Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017
Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

( σελίδες 508 - 560 )Οι Άγιοι Μάρτυρες Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος
Eις τον Θύρσον.
Οὐ δένδρινόν σε, Θύρσε, θύρσον ὁ πρίων,
Πρὸ τῆς τελευτῆς εὗρεν, ὡς ῥᾷστα πρῖσαι.

Eις τον Λεύκιον.
Ὁ πνεῦμα λευκὸς Λεύκιος, τμηθεὶς ξίφει,
Τὸ σῶμα βάπτει φοινικοῦν ἐξ αἱμάτων.

Eις τον Kαλλίνικον.
Ὁ Καλλίνικος, ἐκκοπεὶς τὸν αὐχένα,
Ὑπῆρξε Καλλίνικος ἐκ τῶν πραγμάτων.

Πρῖσιν ἀλύξας, Θύρσε, θάνες δεκάτῃ γε τετάρτῃ.

Βιογραφία
Οι Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (κατ' άλλους Κορωνάτος) έζησαν στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισαρεία και ανήκαν όλοι σε διακεκριμένες οικογένειες. Ήταν χαρακτήρες ταπεινοί και αγαπούσαν το Θεό «ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ» (Β' προς Κορινθίους, στ' 6), δηλαδή με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία. Γι' αυτό απέφευγαν το θόρυβο της δημοσιότητας, αλλά όμως ήταν πασίγνωστοι για τη γεμάτη ελεημοσύνες ζωή τους.
Ο έπαρχος Κουμβρίκιος, φανατικός ειδωλολάτρης, βλέποντας να προοδεύουν οι χριστιανοί, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους περιορίσει. Αυτή η κατάσταση έκανε το Λεύκιο και πήγε στον έπαρχο. Τον παρακάλεσε να είναι μετριότερος προς τους χριστιανούς. Μόλις το άκουσε αυτό ο Κουμβρίκιος, αμέσως τον συνέλαβε και τον καταδίκασε σε θάνατο. Και το πρωί, έξω από την πόλη τον αποκεφάλισε.Мучение свв. Фирса, Левкия
Миниатюра 985 г.  Минология Василия II. Константинополь. Ватиканская библиотека. Рим.
Μαρτύριο τών Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου.  
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού έτους 985 μ.Χ. \
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Мучение свв. Филимона, Аполлония, Ариана, Каллиника
Миниатюра 985 г.  Минология Василия II. Константинополь. Ватиканская библиотека. Рим.
Μαρτύριο τών Αγίων Μαρτύρων Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού, Καλλινίκου..  
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού έτους 985 μ.Χ. \
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. ΡώμηМучение свв. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана, Каллиника. 
Фреска. 1547 г.Афон (Дионисиат). 1547 г.
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Μαρτύριο τών Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού, Καλλινίκου.  
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ.  
στην Ιερά Μονή  Διονυσίου Αγίου Όρους
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζη) Φουκά

Спиридон Тримифунтский и Амонат, 
прп. мученики севастийские Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий, 
Орест, кесарийские мученики Фирс и Левкий; 
Балканы. Сербия. Печ; XIV в.; местонахождение: Сербия. Косово. 
Печская Патриархия. Нартекс. Нартекс (притвор)
Άγιοι Μάρτυρες τής Καισάρειας Θύρσος καί Λευκιος
Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ.
στον Νάρθηκα τού Καθολικού
τής  Πατριαρχικής Ιεράς Μονής Πεκίου (Πέτς)
Κοσσυφοπέδιο. Σερβία

св Филимона
Άγιος Φιλήμων
Το γεγονός λύπησε τους χριστιανούς, αλλά άναψε ακόμα περισσότερο τη φλόγα της πίστης προς το Χριστό. Μετά από δύο ημέρες, πήγε άλλος χριστιανός στον έπαρχο, ο Θύρσος. Θαρραλέα του είπε ότι η ειδωλολατρία είναι πλάνη και ότι τελικός νικητής θα είναι ο Χριστός. Αυτά και άλλα πολλά σοφά λόγια του Θύρσου, τα άκουσε και ένας ιερέας των ειδώλων, ο Καλλίνικος. Η ψυχή του φωτίστηκε και δήλωσε ότι είναι χριστιανός. Τότε, επί τόπου ο έπαρχος αποκεφάλισε τον Καλλίνικο και πριόνισε το Θύρσο.Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα.
Tὴν ἑξαστέλεχον μαρτύρων φάλαγγα, ᾀσμάτων ἄνθεσιν ἀνευφημήσωμεν, ὡς καθαιρέτας τοῦ ἐχθροῦ καὶ στύλους τῆς εὐσεβείας· Θύρσον καὶ Φιλήμονα καὶ στερρὸν Ἀπολλώνιον, Ἀρριανόν Καλλίνικον καὶ τὸν ἔνδοξον Λεύκιον· αὐτοὶ γὰρ οὐρανίων χαρίτων κόσμῳ πυρσεύουσι τὴν αἴγλην.

Минея - Декабрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Δεκέμβριος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .


Мч. Фирс. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Μάρτυς Θύρσος. Μικρογραφία (Μινιατούρα)  τού τέλους τού 15ου αιώνα μ.Χ. . από την Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους στο ρωσικό Δημόσιο (σήμερα Εθνική) Βιβλιοθήκη στην Αγία Πετρούπολη.Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τοὺς φωστῆρας ἅπαντες, τῆς Ἐκκλησίας, συνελθόντες σήμερον, ἐν ἐγκωμίοις ἱεροῖς, ἀνευφημοῦντες ὑμνήσωμεν, ὡς ἀθλοφόρους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.


( μετάφραση Google)


Τα βάσανα των αγίων μαρτύρων Θύρσου, Λεύκιου, Καλλίνικου, Φιλήμονος, Απολλώνιου, και άλλων μαζί τους 

Μνήμη 14ης Δεκεμβρίου
Ιερά Μαρτύρων Fiers, Λεύκιος και Καλλίνικος γεννήθηκαν στην περιοχή βιθυνική8392 , και είχαν ανατραφεί στην πόλη της Καισαρείας στο 8393 . Υπέφεραν για τον Χριστό κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Δεκίου το 8394 ακολουθεί.
Ένας από τους κυβερνήτες των επαρχιών, που ονομάζεται Kumvriky έφτασε στην Καισάρεια, τη Νικομήδεια της 8395 και ζήλο υποστήριξε εδώ ειδωλολατρία, λαμβάνοντας επιμελώς τη φροντίδα των σπιτιών των ειδώλων και θυσίες και όλα αυτά ήταν ευχάριστο να τον εχθρό του ανθρώπινου γένους - τον διάβολο.Επιπλέον, προέτρεψε τους, και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, κάποια που αφορούν την ευγένεια, άλλοι τρομακτικό απειλές. Εν τω μεταξύ, μεταξύ των πολιτών της Καισάρειας ήταν ένα Lucius, ένας άνθρωπος ειλικρινής, ευφυής, λόγιος και ευγενή. Στο θέαμα που συμβαίνουν παραβάσεις, ήταν πολύ άρρωστη ψυχή και φλεγμονή όλο και περισσότερο ζήλο για τον Θεό. Τέλος, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να κρύψει πλέον έκαιγε μέσα στην ψυχή του μια φλόγα της ζήλιας και ήθελε τίποτα περισσότερο να κρύψει την αληθινή πίστη τους φανερά. Ξαφνικά, ήταν ο κυβερνήτης, και είπε:
- Γιατί, Kumvriky, σας εξοπλίζει άθλια για την ψυχή του, τιμώντας αναίσθητη και κουφός είδωλα, και να τον σέρνει στα ίδια θλιβερή παρανόηση πολλούς άλλους ανθρώπους; Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητο από τα βράχια και δέντρα, επειδή δεν θέλουν να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και Σωτήρα τους και δεν επιθυμούν να περπατήσουν στο φως, αφήνοντας το σκοτάδι της άγνοιας.
Mad χάρακα, μη μπορώντας να αντέξει την αλήθεια εξέφρασε ο ίδιος, ήταν έξαλλος με αυτά τα λόγια, και αμέσως, χωρίς καμία εξέταση διέταξε εκθέσει Lucius ήττα. Αλλά Lucius, οικειοθελώς την αποδοχή πόνο, χάρη στο Θεό και τον καταπιεστή οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη μανία, για το οποίο υποβλήθηκε σε βασανιστήρια μέχρι έως ότου εξαντληθούν bivshy. Το σώμα του, σπασμένα από ξυλοδαρμούς, υπέκυψε, και προσευχήθηκε για την πλήρη απελευθέρωση του σώματός του, θέλοντας κοιμήθηκε εν Κυρίω. Εκτέλεση αυτής της επιθυμίας βοήθησε τον εαυτό του άρχοντα ο οποίος διέταξε την μάρτυρα να φέρει την πόλη και να κόψει το κεφάλι του. Όταν οι βασανιστές ήταν ιερή σε θάνατο, περπάτησε χωρίς φόβο και αμηχανία, τίποτα αποκαλύπτοντας το πρόσωπο του πόνου και της ταλαιπωρίας τους, αλλά ακτινοβολούν με τη χαρά και την ευτυχία, σαν να μην ήταν σε τιμωρία, αλλά για το γάμο. Μακριά έξω από την πόλη αποκεφαλίστηκε, και ο ίδιος αναχώρησε στον ουρανό για να λάβει ένα κατόρθωμα για άφθαρτο το στέμμα του.
Η φήμη της σκληρότητας Kumvrikiya σύντομα εξαπλώθηκε σε όλες τις γύρω χώρες, και οι χριστιανοί άρχισε να κρύβεται από φόβο για την αγριότητα του.Αλλά ευλόγησε Fiers (παρόλο που ο ίδιος δεν είχε ακόμα βαφτιστεί και περιελάμβαναν μόνο μεταξύ των κατηχουμένων), οπλισμένος με ένα ζήλο του Θεού, ήρθε στο βασανιστή και είπε, «Χαίρε, ελαφρύ χάρακα!"
