelm I the Evil, ο οποίος θεωρούσε ότι το Μπενεβέντο δεν ήταν αξιόπιστο μέρος για τη συντήρηση του ιερού, τα κειμήλια μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι Montevergine. Με εντολή του Kor. Ο Κάρολος Β 'του Anjou (1285-1309) τοποθετήθηκαν σε μια προτομή από επιχρυσωμένο ασήμι και το 1305 εκτίθενται για λατρεία. Υιός του Καρόλου, Ναπολιτάν Κορ. Ο Ρόμπερτ διέταξε επίσης την κατασκευή μιας λειψανοθήκης για αμπούλες με το αίμα ενός μάρτυρα. Από το 1480, τα λείψανα του St. Η εκκλησία κρατήθηκε κάτω από τον κύριο βωμό της μονής εκκλησίας.

Ωστόσο, στη Νάπολη, η λατρεία του Ισλάμ δεν εξασθενούσε. Στο όνομα του Ι. Αφιερώθηκε ο καθεδρικός ναός, χτισμένος στο τέλος. Carla II. Στην πόλη παρέμεινε το ρούχο του μάρτυρα και η αμπούλα με το αίμα του. Σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο, με προσευχή στην Ι. Νάπολη σώθηκε από τον θάνατο κατά τη διάρκεια της έκρηξης του Βεζούβιου το 471. Το 1497, κατόπιν συμφωνίας του Ναπολιτάνιου Αρχιεπισκόπου, Alessandro Caraffa και την αδερφή του κάρτα. Ο Oliviero Caraffa (1430-1511), στη δικαιοδοσία του οποίου ήταν η μονή του Montevergine, τα λείψανα του Ι. Επέστρεψαν στη Νάπολη και τοποθετήθηκαν στον καθεδρικό ναό.

Το 1964, σύμφωνα με το διάταγμα της Κάρτας. Αλφόνσο Κασταλτό, Αρχιεπίσκοπος. Ναπολιτάν, καθηγ. Ο J. Lambertini πραγματοποίησε την κανονική συμφιλίωση των κειμηλίων. Τα καλά διατηρημένα κατάλοιπα ανήκουν σε έναν άνθρωπο ηλικίας 35-40 ετών, ψηλό - περίπου. 1.9 μ. Ήταν σε μια οβάλ κηδεία με την επιγραφή: "Το σώμα της Αγ. Ιαννούριος, ο Επίσκοπος των Βητειών "(C (orpus) S (ancti) Ianuarii Ben (eventani) Epi (scopi)). Ο υμίνς από τερακότα ύψους 28 cm και μήκος 78 cm αναφέρεται στην εποχή του Langobard (αιώνες VI-IX). Η ουρά ήταν τυλιγμένη σε βελούδινο ύφασμα, σφραγισμένη και τοποθετημένη σε ξύλινο στήθος. Η κασετίνα ήταν στη χάλκινη λειψανοθήκη του 1511. Ο χρόνος της αυλής με τα λείψανα του Ι. Αποθηκεύεται στον βωμό της κρύπτης του καθεδρικού ναού. Τον Οκτώβριο. 2008, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Μόσχα του ναπολιτάνιου αρχιεπισκόπου. κάρτα. Crescenzio Sepé, ένα σωματίδιο των λειψάνων του Ι. Μεταφέρθηκε στο ROC.

Ο Άγιος Γιάννουαρις ανακουφίζει τον Βεζούβιο.  Χαρακτική.  1713
Ο Άγιος Γιάννουαρις ανακουφίζει τον Βεζούβιο. Χαρακτική. 1713
Τα απομεινάρια των δορυφόρων του Ισραήλ έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία σεβασμού. Τα λείψανα των μαρτύρων Festus και Desiderius ήταν αρχικά τοποθετημένα στην εκκλησία αφιερωμένη σε αυτά έξω από τα τείχη της πόλης Beneventa (τώρα Benevento). Το 824 με πρωτοβουλία της Hertz. Η Σίκωνα, καθώς και τα λείψανα του Ι., Μεταφέρθηκαν στη νέα εκκλησία της Μητρόπολης της Θεοτόκου της Ιερουσαλήμ. Στον 1ο όροφο. XII αιώνα. μαζί με τα λείψανα του Ι. μεταφέρθηκαν στην μονή του Montevergine, και από εκεί στη Νάπολη, όπου ακόμα με τον επίσκοπο. Ο Στέφανος Β (767-800) ίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Φέστα. Στο παρόν. Ο χρόνος της εξουσίας αποθηκεύεται στον καθεδρικό ναό της Νάπολης.

