13. Το Ι. Προσκύνημα σήμερα

Ἡ διερχομένη ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας Λεωφ. Ἀθηνῶν - Σουνίου (34ο χιλμ)
Ἐξωτερική ἄποψη τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας βλέποντάς το ἀπό τήν διερχομένη ἔμπροσθεν αὐτοῦ Λεωφ. Ἀθηνῶν - Σουνίου


Κεντρική κλίμακα εἰσόδου ἀπό τήν Λεωφ. Ἀθηνῶν - Σουνίου (34ο χιλμ) στό Ἱερό Προσκύνημα μας


Κεντρική εἴσοδος στό Ἱερό Προσκύνημα

Κενρικό κλῖτος 

Κεντρικό κλῖτος


 Μαρμαρόγλυπτο (τηνιακό) Τέμπλο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους

Δεξιό τμῆμα τοῦ Τέμπλου τοῦ κενρικοῦ κλίτους (Χριστός, Ἁγ. Ἰωάννης Πρόδρομος, Ἁγ. Φανούριος)

Ἀριστερό τμῆμα τοῦ Τέμπλου τοῦ κεντρικοῦ κλίτους ( Θεοτόκος, Ἁγ. Μαρίνα, Ἁγ. Δημήτριος)


 Μαρμαρόγλυπτο Τέμπλο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους καί ὁ μαρμαρόγλυπτος Δεσποτικός Θρόνος

Ὡραία Πύλη

Ὡραία Πύλη


Ἡ Ἁγία Τράπεζα 


Ἡ Ἁγία Τράπεζα 


Ἡ Πλατυτέρα


Ὁ Παντοκράτωρ στόν Τροῦλο


Ὁ Παντοκράτωρ καί μιά ἄποψη τῶν τοιχογραφιῶν 


Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (τοιχογραφία)

Ἡ Κοίμηση τοῦ Ἁγ. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (τοιχογραφία)

Ὁ Ἅγ/Μακάριος Ἐπίσκοπος Κορίνθου (τοιχογραφία)
Ἡ Ἱερά  Εἰκόνα τῆς Ἁγ. Μαρίνας ἡ ὁποία λιτανεύεται στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)Ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Ἁγ. Μαρίνας ἡ ὁποία λιτανεύεται στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)

Ἔξοδος τῆς  Ἱερᾶς Εἰκονας γιά τήν  Λιτανεία
Λιτάνευση τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνας στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)

Λιτάνευση τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνας στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)


Λιτάνευση τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνας στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)


Λιτάνευση τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνας στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως (16η Ἰουλίου)

Τό Προσκυνητάρι "Θρόνος" τῆς Ἁγ. Μαρίνας


Τό Προσκυνητάρι "Θρόνος" τῆς Ἁγ. Μαρίνας

Τό Προσκυνητάρι "Θρόνος" τῆς Ἁγ. Μαρίνας

Τό Προσκυνητάρι "Θρόνος" τῆς Ἁγ. Μαρίνας


Τό Προσκυνητάρι τοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἀρχιεπ.  Μύρων Λυκίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...