Και είπε προς αυτόν από την αμοιβαία χαιρετισμό, Firth συνέχισε:
- Είναι όλοι μπροστά σας, τους δικαστές, λέγοντας - τι θέλει ή χρειάζεται να περιμένουμε για τις παραγγελίες σας ήδη δεν προφέρουν ένα ενιαίο ήχο;
Ο κυβερνήτης, σαν να ξεχνάμε ότι είχε γίνει με Λεύκα, απάντησε:
- Είναι δυνατόν, και σε αυτήν την ημέρα, αυτό δεν πάρει την ελευθερία να πει κανείς, ειδικά αν έχετε να πείτε κάτι, τείνει προς το κοινό καλό.
Τότε Fiers είπε:
- Τι μπορεί να ειπωθεί είναι πιο χρήσιμο ότι καλό για την ψυχή; Και εδώ, βλέπω ότι καταπιέζονται και στερούνται πολλά της σωτηρίας, αποσπούν την προσοχή τους από την αληθινή πίστη και κακία προσέλκυση για να εξυπηρετήσει τα είδωλα.Μέσα από αυτά τα πράγματα που έχετε στην ψυχή σας ερεθίζει όλη η κόλαση φωτιάς. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να με τόλμη και ελεύθερα να σας μιλήσω και να μάθουν από εσάς, για το οποίο έχετε ρυθμίσει με νόμο - αφήνοντας τον ουρανό του Δημιουργού, και η γη και όλοι οι άνθρωποι - λατρεύουν το έργο του ανθρώπινα χέρια, σαν να λένε στο ξύλο, «Είστε ο πατέρας μου» (όπως καταδικάζει τις ειδωλολάτρες και προφήτης Ιερεμίας ( Ιερ 2 :. 27 ) και σε μια πέτρα, «θα γέννησε σε μένα;» και γι 'αυτό όλες τις ανησυχίες σας σχετικά με το πώς να πείσει όλους τους ανθρώπους (αν αυτό είναι δυνατόν) για να μοιραστώ μαζί σας επιβλαβή σας τρόπο σκέψης.
Σε αυτό ο κυβερνήτης είπε:
- Άκαιρη και ακατάλληλη δείχνει ότι έχετε μολυνθεί από σας Χριστιανισμό m Ωστόσο, αφήστε τα ζητήματα ματαιοδοξίας και ψεύτικες λύσεις τους στους ανθρώπους που ασχολούνται με το σχολείο και δεν έφερε στη φροντίδα των υποθέσεων των πολιτών, και τώρα υπακούσουν στις εντολές του αυτοκράτορα, και να προσφέρει θυσία στους θεούς .. Εκτός αν το κάνετε αυτό, θα λάβετε από εμάς τους μισθούς του τα λόγια του - στο βασανιστήριο ετοιμάσει για σας.
- Λοιπόν, πώς το κάνετε εσείς - ευφυή πλάσματα του Θεού, - απάντησε ο άγιος-τότε θα πρέπει να μην κάνει τίποτα ανόητο και χωρίς ενδελεχή έρευνα. Αλλά αν θέλετε να υπακούσει την εντολή των τρελών βασιλιά σας, τότε κάνετε αυτό που διέταξε.
Kumvriky είπε:
- Νομίζω ότι σας κάνει τόσο αλαζόνες, επιείκεια μας. Όμως, βλέποντας ότι είστε ένας άνθρωπος συνετή και έξυπνη, σας συμβουλεύω να δώσει την υπακοή, και έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία. Έτσι, πηγαίνετε στο θυσιαστήριο και να αποτίσω φόρο τιμής στους θεούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε την ίδια συγχώρεση της ενοχής από την άλλη του μεγάλου βασιλιά και το υπόλοιπο της ζωής του περνούν μαζί μας μεγάλη τιμή.
- Έχω σκεφτεί πολλά, εν προκειμένω, - απάντησα το ευλογημένο - και δεν νομίζω ότι θα αλιεύονται μου απροετοίμαστη και δεν θεωρούν τα πάντα εκ των προτέρων. Αφού συζητήθηκε για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό όλα από τον εαυτό του, και μετά από μια ενδελεχή έρευνα για να βεβαιωθείτε ότι τους θεούς σου είναι άψυχα είδωλα και τους ναούς τους - είναι ακάθαρτα? και γέλασα σε αυτούς και επέλεξε την αγνή και αληθινή χριστιανική πίστη. Ώστε να μην καθυστερήσει να εκπληρώσει αυτό που διέταξε στον βασιλιά για μας τους χριστιανούς.
Αυτά τα λόγια του Αγίου οδηγήσει βασανιστή σε μια οργή, και διέταξε αμέσως μερικοί από τους υπηρέτες του, που χαρακτηρίζεται από την εξουσία, είναι δύσκολο να νικήσει Αγίου γροθιές, και στη συνέχεια - για να δέσει τα χέρια και τα πόδια του και τραβήξτε τα λουριά των αγώνων του σε διαφορετικές κατευθύνσεις.Όταν αυτό έγινε, τα μέλη του σώματός του και δραπέτευσε από τις αρθρώσεις, αλλά ο μάρτυρας υπομονετικά και με τα φωτεινά μάτια έφερε. Ο βασανιστής διέταξε να τρυπώντας τα μάτια του με τα νύχια, για να συνθλίψει το σαγόνι και νοκ-άουτ σφυριά δόντια του χαλκού. Ο άγιος μεταξύ μαρτύριο βασανιστή γέλασε και το πιο εκνευριστικό. Kumvriky διέταξε να λιώσει τον κασσίτερο, για να προετοιμάσει ένα σιδερένιο κρεβάτι, και βάλτε πάνω του ένα μάρτυρα, μπρούμυτα, και κάλεσε τους σοφούς του και μια Warner, ότι εξαπάτησε τις λέξεις μάρτυρας. Προσπάθησαν να πείσουν τον άγιο σε αυτό, έστω και για μια στιγμή και εξωτερικά, είχε υπακοή στον ηγεμόνα.
- Μέσα από αυτό, - όπως είπαν - να απαλλαγούμε από το κακό μαρτύριο, και να πάρετε πολλά οφέλη, και σας ο Θεός θα σας συγχωρήσει, γνωρίζοντας την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, και δεν είναι θυμωμένος, είναι, όπως ακούσαμε, και του μεγάλου πλούτου.
Μάρτυρας απάντησε:
- Γι 'αυτό υποφέρουν βάσανα για τον Θεό μου, ότι είναι καλό και άφθονο: για αν, αν έχετε ακούσει για το ατελείωτο μαρτύριο σας περιμένει, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τις αυταπάτες στο σωστό δρόμο, γιατί δεν θα πρέπει να υποφέρουν με θάρρος χρόνο υποφέρουν τιμωρία γι 'αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών.
Μετά από αυτά τα λόγια του μάρτυρα, άρχισε να ρίξτε βραστό κασσίτερο. Αλλά έφερε στην κατσαρόλα κασσίτερος αμέσως ξεχειλίζει ρεύμα, έκαψαν και κατέστρεψαν πολλά από τα ειδωλολάτρες στέκεται περίπου. Άγιος σηκώθηκε από το κρεβάτι άθικτο και απολύτως υγιής, και τα μάτια του άρχισαν να βλέπουν και πάλι το ίδιο. Στη θέα αυτού του θαύματος, όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, και ο ίδιος ο κυβερνήτης ήταν μεγάλη έκπληξη. Ωστόσο, παρόλο που ο ίδιος θα έπρεπε να γνωρίζουν την Εκείνος που δημιούργησε όλα που έγινε, είναι δικό του λάθος ήταν στην τύφλωση του μυαλού? έτσι εκπληρώσει τα λόγια της Αγίας Γραφής σε αυτόν: «Έχετε δει πολλά, αλλά δεν το είχα προσέξει? ανοίγοντας τα αυτιά, αλλά δεν άκουσα »( Ησαΐας 42 :. 20 ).
Και ακόμα πιο θυμωμένος αυτός είναι ένας μάρτυρας, και τον αποκάλεσε ένας μάγος και μάγος, υποβλήθηκε τον σε ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία. Αλλά ο άγιος υπέμεινε με θάρρος τα πάντα? και άκουσα ήταν κάτι περισσότερο από μια σύσφιξη ασκητική τόνο, το οποίο οι Εθνικοί έφεραν στο μεγάλο φόβο, και οι πιστοί στην πίστη εγκριθεί.
Φοβόμουν να συνεχίσουν να υποφέρουν από μόνη της ντροπής, ο βασανιστής διέταξε να δέσουν μάρτυρα και ρίχνονται στη φυλακή, και πήγε στο σπίτι, αναρωτιούνται τι θα ήταν ακόμη πιο βάναυση βασανιστήρια βασανίζει έλατα. Εν τω μεταξύ, ο άγιος στη φυλακή προσευχήθηκε θερμά ότι ο Θεός τον έχει χορηγήσει άγιο βάπτισμα. Και ξαφνικά, με τη χάρη του Θεού, γραβάτες χαλάρωσε και το βράδυ του στις πόρτες της φυλακής άνοιξαν από μόνα τους. Βγαίνοντας από τη φυλακή, πήγε στο Άγιο Επίσκοπο της Καισαρείας, κρύβονται στη συνέχεια από τις διώξεις. Ο επίσκοπος, βλέποντας τον μάρτυρα, έπεσε αμέσως στα πόδια του, επειδή άκουσαν τίποτα από το κουράγιο και την υπομονή του και εξαιρετικά τον τίμησε. Αλλά ο μάρτυρας, η άρση της επίσκοπο τον εαυτό πτώση στα πόδια του και είπε:
- Μην το κάνετε αυτό, αιδεσιμότατος πατέρας! Δεν προδικάζει τη λατρεία, η οποία θα πρέπει να σας δώσει μου, γιατί δεν ήρθε να ευλογεί και να λάβουν την ευλογία.
Επίσκοπος του είπε:
- Θα έπρεπε να μας ευλογήσει, όπως καταδεικνύεται με σαφήνεια στη μεγάλη δύναμη της καλοσύνης και διατίθενται στην ρόμπα του Πνεύματος μέσα από ένα φως που έχετε υποστεί τέτοια τραγική βασανιστήριο.