Ρωμαϊκά μνημεία Η Sosia μεταφέρθηκε στο Missen, όπου πάνω από τον τάφο του μάρτυρα στο vposl. ανέθεσε μια εκκλησία. Στη Νάπολη, τον επίσκοπο. Ο Calw (750-762) ίδρυσε ένα ρήτορ προς τιμή του μάρτυρα. Μετά την καταστροφή του Μισέν από τους Σαρακηνούς (τέλη του 9ου αι.), Τα λείψανα του Αγ. Μετακινήθηκαν στη Νάπολη, στο μοναστήρι της πόλης St. Severin (906). Η περιγραφή αυτού του γεγονότος καταρτίστηκε από τον John Deacon, έναν από τους εκκινητές της μεταβίβασης. Στο πλοίο, το ναό μεταφέρθηκε στο κάστρο Lucullano, όπου περίμενε μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο της Νάπολης. Στέφαν Γ ', Ντούκα Γκρέγκορι Β', κληρικοί και μοναχοί. Κατά τη διάρκεια των γαλλικών. Η κατοχή της Νάπολης (1806-1815) μον-ri ήταν secularized. Cor. Ο Ιωσήφ Βοναπάρτη εξέδωσε διάταγμα για την απομάκρυνση των εκκλησιαστικών κειμηλίων από τα μοναστήρια (20 Φεβρουαρίου 1807) και του Michele Arcangelo Lupoli, β. Ο Montepelozo, ο οποίος κυβέρνησε την Ναπολιτάνια Αρχιεπισκοπή, διέταξε τη μεταφορά των λειψάνων του St. Sosia και St. Severin στο Frattamaggiore (31 Μαρτίου 1807), όπου εξακολουθούν να φυλάσσονται στην ενοριακή εκκλησία. St. Sosia.

Σύμφωνα Βατικανό ενεργεί δύναμη ιερό Πρόκλου, Eutykhios και Acuto θάφτηκαν σε Puteoli και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στο «Πρετόρια Falkidiya» (επάρχου Falcidii) κοντά σε επικοινωνία Βασιλική. Ο Στεφάν, ο παλιός καθεδρικός ναός. Στο 2ο όροφο. VIII αιώνα. με πρωτοβουλία του Ναπολιτάνιου Επισκόπου. και οι δούκες του Στεφάνου Β 'ανοικοδομήθηκαν από την εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαλύφθηκαν λείψανα του Ευτυχούς και οξεία, που βρίσκεται σε μια μαρμάρινη σαρκοφάγος με μια ασημένια πλάκα. Στον 13ο αιώνα. Η σαρκοφάγος με κειμήλια μεταφέρθηκε στο νέο καθεδρικό ναό. Με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου. Giuseppe Spinelli (1734-1754), τα λείψανα των αγίων τοποθετήθηκαν σε νέο πορφυρικό καρκίνο. Ρωμαϊκά μνημεία Το Prokla, σεβαστό από τον ουράνιο προστάτη της Puteoli, βρισκόταν αρχικά στο κέντρο. Calpurnia (Calpurnianum), που τον 13ο αιώνα. έγινε καθεδρικός ναός.

Στις πράξεις της έκθεσης Δευ-OC Reichenau αντιμετωπίζουν τα λείψανα μοναστήρι του Ι, και τον Ευτυχή Πρόκλο Σουηβίας πολεμιστής στο 871, όμως, σύμφωνα με τον εθνικό ύμνο Walafrid Στράβωνα, τα λείψανα φυλάσσονταν στο Reichenau πριν από το 839 και διατέθηκαν στους μετράει μοναστήρι. Μια lottar. Με πρωτοβουλία του ηγουμένου Vitigova (985-997) σε Reichenau ανεγέρθη ένα παρεκκλήσι στο όνομα του I. Σύμφωνα με την απογραφή της περιουσίας της μονής (1780), οι λείψανα ήταν 2 θραύσμα της κνήμης και Ι nek- οστά των μαρτύρων Πρόκλο, Ευτυχή και οξεία. 13 Μαΐου 1781 μέρος των λειψάνων επιστράφηκε στο Pozzuoli.

