Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Ἦχος β' 
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Μετ' εἰρήνης διελθεῖν ἡμᾶς τοὺς ταπεινούς, τὴν προκαθάρσιμον εὐδόκησον τῶν Νηστειῶν, τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου Χριστὲ ὁ Θεός, κατάβαλε τοῦ ἐχθροῦ τὰ πανουργεύματα, καὶ τῷ Σταυρῷ σου πάντας διάσωσον, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


Ἦχος α' 
Πανεύφημοι Μάρτυρες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Παρθένος ἡ ἄσπιλος ποτέ, ἐπὶ ξύλου βλέπουσα· ὃν ἐξ ἀσπόρου γὰρ ἔτεκε, γαστρὸς μὴ φέρουσα, τὴν τῶν σπλάγχνων τρῶσιν, τρυχομένη ἔλεγεν· ὁ νεύματι κρατῶν κτίσιν ἅπασαν, πῶς ὡς κατάκριτος, ἐν Σταυρῷ ἐναπῃώρησαι; πάντως θέλων, σῶσαι τὸ ἀνθρώπινον.


Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε 

Ο Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της Μεγάλης

Свт. Евстафий. Фреска. Церковь Христа Пантократора.
 Дечани. Сербия (Косово). Около 1350 года.
Άγιος Ευστάθιος. Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους
περίπου 1350 μ.Χ. στην Εκκλησία του Χριστού Παντοκράτορα.
 Μονή Βισόκι Ντέτσανι. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία.Свт. Евстафий Антиохийский. Фреска. Византия.
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας. Τοιχογραφία (Fresco). 
Hν Eυστάθιος μέχρις ην ζων και πνέων,
Θεού κατ’ εχθρών ευσταθές μάλα πνέων.
Βιογραφία

O Άγιος Ευστάθιος, γεννήθηκε στη Σίδη της Παμφυλίας (άλλοι θεωρούν ότι καταγόταν από τους Φιλίππους της Μακεδονίας) το 260 μ.Χ. και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες του 3ου μ.Χ. αιώνα. Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την εμμονή του στη ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου.
Свт. Евстафий. 
Фреска храма св. Николая Орфанос. Салоники. XIV в
Άγιος Ευστάθιος.  
Τοιχογραφία (Fresco)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
στον Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου Ορφανού στην  Θεσσαλονίκη. Свт. Евстафий. 
Фреска монастыря Грачаница. 
Косово. Сербия. Около 1318 г.
Άγιος Ευστάθιος. 
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1318 μ.Χ. 
στην   Ιερά Μονή Γρατσάνιτσα,
 Κοσσυφοπέδιο. Σερβία 

Στην αρχή διέλαμψε σαν επίσκοπος Βερροίας στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 μ.Χ. εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της μεγάλης, θέση την οποία χρησιμοποίησε για την διάδοση αλλά και στερέωση της ορθοδοξίας και συνδεόταν διά στενής φιλίας με τον Άγιο Όσιο, Επίσκοπο Κορδούης (τιμάται 27 Αυγούστου).


Το 330 μ.Χ. όμως, οι κακόδοξοι Αρειανοί, συνεκάλεσαν Σύνοδο εις βάρος του Ευσταθίου με την κατηγορία ότι ήταν οπαδός της αίρεσης του Σαβέλλιου. Δωροδόκησαν μάλιστα κάποια γυναίκα ελευθέριων ηθών, η οποία παρουσιάσθηκε στη Σύνοδο και κατήγγειλε ότι είχε σχέση μαζί του και από τη σχέση αυτή απέκτησε και παιδί. Κατόρθωσαν βεβαίως να επιτύχουν την εξορία του Aγίου στην Τραϊανούπολη της Θράκης όπου και εκοιμήθη οσιακά το 360 μ.Χ.

Αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, η αλήθεια αποκαταστάθηκε και ο Ευστάθιος ανακηρύχθηκε Άγιος της Eκκλησίας μας.Свт. Евстафий, еп. Антиохийский. 
Миниатюра из Минология. Нач. XI в. 
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας.
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 11ου αιώνα μ.Χ. απο Μηνολόγιο

Менологий 21 - 24 февраля;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας.
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Φεβρουαρίου (21 - 24)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία

Свт. Евстафий, еп. Антиохийский. 
Миниатюра из греко-груз. руокписи. XV в.
Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας..
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 15ου αιώνα μ.Χ. 
απο Ελληνικό Χειρόγραφο
Το έτος 482 μ.Χ. μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου από την Τραϊανούπολη στην Αντιόχεια.

Τέλος, θαυμάσιο εγκωμιαστικό λόγο για τον Άγιο Ευστάθιο εξεφώνισε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ διωγμοῖς ὁμιλήσας καὶ θλίψεσιν δόξης ἀρρήτου μετέσχες, Εὐστάθιε. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...