- Στη συνέχεια ήρθα εδώ, - απάντησε ο μάρτυρας, - να διατίθενται στην ρόμπα της αφθαρσίας, ξαναγεννιέται από το νερό και το Πνεύμα, γιατί δεν είμαι ακόμα άξιος άγιο βάπτισμα. Και έτσι η επιθυμία μου να εκπληρώσουν αμέσως και σφυρήλατο με βάφτισε.
Επίσκοπος βαφτίστηκε αμέσως έλατα, ο οποίος βγήκε από το γραμματοσειράς, δήλωσε:
- Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μου επέτρεψε να ξαναγεννηθεί από το νερό και το Πνεύμα! Επιτρέψτε μου μέσα, και η ταλαιπωρία αξίζει να το βάπτισμα, το οποίο θα βαφτιστεί, και, έχοντας μεθυσμένος φλιτζάνι σου να υποφέρουν για να είναι κοινωνός του θανάτου σας.
Στη συνέχεια, αφού μίλησε με τον επίσκοπο και να πω αντίο σ 'αυτόν, ο Χριστός ο πάσχων πίσω στη φυλακή, και προηγήθηκε από ένα υπέροχο φως, και μετά από αυτόν ήρθαν οι άγγελοι, όπως φαίνεται καθαρά ορισμένα από τα αξίζει. Στη φυλακή, ο χρόνος που δαπανάται στις συνήθεις προσευχές.
Αυτή τη στιγμή ένας αξιωματούχος, που ονομάζεται Sylvan, αρχικά περσικά, σκληρή και ανελέητη άνθρωπος, θέλοντας να δείξει τον εαυτό τους καλά-ευχόμενος και συμπαθών του αυτοκράτορα, ζητώντας από τον τελευταίο να του χορηγήσει, Σιλβάν, την εξουσία να ερευνήσει, είτε διενεργούνται από εντολή βασανιστές του βασιλιά τεθεί σε θάνατο Χριστιανούς. Μετά την παραλαβή αυτής της δύναμης, έφθασε στη Νίκαια 8396 και Καισαρείας, παντού φέρνοντας θυσίες στα είδωλα και είδωλο σύλληψη διακοπές χριστιανικό αίμα. Αυτός, άλλωστε, φέρεται να έχουν σχετικά μεγάλη έλατα, αυτός δεν μπορεί να νικηθεί από 8397 δεν υπάρχει αγωνία και ταυτόχρονα έκπληκτος άτομα με σημεία και τέρατα. Αμέσως Σιλβάν διέταξε να τον φέρει σε αυτήν, και άρχισε να κάνει θυσίας κύρια ειδωλολατρικό θεό Δία. Την επόμενη μέρα ο ίδιος και Kumvrikiem κάθισε στο κάθισμα κρίση και παρότρυνε έλατα, είπε αρχικά για να διαβάσει δυνατά τα προηγούμενα ανάκρισή του, και στη συνέχεια είπε στον μάρτυρα:
- Μην νομίζετε, Fiers, ότι θα υποστούν την ίδια: να πάρετε μια ακόμα πιο βάναυσα βασανιστήρια, αν μείνετε στο επιμονή τους.
Μάρτυρας απάντησε:
- Εκείνος που μου έδωσε τη δύναμη να φέρει όλα τα προηγούμενα γεύμα, Κύριέ μου Ιησού Χριστό , και τώρα να είναι μπροστά μου, σώζοντας μου από τα χέρια σας, γιατί είναι ο Ένας που υπηρετώ, και τον μόνο παραδέχονται ότι είναι Θεός, και παγανιστικά είδωλα και θεούς σας βρείτε μια πλήρη πλάνη . Ωστόσο, αν θέλετε να με πείσει να θυσιάσει όχι καταναγκασμό και τη βία, και συνετή συμβουλή, εθελοντικά, ας πούμε, σε ποιον και πώς θα πρέπει να κάνει μια θυσία; Και είδα την εγκυρότητα των λόγων σας, πρόθυμα να υποβάλουν και δεν θα είναι μάταια να αντισταθούν στην αλήθεια.
Στη συνέχεια, Sylvain πήρε το χέρι του αγίου και είπε:
- Ας πάμε στο ναό, και εκεί θα δείτε, σε ποιον θα πρέπει να κάνει μια θυσία.
Όταν έφτασαν στο ναό του Απόλλωνα, ο οποίος ήταν κοντά, Σιλβάν, δείχνοντας με το χέρι του στο είδωλο, είπε:
- Εδώ - θεός που λατρεύουμε, και αν, Fiers, προσεύχονται σ 'αυτόν, φέρνοντας μια θυσία, θα αποκτήσει τον εαυτό σας ένα μεγάλο αντίπαλο και να λάβετε τη χάρη από τους άλλους θεούς.
Μάρτυρας είπε:
- Βλέπε επίσης, πράγμα που θα τον εξυπηρετήσει, και πώς θα το κάνει.
Και όταν όλη η προσοχή στράφηκε προς το βλέμμα σε αυτόν, vozdevshi vozvedshego τα χέρια και τα μάτια στον ουρανό, κάλεσε την δύναμη του Θεού είναι μυστηριώδης? ξαφνικά κεραυνός και του Απόλλωνα είδωλο έπεσε στο έδαφος και θρυμματίστηκε σε σκόνη. Ο μάρτυρας άγιος, αναφερόμενος στην στέκεται κοντά, είπε:
- Δείτε: θεοί σας είναι μόνο του ανθρώπου και δεν μπορεί καν να φέρει το όνομα του αληθινού Θεού.
Sylvan, ο οποίος ήρθε σε μια οργή, είπε το εξής:
- Είμαι μαγικό σας εντελώς καταστρέψουν και να καταστρέψουν. Και αμέσως διέταξε απότομη χτένες σιδήρου δάκρυ το σώμα του μάρτυρα στο οστό, έτσι ώστε η σάρκα των αγίων κομμάτια έπεσαν μακριά στο έδαφος, και ο βασανιστής, δήλωσε:
- Πού είναι ο Θεός - βοηθός σας, τον οποίο θα τιμήσει και στους οποίους ελπίζετε;
Μάρτυρας απάντησε:
- Δεν μπορείτε να με δείτε ενεργώντας δυνάμει του Χριστού, σαφώς μένα ενισχύει τις επιθέσεις σας; Πώς στη γη, και η αδυναμία του σώματος μπορεί να κινηθεί όπως το αλεύρι, αν δεν ήταν το ταΐζετε θεία βοήθεια από πάνω;
Στη συνέχεια, Σιλβάν διέταξε να φέρουν ένα τεράστιο pot, γεμίστε το με νερό και αραιώστε κάτω από την πυρκαγιά. Όταν ο λέβητας είναι έντονα βράσουν, τα πόδια του μάρτυρα δεμένα με σχοινιά και μείωσε ορμητικά μέσα στο βραστό νερό.Αλλά ο άγιος κάλεσε το όνομα του Χριστού, και ο λέβητας έσπασε, το νερό ξεχείλισε, και έμεινε αλώβητος. Βασανιστής ήταν ντροπιασμένος και ήταν έξω φρενών? αλλά αφού είχε ακόμα άλλες δημόσιες υποθέσεις, διέταξε να αποσύρει μαρτύρησε στη φυλακή.
Σύντομα Sylvan με Kumvrikiem πήγε στην παραθαλάσσια πόλη της Απάμειας 8398και διέταξε να τους οδηγήσει, και ιερά - σχετίζονται. Πλησιάζοντας την πόλη, σταμάτησε και ζήτησε για τον εαυτό του ο μάρτυρας, είπε:
- Εδώ, Fiers, ή να δώσει μια υπόσχεση να θυσιάσει στους θεούς, και θα παραμείνουν ζωντανοί, ή θα πας να άγριο τρόπο στερούνται της ζωής του.
Ιερά σε απάντηση του είπε το ίδιο πράγμα, αυτό που είπε πριν, και ταυτόχρονα προστίθεται στο συμπέρασμα:
- Μάλλον, ψυχές σας να πάρει μακριά από εσάς.
Οι βασανιστές ακόμα πιο θυμωμένος με έλατα, διέταξε να προσελκύσει με χτυπήματα στην πόλη και εκεί να ρίξει πίσω του, όπως είπε, τη μαγεία στη θάλασσα, έτσι πήρε μια οδυνηρή μοίρα, και όχι ακόμη και τιμήθηκε από το συνηθισμένο ταφή του θανάτου. Αλλά πριν εισέλθουν ακόμη και την πόλη, άρχισε να εκπληρωθεί η προφητεία ως μάρτυρα: Σιλβάν ξαφνικά εξαντληθεί, και Kumvriky πυρετό, και την τέταρτη ημέρα οι δύο αποφοίτησε από τη ζωή παταγωδώς.Λέγεται ότι ακόμη και η γη δεν είχε λάβει ακάθαρτο σώμα τους όσο προσευχήθηκε ότι ο άγιος μάρτυρας. Και ο άγιος παρέμεινε στην Απάμεια είκοσι τρεις ημέρες, ενώ στις αλυσίδες, πριν από την άφιξη του νέου διοικητή.
Έφτασε νέο ηγεμόνα ονομάζεται Vavda, τον χαρακτήρα και την κακία στους Χριστιανούς όπως και οι προκάτοχοί τους.
Αφού εξέτασε την υπόθεση του πρώην κυβερνήτες και μαθαίνοντας για το μάρτυρα Fiers, τον κάλεσε για ανάκριση. Ιερά αποδείχθηκε παραμείνει σταθερή στη χριστιανική πίστη, και εξακολουθεί να αρνείται να υπακούσει τις απαιτήσεις των ασεβών ειδωλολατρική. Vavda διέταξε τον δεσμεύονται να ράβω γούνα και ρίχτηκε στη θάλασσα τριάντα στάδια του 8399 από την ακτή. Αλλά γούνα ξαφνικά ξέσπασε, γραβάτες χαλάρωσε, και ήταν πολύ φως που μεταφέρουν τους άντρες που πήγαν στη θάλασσα, η οποία πήρε το μάρτυρα, τον έφερε στη γη. Στο θέαμα αυτό, ένα χάρακα στο φόβο των υπαλλήλων έτρεξε προς το μέρος του και μίλησε για το τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια πήγε στην ακτή και, έχοντας βρεθεί υπάρχει ένας μάρτυρας, ο οποίος ήταν μόνος του, του είπε:
- Ωστόσο, εκπλήσσοντας χριστιανική μαγεία και η γοητεία σας, αν η ίδια η θάλασσα που υπακούει, όπως το βλέπω εγώ, και αν πάρει την εξουσία από τους νόμους του εαυτού τους φύσης. Όμως, παρά το γεγονός, καμία μαγική δεν θα σας βοηθήσουν και να είναι η μόνη σας λόγος για την ακόμη πιο βίαιη βασανιστηρίων και της σκληρής θάνατο.