Χαρακτηριστικά του σεβασμού στη Νάπολη
Στον καθεδρικό ναό φυλάσσονται αμπούλες με ξηρό αίμα Ι. "Θαύμα της Αγ. Iannoiria "- η υγροποίηση του αίματος, όταν η αμπούλα φέρεται στο κεφάλι του αγίου, είναι γνωστή από τον 14ο αιώνα. και εκτελείται 3 φορές το χρόνο: στις 19 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της μνήμης? 16 Δεκεμβρίου, η επέτειος της θαυματουργής σωτηρίας με τη μεσολάβηση του αγίου κατά την έκρηξη του Βεζούβιου (1631), και το Σάββατο πριν από την 1η Κυριακή του Μαΐου, η ημέρα της γιορτής των λειψάνων του Ι στη Νάπολη. Αν το αίμα Ι παρέμεινε ξηρό, θεωρήθηκε κακός οιωνός (το θαύμα δεν συνέβη το 1939 - πριν από την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το 1944 - πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 1980 - πριν από τον ισχυρό σεισμό). Περιγραφές των "Θαυμάτων του Αγίου. Iannuaria "και οι σχετικοί εορτασμοί περιέχονται σε ταξιδιωτικά σημειώματα και απομνημονεύματα της ρωσικής. ταξιδιώτες των ΧΙΧ-ΧΧ αιώνα. (AN Murav'ev, KA Skalkovskii, GF Gnesin).

Η ζωγραφική στην οροφή των Καθολικών.  Iannuaari στη Νάπολη.  1ος όροφος.  ΙΙΙ αι.
Η ζωγραφική στην οροφή των Καθολικών. Iannuaari στη Νάπολη. 1ος όροφος. ΙΙΙ αι.
Στη Νεάπολη, γιορτές προς τιμή του μάρτυρα. Υπάρχουν πολλά. μία φορά το χρόνο και συνοδεύεται από θρησκεία. πομπές και γιορτές της πόλης. Εορτασμός προς τιμήν της πρώτης μεταβίβασης των λειψάνων τον 5ο αιώνα. στη θέση. έχει περάσει από τις 13 Απριλίου. το Σάββατο πριν από την 1η Κυριακή του Μαΐου. Πομπή εκείνη την ημέρα, που είναι γνωστή ως η «πορεία με γιρλάντες» (Inghirlandati - που συμμετέχουν στην πομπή των κληρικών που κατέχουν ένα στεφάνι από λουλούδια), πραγματοποιούνται το 1337 Το 1525 μια επίσημη πομπή statsionalnye οργανώθηκαν, γνωστή και ως «Sedili», στο στην οποία παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Νάπολης, συνοδευόμενος από αξιόλογους πολίτες. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών η πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό ήταν διακοσμημένο με αψίδες θριάμβου και προσωρινή βωμό. Τα λείψανα του Ι. Μεταφέρθηκαν γύρω από την πόλη σε μια ειδική, υπέροχα διακοσμημένη θρόνο. Το 1800 καταργήθηκαν τα Sedili. Αντ 'αυτού, οργανώνονται 2 πομπές από τον καθεδρικό ναό του c. St. Clary. Η πιο επίσημη απόγευμα μια λειψανοθήκη πομπή, αμπούλες με αίμα και ένα ασημένιο άγαλμα του VI με αγάλματα και άλλα. Ουράνια πολιούχου της Νάπολης. Πιθανότατα η αρχαιότερη προέλευση είναι η πομπή της πομπής την Κυριακή του Πάθους του Κυρίου. Στο Μεσαίωνα, τον αρχιεπίσκοπο της Νάπολης, και τα κανόνια καθεδρικό ναό, με τις λευκές στολές, λευκά άλογα, στο δρόμο τους από την εκκλησία καθεδρικό ναό στις κατακόμβες, όπου η Ποντιφικού Μαζικής επιτεύχθηκε. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η πομπή ιδρύθηκε στη μνήμη της πόλης για να απαλλαγούμε από την έκρηξη του Βεζούβιου το 471 είναι επίσης στη μνήμη της έκρηξης του 1631 καθορίστηκαν με την πομπή και μια ειδική διακοπές «Παρέμβαση» (Patrocinio) - 16 του Δεκεμβρίου. Από το 1857 την ίδια ημέρα, μνήμη της σωτηρίας της πόλης συνέβη κατά τη διάρκεια του σεισμού στην περιοχή. Βασιλικάτα.


