3.Διοίκηση
                Τά Μέλη τῆς Διοικητικῆς καί Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρίνης Ἁλυκοῦ Κορωπίου, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 13/1971 Κανονιστικῆς Διατάξεως « Περί Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρίνης Ἁλυκοῦ» (ΦΕΚ 138/ 14.7.1971 τ.Α΄) ὡς καί τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1293/654/29.11.2013 Διοριστηρίου ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιω-τάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, εἶναι :

                        1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς                                                                         κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος
                         
                         2. κ. Ἀνδρέας Παπαπετρόπουλος, Γραμματεύς 
                    
                         3. κ. Σπυρίδων Ρέσκος, Ταμίας 


                         4. κ. Χρῆστος Σταύρου, Μέλος  καί 


                         5. κ. Θωμᾶς Κατσίκης, Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...