Μάρτυρας απάντησε:
- Πόσο καιρό θα παραμείνει τυφλή, και, όπως και τους θεούς τους, δεν θα δείτε με τα μάτια; Πώς μπορεί κανείς μαγεία υποδουλώσουν τον εαυτό τους νόμους της φύσης; Ποιο από Μάγων ή μπορείτε σεβαστός θεούς σας, κατά την οποία όλα είναι αποπλάνησης μαγεία και την εξαπάτηση - που έχουν κάνει έτσι ώστε οι άνθρωποι ρίχνονται στη θάλασσα, ανατράφηκε από τα χέρια των αγγέλων, και ασφαλείς και υγιείς, με τα πόδια πάνω στη θάλασσα και στην ξηρά, ήρθε στη γη;
Ο ηγεμόνας διέταξε να αδράξουν μάρτυρας, υποχρεούται να τους οδηγήσει, και ταυτόχρονα δύσκολο να νικήσει με ραβδιά, ενώ πήγε στην Καισάρεια. Οι κάτοικοι της Καισαρείας, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για τη νέα χάρακα και είναι μαζί του Έλατα μάρτυρα, όλα ήρθαν έξω από την πόλη, σαν να πληρούν τον κυβερνήτη, στην πραγματικότητα - για να εξετάσει το Χριστό τον πάσχοντα, τον οποίο ο καθένας ήθελε να δει. Όταν όλα μπήκαν στην πόλη, ο μάρτυρας αμέσως ρίχτηκε στη φυλακή. Χάρακας καιρό αναρωτήθηκε τι θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα είδος εκτέλεσης του μάρτυρα και τελικά αποφάσισε να το δώσει σε άγρια θηρία, διαπιστώνοντας ότι ο θάνατος του πιο συγκινητική. Διατάχτηκε να συλλέξει τα πιο άγρια ​​θηρία της κάθε είδους και να λιμοκτονήσουν τους έτσι ώστε αμέσως έσπευσαν να καταβροχθίσει τον κατάδικο.
Όταν κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, τα ζώα προετοιμάστηκαν, ο βασανιστής έχει συγκεντρώσει όλους τους ανθρώπους στο ναό του Δία και τον έφερε μια επίσημη θυσία. Στη συνέχεια διέταξε να αποσυρθεί από έλατα μπουντρούμι, καταδικάστηκε να καταβροχθιστεί από άγρια ​​θηρία.
Εν τω μεταξύ, ο άγιος, για τις μυστικές διαταγές του κυβερνήτη, επισκέφθηκε στη φυλακή πολλούς φίλους και γνωστούς, και εκλιπαρούσε το έλεος του για τον εαυτό του και να αποφύγει ένα φρικτό θάνατο, εκπληρώνοντας τι απαίτησε από αυτόν.
- Έτσι, - όπως είπαν - μπορείτε να απαλλαγείτε από το θάνατο, ήταν απονεμηθεί τιμητική διάκριση και θελεις να είναι ευχάριστο στο βασιλιά.
Αλλά ο άγιος ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ, «ως κουφός, δεν ακούω, και ως χαζή άνθρωπος που δεν ανοίγει το στόμα του" (Ψαλμ 37 :. 14).
Όταν οδηγήθηκε στον κυβερνήτη, ο οποίος στη συνέχεια θυσιάστηκαν, είπε σ 'αυτόν:
- Θα ήταν πολύ ελεήμων, δίνοντας σας πολύ χρόνο να σκεφτώ. Έτσι, αν επιθυμούν να επωφεληθούν, αλλά τώρα, όταν βλέπεις όλες τις χώρες του φέρνει θυσίες στο μεγάλο θεό Δία - επιθέσεις και σας και να προσφέρουν θυσία για να απαλλαγούμε από το θάνατο. Αν όχι, τότε τα νύχια και τα δόντια των θηρίων σας καταβροχθίσει, και κανείς δεν θα σας βοηθήσουν και να σας γλιτώσει από το πρόβλημα.
Μάρτυρα προσποιήθηκε ότι συμφώνησε και είπε,
- Έχω καιρό αποφάσισε να κάνει μια θυσία, μαζί με τους συμπολίτες τους. Αλλά δεν έχει σημασία πόσο θυμωμένοι Απόλλωνα, αν μπορώ να το δώσετε, θα χρησιμεύσει μόνο μία Δία.
Ακούγοντας αυτό, ο βασιλιάς χάρηκε και είπε:
- Φέρτε ένα θύμα μόνο στο Δία, και θα διασώσει είναι ότι κανένας από τους άλλους θεούς δεν είναι θυμωμένος μαζί σας.
Μάρτυρα μπροστά σε όλους πλησίασε το είδωλο του Δία και, όταν έκανε μια σιωπηλή προσευχή προς τον αληθινό Θεό, υπήρχε ένας τρομερός σεισμός, και ο Δίας είδωλο έπεσε στο έδαφος. Οι ειδωλολάτρες κατέφυγαν στην τρομοκρατία, και μόνο ένας μάρτυρας παρέμεινε στο ναό. Γεμάτο με οργή, ο βασανιστής διέταξε τη διεξαγωγή τον άγιο να καταβροχθιστεί από άγρια ​​θηρία.
Στη θέα αυτού του μεγάλου πλήθους ήρθαν μαζί, και όταν κυκλοφορούν στο άγιο των ζώων, φάνηκε ότι στεκόταν ανάμεσα στα θηρία του όχι ένα, αλλά με κάποια άλλα τρία άτομα? και τα ζώα περπάτησε γύρω από αυτόν και τον χάιδεψε απαλά, σαν να είχε καιρό γνωστό. Αυτός ακριβώς σήκωσε τα χέρια του και είπε:
- Σας ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, επειδή δοξάζεται σε μένα ιερό Όνομα σου, και μου έδειξε έλεος σου, κλείστε το στόμα πριν από πολλά ζώα, όπως μία φορά πριν Δανιήλ, σου υπηρέτης. Μπορείτε, Κύριε, και τότε και τώρα κάνει θαύματα, ο οποίος έκανε έτσι ώστε τα άγρια ​​ζώα αφήσει ο καθένας στο σπίτι του, χωρίς να προκαλούν βλάβη σε κανέναν από το να είναι εδώ!
Στη συνέχεια, μετά την προσευχή, είπε, τα θηρία:
- Στο όνομα του αληθινού Θεού, πάμε πίσω στην έρημο, κάθε άνθρωπος για να φωλιά του, όπου έχει αποσυρθεί και δεν βλάπτει κανέναν.
Και αμέσως τα ζώα διέφυγαν, η πόρτα άνοιξε μπροστά τους από μόνα τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν με τρόμο, ένα όπου θα μπορούσε, φοβούμενοι τα ζώα διέφυγαν, αλλά που οι ίδιοι έφυγαν γρήγορα στην έρημο. Βλέποντας αυτό το θαύμα, πολλοί από τους Εθνικούς μετατράπηκαν σε Χριστό.
Vavda, μην ξέροντας τι να κάνει, διέταξε ξανά να δέσει το άγιο και να τον ρίξουν στη φυλακή. Αλλά λίγες μέρες αργότερα, πηγαίνοντας προς την πόλη της Απολλωνίας, κοντά στην Καισάρεια υπερασπίστηκε, είπε έλατα και να οδηγήσει σε πίσω του. Φτάνοντας στην Απολλωνία, Vavda χτισμένο στο ναό του Απόλλωνα, μια εθνική αργία εκεί. Ο ναός γέμισε με τα ίδια είδωλα. Επικαλούμενη σε έλατα, Vavda διέταξε να καταστρέψει τα είδωλα μπαστούνια του. Αλλά ο άγιος, με υπομονή υπομένοντας τα χτυπήματα, όπως αν είχαν εφαρμοστεί στην πραγματικότητα δεν το έκανε, όπως σε ένα όνειρο, προσευχήθηκε στο Θεό Sears άβυσσο και υπονομεύει μόνο κύμα του βουνού.
- Ας είμαι εγώ - είπε, - Το χέρι σου, Κύριε, μη τολμώντας βοήθεια σου από μένα, αλλά απευθύνονται σε μένα και την προστασία μου, έτσι ώστε να μην πρέπει να ντρέπεται μένα, για σας έχω καλέσει.
Όταν προσευχόταν έτσι, ξαφνικά υπήρξε ένας σεισμός στην πόλη, ο κυβερνήτης υπέστη ασθένεια, τα χέρια bivshy Αγίου αποδυναμωθεί, και πολλά είδωλα έπεσε στο έδαφος και να τεθούν, σπασμένο σε κομμάτια. Ένα Fiers, γεμάτο από τη χαρά του Θεού, είδωλα και γέλασε πάνω από το βασανιστή, και είπε:
- Αυτό που δεν βοηθούν τους θεούς σου, κολυμπούν σε τέτοια ατιμία στο έδαφος και ζητώντας βοήθεια από εσάς, αλλά αφήνουν τους εγκατέλειψε, μπροστά σε όλους - να γελοιοποιήσει εκείνους που δεν είναι τυφλωμένοι;
Παρά το γεγονός ότι ο κυβερνήτης και έπασχε από μια σοβαρή ασθένεια, αλλά ο θυμός του παρέμεινε σε πλήρη ισχύ, και έτσι είπε:
- Vile μαγικά έλατα κάνουν τη ζωή πιο δύσκολο για μένα μέχρι θανάτου!
Εκείνη την εποχή Απολλωνία ήταν μια ειδωλολατρική ιερέας Καλλινίκου. Βλέποντας από την αρχή των θαυμάτων που εκτελούνται από έλατα ιερομάρτυρος, αντελήφθη την ανικανότητα των θεών τους. Η αποδοχή στην καρδιά του το σπόρο της αληθινής πίστης, είπε στον εαυτό του:
- Ο Θεός, έλατα κήρυξε ότι Doest θαυμαστό και ένδοξη θαύματα! Εσείς και εγώ, ως νεοεκλεγείς πολεμιστή, να αποδεχθούν και να ενθαρρύνει και να ενισχύσει εναντίον των ανταρτών στην αλήθεια σου!