Από την αρχή της ατμόσφαιρας. κυριαρχία (VII αιώνα) εικόνες του Ι ήταν παρόντες στα νομίσματα των ναπολιτανικών νομισμάτων. Την τελευταία φορά το πρόσωπο ενός αγίου τυπώθηκε στα χαρτονομίσματα της Πατρονεκής Δημοκρατίας το 1799. Μια ιδιαίτερη μορφή εκτίμησης του Ι ήταν η δημιουργία μιας θρησκευτικής αδελφότητας προς τιμήν του. Το 1738, ο ναπολιτάνιος Κορ. Ο Charles III Bourbon ίδρυσε την ιπποτική τάξη του St. Ι.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε


( ΤΕΥΧΟΣ 4 μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ σελιδες 329 - 330 )
Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος

Eις την Aλεξάνδραν.
ᾜδει μενούσης πρόξενον λαμπηδόνος,
Τὴν ἐν ζόφῳ κάθειρξιν ἡ Ἀλεξάνδρα.

Eις τον Aπολλώ και Iσαάκιον.
Λιμαγχόνην οἴσαντες Ἀθληταὶ δύο,
Ψυχοκτόνων φεύγουσι δαιμοναγχόνην.

Eις τον Kοδράτον.
Ζωμοὺς χύτρας σῆς, τοὺς ἱδρῶτας Κορδᾶτε,
Ἅλατι τμηθεὶς αἱμάτων παραρτύεις.
Βιογραφία
Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.). Εντελώς διαφορετική από εκείνον, που ήταν τραχύς στα αισθήματα και φίλος της βίας και του αίματος, διακρινόταν για την ήρεμη ψυχική της διάθεση, την ευσπλαχνία και την φιλάνθρωπη ζωή της. Και η Χάρη του Κυρίου αύξανε μέσα της τον φωτισμό. Και το θείο έλεος την καταξίωσε κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να αισθανθεί μέσα της την πνοή και την ορμή της πίστεως στον Χριστό. Τότε, αφού στράφηκε προς τον αυτοκράτορα, τον παρακάλεσε να διατάξει την παύση των μαρτυρικών βασανιστηρίων. Εκείνος υπέθεσε ότι η αυτοκράτειρα, ασυνήθιστη σε τέτοιου είδους θεάματα, κατελήφθη από οίκτο ασυνείδητο και απερίσκεπτο. Της είπε λοιπόν να αποσυρθεί. Αλλά έλαβε μεγαλόφωνη την απάντηση ότι μια τέτοιου είδους σκηνή είναι απάνθρωπη και ανάξια του στέμματος.

Και όταν ο αυτοκράτορας καθύβρισε το Όνομα του Χριστού, εκείνη με ανδρεία φωνή διακήρυξε ότι καταγγέλλει ενώπιον του αληθινού Θεού τους διώκτες των Χριστιανών και ομολογεί και αυτή την πίστη της στον Ιησού Χριστού.

Ο αυτοκράτορας θέλησε να ερμηνεύσει τη δήλωση της ως διανοητική διατάραξη. Αλλά εκείνη διαμαρτυρήθηκε και επανέλαβε την ομολογία της. Ο Διοκλητιανός τότε εξεμάνη. Ενώ αυτός ζητούσε να εξοντώσει τους Χριστιανούς, η κατάκτησή τους εισήλθε και στα ανάκτορα και η ίδια η βασίλισσα προέβαλε φανερά την ίδια πίστη και ήταν συνήγορός τους. Διέταξε λοιπόν την απαγωγή και την φυλάκισή της.

Στη φυλακή η Αγία πέρασε τη νύχτα με προσευχή για τον εαυτό της και παρακαλώντας τον Κύριο για την Εκκλησία Του, η οποία τόσο σφοδρά κλυδωνιζόταν. Για την ζωή της δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Επιθυμούσε μάλιστα να λάβει μαρτυρικό θάνατο, αλλά δίσταζε. Γνώριζε ότι για τον σύζυγό της δεν υπήρχε έλεος ενώπιον του Θεού που ήταν δίκαιος κριτής, δεν ήθελε όμως να επιβαρυνθεί η ενοχή του για το έγκλημα με το δικό της φόνο, και δεήθηκε προς τον Ύψιστο να παραλάβει την ψυχή της από την φυλακή εκείνη και να φανεί ευσπλαχνικός προς αυτή, για το ότι επί τόσο καιρό εκείνη παρακολουθούσε απαθής τους διωγμούς των Χριστιανών κοντά στο πλευρό του διώκτη αυτών.