Έτσι μιλάει κρυφά με τον Θεό, ήρθε με τον κυβερνήτη και έξυπνα τον χλεύασαν.
- Υψηλότητας του ο κυβερνήτης - είπε - ότι ο άνθρωπος, που υποβάλλονται σε σοβαρή μαρτύριο, έριξε στο έδαφος και κατέστρεψε το μεγαλύτερο θεό Δία, solntsenosnogo Απόλλωνα σπασμένα για τρίτη φορά, και τα περισσότερα του Ηρακλή 8400, αήττητος στη μάχη, υποτονική - δεν τα χέρια, χωρίς χέρια, χωρίς το σπαθί και μόνο μία λέξη και η επίκληση του Χριστού, η οποία έχει υποστεί το σταυρό και το θάνατο. Έτσι, αν θέλετε τη δύναμή σας, να αποκαταστήσει το θεό Ηρακλή, βοηθά κάποιοι στο πρόβλημα, και θα σας παρακαλέσω αυτόν να, θυμάται ο πρώην θάρρος του, ήρθε και βοήθησε τόσο πολύ για προσβεβλημένος Δίας - ο πατέρας και ο θείος του Απόλλωνα, για τους εαυτούς τους, κατά τη γνώμη μου, κοιμούνται ήσυχοι.
Ο κυβερνήτης, δεν κατάλαβα κοροϊδία, είπε:
- Επειδή είμαι άρρωστος, τότε να πάει μόνη της, ικετεύουν για τους θεούς μας και να τους προκάλεσε περισσότερα από τα μάγος έλατα.
Καλλίνικος συνέχισε:
- Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη δύναμη του Θεού, να τους nizvergshego, και φοβάμαι ότι οι θεοί μας δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, ακόμα και στους εαυτούς μας.
Ο κυβερνήτης, συνειδητοποίησε τελικά την αληθινή έννοια του Καλλίνικου, δήλωσε:
- Μπορεί να σας, Καλλίνικος, παρασυρθεί από τη μαγεία του μάγου;
Καλλίνικος, που δεν θέλει οποιαδήποτε να συνεχίσετε τη συζήτηση, δεν κρύβουν την πίστη τους, αμέσως πήγε στο σπίτι, ξυρισμένα μαλλιά και γένια, έβγαλε τα ρούχα του και την αξιοπρέπειά του, που έφερε όλα αυτά με τον κυβερνήτη, έπεσε στα πόδια του.
- Πάρτε, ο κυβερνήτης - είπε, - τα μαλλιά και τα ρούχα μου, βεβήλωσαν τη δυσωδία και τον καπνό των θυμάτων, το χύσιμο του αίματος και τα μυστήρια του διαβόλου: με αυτούς απορρίπτω τα προηγούμενα λάθη του και να αρχίσει μια νέα ζωή, γιατί έχω - ήδη μια χριστιανική.
Ο κυβερνήτης ήταν πολύ έκπληκτος από αυτή την ξαφνική αλλαγή στην Kallinikov.
- Τι έπαθες, Καλλίνικος, - είπε - είναι τα θαύματα αυτού του μάγου συλληφθεί σε σένα τέτοια δύναμη που ακόμα και ευγενική ψυχή σας - η ψυχή ενός υπηρέτη των θεών, που έλαβε από τους πολλούς χάρες έχουν στραφεί μακριά από την πίστη και τους πατέρες που συμμετέχουν στην τελική καταστροφή;
Καλλίνικος δήλωσε:
- Η αλλαγή των πιο ένοχοι τον εαυτό μου ο Ηρακλής, που είναι προφανές όπως είπε γι 'αυτό, έτσι πολλές νίκες, και τώρα δεν θα μπορούσε να αντισταθεί μια λέξη από αυτόν τον άνθρωπο, και έπεσε τόσο οικτρά, δείχνοντας ότι το γέλιο αντάξια αυτών των μύθων, οι οποίες είναι γνωστές στους ανθρώπους γι' αυτό και των άλλων θεών.
- Καθόλου, - είπε ο κυβερνήτης - αλλά θα δελεαστεί μαγεία έλατα και ελπίζω ότι εσείς ο ίδιος μέσα από ξόρκια θα κάνει τέτοια θαύματα. Ωστόσο, ούτε στους Μάγους ή χριστιανική μαγεία δεν θα ωφελήσει αν δεν μετανοήσουν και δεν vozdash εξακολουθούν να τιμήσουν τους θεούς.
Καλλίνικος, θέλοντας να συγχύσει ρητά το ανόητο χάρακα και μια σταθερή ελπίδα ότι με αυτόν, Καλλίνικος, είναι ο Θεός, όπως με το εν λόγω Fiers:
- Λοιπόν, πώς σας, κυβερνήτη, τώρα άρρωστος, και νομίζω ότι παρασυρθεί από τη γοητεία, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε, αν θέλετε, στη μεγάλη Ασκληπιείο 8401 και μαζί ας προσευχηθούμε μαζί του για την ανάρρωσή σας? Τότε θα ξέρετε ότι δεν είμαι εξαπατηθεί από κάθε μαγεία.
Ο κυβερνήτης δεν γίνεται αντιληπτή ως εξής Καλλίνικος λόγια και η σκέψη ότι ο ιερέας επιστρέφει στους θεούς τους, αμέσως πήγε μαζί του στο ναό. Όταν έφτασαν εκεί, Καλλίνικος προσευχήθηκε στην καρδιά του, λέγοντας:
- Κύριε Ιησού Χριστέ, να με ξέρουν ως αληθινό Θεό μέσα από έλατα υπηρέτη σου και χωρίς αριθμό μου μαινόμενος, και μου παρά το ότι δεν είχε απορριφθεί! Ξύπνα τώρα να με βοηθήσει και να ξυπνήσει με τη δύναμή σας!
Όταν μίλησε για τον εαυτό του, άκουσε μια φωνή από ψηλά, σύσφιξη αυτό και ζητά την κατόρθωμα. Και αυτός, που γεμίζουν με τόλμη και κάλεσε το όνομα του Χριστού, άρχισε να προσάψει το είδωλο Ασκληπιείο, και αμέσως το είδωλο, όπως και την ανατροπή της ένα ισχυρό χέρι, έπεσε στα πόδια του. Στη συνέχεια Καλλίνικος, κοιτάζοντας το χάρακα, είπε με ένα χλευασμού:
- Να βλέπετε τον εαυτό σας ότι ο Θεός σας δεν μπορεί να σταθεί, αν δεν το σηκώσει. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν είναι - δεν είναι μαγεία, αλλά η δράση μέσα από θεία δύναμη μου.
Αλλά ο κυβερνήτης, αν και στην καρδιά μου λυπήθηκε και λυπηρό το γεγονός ότι Καλλίνικος, όμως, του είπε στη φυλακή, και το πρωί εξέδωσε μια καταδίκη σε θάνατο και Firsov αυτά τα λόγια:
- Καλλίνικος, έπεσε μακριά από την υπηρεσία των θεών και των προσκύνηση και θα συντάσσεται με τη χριστιανική ψέμα τους, διέταξε να σκοτώνουν με το σπαθί? Έλατα απλά περήφανος για τα θαύματα του, και να εξαπατήσει τους καταραμένο Καλλίνικος, εντολή να θέσει σε ένα ξύλινο κουτί και είδα μέσα από piloyu.
Καλλίνικος αποσύρθηκε αμέσως στρατιώτες στο θάνατο. Ο ίδιος παρακάλεσε χρόνο για προσευχή και, μετά από μια μακρά προσευχή, αποκεφαλίστηκε από το σπαθί. Στη συνέχεια, όταν οι βασανιστές θέσει Αγίου έλατα στο κουτί και πήρε ένα πριόνι για να είδε μέσα από αυτό, είδε έγινε στα χέρια του είναι εξαιρετικά βαρύ, ώστε δύσκολα θα μπορούσε να πάρει και το αυτοκίνητο αυτό, και όμως στο πλαίσιο δέντρο ήταν τόσο εύκολο, δεν παραμένουν ακόμη και ένα ίχνος δόντια της. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχω εργαστεί επάνω σε έναν ιδρώτα βασανιστές, αλλά τίποτα δεν έχει επιτευχθεί? Τέλος, το πλαίσιο ξαφνικά άνοιξε και το Άγιο βγήκε από αυτόν με ένα φωτεινό πρόσωπο και η καρδιά του ήταν γεμάτη με ένα υπερκόσμιο χαρά. Στέκεται γύρω τρομοκρατήθηκαν, και κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει τον άγιο για το θαύμα επιτυγχάνεται. Και η φωνή ακούστηκε και πάλι, καλώντας τον μάρτυρα στην ουράνια ανταμοιβή. Αντιλήφθηκε ότι ήταν το τέλος του κατόρθωμα, ο άγιος σήκωσε τα χέρια του, και με το μυαλό σας και προς τον ουρανό και είπε:
- Σας ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, επειδή Δέχεστε ανάξια μου ως κληρονόμος της ευλογίες σου, και να παραδώσει μου σε αυτούς αποδεκτή σένα. Επίσης, λάβετε τώρα την ψυχή μου στην ειρήνη, και να της μέσα στο ιερό κατοικία του άφατη ευδαιμονία σου, εσύ hast παραχώρησε!
Στη συνέχεια, Σημείο του Σταυρού, Fiers παραδοθεί στα χέρια του Θεού, την ιερή ψυχή. Έτσι, ένα από τα οποία θα μπορούσε να σκοτώσει πολλούς σκληρή βάσανα και βασανιστήρια, αποφοίτησε από τη ζωή του φυσικού θανάτου του.
Με την πάροδο των ετών, η σκληρή εποχή του Διοκλητιανού 8402, και ήταν κάποτε το αυτοκρατορικό διάταγμα κυκλοφορούν παντού για το πώς να συμμετέχουν σε όλες τις polonenii είδωλα και αρνούνται να τεθεί σε θάνατο. Ενώ στο 8403 ο κυβερνήτης της Θηβαΐδα ήταν ένας άνθρωπος του Αρριανού. Προσπαθώντας να πληρούν επακριβώς την εντολή ασεβείς σκληρή βασιλιά, ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη του Αντίνοου, άρπαξε δύο χριστιανικές ευγενείς, Ασκελόν, και Leonid, και, μετά από διάφορα βασανιστήρια, τους σκοτώσει. Στη συνέχεια διέταξε να κατασχεθούν όλα τα χριστιανούς παρόντες εκεί και, απλώνονται μπροστά τους όργανα βασανιστηρίων, είπε:
- Αυτό είναι δύο φορές η μοίρα σας περιμένει, να φέρει τις θυσίες στους θεούς, και τότε θα είναι ασφαλείς και δωρεάν, αν αρνηθεί να υπακούσει, θα πρέπει να δεσμευτεί σε βασανιστήρια, ακόμα και θάνατο.
Από τη στιγμή που ο κυβερνήτης είπε κάποτε και τριάντα επτά άνδρες, με τόλμη βήμα μπροστά και ομόφωνα, εξέφρασαν την επιθυμία τους να πεθάνουν παρά να υπακούσει την εντολή του άθεου. Αλλά, μετά από πολλά βασανιστήρια, ένα από αυτά το όνομα του Απολλώνιου, ο αναγνώστης εκκλησία, τον τύπο του συλλέκτη βασανιστήρια, ήταν τρομοκρατημένος και, στη συνέχεια, έτρεμαν στη σκέψη της το επόμενο μαρτύριο, ο φόβος να καταστρέψει τις ψυχές τους, έχουν πέσει μακριά από τον Χριστό. Άρχισε να αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να ξεφύγει και θυσίες στα είδωλα και το κακό μαρτύριο, και έτσι να σώσει τη ζωή από την εξουσία του διαβόλου, και το σώμα να απαλλαγούμε από τα χέρια των βασανιστών. Εκείνη την εποχή, δίστασε για έναν τρόπο γύρω από αυτό ήταν μια ειδωλολατρική, που ονομάζεται Φιλήμονα, ο οποίος υπηρέτησε ως μουσικός στο χάρακα.
Παρατηρώντας τον, Απολλώνιος κάλεσε σε αυτόν και υποσχέθηκε τέσσερα χρυσά νομίσματα, αν αυτός μεταμφιεσμένος, ο Απολλώνιος, θα θυσιάσει για να το καλύψει με ένα πανί ώστε να μην αναγνωρίζονται. Φιλήμονα συμφωνηθεί, ντυμένοι με τα ρούχα, και Απολλωνία, που καλύπτει το πρόσωπο, πήγε στο βωμό. Αλλά ο Θεός θαυμάσια θηρεύονται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, θέλησε να προσελκύσει μέσω Απολλωνία Φιλήμονα και τον Απολλώνιο μέσω Φιλήμονα. Και όταν Φιλήμονα ρούχα Απολλώνιος πλησίασε το ειδωλολατρικό βωμό, στην καρδιά του, για να μην το φως της χάριτος του Κυρίου, και άνοιξε με τον πνευματικό μάτια στη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος πέρασε, ως Χριστιανός, στάθηκε μπροστά στον κυβερνήτη. Τελευταία Ρώτησα τους άλλους:
- Ποιος είναι;
Τον απάντησε:
- Ένας από τους χριστιανούς.
Ο κυβερνήτης του είπε να κάνει μια θυσία, αλλά δυνατά αναφώνησε:
- Μην φέρνετε! Ι - ένας Χριστιανός, ένας υπηρέτης του Χριστού, ο ζωντανός Θεός.
Ο κυβερνήτης είπε
- Δεν έχετε δει πρόσφατα, τα οποία έχουν υποστεί βασανιστήρια Ασκελόν και Leonid και με ό, τι βράζει θάνατο που έχασαν τη ζωή τους;
Φιλήμονα, υπό το πρόσχημα του Απολλώνιου απάντησε:
- Αυτό το πράγμα είναι ότι Ασκελόν και Leonid πληγεί πρόσφατα για τον Χριστό μας άφησε ένα παράδειγμα θαρραλέα υπομονή, αυτό ήταν το κίνητρο για μένα να πάω άφοβα για αλεύρι. Από το ποσό αυτό με παρακίνησε ακόμα το θαύμα που γίνεται στο σκάφος σας, όταν θέλετε να μετακινήσετε κατά μήκος του ποταμού, και το πλοίο σταμάτησε στη μέση του ποταμού, στα βάθη, και δεν θα μπορούσε να πάρει στην παραλία - για το γεγονός που δεν σημαίνει να καλέσετε τον Χριστό Θεό 8404.
Ο κυβερνήτης διέταξε οι μουσικοί παροτρύνουν Φιλήμονα, ελπίζοντας ότι το παιχνίδι του για το φλάουτο θα αιχμαλωτίσει και να μαλακώσει το πνεύμα ενός χριστιανού είναι εύκολο να δώσει μια άλλη κατεύθυνση για τις σκέψεις του και να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Δεν ήξερα ότι ήταν τρελός, ότι πριν από αυτόν είναι ο ίδιος Φιλήμονα, και τι λέει πραγματική φωνή του, όπως στο παρελθόν μόνο ο κυβερνήτης ακούσει να παίζει σε διάφορα μέσα, αλλά τώρα ακούσει ξεχωριστό ερώτησή του, πρόταση για τον από το Άγιο Πνεύμα. Φιλήμων τω μεταξύ έψαξε παντού και δεν μπορούσε να βρει. Κάλεσε τον αδελφό του Theon και άρχισε να ρωτήσω, πού είναι Φιλήμονα. Έμαθε ο αδελφός του Απολλώνιου τα ρούχα του, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα για το περιστατικό, δήλωσε:
- Εδώ Φιλήμονα είναι μπροστά σας.
Ο κυβερνήτης διέταξε την ανοικτή στέκεται πρόσωπο και είδε τον Φιλήμονα άρχισαν να γελούν δυνατά, νομίζοντας ότι ο Φιλήμονας έκανε να κοροϊδεύει τους χριστιανούς και να ψυχαγωγήσει το κοινό. Στη συνέχεια, είπε Φιλήμονα να χάσουν τα ρούχα κάποιου άλλου, και να πάει μαζί του στο βωμό. Αλλά Φιλήμονα ανακοίνωσε ότι - πραγματικά ένας Χριστιανός, και χλεύαζαν τους θεούς ειδωλολατρική. Δικαστής ήταν πολύ έκπληκτος από αυτό, και παρά τον Φιλήμονα, αναφώνησε:
- Στο όνομα της ευημερίας του ρωμαϊκού λαού, - είναι αλήθεια ότι κάνεις τώρα και να πω, Φιλήμονα, ή είναι σοι εφευρέθηκε στην κοροϊδία των χριστιανών;
Φιλήμων απάντησε:
- Με το να μην Ρωμαϊκή ευημερία και τη δική του σωτηρία του, και ο Κύριος του Βασιλιά Ιησού μου, δεν γελάμε με τους Χριστιανούς, και να δηλώνουν την πραγματική αλλαγή που είχε λάβει χώρα στην καρδιά μου, και ομολογώ την πίστη μου στο Χριστό και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια εξομολόγηση, είμαι έτοιμος να πεθάνω όχι μία, αλλά χιλιάδες.
Αυτές οι λέξεις έφεραν τον κυβερνήτη σε μια οργή, και γύρισε και τους ζήτησε αν θα σκοτώσει Φιλήμονα αμέσως γιατί αψήφησε δημοσίως τους θεούς, ή να του δώσει χρόνο για στοχασμό και μετάνοια. Οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Φιλήμονα για το τέλειο παιχνίδι του σε ένα φλάουτο, εκλιπαρούσε τον κυβερνήτη να μην καταστρέψει τη χαρά της ολόκληρη την πόλη. Ο κυβερνήτης είπε στον Φιλήμονα:
- Δείτε πώς αγαπάτε τους ανθρώπους: Σας ονομάζεται «συνολική χαρά." Έτσι, τουλάχιστον από ευγνωμοσύνη γι 'αυτό, διαπράττει το συνηθισμένο πράγμα για σας - φέρει μια θυσία στους θεούς, τους θεματοφύλακες της πόλης. Εδώ έρχεται το μεγάλο πανηγύρι, στο οποίο θα πρέπει να είναι στους σωλήνες και φλάουτα δώσει τον έπαινο για τους θεούς και μόνοι σας τη χαίρεστε και να χαρούν τα αυτιά μας.
- Αυτό είναι διακοπές σας, - δήλωσε ο Φιλήμων - με οδηγεί σε μια μνήμη των διακοπών, που εκτελούνται στον ουρανό, και ο ήχος των σαλπίγγων διεγείρει μέσα μου την επιθυμία να ακούσει τα αγγελικά τραγούδια. Να ξέρετε ότι έχετε εργασίας μάταια, προσπαθεί να μου γυρίσει από την ομολογία μου: αυτό τον τρόπο όχι μόνο δεν θα επιτευχθεί καμία επιτυχία, αλλά, αντίθετα, να διεγείρει στην καρδιά μου ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση για τον Χριστό.
Ο κυβερνήτης είπε
- Αλλά αν αντέξει ακόμα, όπως είχε υποσχεθεί, όλα τα μαρτύρια του Χριστού - ότι θα το αποκτήσει, όταν - δεν είναι αρκετά Χριστιανός, όπως δεν αρμόζει έλαβε το βάπτισμα τους δίκαιο;
Ακούγοντας αυτό, Φιλήμονα, δήλωσε:
- Ω, ότι μπορεί να τηρήσει μαζί μου πνευματική φωτιά, άναψε στην καρδιά μου! Χάρακας! Με ό, τι ευγνωμοσύνη σου χρωστάω για αυτό που είναι, έστω και παρά τη θέλησή του, με ευνόησε, θυμίζοντάς μου άγιο βάπτισμα!
Έχοντας πει αυτό ο κυβερνήτης, πήγε στη μέση της συνεδρίασης, και είπε δυνατά:
- Εάν έχετε μεταξύ του ιερέα και μια χριστιανική αν για χάρη της αληθινής πίστης παραμελεί την αγωνία, τον ικετεύω, και αφήστε τον να φύγει σύντομα εδώ και να διδάξουν με το βάπτισμα!