Η δέησή της εισακούσθηκε.
Δυο μέρες (21 Απριλίου) πριν από τη θανάτωση του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (23 Απριλίου)το 303 μ.Χ., παρέδιδε την τελευταία της πνοή στη φυλακή. Το παράδειγμα της βασίλισσας ακολούθησαν και τρεις από τους ακολούθους της, ο Απολλώ, ο Ισαάκιος και ο Κοδράτος. Τίμιοι και ενάρετοι υπηρέτες, αφοσιωμένοι από καρδιά στην αυτοκράτειρά τους, της οποίας γνώριζαν την αγαθότητα, σκέφθηκαν ότι η απόφασή της και η πίστη της στον Χριστό έπρεπε να τους κάνει να εξετάσουν και αυτοί χωρίς προκατάληψη την πίστη στον αληθινό Θεό και να κανονίσουν αναλόγως τη διαγωγή τους στο μέλλον. Πήγαν λοιπόν σε ένα Χριστιανό ιερέα, τον άκουσαν και αποχώρησαν από το σπίτι του ένθερμοι πιστοί, φωτισμένοι από τη Χάρη του παρακλήτου, με την απόφαση να ακολουθήσουν το παράδειγμα της βασίλισσάς τους. Και κάποια μέρα ομολόγησαν και αυτοί την πίστη τους.

Ο Διοκλητιανός διέταξε την θανάτωσή τους. Και τον μεν Κοδράτο τον αποκεφάλισαν, τους δε Απολλώ και Ισαάκιο τους υπέβαλαν στο θάνατο δια της πείνας και της δίψας. Το βασανιστήριο αυτό υπήρξε οδυνηρότατο. Αλλά το αντιμετώπισαν με ανδρεία, παρηγορούμενοι από την ελπίδα ότι επρόκειτο να συναντηθούν στα σκηνώματα της δικαιοσύνης και της μακαριότητας μαζί με την Αγία βασίλισσα. Η ελπίδα τους ικανοποιήθηκε. Η Εκκλησία τιμώντας τη μνήμη τους συνεορτάζει μαζί της την ίδια ημέρα.


Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῷ Χριστῷ προσελθοῦσα Ἀλεξάνδρα πανεύφημε, διὰ τῶν μεγίστων θαυμάτων Γεωργίου τοῦ Μάρτυρος, κατέλιπες τιμὰς βασιλικάς, καὶ ὤφθης τῶν Μαρτύρων κοινωνός· μεθ’ ὧν πρέσβευε ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὺν Ἁγίοις Ἀθληταῖς, λαμπρῶς σε ἀριθμήσαντι.

 έτερον Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀλεξάνδρα τὴν πάντιμον καὶ βασιλίδι σεμνή, ἐνθέως τιμήσωμεν ἐν εὐλαβείᾳ πιστοί, εὐφήμως γεραίροντες· αὕτη γὰρ ἐν τῇ Ῥώμῃ, ἐναθλήσασα πίστει, ἔνδοξος Ἀθληφόρος, τοῦ Χριστοῦ ἀνεδείχθη, πρεσβεύουσα ἀπαύστως Αὐτῷ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Κοντάκιον.
 Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Μαρτύρων Χριστοῦ, ἐδείχθης ἰσοστάσιος, δεχθεῖσα λαμπρῶς, τὸ φῶς τῆς θείας πίστεως, ὦ Ἀλεξάνδρα πάνσεμνε· διὰ τοῦτο πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· τὸν βασιλέα τῆς δόξης Χριστόν, δυσώπει ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων σε.
Μεγαλυνάριον.
Αἴγλῃ λαμπρυνθεῖσα τῇ θεϊκῇ, σεμνὴ Ἀλεξάνδρα, ὡμολογήσας τὸν Χριστὸν, καὶ αὐτοῦ τῆς δόξης, συμμέτοχος ἐγένου, ὑπὲρ αὐτοῦ θανοῦσα, γνώμης στερρότητι.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...