Βλέποντας ότι όλα έχουν εμμονή με το φόβο, και κανείς δεν τολμά να τον πλησιάσει και να κηρύξει τον εαυτό του Χριστιανός ιερέας, έπασχε από την καρδιά και, τέλος, με ζεστό δάκρυα φώναξε προς τον Θεό:
- Θεέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ευγενικά prizrevshy σε μένα και μου τηλεφώνησε από τα βάθη της αυταπάτης! Μην με αφήσεις χωρίς το άγιο βάπτισμα, αλλά πώς ξέρεις τον τρόπο, πήγα να τον ιερέα και το νερό, γι 'αυτό βαφτίστηκε, καθώς και άλλους Χριστιανούς!
Αμέσως μετά την προσευχή, και κατέβηκε στην κορυφή του νέφους, γύρω από τρεις, άρδευση να βρέξει, σηματοδοτώντας το βάπτισμα του, και στη συνέχεια αυξήθηκε και πάλι. Όλοι ήταν έκπληκτος? τυφλωμένοι από κακία, όπως ο κυβερνήτης είπε - η μαγεία των ματιών, και ζάλη.
Τότε ο άγιος προσευχήθηκε ότι όλοι φλάουτο και την πίπα του, ρίχνει τα Απολλωνία εκείνη τη στιγμή, οι δύο από αυτούς έχουν αλλάξει μεταξύ τους τα ρούχα κάηκαν, και έτσι να κάνουμε, αλλά όχι τη μνήμη του πολυσύχναστου τεχνών του, και κανένας από τους Εθνικούς δεν θα μπορούσε θα πρέπει να πω:
- Εδώ σωλήνα Φιλήμονα.
Πράγματι, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό, χτύπησε και τους κατέστρεψε όλους μπροστά της Απολλωνίας.
Εν τω μεταξύ, η επικείμενη ώρα του πόνου και του Απολλώνιου, ο αδελφός Φιλήμονα Theon στάθηκε από τον κυβερνήτη, του είπε λεπτομερώς για το πώς ο Απολλώνιος βάλει Φιλήμονα στα ρούχα του και τον ανάγκασαν στη θέση του, πηγαίνετε στο κατόρθωμα της εξομολόγησης, έχει γίνει ο ένοχος της του όλεθρο. Αμέσως την έφερε και ο Απολλώνιος, Αρριανός και ο κυβερνήτης, τον κοιτάζει με μεγάλη οργή και απειλές, είπε:
- Τι είναι αυτό, ερείπωση των ανθρώπων; Τι έχετε κάνει για μας, σε όλη την πόλη, και αυτό το άθλιο άνθρωπο; Μπορείτε υπερηφάνεια περιφρονεί τους θεούς και τους νόμους, και από δειλία αποφύγει μαρτύριο, αντάλλαξαν τα ρούχα μαζί του και με κάποιο τρόπο μαγικό παραμόρφωσε την καρδιά του, και στερούνται ολόκληρη η πόλη μεγάλη χαρά του. Εάν είστε φοβάται μαρτύριο, τότε θα πρέπει να έρθει σε μένα και να αποκαλύψει σε μένα την ψυχή μου, και εγώ, σύμφωνα με το νόμο της ανθρωπότητας, θα είχα συγχωρήσει όλους και έχετε αφήσει να ζήσουν με ελευθερία και ξέγνοιαστες.
Σε αυτές τις λέξεις ο κυβερνήτης Απολλώνιος απάντησε:
- Καλή και να κάνει το σωστό πράγμα που κατηγορείς και μιλώντας κακό του εαυτού μου, και είμαι εναντίον της, δεν θα πω τίποτα: Αισθάνομαι ένοχος - αλλά όχι το γεγονός ότι έγινα η αιτία της εν λόγω μεγάλα οφέλη για Φιλήμονα, και ότι δεν είναι προς το παρόν είμαι ο πρώτος που θα λάβει για αυτά τα οφέλη - και ότι ήταν σε ρούχα μου, και ότι εγώ ο ίδιος κρύφτηκε κάτω από τα ρούχα του. Αλλά δεδομένου ότι τόσο το θέλημα του Θεού, έχουμε θέσει για τα ενδύματα της σωτηρίας 8405, γνωρίζω καμία αμφιβολία ότι κάθε Φιλήμονα, ούτε ο Απολλώνιος δεν φέρει θυσίες στους θεούς σας? και αν είχα προηγουμένως φοβούνταν μαρτύριο, αλλά τώρα, με τη βοήθεια του Θεού μου, θα δείξει το μεγαλύτερο θάρρος.
Εξοργισμένοι από αυτές τις λέξεις, ο βασανιστής διέταξε συνδέοντας Απολλωνία, αφήστε το σε αυτή τη θέση για την πιο βάναυση βασανιστήρια, και όμως διέταξε οι τρεις στρατιώτες χτύπησαν το πρόσωπο και τα μάτια Φιλήμονα του. Οι άνθρωποι θα δουν πώς νικήσει τον Φιλήμονα, ήταν αγανακτισμένος και φώναξε στους στρατιώτες, έτσι ώστε να σταματήσει. Μετά τον κυβερνήτη είπε στον Φιλήμονα:
- Έχετε κρίμα για τον εαυτό σας, Φιλήμονα, ή, τουλάχιστον, να έχει οίκτο για τους ανθρώπους που βασανίζονται λόγω της καρδιάς σας. Θα πρέπει να razmyslit ότι αν οι άνθρωποι είναι τόσο εξοργισμένοι, βλέποντας αυτό το μικρό άγχος σας, τι συμβαίνει όταν εκτίθενται σε ακόμα μεγαλύτερο βασανιστήριο; Φέρτε το θύμα, Φιλήμονα, και να επιβραβεύσει τον εαυτό σας για το γεγονός ότι τώρα υποφέρουν τα επακόλουθα απολαύσεις, όπως γιόρτασε στο ναό του Σέραπι και το 8406 παραδινόμαστε κάθε ευχαρίστηση.
- Είμαι έτοιμος για το Μυστικό Δείπνο στον ουρανό - απάντησε Φιλήμονα, και στη συνέχεια, στρέφονται προς τους ανθρώπους, είπε:
- Γιατί θρηνούμε, βλέποντας με νικήσει; Μην νικήσει μας προσεγγίζει το χάρακα, όταν ήμουν ανάμεσά σας φλαουτίστα; Μερικές φορές το έκαναν για εμάς και χειρότερα, και γέλασε δυνατά: γιατί να μην κάνει πλάκα Τεπέ- Τώρα είμαι δεν πρόκειται να σας θεραπεύσει, έτσι ώστε να μην προσπαθήσουμε να αποδώσουμε το προκύπτον σου καλοσύνη μαγεία. Αλλά όταν διαχωρίζεται από το σώμα - για το τέλος μου είναι κοντά - θα έρθει στον τάφο μου και, λαμβάνοντας από τη γη της και συνδέονται με το μάτι, καλέστε το όνομα του Χριστού, και ο ίδιος αμέσως επουλωθεί.
Μόλις στις διαταγές του κυβερνήτη, και οι δύο μάρτυρες Φιλήμονα και τον Απολλώνιο, αποκεφαλίστηκε, και τα σώματά τους ήταν ειλικρινής που κοντά αγίων μαρτύρων της Ascalon και Leonid. Μια βασανιστής των οποίων το μάτι ήταν άρρωστος αρκούδα ήρθε, αν και παρά τη θέλησή του, στον τάφο των αγίων, και, λαμβάνοντας από τη γη της, σύμφωνα με τα λόγια του Φιλήμονα, που συνδέονται με τα μάτια του ασθενούς του και είπε:
- Στο όνομά σας, τον Ιησού Χριστό, για τους οποίους οι εν λόγω μάρτυρες πήγαν εθελοντικά στο θάνατο, βρισκόταν στο έδαφος, και τα μάτια μου, αν, επουλωθεί, θα το δω τον εαυτό μου να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά Σένα.
Από τη στιγμή που είπε αυτό, αμέσως έλαβα το διπλάσιο της επούλωσης - και τα μάτια της ψυχής: το μάτι, είδε τον ήλιο, και είδα την ψυχή της Bright Ήλιος της Δικαιοσύνης, και πήγε με χαρά αναφωνώντας:
- Ι - Χριστιανός!
Αυτό εξομολογήθηκε πολλούς μάρτυρες και έλαβε το βάπτισμα με όλα το σπίτι του, και τριάντα έξι χριστιανούς, για τον Χριστό διατηρείται σε αλυσίδες, κυκλοφόρησε στον κόσμο. Στη συνέχεια πήρε το σάβανο 8407 και 8408 πολύτιμο θυμίαμα, είναι με πολλούς ανθρώπους και οι δύο επίσκοποι ήρθε στον τάφο των αγίων μαρτύρων και έντιμα πραγματοποιηθεί η ταφή τους.
Εν τω μεταξύ, μια φήμη που Αρριανός Τζεντίλε έγινε χριστιανός και δεν θέλουν να έχουν περισσότερα να προσφέρει θυσίες στους θεούς, έφτασε πριν Διοκλητιανού. Ο αυτοκράτορας έστειλε στην Καισάρεια τέσσερις protiktorov 8409, η οποία διέταξε ότι ο Αρριανός, πρόθυμοι τον εαυτό του για να διερευνήσει την αλήθεια σχετικά με το αν έχει μιλήσει. Protiktory, λαμβάνοντας Αρριανός, έσπευσε να τον μόλις βγείτε στο δρόμο, αλλά τους παρακάλεσε να τον αφήσει να πάει στον τάφο των αγίων μαρτύρων, και δεδομένου ότι δεν συμφωνούν, τους έδωσε ογδόντα χρυσά νομίσματα και τελικά να κυκλοφορήσει στον τάφο. Ελάτε εκεί, έπεσε κάτω και παρακάλεσε με αγίων μαρτύρων για να τον βοηθήσει στην κατόρθωμα. Και έξω από το φέρετρο ήρθε η φωνή του Φιλήμονα, λέει:
- Πάρτε την καρδιά, Αρριανός, και δεν πρέπει να φοβόμαστε, για τον ίδιο τον Κύριο σας καλεί στον εαυτό του και οδηγεί στον άθλο και να προετοιμάσει σοι τον στέφανον του μαρτυρίου - και οι συμμετέχοντες στο κατόρθωμα σας και ανταμείψτε θα έχετε αυτά τα ίδια τέσσερα protiktorov που έχουν έρθει για να σας μεταφέρει.
Την άκουσε αυτή τη φωνή, τον Αρριανό ήταν τρομοκρατημένος, και επέστρεψε στο σπίτι του, εμπνευσμένο από την καλοσύνη του Κυρίου, προέβλεψε το σπίτι του για το χρόνο και τον τρόπο της ταλαιπωρίας του. Κάλεσε τους υπηρέτες του και τους είπε:
- Θα έρθεις μαζί μας στην Αλεξάνδρεια, και στη συνέχεια να με οδηγήσει στον αυτοκράτορα και, με τη βοήθεια του Θεού, έκανα το κατόρθωμα. Την όγδοη ημέρα του μήνα Famenofa 8410 θα είναι ραμμένο στη γούνα και ρίχτηκε στη θάλασσα. Και σας σχετικά με την ενδέκατη ημέρα του ίδιου μήνα, σε έξι, πάει στην παραλία: εκεί θα βρείτε το σώμα μου, που παρέχονται δελφίνι στη γη, να την πάρετε και να το βάλετε με τους άλλους μάρτυρες.
Ο Αρριανός, στη συνέχεια, βγείτε στο δρόμο με protiktorami και, φθάνουν στο βασιλιά, είχε υιοθετήσει πρώτα απαλά. Αλλά σύντομα μετά την άφιξή του, ήταν προετοιμασμένοι για το λουτρό αυτοκράτορα, πριν από το κτίριο που βρισκόταν ένα άγαλμα του Απόλλωνα, και το βασιλιά, πηγαίνει εκεί, πήρε μαζί του, και Αρριανός. Μετά το πλύσιμο, αφήνοντας το μπάνιο και να προσεγγίσει το άγαλμα του αυτοκράτορα, δήλωσε ο Αρριανός:
- Θυσία στο μεγάλο θεό Απόλλωνα, και έρχονται με μια εύθυμη καρδιά για δείπνο.
Αρριανός είπε:
- Πώς μπορώ να κάνω αυτό μετά από τόσα πολλά και μεγάλα θαύματα που εκτελούνται από τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, ο οποίος δεν είναι μύθοι, και αναμφισβήτητη αλήθεια; Μάρτυρες τους - τα μάτια μου: πώς μπορώ να κάνω μια θυσία ανάλγητη και αναίσθητος είδωλο;
Η οργισμένη βασιλιάς διέταξε συνδέσει αμέσως Αρριανός χέρια με σιδερένιες αλυσίδες, να δεσμεύσει τα πόδια από τις μεγάλες πέτρες, τον ρίχνουν σε ένα βαθύ λάκκο και καλύπτονται με χώμα και πέτρες, ισοπέδωση το ανάχωμα με τη γη. Στην κορυφή του λιθογόμωση λάκκο, τους είπε να βάλει τον θρόνο του και κάθισε πάνω του, και διέταξε τους στρατιώτες να παίζουν στους σωλήνες τους, και είπε:
- Ας δούμε αν ο Χριστός του, και αν την απελευθέρωσή του θα βγει από αυτή την τρύπα. Στη συνέχεια πήγε στο παλάτι, πήγε στην κρεβατοκάμαρα του, και είδε το σίδηρο και τις πέτρες, τα οποία επιβλήθηκαν σε Αρριανός, που κρέμεται πάνω από το κρεβάτι του, και Αρριανός της ξαπλωμένη στο κρεβάτι.
Βλέποντας αυτό, ο αυτοκράτορας ήταν τρομοκρατημένος και σύγχυση και σκέφτηκα ότι κάποιος από τη δική τους αυτόν απέτυχε και χτίζει ένα μυστικό μηχανορραφίες. Αλλά Αγίου Αρριανός είπε:
- Μην ντρέπεστε: Κανείς δεν σας εξαπάτησαν και επαναστάτησαν εναντίον σας? αλλά εγώ - πραγματικά Αρριανός, του οποίου η βύθιση μέσα στο λάκκο, που είπε: «Ας δούμε αν ο Χριστός του έρχεται να τον ελευθερώσει." Και τώρα, ο Χριστός με απελευθέρωσε και με διέταξαν να ξαπλώσετε στο κρεβάτι σας.
Ζαλισμένος Διοκλητιανός βρισκόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη σιωπή, και, τέλος, έρχεται στα συγκαλά του, απλά με δέος και φόβο φώναξε δυνατά:
- Ω, κακό μαγεία! Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο!
Και πολύ περισσότερο, είπε, και φώναξε, και, τέλος, διέταξε να δέσουν τον άγιο στη γούνα με άμμο και να ρίξει στη θάλασσα στο βαθύτερο σημείο. Εν τω μεταξύ, τέσσερις αναφέρθηκε protiktora, το αρχαιότερο εκ των οποίων ήταν Eeotih, ήρθε στον αυτοκράτορα και δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί. Είχαν, επίσης, συνδέεται με την άμμο και μπουκάλια ρίχτηκε στη θάλασσα, μαζί με τον Αρριανό? 8411 Δελφίνια ως ανάληψη σώματος, τα μετέφερε στην ακτή της Αλεξάνδρειας, όπου οι υπηρέτες Αρριανός, στη διαθήκη του, τους περίμεναν στην ακτή. Πήραν έξω από το νερό το σώμα του αφέντη του και τα τέσσερα protiktorov και έντιμα όλα αυτά θάβονται μαζί 8412, δοξάζοντας τον Θεό - Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, που από εμάς είναι η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

8392 Βιθυνία - επαρχία του ρωμαϊκού κράτους, στο βόρειο-δυτικά της Μικράς Ασίας.
8393 Υπάρχει σίγουρα Καισάρεια της Παλαιστίνης.
8394 βασίλεψε από 249 261 το χρόνο για R. X.
8395 Νικομηδείας - μια πόλη στην Βιθυνία. Αργότερα, την εποχή του Διοκλητιανού και του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήταν η έδρα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
8396 Νίκαια - μια πόλη στο δυτικό τμήμα της Vifivii? υπήρχαν 1ο και 7ο Οικουμενικών Συνόδων (325 και 787 χρόνια.)
8397 ε., Δεν είναι δυνατόν να τον πάρει για να προσφέρουν θυσία στα είδωλα.
8398 Απάμεια - μια πόλη στη Βιθυνία το τέταρτο της διαδρομής ώρα από την νότια ακτή του κόλπου της Kianiyskogo, λιμάνι.
8399 Στάδιο - ένα μέτρο μήκους ίση με περίπου 88 οργιές? 30 στάδια - λίγο περισσότερο από 4 μίλια.
8400 Ηρακλής - στην πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων, ένας από τους ήρωες της ελληνικής, ήταν εξαιρετική δύναμη και θάρρος, έχει κάνει πολλά κατορθώματα και να κάνει μια ημίθεος από το θάνατο.
8401 Ασκληπιού (Ασκληπιού) - Έλληνας γιατρός που έζησε στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με τις δοξασίες των Ελλήνων, είναι ο θάνατος, όπως ο Ηρακλής, προστέθηκε στις τάξεις των θεών.
8402 Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο οποίος βασίλεψε 284-305 ετησίως.
8403 Fivaida - περιοχή στη νότια Αίγυπτο.
8404 Σχετικά μ 'αυτό και το θαύμα αναφέρεται σε ένα ορυχείο κάτω Chetih 20ης Μαΐου μάρτυρας Ascalon. Το θαύμα ήταν ότι, από την προσευχή της Ascalon, ένα χάρακα από μια βάρκα δύο φορές η δύναμη του Θεού, σταματήστε, μην επιτρέποντάς του να κινηθεί μέσα στο ποτάμι, όταν δεν συμφωνούν να πληρούν τις απαιτήσεις του αγίου - ομολογώ τον έναν αληθινό Θεό? και μόνο όταν ο Αρριανός υπέγραψαν αυτά τα πράγματα σε χαρτί, αν και παρά τη θέλησή του, το σκάφος μετακινηθεί μακριά, και ο κυβερνήτης πέρασε στην άλλη πλευρά.
. 8405 Αυτό είναι, τόσο έχουν βαπτιστεί - ένα συμβατικό και το άλλο θαυμάσια.
8406 Σέραπις - μια ειδωλολατρική θεότητα της αρχαίας Αιγύπτου, λατρευόταν ο θεός των νεκρών ψυχών και ζητεί ως σωτήρας της ασθένειας και του θανάτου, και τόσα πολλά ταυτίστηκε με τον Ασκληπιό,
8407 Σινδόνη - μεγάλο λινό ύφασμα για να τυλίξει το σώμα του νεκρού.
Θυμίαμα 8408 (έλαια) στα ανατολικά αλείψουν το σώμα του νεκρού, όπως έκανε π.χ.. Ιωσήφ και Νικόδημος σε πιο καθαρό Σώμα του Κυρίου.
8409 Protiktor - άρχων.
8410 Famenof σύμφωνα με το μήνα μας του Μαρτίου.
8411 Δελφίνια - θαλάσσια ζώα από την οικογένεια των θηλαστικών.
8412 Η Ιερά Μαρτύρων υπέστη περίπου 287 Πίσω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης περίπου. 397 χρόνια χτίστηκε μια μεγαλοπρεπή ναό του Καίσαρα Φλάβιο Fiers και ήταν η δύναμή του. Τότε ήταν σε μια βασίλισσα Πουλχερία όραμα, διατάζοντας τον να βάλει κάποια λείψανα των Αγίων. 40 Μαρτύρων της Σεβάστειας (στη μνήμη της 9ης Μαρτίου), η οποία ήταν κρυμμένα στο έδαφος και, σύμφωνα με τις οδηγίες του, άνοιξε το έτος 450. Ένας άλλος ναός χτίστηκε σε αυτόν από τον Μέγα Αυτοκράτορα Ιουστινιανού - κοντά στην λεγόμενη αγορά Θεοδοσίου.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...